บันทึกการส่ง ปพ.5 ศิลปะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
ประทับเวลา
ชื่อครูกลุ่มสาระฯศิลปะ
รหัสรายวิชาที่สอน วิชาที่ 1
ระดับชั้น
ห้องเรียนที่
รหัสรายวิชาที่สอน วิชาที่ 2
ระดับชั้น
ห้องเรียนที่
รหัสรายวิชาที่สอน วิชาที่ 3
ระดับชั้น
ห้องเรียนที่
2
13/11/2017, 13:41:54นายนคร วุฒิเสลาศ21102 ม.1ม. 18, 10, 12, 14
ศ23202(เฉพาะห้อง14) ม.3
ม. 314
ศ23202(เฉพาะห้อง14) ม.3
ม. 314
3
13/11/2017, 14:42:35
นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อ
ศ21102 ม.1ม. 12, 4, 6I20202 (เว้น9) ม.2ม. 24
I30202(เว้น9.10.12) ม.5
ม. 58
4
13/11/2017, 15:01:05
นางสาวโสริยา พูลศิริ
ศ22102 ม.2ม. 22, 4, 6, 8, 10I20202 (เว้น9) ม.2ม. 23
I30202(เว้น9.10.12) ม.5
ม. 51
5
13/11/2017, 15:03:57
นางสาวโสริยา พูลศิริ
ศ22102 ม.2ม. 22, 4, 6, 8, 10I20202 (เว้น9) ม.2ม. 23
I30202(เว้น9.10.12) ม.5
ม. 51
6
13/11/2017, 15:22:18
นางสาวปฎิมาพร พูลศิริ
ศ32102 ม.5ม. 5
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
ศ32102 ม.5ม. 5
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
ศ32102 ม.5ม. 5
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
7
13/11/2017, 16:16:22
นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์
ศ33102 ม.6ม. 6
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
8
13/11/2017, 16:17:55
นายศราวุธ มุลสุมาลย์
ศ21102 ม.1ม. 11, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
9
13/11/2017, 16:32:42นายคึกฤทธิ์ ชวลิตศ31102 ม.4ม. 4
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
10
13/11/2017, 16:52:27
นางสาวปฎิมาพร พูลศิริ
ศ32102 ม.5ม. 5
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
11
13/11/2017, 16:57:07นางสาวอัญชลี มีสุขม. 113, 14, 15
ศ20206(เฉพาะห้อง13.14.15) ม.2
ม. 213, 14, 15ศ33102 ม.6ม. 611, 12, 13, 14, 15, 16
12
13/11/2017, 17:00:20นางสาวอัญชลี มีสุข
ศ20202(เฉพาะห้อง13.14.15) ม.1
ม. 113, 14, 15
ศ20206(เฉพาะห้อง13.14.15) ม.2
ม. 213, 14, 15ศ33102 ม.6ม. 611, 12, 13, 14, 15, 16
13
13/11/2017, 17:52:43นายวินัย ใจเอื้อศ22102 ม.2ม. 212, 14, 16
ศ20204(เฉพาะห้อง13.14.15) ม.1
ม. 113, 14, 15
14
13/11/2017, 19:18:47
นางสาวแพรวรวี บุญรำไพ
ศ23102 ม.3ม. 31, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15I20203 (เว้น9) ม.3ม. 33
15
14/11/2017, 7:45:05
นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติ
ศ20208(เฉพาะห้อง13.14.15) ม.2
ม. 213, 14, 15ศ23102 ม.3ม. 312, 14, 16
ศ23204 (เฉพาะห้อง15) ม.3
ม. 315
16
14/11/2017, 7:45:58
นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติ
I20203 (เว้น9) ม.3ม. 315
17
14/11/2017, 14:55:35
นางสาววันวิสา ภาระวงศ์
ศ22102 ม.2ม. 21, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...