ds thi IC3 ngay 16,18.7.2017 in.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
DANH SÁCH THI IC3 NGÀY 16, 18/7/2017 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
2
3
SttMSSVCMND
Ngày sinh
Giới tính
HọTênNgày thi
Môn
Ngôn ngữ
Phòng
Giờ
Tài khoản Certiport
4
13116102616324176511419-May-98FLÊ THỊ MỸLINH
16/07/2017
CFEN
A302
07g30
5
2311610261312726686911-Jul-98FTRẦN THỊ MINHNGUYỆT
16/07/2017
CFEN
A302
07g30
6
331161020273257025664-Feb-98FTRANG PHIYẾN
16/07/2017
CFEN
A302
07g30
7
4311610206182570792428-Apr-98FLÝ NGỌCLINH
16/07/2017
CFEN
A302
07g30
8
53116102393020612231610-Sep-98FTRẦN THỊ KHÁNHLY
16/07/2017
CFEN
A302
07g30
9
6311610216012569991324-Jan-98FĐINH THỊ
THÚY HOÀN
16/07/2017
CFEN
A302
07g30
25699913
10
7311610224002571750028-Feb-98FPHẠM THỊ NGỌCTHUÝ
16/07/2017
CFEN
A302
07g30
25717500
11
8311610238503017231917-Jan-98FTRẦN TỐNHƯ
16/07/2017
CFEN
A302
07g30
301723191
12
9311610210722811467645-Sep-98FTRẦN MỸQUÂN
16/07/2017
CFEN
A302
07g30
281146764
13
103116102180421545641421-Sep-98F
HUỲNH NGUYỄN NGỌC
DIỆP
16/07/2017
CFVI
A302
07g30
14
11311610244932154249172-Sep-98FCAO THỊ THU
16/07/2017
CFVI
A302
07g30
215424917
15
12311610241302214508064-Mar-98FTRẦN HUYỀNTRÂN
16/07/2017
CFVI
A302
07g30
221450806
16
133116102167132158093021-Feb-98FPHAN THẢONHI
16/07/2017
CFVI
A302
07g30
321580930
17
143116102001426450314729-Jan-98MNGUYỄN TRẦN KHẢTHIỆN
16/07/2017
CFVI
A302
07g30
18
153116102020524154422719-Mar-96FBÙI THỊLOAN
16/07/2017
CFVI
A302
07g30
19
16311610222642510930611-Apr-98FNGUYỄN PHƯƠNGTHẢO
16/07/2017
CFVI
A302
07g30
20
173116102097030167995923-Dec-98FNGUYỄN THỊ HỒNGPHƯỚNG
16/07/2017
CFVI
A302
07g30
21
183116102441021257717911-May-98FTRẦN THUỲDUNG
16/07/2017
CFVI
A302
07g30
22
19311610263123318402163-Nov-98FTRẦN NGỌC QUỲNHANH
16/07/2017
CFVI
A302
07g30
23
203116102470728564859715-Oct-98FPHẠM NGỌCBÍCH
16/07/2017
CFVI
A302
07g30
24
213116102323821546684530-Dec-98FNGUYỄN THỊ MỘNGKIỀU
16/07/2017
CFVI
A302
07g30
25
223116102663820608472523-May-98FPHẠM THỊ PHƯƠNGTHẢO
16/07/2017
CFVI
A302
07g30
26
233116102077234190756326-Oct-98FTHÁI HUYỀNTRANG
16/07/2017
CFVI
A302
07g30
27
243116102173022145065018-Feb-98FLÊ BẢOTRÚC
16/07/2017
CFVI
A302
07g30
221450650
28
25311610207982061487755-Apr-98FĐINH VŨ BẢONGÂN
16/07/2017
CFVI
A302
07g30
29
26311610215932736330246-Feb-98FNGUYỄN THỊ HOÀITHU
16/07/2017
CFVI
A302
07g30
30
27311610222172017955461-May-98FNGUYỄN THỊ QUỲNHTIÊN
16/07/2017
CFVI
A302
07g30
31
283116102168635245791030-Oct-98FLĂNG NGỌC KIMNGỌC
16/07/2017
CFVI
A302
07g30
32
293116102440519190188327-May-98FNGÔ PHƯƠNGNHI
16/07/2017
CFVI
A302
07g30
33
303116102036721542643927-Aug-98FNGUYỄN THỊ THANHHƯƠNG
16/07/2017
CFVI
A302
07g30
34
3131161020652791980003803-Aug-98FTRƯƠNG TÚMỸ
16/07/2017
CFVI
A302
07g30
35
3231161020845256927964-Dec-98FLU NGUYỆTNGHĨA
16/07/2017
CFVI
A302
07g30
36
333116102126930165727730-Aug-98FLÊ PHƯƠNGDUNG
16/07/2017
CFVI
A302
07g30
37
34311610208282572976812-Jun-98MTRẦN NGUYỄN MINHHUY
16/07/2017
CFVI
A302
07g30
38
353116102626724530103519-May-98FĐỖ THỊPHƯƠNG
16/07/2017
CFVI
A302
07g30
245301035
39
363116102465618778917210-Dec-98FTRAN THITHO
16/07/2017
CFVI
A302
07g30
40
373116102008030168950023-Apr-98FNGUYỄN THỊ THẢOQUYÊN
16/07/2017
CFVI
A302
07g30
41
383116102044137183911410-Feb-98MTRẦN SƠNNAM
16/07/2017
CFVI
A302
07g30
42
39311610265002581453912-Oct-98FLÊ THỊ BẢOQUYÊN
16/07/2017
CFVI
A302
07g30
43
40311610261732568245929-Dec-98FLÊ THỊ NGỌCANH
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
25682459
44
41311610210112736659742-Nov-98FNGUYỄN PHƯƠNGUYÊN
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
45
42311610206357219800030715-Aug-98FNGUYỄN THỊTHẮM
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
46
433116102596728114359913-Feb-97FPHAN ĐẶNG MỸQUÂN
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
47
44311610250917219800035728-Feb-98FHỒ GIAHÂN
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
48
45311610232832569223622-Sep-98FLƯƠNG BẢONGUYÊN
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
49
463116102546737181943521-Aug-97MHỒ THANH TRÙNGKHÁNH
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
50
47311610253391919006055-Mar-98FĐẶNG THỊ THÙYNHIÊN
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
51
48311610242369119800001529-Jan-98FQUÁCH NGỌCTRÂM
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
52
49311610242092572029019-May-98FNGUYỄN HỒNG CẨMTIÊN
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
53
50311610208262575611111-Apr-98MMAI XUÂNMẠNH
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
54
513116102012928567426927-Sep-98FPHẠM LÊ QUỲNHCHÂU
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
55
523116102594921551546928-Sep-98FNGUYỄN THỊ XUÂNBĂNG
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
56
53311610201812736557572-Sep-97MTRẦN BẢOTRUNG
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
57
543116102003338180084010-Feb-98MLƯƠNG VĂNHIẾU
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
58
55311610200922566010614-Jan-98MCHU PHẠMTHẮNG
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
59
56311610216662154207274-Mar-98FNGUYỄN THỊ HẢIANH
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
215420727
60
573116102418621544280518-Nov-98FVÕ THỊ BÍCHPHƯỢNG
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
215442805
61
58311610230642581655615-Sep-98FLÊ THÙYMI
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
62
59311610239251921256651-Jun-98F
PHÙNG NGUYỄN TƯỜNG
VI
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
63
60311610267801633993267-Oct-97FĐỖ KHÁNHNHUNG
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
64
613116102643823325159830-Apr-98FNGUYỄN THỊ TƯỜNGVÂN
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
233251598
65
623116102575722558809321-Sep-98FDƯƠNG PHẠM THUUYÊN
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
66
63311610244142154149392-Oct-98FNGUYỄN THỊ THUTHẢO
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
215414939
67
643116102549822581718519-Aug-98FHỒ THỊ THU
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
225817185
68
653116102060025116866411-Mar-98FTRẦN THỊ KIMLIÊN
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
69
66311610237642608214918-Jun-98FNGUYỄN THỊ MINHHIẾU
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
70
673116102136225114472917-May-98FLÊ PHƯƠNG MINHNGUYÊN
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
71
683116102402920620805910-Jan-98FPHAN THỊ THỦYTIÊN
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
72
693116102667221541074031-Aug-98FNGUYỄN PHAN HOÀILINH
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
215410740
73
703116102312228558851622-Jul-98FBÙI THỊ THÙYTRANG
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
74
713116102492428571428830-Jul-98FTRẦN THỊ MỸHẢO
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
75
7231161023826511980000184-Aug-98FNGUYỄN TRÀMY
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
76
7331161025249260174344-Mar-98MLÊ TẦNNHẤT
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
77
74311610201552911867559-Jan-98MLÊ VĂN TUẤNANH
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
291186755
78
75311610249722575384031-Mar-98FMAI THỊ THUNGÂN
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
79
763116102564825110919212-Dec-98FNGUYỄN THỊ THUUYÊN
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
80
773116102543122559679420-Sep-98FHỒ THỊ MỸHẠNH
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
225596794
81
783116102031625116719420-Jan-98FTRẦN NHẬT THIÊNTHANH
16/07/2017
CFVI
A302
09g00
251167194
82
79311610249722575384031-Mar-98FMAI THỊ THUNGÂN
16/07/2017
KAEN
A302
10g30
83
803116102616820175090320-Jan-98FNGUYỄN THỊ THANHTHUÝ
16/07/2017
KAEN
A302
10g30
201750903
84
81311610214023418719796-Mar-98FĐẶNG THỊ TUYẾTSƯƠNG
16/07/2017
KAEN
A302
10g30
85
82311610234282567733714-Oct-98FLÊ VŨ MINHTÂM
16/07/2017
KAEN
A302
10g30
25677337
86
833116102616324176511419-May-98FLÊ THỊ MỸLINH
16/07/2017
KAEN
A302
10g30
87
84311610206812590557917-Oct-98FNGUYỄN THỊ TƯỜNGVI
16/07/2017
KAEN
A302
10g30
88
8531161020273257025664-Feb-98FTRANG PHIYẾN
16/07/2017
KAEN
A302
10g30
89
86311610206182570792428-Apr-98FLÝ NGỌCLINH
16/07/2017
KAEN
A302
10g30
90
873116102180421545641421-Sep-98F
HUỲNH NGUYỄN NGỌC
DIỆP
16/07/2017
KAVI
A302
10g30
91
88311610209353661767598-Jul-98FTĂNG THỊ TỐNHƯ
16/07/2017
KAVI
A302
10g30
366176759
92
89311610204423124150705-Dec-98FDƯƠNG NGỌC THÚYVI
16/07/2017
KAVI
A302
10g30
93
903116102194934197422714-Oct-98MLÊ MINHTRUNG
16/07/2017
KAVI
A302
10g30
341974227
94
913116102001426450314729-Jan-98MNGUYỄN TRẦN KHẢTHIỆN
16/07/2017
KAVI
A302
10g30
95
92311610263123318402163-Nov-98FTRẦN NGỌC QUỲNHANH
16/07/2017
KAVI
A302
10g30
96
933116102470728564859715-Oct-98FPHẠM NGỌCBÍCH
16/07/2017
KAVI
A302
10g30
97
943116102663820608472523-May-98FPHẠM THỊ PHƯƠNGTHẢO
16/07/2017
KAVI
A302
10g30
98
953116102692318771360031-Mar-98FPHÙNG THỊ THẢOUYÊN
16/07/2017
KAVI
A302
10g30
99
96311610224672452675997-May-98FNGUYỄN THỊDINH
16/07/2017
KAVI
A302
10g30
100
973116102168635245791030-Oct-98FLĂNG NGỌC KIMNGỌC
16/07/2017
KAVI
A302
10g30
Loading...
 
 
 
trộn (final)
 
 
Main menu