ค่าสาธารณูปโภค 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค : ค่าไฟฟ้า (หน่วย)
2
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จำนวน 164 โรงเรียน
3
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561
4
ขอให้รายงานข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกเดือน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561
5
หน่วยงานตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฏาคมสิงหาคมกันยายน
6
 1 บ้านกลางดง 1,803.00 1,624.00 2,035.00 2,044.00 2,127.00 2,420.00 1,294.00 1,316.00 2,515.00 - - -
7
 2 บ้านหัวฝาย 369.00 487.00 569.00 597.00 469.00 703.00 430.00 228.00 396.00 421.00 - -
8
 3 บ้านโป่งฝาง 279.00 480.00 575.00 548.00 578.00 639.00 198.00 - - - - -
9
 4 เชิงผา 432.00 592.00 - 548.00 602.00 763.00 - - - - - -
10
 5 บ้านแม่บ่อทอง 172.00 257.00 278.00 226.00 246.00 300.00 133.00 184.00 376.00 355.00 277.00 348.00
11
 6 บ้านแม่ทุเลาใน 331.00 327.00 348.00 352.00 330.00 366.00 170.00 197.00 399.00 426.00 343.00 447.00
12
 7 บ้านหนองผักบุ้ง 594.00 435.00 482.00 449.00 440.00 430.00 380.00 427.00 474.00 560.00 601.00 430.00
13
 8 บ้านบึงบอน - - - - - - - - - - - -
14
 9 บ้านห้วยเจริญ 456.00 310.00 158.00 299.00 376.00 363.00 107.00 143.00 413.00 421.00 - -
15
 10 บ้านไทยชนะศึก 644.00 871.00 924.00 1,005.00 877.00 1,053.00 649.00 378.00 1,659.00 1,514.00 1,249.00 -
16
 11 บ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์) - - 3,153.00 2,798.00 3,587.00 3,061.00 924.00 - 5,209.00 - - -
17
 12 บ้านหนองรังสิต 1,518.00 1,051.00 1,741.00 1,795.00 1,652.00 1,982.00 880.00 626.00 1,990.00 - - -
18
 13 บ้านแสงสว่าง 108.00 58.00 87.00 60.00 54.00 62.00 46.00 - - - - -
19
 14 บ้านท่าวิเศษ 171.00 591.00 980.00 658.00 935.00 934.00 538.00 - - - - -
20
 15 บ้านลานตาเมือง 526.00 668.00 878.00 704.00 796.00 981.00 - - - - - -
21
 16 บ้านธารน้ำทิพย์ 410.00 515.00 632.00 710.00 597.00 719.00 352.00 405.00 906.00 - - -
22
 17 บ้านวังธาร 655.00 478.00 744.00 708.00 508.00 592.00 309.00 263.00 658.00 - - -
23
 18 บ้านโซกม่วง 545.00 813.00 929.00 785.00 1,003.00 1,174.00 365.00 633.00 - - - -
24
 19 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) 2,312.00 3,686.00 3,561.00 3,048.00 3,428.00 - - - - - - -
25
 20 บ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร) 2,364.00 1,735.00 2,420.00 1,979.00 1,631.00 3,416.00 - - - - - -
26
 21 บ้านแม่ทุเลา 850.00 777.00 907.00 725.00 853.00 1,016.00 463.00 514.00 1,199.00 1,267.00 1,179.00 1,241.00
27
 22 บ้านคลองสำราญ - - - - - - - - - - - -
28
 23 บ้านฝั่งหมิ่น 231.00 - - - - - - - - - - -
29
 24 บ้านธารชะอม 1,316.00 1,205.00 1,388.00 1,863.00 1,418.00 1,362.00 - - - - - -
30
 25 บ้านหนองหมื่นชัย 216.00 227.00 270.00 241.00 238.00 228.00 150.00 159.00 303.00 336.00 298.00 -
31
 26 บ้านแม่เทิน 1,673.00 2,158.00 1,876.00 1,802.00 1,673.00 1,571.00 657.00 1,242.00 2,158.00 2,333.00 2,026.00 2,104.00
32
 27 บ้านร้องตลาด (ประชานุเคราะห์) - - - - - - - - - - - -
33
 28 บ้านห้วยโป้ 1,029.00 958.00 - - 1,074.00 1,125.00 543.00 - - - - -
34
 29 บ้านสะท้อ - - - 266.00 332.00 - - - - - - -
35
 30 บ้านผาเวียง - - - - - - - - - - - -
36
 31 บ้านปางสา 214.00 207.00 287.00 715.00 285.00 282.00 82.00 169.00 - - - -
37
 32 บ้านโป่งตีนตั่ง 230.00 285.00 327.00 304.00 341.00 347.00 28.00 112.00 - - - -
38
 33 บ้านสุเม่น 1,641.00 1,289.00 1,646.00 1,352.00 1,472.00 1,406.00 979.00 1,043.00 1,814.00 2,106.00 1,760.00 -
39
 34 บ้านปากสิน (ตันประชานุเคราะห์) 961.00 910.00 1,360.00 1,360.00 911.00 1,411.00 1,044.00 715.00 1,358.00 1,527.00 1,349.00 -
40
 35 บ้านแม่ฮู้ - - - - - - - - - - - -
41
 36 บ้านตึก - - - - - - - - - - - -
42
 37 วัดภูนก 178.00 309.00 250.00 194.00 311.00 250.00 5.00 263.00 - - - -
43
 38 บ้านนาต้นจั่น 378.00 485.00 505.00 519.00 482.00 581.00 101.00 256.00 620.00 666.00 580.00 613.00
44
 39 บ้านหมอนสูง - - - - - - - - - - - -
45
 40 บ้านดงย่าปา 301.00 531.00 415.00 369.00 377.00 370.00 121.00 269.00 - - - -
46
 41 บ้านแม่คุ 468.00 611.00 601.00 576.00 597.00 547.00 150.00 350.00 - - - -
47
 42 บ้านห้วยตม 367.00 535.00 542.00 502.00 494.00 447.00 163.00 289.00 - - - -
48
 43 หนองอ้อบำเพ็ญ 304.00 503.00 509.00 482.00 475.00 172.00 - - - - - -
49
 44 บ้านหนองอ้อ (ราษฏร์สามัคคี) - - - - - - - - - - - -
50
 45 วัดเกาะน้อย 472.00 364.00 387.00 431.00 446.00 509.00 250.00 301.00 698.00 710.00 584.00 429.00
51
 46 บ้านเกาะน้อย 516.00 432.00 368.00 418.00 404.00 459.00 457.00 266.00 444.00 520.00 398.00 378.00
52
 47 บ้านป่ายาง 246.00 232.00 314.00 322.00 320.00 340.00 186.00 205.00 384.00 458.00 376.00 397.00
53
 48 บ้านดงยาง 324.00 242.00 296.00 332.00 274.00 369.00 188.00 203.00 - - - -
54
 49 ไชยะวิทยา - - - - - - - - - - - -
55
 50 บ้านป่ากล้วย - - - - - - - - - - - -
56
 51 หมอนสูงประชาสรรค์ 477.00 377.00 452.00 368.00 387.00 468.00 246.00 206.00 494.00 560.00 485.00 493.00
57
 52 บ้านวังยายมาก 248.00 175.00 226.00 204.00 267.00 314.00 74.00 81.00 361.00 405.00 333.00 395.00
58
 53 บ้านท่าชัย 500.00 450.00 449.00 307.00 309.00 431.00 253.00 - - - - -
59
 54 บ้านหนองบัว 487.00 464.00 591.00 494.00 541.00 651.00 233.00 - - - - -
60
 55 หาดเสี้ยววิทยา 1,534.00 1,500.00 1,344.00 1,448.00 1,592.00 1,392.00 582.00 1,052.00 1,828.00 - 1,970.00 -
61
 56 อนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง) 2,486.25 5,599.80 5,454.45 5,068.89 5,587.56 4,216.68 1,718.19 4,883.76 - - - -
62
 57 บ้านป่างิ้ว (ราษฎร์บำรุง) 361.00 250.00 450.00 120.00 350.00 123.00 240.00 - - - - -
63
 58 บ้านแม่ราก 312.00 206.00 280.00 259.00 235.00 282.00 108.00 42.00 - - - -
64
 59 บ้านทุ่งพล้อ - - - - - - - - - - - -
65
 60 บ้านดอยไก่เขี่ย 262.00 201.00 229.00 350.00 225.00 262.00 70.00 86.00 273.00 251.00 300.00 257.00
66
 61 วัดวังค่า - - - - - - - - - - - -
67
 62 บ้านแม่สำ 278.00 222.00 425.00 273.00 344.00 425.00 57.00 76.00 - - - -
68
 63 บ้านท่าโพธิ์ 678.00 983.00 1,135.00 989.00 1,065.00 1,224.00 345.00 415.00 - - - -
69
 64 บ้านดอนระเบียง 164.00 190.00 243.00 186.00 205.00 246.00 108.00 - - - - -
70
 65 บ้านปากสาน 155.00 163.00 214.00 149.00 149.00 208.00 86.00 - - - - -
71
 66 บ้านสันหีบ 1,661.00 1,569.00 - - - - - - - - - -
72
 67 บ้านแม่สาน 1,019.09 - - - - - - - - - - -
73
 68 แม่สานสามัคคี 350.00 415.00 442.00 426.00 439.00 440.00 127.00 263.00 578.00 - - -
74
 69 บ้านแก่ง - - - - - - - - - - - -
75
 70 บ้านศรีสวรรค์ - - - - - - - - - - - -
76
 71 บ้านปากคะยาง 1,617.00 2,071.50 - - 1,851.90 - 1,327.50 - - - - -
77
 72 บ้านลำโชค 304.00 317.00 433.00 379.00 343.00 403.00 234.00 298.00 398.00 402.00 - -
78
 73 บ้านป่าคา 412.00 462.00 432.00 501.00 451.00 454.00 302.00 374.00 543.00 - - -
79
 74 บ้านแม่ท่าแพ - 2,159.00 2,212.00 2,007.00 2,086.00 2,340.00 1,380.00 1,388.00 2,548.00 2,644.00 2,606.00 -
80
 75 บ้านห้วยหยวก 112.00 148.00 140.00 198.00 277.00 242.00 74.00 - - - - -
81
 76 บ้านดงคู่ 978.00 1,000.00 1,346.00 1,211.00 1,340.00 1,439.00 1,519.00 - - - - -
82
 77 บ้านห้วยไคร้ - - - - - - - - - - - -
83
 78 บ้านห้วยติ่ง 337.00 268.00 384.00 312.00 288.00 429.00 352.00 206.00 403.00 431.00 793.00 471.00
84
 79 บ้านศาลาไก่ฟุบ 360.00 300.00 300.00 352.00 347.00 468.00 73.00 66.00 - - - -
85
 80 บ้านสารจิตร 2,273.00 1,796.00 2,049.00 1,978.00 1,940.00 2,384.00 - - - - - -
86
 81 วัดแสนตอ 421.00 571.00 457.00 385.00 389.00 406.00 169.00 229.00 - - - -
87
 82 วัดโบราณหลวง 737.00 864.00 1,025.00 1,017.00 984.00 1,250.00 768.00 673.00 1,172.00 1,212.00 - -
88
 83 วัดตลิ่งชัน 744.00 591.00 671.00 643.00 795.00 956.00 413.00 324.00 847.00 901.00 - -
89
 84 บ้านพระปรางค์ 340.00 291.00 397.00 265.00 327.00 52.00 179.00 209.00 - - - -
90
 85 อนุบาลศรีสำโรง 4,033.08 5,687.93 5,537.68 4,819.50 5,034.01 5,692.52 2,895.37 4,419.86 6,455.99 5,837.67 6,236.89 -
91
 86 วัดบ้านกรุ 638.00 500.00 624.00 595.00 566.00 674.00 356.00 418.00 802.00 894.00 694.00 759.00
92
 87 เทวัญอำนวยวิทย์ 1,105.00 1,197.00 1,325.00 1,291.00 1,252.00 1,825.00 640.00 995.00 2,125.00 1,795.00 - -
93
 88 บ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 5,395.00 3,532.00 4,893.00 3,783.00 4,213.00 5,275.00 2,370.00 2,321.00 5,781.00 6,092.00 5,768.00 6,131.00
94
 89 บ้านวังลึก (ยุวนาฎชนูทิศ) 1,460.00 1,167.00 1,476.00 1,365.00 1,055.00 1,546.00 674.00 737.00 - - - -
95
 90 บ้านหนองยาว 536.00 562.00 653.00 571.00 586.00 616.00 298.00 - - - - -
96
 91 บ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 1,585.00 985.00 1,210.00 1,071.00 1,276.00 2,125.00 - - - - - -
97
 92 บ้านเตว็ดนอก (สร้อยสนประชาสรรค์) 1,981.00 1,521.00 1,444.00 1,120.00 1,303.00 1,879.00 1,159.00 840.00 - - - -
98
 93 บ้านเตว็ดกลาง 524.00 607.00 594.00 523.00 644.00 802.00 418.00 - - - - -
99
 94 วัดศรีสังวร 935.00 768.00 910.00 784.00 890.00 986.00 489.00 564.00 1,097.00 1,226.00 969.00 1,051.00
100
 95 บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ 172.00 216.00 110.00 149.00 161.00 180.00 76.00 92.00 - - - -
Loading...
Main menu