คะแนนพฤติกรรมม.1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
คะแนนพฤติกรรม ม.1
update 7 ,มีนาคม 2560
2
คะแนนพฤติกรรม(ถ้าเพิ่มพิมพ์คะแนน ถ้าหักคะแนนพิมพ์ -ตัวอักษรสีแดง)
3
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อนามสกุลชั้น
คะแนนเดิม
แต่งกายพฤติกรรม
แต่งกาย2
ส่งกระทงพัฒนาคงเหลือหมายเหตุ(การเพิ่มคะแนนและหักคะแนน)
4
18648
เด็กชายก้องเกียรติ
บุญเซ็งม.1/1130-1020140
5
28649เด็กชายธนภัทรสีฉิมม.1/113020150
6
38650เด็กชายธนายุตเงินจันทร์ม.1/1130130
7
48651เด็กชายธีรชัยเทียนแย้มม.1/110020120
8
58652เด็กชายนพัฒธรพรมโชติม.1/1130130
9
68653เด็กชายภูตะวันกล่ำอินทร์ม.1/113020150
10
78654เด็กชายวรธนยอดเกี้ยวม.1/113020150
11
88655เด็กชายวีรภัทรลาวินม.1/113020150
12
98656เด็กหญิงกมลวรรณเขจรนิตย์ม.1/113020150
13
108657เด็กหญิงกุลนิดากวีวัฒนกรม.1/113020150
14
118658เด็กหญิงขวัญชนกทับโนนทองม.1/113020150
15
128659เด็กหญิงจิราพัชรเกษรจันทร์ม.1/113020150
16
138660เด็กหญิงจีรนันท์คงแก้วม.1/113020150
17
148661เด็กหญิงณัฐฐาพรแบนประเสริฐม.1/113020150
18
158662เด็กหญิงธนัญญารักงามม.1/1130-40-202020110
19
168663เด็กหญิงปาณิศาเทียนสมจิตรม.1/1130130
20
178664เด็กหญิงพรธิตาใจกล้าม.1/113020150
21
188665เด็กหญิงพัชรฤดีแสวงหาม.1/113020150
22
198666
เด็กหญิงแพรทองธาร
เปี่ยมบุญม.1/113020150
23
208667เด็กหญิงยลธิดาทองสุขม.1/113020150
24
218668เด็กหญิงรมณีย์แสงศรีม.1/113020150
25
228669เด็กหญิงวงศ์ษามีเงินทองม.1/113020150
26
238670เด็กหญิงวริสราเปรมปรีม.1/113020150
27
248671เด็กหญิงศศิธรสว่างวงศ์ม.1/113020150
28
258672เด็กหญิงศุภรัตน์โกฉิมม.1/113020150
29
268673เด็กหญิงสโรชาม่วงวังม.1/1130130
30
278674เด็กหญิงสุตาภัทรพระภักดีม.1/113020150
31
288675เด็กหญิงสุนิตาอยู่เบิกม.1/113020150
32
298676เด็กหญิงสุภัสสรประจันทร์แดงม.1/113020150
33
308677เด็กหญิงสุภาพรอาจบัวม.1/113020150
34
318678เด็กหญิงสุรภาขำน้ำคู้ม.1/113020150
35
328679เด็กหญิงอมรรัตน์เทียนสมจิตรม.1/113020150
36
338680เด็กหญิงอารัญญาโปรยเงินม.1/113020150
37
348681เด็กหญิงเพ็ญนภาการะเกตุม.1/113020150
38
18682
เด็กชายกฤษฎาวัฒน์
ต๊ะเหมยม.1/213020150
39
28683เด็กชายณภัทรพ่วงรอดม.1/2130-10-2020120
40
38684เด็กชายธนพรคดเกี้ยวม.1/2130-2020130
41
48685เด็กชายนนทชาอภิรดาธนชาติม.1/213020150
42
58686เด็กชายนันทภพเฟื่องบุญม.1/213020150
43
68687เด็กชายนุชาฤทธิ์ประดิษฐ์ม.1/213020150
44
78688เด็กชายบวรศักดิ์โกวิทปกรณ์กุลม.1/2130-20110
45
88689เด็กชายปฏิภาณทิพมาศม.1/213020150
46
98690เด็กชายพงษ์พิษณุแสงนิลม.1/213020150
47
108691เด็กชายพรเทพบุตรอุดมม.1/2130-2020130
48
118692เด็กชายพีระเพ็ชรล้อมทองม.1/213020150
49
128693เด็กชายภูพานใจนุ่มนิ่มม.1/213020150
50
138694เด็กชายศาสวัตเพชรแก้วม.1/213020150
51
148839เด็กชายชานนท์เฮงประเสริฐม.1/213020150
52
158695เด็กหญิงขวัญวิภาจันทร์อินทร์ม.1/213020150
53
168696เด็กหญิงจีรนันท์ดีอินทร์ม.1/213020150
54
178697
เด็กหญิงทิพยาภรณ์
พูลผลม.1/2100-20-202020100
55
188698เด็กหญิงธนารัตน์แก้วกำพลม.1/213020150
56
198699
เด็กหญิงธีรารัตน์
วัดแจ้งม.1/213020150
57
208700เด็กหญิงนภสรเชาวรัตน์ม.1/213020150
58
218701เด็กหญิงปารณีย์แย้มทัศน์ม.1/215020170
59
228702เด็กหญิงพรรณพศาพรมชาวนาม.1/2130130
60
238703เด็กหญิงพัชราภาสุวรรณเนตรม.1/213020150
61
248704เด็กหญิงยาหยียืนยาวม.1/213020150
62
258705
เด็กหญิงศศิวีรนุช
ทองสัมฤทธิ์ม.1/213020150
63
268706เด็กหญิงอริสายืนยาวม.1/2130-20-202020130
64
278707เด็กหญิงอาทิตยาแซ่อุ้ยม.1/213020150
65
288708เด็กหญิงอุมารินจานแก้วม.1/2130-10-202020140
66
298709เด็กหญิงภาวินียอดบุษดีม.1/213020150
67
18710เด็กชายกรสินผกามาลยาเทพม.1/315020170
68
28711เด็กชายกรวิชญ์ผือหนองจอกม.1/313020150
69
38712เด็กชายกฤษฎาลาวินม.1/313020150
70
48713เด็กชายจักรกฤษณ์พ่วงเงินม.1/3150150
71
58714เด็กชายจักรพงษ์บุญเกิดม.1/3130-10-2020120
72
68715เด็กชายจักรภัทรปานช้างม.1/310020120
73
78716เด็กชายชินวัตรบุญรอดม.1/315020170
74
88717เด็กชายณัชชาชูรัตน์ม.1/3145-2020145
75
98718เด็กชายณัฐวัฒน์มาโพธิ์ชัยม.1/3150150
76
108719เด็กชายณัฐวุฒิปั้นชาวนาม.1/3125-10-602075
77
118720เด็กชายธนพลแก่นจักร์ม.1/3130130
78
128721เด็กชายธนวัฒน์ขำบางโพธิ์ม.1/3130130
79
138722เด็กชายธนากรแสงรอดม.1/313020150
80
148723เด็กชายธวัชชัยป้อมสาหร่ายม.1/313020150
81
158724เด็กชายปัญญาพลพงษ์ชัยสิทธิ์ม.1/315020170
82
168725เด็กชายพรภิรมย์พรมศรม.1/313020150
83
178726เด็กชายพันธวัตรดวงประทุมม.1/313020150
84
188727เด็กชายภูผาสืบสอนม.1/3150-20-4020110
85
198728เด็กชายวิสูตรเปิงใจม.1/3130-20110
86
208729เด็กชายวีระพงษ์ทองรอดม.1/3130130
87
218730เด็กชายวุฒิชัยเชยเดชม.1/3150150
88
228731เด็กชายสิรภพเนียมชาวนาม.1/3150-2020150
89
238732เด็กชายสุธิราชจานแก้วม.1/313020150
90
248733เด็กชายโสภณไล้เสนม.1/313020150
91
258734
เด็กหญิงกฤติญารัตน์
บุญเขตต์ม.1/3130-20-2020110
92
268735เด็กหญิงชมพูนุชไกรษรเจริญม.1/313020150
93
278736เด็กหญิงณัฐชาบังเกิดม.1/3130-4040130
94
288737เด็กหญิงณราวดีทับทิมหินม.1/313020150
95
298738
เด็กหญิงปภาวรินท์
คำหาญม.1/313020150
96
308739
เด็กหญิงแพรเพชรลักษณ์
เร่ในไพรม.1/313020150
97
318740เด็กหญิงมุฑิตาสีวะนติม.1/3130-2020130
98
328741เด็กหญิงรัตญาจิตรสมนึกม.1/39090
99
338742เด็กหญิงวนิดารักสุขม.1/313020150
100
348743เด็กหญิงสาธินีคงสำราญม.1/313020150
Loading...