Lương tăng ca toàn cty - 12 tháng.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
BÁO CÁO ĐỐI CHIẾU TỔNG THỂ
2
Thông số đối chiếu : Tổng lương tăng ca toàn công ty
3
Thời điểm : 5/26/2017 10:22:31 AM
4
Năm :2017
5
6
ThángNăm 2017Năm 2016
7
T01 33.120.709 10.983.137
8
T02 29.416.935 8.379.254
9
T03 50.584.892 21.210.685
10
T04 21.210.685 18.040.060
11
T05 18.040.060 38.240.949
12
T06 38.240.949 26.734.471
13
T07 26.734.471 34.446.106
14
T08 34.446.106 36.225.448
15
T09 36.225.448 31.244.243
16
T10 31.244.243 34.379.267
17
T11 44.379.267 48.250.901
18
T12 42.014.645 46.014.645
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...