לוח מבחנים מחצית ב (ness504's conflicted copy 2019-03-13)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
מערכת שעות שחף - ישיבת אלוני הבשן
2
3
לוח מבחנים
4
5
פברואר03 א
6
04 ב
7
05 ג
8
06 ד
9
07 ה
10
08 ו
11
09 שבת
12
פברואר10 א
13
11 ב
14
12 ג
15
13 ד
16
14 ה
17
15 ו
18
16 שבת
19
פברואר17 א
20
18 ב
21
19 ג
22
20 ד
23
21 ה
24
22 ו
25
23 שבת
26
פברואר24 א
27
25 ב
28
26 ג
29
27 ד
30
28 ה
31
מרץ01 ו
32
02 שבת
33
מרץ03 א
34
04 ב
35
05 גמחשבת ישראל
36
06 דתנ"ך
37
07 התנ"ךתושב"ע
38
08 ו
39
09 שבת
40
מרץ10 א
41
11 ב
42
12 גתע''י
43
13 דתושב"עלשון
44
14 ה
45
15 ו
46
16 שבתשבת זכור
47
מרץ17 א
48
18 בתע''ייום מרוכז מדעים, אזרחות
והשכלה כללית
49
19 ג
50
20 דפוריםפוריםפוריםפורים
51
21 הפוריםפוריםפוריםפורים
52
22 ופוריםפוריםפוריםפורים
53
23 שבת
54
מרץ24 א
55
25 בטיול שנתיטיול שנתיטיול שנתיטיול שנתי
56
26 גטיול שנתיטיול שנתיטיול שנתיטיול שנתי
57
27 דטיול שנתיטיול שנתיטיול שנתיטיול שנתי
58
28 הטיול שנתיטיול שנתיטיול שנתיטיול שנתי
59
29 ו
60
30 שבת
61
מרץ31 אאנגלית מתוקשב (4 יח')
62
אפריל01 בצו אחוד
63
02 גתושב"עאנגלית מתוקשב (4 יח')
64
03 דלשוןמחשבת ישראלתנ"ך- אנגלית
65
04 האנגליתמתמטיקההדמיה גיאוגרפיה
66
05 ו
67
06 שבתשבת ישיבה
68
אפריל07 אהגשת הערכות חלופיותיום תיגבורים
69
08 בהשכלה כלליתמתמטיקה
70
09 ג
71
10 ד
72
11 הפסחפסחפסחפסח
73
12 ופסחפסחפסחפסח
74
13 שבתפסחפסחפסחפסח
75
אפריל14 אפסחפסחפסחפסח
76
15 בפסחפסחפסחפסח
77
16 גפסחפסחפסחפסח
78
17 דפסחפסחפסחפסח
79
18 הפסחפסחפסחפסח
80
19 ופסחפסחפסחפסח
81
20 שבתפסחפסחפסחפסח
82
אפריל21 אפסחפסחפסחפסח
83
22 בפסחפסחפסחפסח
84
23 גפסחפסחפסחפסח
85
24 דפסחפסחפסחפסח
86
25 הפסחפסחפסחפסח
87
26 ופסחפסחפסחפסח
88
27 שבתפסחפסחפסחפסח
89
אפר28 א
90
29 בספרות
91
30 גמחשבת ישראלאנגלית
92
מאי01 דמחשבת ישראל
93
02 הלשוןאנגליתתושב"ע
94
03 ו
95
04 שבת
96
מאי05 א
97
06 במתמטיקהחינוך גופני
98
07 גאנגליתאנגלית
99
08 דיום הזיכרוןיום הזיכרוןיום הזיכרוןיום הזיכרון
100
09 היום העצמאותיום העצמאותיום העצמאותיום העצמאות
Loading...