1. คะแนนบทภาพยนตร์ (ง30253) 1-2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
บันทึกคะแนนงาน บทภาพยนตร์
2
ชื่อรายวิชา…การผลิตภาพยนตร์ (Film Production)… รหัสวิชา…ง 30253…
3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่…5/2....
5
ห้องเลขที่รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลส่งงานซ่อมเสริมรวมหมายเหตุ
6
151515
7
149578
นายธนพล อารีเอื้อ
131313
8
249580
นายนัฐเดช ไพรเขตร์
131313
9
349595
นายเกียรติชัย เกณฑ์สาคู
71313
10
449621
นายจิรวัฒน์ คำอ้วน
77
11
549622นายชินวัตร ลุนนี81313
12
649631
นายพรประสิทธิ์ คำภักดี
77
13
749635
นายวิทูร วิทยาภูมิ
71313
14
849638นายศุภกร สิงห์คำ81313
15
949672
นายชินวัตร ทิพวัลย์
71010
16
1049679
นายปรเมษฐ์ พลเยี่ยม
71010
17
1149680นายเผดิม สุริโย71010
18
1249685นายศราวิน สุหา81313
19
1349743นายกีรติ พลดอน141414
20
1449744
นายจักรกฤษณ์ ยิ่งกำแหง
77
21
1549804
นายพิทยาธร จันทร์เสถียร
141414
22
1650456นายพงศกร ทิพนัด71010
23
1752761นายบุญมี แน่นอุดร71313
24
1851798
นางสาว หทัยชนก ยามไชย
77
25
1952522
น.ส.นภัสสร สิงห์ทอง
1010
26
2052523
น.ส.บุญรัตน์ วินทะไชย
1010
27
2152760น.ส.มนทกานต์ บุญคำ1010
28
22
29
23
30
24
31
25
32
26
33
27
34
28
35
29
36
30
37
149570นายกฤตนู คอนมะลา81313
38
249572
นายกิตติธัช ริโยธา
131313
39
349577
นายทิวากร วิลัยศิลป์
111313
40
449587
นายมงคล ศิริวารินทร์
71313
41
549611นายรักษ์กร ชาบัญ71313
42
649633นายภูธเนศ ภาคมฤค111313
43
749645
นายกัณฑ์ณัฎฐ์ พูนมากนอก
111313
44
849649
นายโชคพิทักษ์ มีสวัสดิ์
81313
45
949707
นายพันธกานต์ มะลาลัย
141414
46
1049710
นายวีรภัทร ชมภูวิเศษ
71010
47
1149724
นายธนภัทร ประทุมทิพย์
111313
48
1249725
นายธรรมพล ศรีเวียง
77
49
1349745
นายชาญวิทย์ แก่นนาคำ
111313
50
1449746
นายชินวัตร ขวานเพชร
131313
51
1549760
นายรหัท ทองนาเมือง
131313
52
1649762นายวัชรพล มงคลศรี141414
53
1750429
นายปิติภัทร พลเยี่ยม
141414
54
1852524
น.ส.พิมลรัตน์ อินอุ่นโชติ
1010
55
1952525น.ส.ศศิตา ไกยสวน1010
56
20
57
21
58
22
59
23
60
24
61
25
62
26
63
27
64
28
65
29
66
30
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu