สรุป-KPI-CMBIS รายรพสต รายสัปดาห์ปี 2561.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBX
1
สรุปผลงานหน่วยบริการ รหัส 5014 อำเภอสันทราย ณ วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561
2
CMBIS Version 4.0
3
จัดอันดับตามคะแนนเฉลี่ย 8.00 (อยู่อันดับที่ 23)
4
5
รหัสสถานบริการคะแนน
6
05975รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น12
7
05970รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง12
8
05972รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก11
9
05973รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก10
10
05976รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่9
11
05964รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง9
12
05966รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร9
13
05968รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา9
14
77647ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร8
15
05977รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่8
16
05974
รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่
8
17
05969รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง8
18
05967
สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง
7
19
05965รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย7
20
05971รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม6
21
22
รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็นรพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่งรพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝกรพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝกรพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวงรพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวงรพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตรรพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่งสถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็งรพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อยรพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อมรวม รพ.สต.
23
ลำดับ
ตัวชี้วัดผลงาน
เป้าหมาย
ส่วนขาด
ร้อยละ
คะแนนผลงาน
เป้าหมาย
ส่วนขาด
ร้อยละ
คะแนนผลงาน
เป้าหมาย
ส่วนขาด
ร้อยละ
คะแนนผลงาน
เป้าหมาย
ส่วนขาด
ร้อยละ
คะแนนผลงาน
เป้าหมาย
ส่วนขาด
ร้อยละ
คะแนนผลงาน
เป้าหมาย
ส่วนขาด
ร้อยละ
คะแนนผลงาน
เป้าหมาย
ส่วนขาด
ร้อยละ
คะแนนผลงาน
เป้าหมาย
ส่วนขาด
ร้อยละ
คะแนนผลงาน
เป้าหมาย
ส่วนขาด
ร้อยละ
คะแนนผลงาน
เป้าหมาย
ส่วนขาด
ร้อยละ
คะแนนผลงาน
เป้าหมาย
ส่วนขาด
ร้อยละ
คะแนนผลงาน
เป้าหมาย
ส่วนขาด
ร้อยละ
คะแนนผลงาน
เป้าหมาย
ส่วนขาด
ร้อยละ
คะแนนผลงาน
เป้าหมาย
ส่วนขาด
ร้อยละ
คะแนนผลงาน
เป้าหมาย
ส่วนขาด
ร้อยละ
24
1
หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)
1214285.7113440100.0015440100.0015710370.001110100100.0015770100.0015990100.001579277.78121519478.95121419573.681145180.0012613746.157613746.1571116568.75111161523676.32
25
2
หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)
1014471.4311440100.0015440100.0015610460.001010100100.001567185.7113990100.001559455.5691119857.8991019952.63845180.0012513838.466513838.466716943.757961525663.16
26
3
หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)
1015566.6710440100.0015660100.0015510550.0071215380.001258362.50949544.446810280.00121321861.9098191142.11635260.0094151126.6744151126.6746191331.584921717953.80
27
4
เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)
57731678.0894952394.231349631477.78986991386.87111031252282.4010601004060.00752792765.82864831977.1191221391787.77111061817558.56738612362.3071101403078.5791101403078.5791132079454.5961119154242372.57
28
5
เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)
50621280.651331653447.69938501276.001259792074.6812561176147.86967902374.441241682760.2911601064656.6010851546955.19101081443675.001248722466.6711791183966.9511791183966.95111672185176.6112968146149366.26
29
6
เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)
17170100.00151112191.67101617194.121222220100.001526381268.4271520575.0081619384.219915660.0062128775.00824431955.816411736.36411291837.93411291837.93434501668.00723735011367.71
30
7
เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)
24240100.0015550100.00151112191.67103132196.88131825772.00825250100.00152127677.7881016662.5062837975.68833481568.7571015566.67724351168.57724351168.57734562260.7162983929476.02
31
8
เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)
23230100.001520200100.001517170100.00152324195.83122124387.5092224291.67101316381.2591524962.50624411758.54629391074.36810251540.00426462056.52626462056.52623452251.11529241412270.53
32
9
เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)
18180100.00152122195.45121516193.75111721480.95824371364.8672022290.91101720385.00921341361.76633592655.93631481764.5871221957.14611261542.31411261542.31424553143.64427542515064.71
33
10
เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)
124125199.201489991089.9099197693.81112413911517.2711662023682.1892715412717.5312112810716.411139143497.2013236243797.121316327110860.15698104694.23124121016919.5224121016919.5226130624519.93213212431111054.34
34
11
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)
54475621271.96822646323748.81666283116979.669944123028676.7591519186935081.27101059175970060.207974121624280.10101255163237776.9091256151025483.18101465186740278.47963978014181.92101739206132284.38111739206132284.38112822354572379.6191684321580473778.05
35
12
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)
76193117081.74105595872895.2313907103612987.55111078156048269.1081415233692160.5778982204130640.7451169146129280.01101771204327286.69111506189338779.5691864231645280.481031299668431.3331986259060476.6891986259060476.6896214315369414.39116833268581002562.67
36
13
การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)
118011901099.16147938919889.0091102136526380.738191220059395.361221453248110366.04720373038100167.0571363205569266.3372214286865477.20810352506147141.3042880322534589.309889142053162.6162588349891073.9982588349891073.99832406524328449.66525966373311136569.56
37
14
การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)
1356149814290.52101008114113388.3491455179934480.8882612271910796.061324673866139963.81726353699106471.2471631245782666.3872527336483775.12813403049170943.9543432399256085.979808174894046.22530414206116572.30830414206116572.30838357790395549.23531188455341434668.49
38
15
การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)
1332208760.4510541105649.09813927313450.92811934622734.39513745531830.11517342325040.9068023215234.48511434022633.5359832622830.06515845729934.5757117910839.66612751939224.47412751939224.47421268847630.81517425087334534.24
39
40
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร
41
ลำดับ
ตัวชี้วัดผลงาน
เป้าหมาย
ส่วนขาด
ร้อยละ
คะแนน
42
1
หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)
38501276.0012
43
2
หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)
30502060.0010
44
3
หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)
35562162.509
45
4
เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)
19233714556.977
46
5
เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)
18036318349.599
47
6
เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)
5058886.219
48
7
เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)
77921583.709
49
8
เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)
841102676.368
50
9
เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)
1021171587.189
51
10
เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)
5475702395.9612
52
11
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)
15043764226039.964
53
12
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)
32974707141070.048
54
13
การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)
52306510128080.348
55
14
การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)
62097675146680.908
56
15
การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)
25696070426.674
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
สัปดาห์ 23
สัปดาห์ 22
สัปดาห์ 21
สัปดาห์ 20
สัปดาห์ 19
สัปดาห์ 18
สัปดาห์ 17
สัปดาห์ 16
สัปดาห์ 15
สัปดาห์ 14
สัปดาห์ 13
สัปดาห์ 12
สัปดาห์ 11
สัปดาห์ 10
สัปดาห์ 9
สัปดาห์ 8
สัปดาห์ 7
สัปดาห์ 6
สัปดาห์ 5
สัปดาห์ 4
สัปดาห์ 3
สัปดาห์ 2
สัปดาห์ 1
 
 
Main menu