13. แบบสอบถามงานบริการวิชาการ วิจัย บทความตีพิมพ์ อ.สุกัญญา พรหมนารท (1 พฤศจิกายน 2557 – 30 เมษายน 2558)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ลำดับที่ชื่อผู้ทำบริการวิชาการชื่องานบริการวิชาการลักษณะการบริการวิชาการเจ้าของโครงการค่าตอบแทนชม.ภาระงาน/งวดวันที่เริ่มวันที่สิ่นสุดFile ประกอบLink ที่เกี่ยวข้องบันทึกเพิ่มเติม
2
ไม่ต้องใส่เลือกรายการจากปุ่มลูกศรที่อยู่บริเวณขวาบนในช่องรายการใส่ชื่องานเลือกรายการจากปุ่มลูกศรที่อยู่บริเวณขวาบนในช่องรายการใส่เจ้าของใส่ค่าตอบแทนไม่ต้องใส่วันเดือนปีวันเดือนปีวิธีทำใส่ Linkตามต้องการ
3
1อ.สุกัญญา พรหมนารทออกแบบภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณรอบหนองโง้ง3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบเทศบาลตำบลวิศิษฐ์1005112557http://goo.gl/7DTyIr
4
2อ.สุกัญญา พรหมนารทออกแบบมณฑปบุรพาจารย์3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบวัดชัยศรี10024122557http://goo.gl/hTjQOI
5
3อ.สุกัญญา พรหมนารทออกแบบการก่อสร้างพระพุทธปฐมปวัตตฐญาณ3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์1003012558http://goo.gl/O7Ue6m
6
4อ.สุกัญญา พรหมนารทวิทยากร แนวคิดในการวางผังบริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่อนุรักษ์3.3 วิทยากรพิเศษ อาจารย์บรรยายพิเศษกรมอุทยานแห่งชาติ30332558http://goo.gl/IQ3T1w
7
5อ.สุกัญญา พรหมนารทผู้พิจารณาบทคัดย่อ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 144.1 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ บทคัดย่อภาษาไทยสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย31132558http://goo.gl/A0lZmX
8
6อ.สุกัญญา พรหมนารทออกแบบโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผังบริเวณอาคารเรียนรวมคณะมนุษย3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1002472557http://goo.gl/7eVbPuให้กรณีพิเศษย้อนหลัง 1 งวด
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
31
29
32
30
33
ค่าตอบแทนรวมรวมชม.
34
0433
Loading...
 
 
 
งานบริการวิชาการ อ.สุกัญญา พรหมนารท
งานวิจัย อ.สุกัญญา พรหมนารท
บทความตีพิมพ์วารสาร อ.สุกัญญา พรหมนารท
บทความตีพิมพ์การประชุม อ.สุกัญญา พรหมนารท
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อ.สุกัญญา พรหมนารท
รวมคะแนน
data basic