(ก่อน) แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2.3 สายใยแก้วนำแสง(4/6) (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCD
1
Timestamp
Email Address
Scoreชื่อ-สกุล
2
11/26/2018 9:31:5739845@anc.ac.th2 / 10
ก้องเกียรติ พันธุ์ดี
3
11/26/2018 9:32:1140192@anc.ac.th3 / 10ธนาธร ทองเสริม
4
11/26/2018 9:33:2539884@anc.ac.th3 / 10
นาย สิทธิศักดิ์ ถูระบุตร
5
11/26/2018 9:33:4040208@anc.ac.th2 / 10ศิวกร เห็มสุข
6
11/26/2018 9:37:3539736@anc.ac.th8 / 10
นายสุเมธ ตังคณิตานนท์
7
11/26/2018 9:38:4039876@anc.ac.th9 / 10
นายรัชศิรสิทธิ์ บุญไชย
8
11/26/2018 9:40:0240253@anc.ac.th10 / 10นายกิตติธัช บังอร
9
11/26/2018 9:41:1939820@anc.ac.th10 / 10
นางสาวภัทธิรา ไชโยรักษ์
10
11/26/2018 9:42:4840158@ANC.AC.TH10 / 10
นางสาวนัสนันท์ คูณค้ำ
11
11/26/2018 9:43:4539912@anc.ac.th10 / 10
นางสาวนวดี ศิริรัตนภูมี
12
11/26/2018 9:44:0740054@anc.ac.th9 / 10นายณัฐภัทร กัลยากา
13
11/26/2018 9:44:2140214@anc.ac.th9 / 10อธิบดี หริ่งเจริญ
14
11/26/2018 9:45:0239833@anc.ac.th10 / 10
นางสาวสุธิดา สุภักดิ์
15
11/26/2018 9:45:1339718@anc.ac.th9 / 10ภัทร์ธรเอก บุญโสม
16
11/26/2018 9:45:2442773@anc.ac.th9 / 10รุจิรา สุขสะอาด
17
11/26/2018 9:45:5139940@anc.ac.th10 / 10อภิวัฒน์ ทานุมา
18
11/26/2018 9:45:5640207@anc.an.th10 / 10
นาย ศรัณยภัทร สันตะวงค์
19
11/26/2018 9:46:3039783@anc.ac.th9 / 10สโรชินี ศรีพลาย
20
11/26/2018 9:47:3840052@anc.ac.th9 / 10
นางสาว ณัชชา พละศูนย์
21
11/26/2018 9:47:5739802@anc.ac.th9 / 10นาย ณัฐพล นิระพันธ์
22
11/26/2018 9:48:2240186@anc.ac.th9 / 10นายตมกริช บาระมี
23
11/26/2018 9:48:5839981@anc.ac.th7 / 10นาย จีรกิตติ์ สมนึก
24
11/26/2018 9:48:5840205@anc.ac.th8 / 10นาย วสุ สุพล
25
11/26/2018 9:50:2440229@anc.ac.th10 / 10
ณัฏฐชัย เสงี่ยมศํกดิ์
26
12/3/2018 19:16:4839912@anc.ac.th7 / 10
นางสาวนวดี ศิริรัตนภูมี
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...