รายชื่อโรงเรียนประชารัฐและข้อมูลติดต่อ รุ่นที่ 1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
1. แบบกรอกข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขตตรวจราชการที่ 10
2
3
สังกัด
( / ) สพป. เลย เขต 1
( ) สพม. .........
4
5
ลำดับที่ชื่อโรงเรียนที่ตั้ง/การติดต่อสื่อสารจำนวนรูปแบบการบริหาร
จัดการโรงเรียน
6
หมู่ที่
บ้านตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
อีเมลผู้บริหาร
(คน)
ครู
(คน)
นักเรียน
(คน)
ห้องเรียน
(ห้อง)
7
1บ้านท่าเปิบ4ท่าเปิบกกดู่
เมืองเลย
เลย42000
0-4287-0152
thaperb@loei1.go.th
12145ไปเรียนรวม
8
2บ้านโป่งป่าติ้ว5โป่งป่าติ้วกกดู่
เมืองเลย
เลย42000
0-4287-0200
pongpatiu@loei1.go.th
15135ไปเรียนรวม
9
3บ้านไผ่โทน9กอไผ่โทนกกดู่
เมืองเลย
เลย42000
0-4287-0209
paithon@loei1.go.th
17567Stand Alone
10
4บ้านห้วยเหล็ก6ห้วยเหล็กกกดู่
เมืองเลย
เลย42000
0-4287-0294
hueilek@loei1.go.th
15538Stand Alone
11
5บ้านตูบโกบ2ตูบโกบกกดู่
เมืองเลย
เลย42000
0-4287-0148
tubkob@loei1.go.th
13227โรงเรียนแม่ข่าย
12
6บ้านลาดค้อ1ลาดค้อกกดู่
เมืองเลย
เลย42000
0-4287-0224
ladkor@loei1.go.th
11137ไปเรียนรวม
13
7บ้านกำพี้3กำพี้กกดู่
เมืองเลย
เลย42000
0-4287-0113
khumpee@loei1.go.th
14588Stand Alone
14
8บ้านห้วยหวาย7ห้วยหวายนาแขม
เมืองเลย
เลย42000
0-4287-0291
huaiwai@loei1.go.th
13226ไปเรียนรวม
15
9บ้านห้วยกระทิง1ห้วยกระทิงกกทอง
เมืองเลย
เลย42000
0-4287-0602
huaykrating@loei1.go.th
183511ไปเรียนรวม
16
10บ้านสวนกล้วย5สวนกล้วยกกทอง
เมืองเลย
เลย42000
0-4287-0239
suankluay@loei1.go.th
02277MOU ไปเรียนรวม
17
11บ้านนาบอน5นาบอนชัยพฤกษ์เมืองเลยเลย420000-4287-0365nabol@loei1.go.th0244ไปเรียนรวม
18
12บ้านท่าข้ามโพนสว่าง6โพนสว่างชัยพฤกษ์เมืองเลยเลย420000-4286-1007takam@loei1.go.th21237ไปเรียนรวม
19
13บ้านหัวฝาย2หัวฝายชัยพฤกษ์เมืองเลยเลย420000-4296-1036huafai@loei1.go.th15267โรงเรียนแม่ข่าย
20
14บ้านโป่ง4โป่งนาแขม
เมืองเลย
เลย42000
0-4285-4240
banpong@loei1.go.th
06618Stand Alone
21
15บ้านนาแขม1นาแขมนาแขม
เมืองเลย
เลย42000
nakham@loei1.go.th
11211511Stand Alone
22
16บ้านวังยาว2วังยาวนาแขม
เมืองเลย
เลย42000
0-4281-7171
wangyauw@loei1.go.th
15758Stand Alone
23
17บ้านห้วยม่วง10ห้วยม่วงนาดินดำ
เมืองเลย
เลย42000
0-4287-0286
huaimuang@loei1.go.th
13858โรงเรียนแม่ข่าย
24
18บ้านหนองนาทราย5หนองนาทรายนาดินดำ
เมืองเลย
เลย42000
0-4287-0254
nongnasai@loei1.go.th
15218ไปเรียนรวม
25
19บ้านทรัพย์มงคล7ทรัพย์มงคลนาดินดำ
เมืองเลย
เลย42000
0-4287-0360
sabmongkol@loei1.go.th
12278ไปเรียนรวม
26
20บ้านขอนแก่นหนองบอน8หนองบอนนาโป่ง
เมืองเลย
เลย42000
0-4280-4399
nongbon@loei1.go.th
1126911โรงเรียนแม่ข่าย
27
21บ้านห้วยโตก1ห้วยโตกนาโป่ง
เมืองเลย
เลย42000
0-4280-4447
huaitok@loei1.go.th
16358ICU
28
22บ้านกกชุมแสง10กกชุมแสงนาโป่ง
เมืองเลย
เลย42000
0-4287-2105
kokchumsang@loei1.go.th
13357ไปเรียนรวม
29
23บ้านป่าข้าวหลาม6
ป่าข้าวหลาม
นาโป่ง
เมืองเลย
เลย42000
0-4287-0197
pakhawlam@loei1.go.th
04718Stand Alone
30
24บ้านโพน6โพนค่ายนาอ้อ
เมืองเลย
เลย42000
0-4283-4803
banphon@loei1.go.th
15166ไปเรียนรวม
31
25ชุมชนบ้านนาอ้อ8
หนองมะผาง
นาอ้อ
เมืองเลย
เลย42000
0-4287-1121
cc-bannao@loei1.go.th
1129211โรงเรียนแม่ข่าย
32
26บ้านท่ามะนาว4ท่ามะนาวนาอ้อ
เมืองเลย
เลย42000
0-4287-1153
tamanow@loei1.go.th
13268MOU ไปเรียนรวม
33
27บ้านแหล่งควาย3แหล่งควายนาอาน
เมืองเลย
เลย42000
0-4281-5446
langkwai@loei1.go.th
19888Stand Alone
34
28บ้านไร่ทาม5ไร่ทามนาอาน
เมืองเลย
เลย42000
raitam@loei1.go.th
14508Stand Alone
35
29บ้านวังแคน7วังแคนน้ำสวย
เมืองเลย
เลย42000
0-4287-0229
wungkan@loei1.go.th
13216ไปเรียนรวม
36
30บ้านหนองดอกบัว5
หนองดอกบัว
น้ำสวย
เมืองเลย
เลย42000
0-4287-0250
nongdokbua@loei1.go.th
14628Stand Alone
37
31มโนบุเรศรบำรุงการ1ไร่ม่วงน้ำหมาน
เมืองเลย
เลย42000
0-4286-1015
mano@loei1.go.th
12368ไปเรียนรวม
38
32บ้านห้วยลวงไซ2ห้วยลวงไซน้ำหมาน
เมืองเลย
เลย42000
0-4287-0288
huayluongsai@loei1.go.th
16728Stand Alone
39
33บ้านห้วยสีเสียด5ห้วยสีเสียดน้ำหมาน
เมืองเลย
เลย42000
0-4287-0290
huayseesead@loei1.go.th
12418โรงเรียนแม่ข่าย
40
34บ้านส้าน4ส้านน้ำหมาน
เมืองเลย
เลย42000
0-4287-0244
bansan@loei1.go.th
12278ไปเรียนรวม
41
35ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร8เพชรเจริญเมือง
เมืองเลย
เลย42000
0-4281-2553
cc-kamnoetphet@loei1.go.th
13317ไปเรียนรวม
42
36บ้านปากหมาก7ปากหมากศรีสองรัก
เมืองเลย
เลย42000
0-4287-1817
pakmak@loei1.go.th
16388ไปเรียนรวม
43
37บ้านท่าบุ่ง5ท่าบุ่งศรีสองรัก
เมืองเลย
เลย42000
0-4287-0151
thaboong@loei1.go.th
0322ไปเรียนรวม
44
38บ้านวังโป่งท่าวังแคน8วังโป่งศรีสองรัก
เมืองเลย
เลย42000
0-4287-0234
tawangcan@loei1.go.th
13278ไปเรียนรวม
45
39บ้านโพนป่าแดง3โพนป่าแดงเสี้ยว
เมืองเลย
เลย42000
0-4287-0214
ponpadang@loei1.go.th
13487Stand Alone
46
40บ้านเสี้ยว2เสี้ยวเสี้ยว
เมืองเลย
เลย42000
0-4287-0126
banseaw@loei1.go.th
13428Stand Alone
47
41บ้านน้ำคิว5น้ำคิวเสี้ยว
เมืองเลย
เลย42000
0-4287-0174
namkiw@loei1.go.th
11511211Stand Alone
48
42บ้านภูสวรรค์4ภูสวรรค์เสี้ยว
เมืองเลย
เลย42000
0-4287-0217
phusawan@loei1.go.th
13548Stand Alone
49
43บ้านกอไร่ใหญ่1กอไร่ใหญ่เสี้ยว
เมืองเลย
เลย42000
0-4287-0112
koraiyai@loei1.go.th
13105โรงเรียนแม่ข่าย
50
44บ้านน้ำสวยภักดี3ภักดีท่าสะอาด
นาด้วง
เลย42210
namsuoypakdee@loei1.go.th
13318ICU โรงเรียนดีประจำตำบล, ไปเรียนรวม
51
45บ้านแก้วเมธี5แก้วเมธีนาด้วง
นาด้วง
เลย42210
0-4288-7568
kaewmathee@loei1.go.th
1101068ไปเรียนรวม
52
46บ้านโพนสว่างวังเย็น3โพนสว่างนาดอกคำ
นาด้วง
เลย42210
0-4280-1298
psw-wungyen@loei1.go.th
11210811ICU โรงเรียนแม่ข่าย, โรงเรียนดีประจำตำบล
53
47บ้านนาป่าหนาด4นาป่าหนาดเขาแก้ว
เชียงคาน
เลย42110
0-4287-0684
napanard@loei1.go.th
14848Stand Alone
54
48บ้านตาดซ้อ6ตาดซ้อเขาแก้ว
เชียงคาน
เลย42110
0-4287-0146
thadsho@loei1.go.th
25768Stand Alone
55
49บ้านท่าบม8ท่าบมเขาแก้ว
เชียงคาน
เลย42110
thabom@loei1.go.th
061098Stand Alone
56
50บ้านนาเบน3นาเบนเขาแก้ว
เชียงคาน
เลย42110
naben@loei1.go.th
16858Stand Alone
57
51บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 1415
วังอาบช้าง
เขาแก้ว
เชียงคาน
เลย42110
wangabchang141@loei1.go.th
02217ไปเรียนรวม
58
52บ้านหินตั้ง3หินตั้งจอมศรี
เชียงคาน
เลย42110
0-4287-0301
hintang@loei1.go.th
04688Stand Alone
59
53บ้านแสนสำราญ4แสนสำราญจอมศรี
เชียงคาน
เลย42110
0-4285-4220
sansumranl@loei1.go.th
14198ไปเรียนรวม
60
54บ้านคกมาด3คกมาดเชียงคาน
เชียงคาน
เลย42110
khokmat@loei1.go.th
15428Stand Alone
61
55บ้านโนนสว่าง5โนนสว่างเชียงคาน
เชียงคาน
เลย42110
0-4287-0189
nhonsawang@loei1.go.th
02124ไม่มีนักเรียนขอเลิกสถานศึกษา
62
56บ้านผากลางดง8ผากลางดงธาตุ
เชียงคาน
เลย42110
0-4287-0202
pagangdong@loei1.go.th
12158ไปเรียนรวม
63
57บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์4ห้วยหินซาธาตุ
เชียงคาน
เลย42110
0-4285-4033
hnp@loei1.go.th15738Stand Alone
64
58บ้านห้วยพอด13ห้วยพอดธาตุ
เชียงคาน
เลย42110
0-4285-4211
hauypod@loei1.go.th
16938Stand Alone
65
59บ้านผาพอด6ผาพอดธาตุ
เชียงคาน
เลย42110
0-4287-0204
banphapod@loei1.go.th
14678Stand Alone
66
60บ้านโพน10หนองสะพุงนาซ่าว
เชียงคาน
เลย42110
0-4285-5024
banpon@loei1.go.th
181048Stand Alone
67
61บ้านแก่งมี้6แก่งมี้นาซ่าว
เชียงคาน
เลย42110
kaengmee@loei1.go.th
11278ไปเรียนรวม
68
62บ้านอุมุง5อุมุงบุฮม
เชียงคาน
เลย42110
0-4287-0306
umoong@loei1.go.th
15838Stand Alone
69
63บ้านคกเลา2คกเลาเหนือบุฮม
เชียงคาน
เลย42110
khoklao@loei1.go.th
16688Stand Alone
70
64บ้านคกงิ้ว5คกงิ้วปากตม
เชียงคาน
เลย42110
0-4287-0128
kokngui@loei1.go.th
17538Stand Alone
71
65บ้านกลาง3กลางปากตม
เชียงคาน
เลย42110
0-4281-7188
banklang@loei1.go.th
13348MOU ไปเรียนรวม
72
66บ้านท่าดีหมี4ท่าดีหมีปากตม
เชียงคาน
เลย42110
0-4287-0150
thadeemee@loei1.go.th
13368MOU ไปเรียนรวม
73
67ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา4ห้วยสีดาหาดทรายขาว
เชียงคาน
เลย42110
0-4287-0308
huayseeda@loei1.go.th
15548Stand Alone
74
68บ้านหาดทรายขาวผามุม1หาดทรายขาวหาดทรายขาว
เชียงคาน
เลย42110
0-4287-0825
hadsaykaow@loei1.go.th
14498โรงเรียนแม่ข่าย
75
69บ้านสาระแพ3สาระแพหาดทรายขาว
เชียงคาน
เลย42110
0-4287-0245
sarapar@loei1.go.th
13156ไปเรียนรวม
76
70บ้านหัวแก่ง5หัวแก่งหาดทรายขาว
เชียงคาน
เลย42110
houkang@loei1.go.th
14204ไปเรียนรวม
77
71บ้านชมน้อย2ชมน้อยชมเจริญ
ปากชม
เลย42150
chomnioe@loei1.go.th
13508Stand Alone
78
72บ้านโพนทอง3โพนทองเชียงกลม
ปากชม
เลย42150
0-4287-0213
pontong@loei1.go.th
191128Stand Alone
79
73บ้านห้วยนา5ห้วยนาเชียงกลม
ปากชม
เลย42150
0-4287-0340
huayna@loei1.go.th
161118Stand Alone
80
74บ้านห้วยผักกูด8ห้วยผักกูดเชียงกลม
ปากชม
เลย42150
huaiphakkud@loei1.go.th
12448Stand Alone
81
75จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน4ห้วยเทียนปากชม
ปากชม
เลย42150
0-4287-0100
chakkapong@loei1.go.th
03518Stand Alone
82
76บ้านหาดเบี้ย7หาดเบี้ยปากชม
ปากชม
เลย42150
0-4287-0342
hatbai@loei1.go.th
12338ไปเรียนรวม
83
77บ้านคกไผ่6คกไผ่ปากชม
ปากชม
เลย42150
0-4288-1230
kokpai@loei1.go.th
12558Stand Alone
84
78บ้านเลิง2เลิงห้วยบ่อซืน
ปากชม
เลย42150
0-4287-0227
leong@loei1.go.th
14918Stand Alone
85
79บ้านปากเนียม5ปากเนียมห้วยพิชัย
ปากชม
เลย42150
0-4287-0193
pakniam@loei1.go.th
14528Stand Alone
86
80บ้านปากปัด3ปากปัดห้วยพิชัย
ปากชม
เลย42150
0-4287-0344
pakpad@loei1.go.th
14738Stand Alone
87
81บ้านห้วยหินขาว2ห้วยหินขาวห้วยพิชัย
ปากชม
เลย42150
0-4287-0292
huaihinkhao@loei1.go.th
161158Stand Alone
88
82บ้านหาดคัมภีร์1หาดคัมภีร์หาดคัมภีร์
ปากชม
เลย42150
0-4287-0346
hadcomepee@loei1.go.th
15738โรงเรียนแม่ข่าย
89
83บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง5ปากมั่งหาดคัมภีร์
ปากชม
เลย42150
0-4287-0346
phakmang@loei1.go.th
16718ไปเรียนรวม
90
84บ้านนาโม้6นาโม้หาดคัมภีร์
ปากชม
เลย42150
0-4287-0168
namo@loei1.go.th
15578โรงเรียนแม่ข่าย
91
85บ้านคกเว้า2คกเว้าหาดคัมภีร์
ปากชม
เลย42150
kokwao@loei1.go.th
13238โรงเรียนแม่ข่าย
92
86บ้านร่องไผ่3ร่องไผ่โคกใหญ่
ท่าลี่
เลย42140
0-4287-0219
rongphai@loei1.go.th
15488Stand Alone
93
87บ้านบวกอ่าง2บวกอ่างโคกใหญ่
ท่าลี่
เลย42140
0-4287-0190
buagang@loei1.go.th
14618Stand Alone
94
88บ้านห้วยไค้4ห้วยไค้โคกใหญ่
ท่าลี่
เลย42140
0-4287-0264
huaikrai@loei1.go.th
04398ไปเรียนรวม
95
89บ้านวังขาม6วังขามท่าลี่
ท่าลี่
เลย42140
0-4287-0228
wangkham@loei1.go.th
03216ไปเรียนรวม
96
90บ้านน้ำกระโทม8น้ำกระโทมท่าลี่
ท่าลี่
เลย42140
0-4287-0173
numkathom@loei1.go.th
14158ไปเรียนรวม
97
91บ้านห้วยด้าย5ห้วยด้ายน้ำแคม
ท่าลี่
เลย42140
huaidai@loei1.go.th
13558Stand Alone
98
92บ้านแก่งม่วง4แก่งม่วงน้ำทูน
ท่าลี่
เลย42140
0-4287-0120
keangmoung@loei1.go.th
03208ไปเรียนรวม
99
93บ้านห้วยเดื่อ3ห้วยเดื่อน้ำทูน
ท่าลี่
เลย42140
0-4287-0267
huaydue@loei1.go.th
10167ไปเรียนรวม
100
94บ้านน้ำมี1น้ำมีน้ำทูน
ท่าลี่
เลย42140
0-4287-0181
nammee@loei1.go.th
11338ไปเรียนรวม
Loading...