book_codes_2015.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
DANH MỤC KHÓA LUẬN
2
3
4
STTTÊN KHÓA LUẬNNĂMMã KL
5
1Đánh giá hiện trạng hữu cơ và vi sinh vật trong nước thải ở ao nuôi tôm cao triều tại khu vực xã Phú Xuân huyện phú Vang T.T.Huế2013KL1
6
2Nghiên cứu nguồn lợi động vật thân mềm hai mảnh vỏ ở khu bảo vệ thủy sản Doi Chỏi, Phú Diên Phú Vang, Thừa Thiên Huế2013KL2
7
3
Nghiên cứu thành phần loài, trữ lượng và tình hình khai thác động vật thân mềm có giá trị kinh tế ven biển từ xã Lộc Vĩnh đến thị trấn Lăng Cô, tỉnh T.T.Huế
2013KL3
8
4Ứng dụng GIS trong đánh giá hiện trạng hữu cơ ở đầm phá xã Phú An, huyện Phú Vang T.T.Huế2013KL4
9
5Nghiên cứu một số đặc điểm sinh sản của cá Dìa tại đầm phá Tam Giang, T.T.Huế2013KL5
10
6
Mối quan hệ giữa một số yếu tố môi trường đến sự phát triển của tảo trong ao nuôi thâm canh tôm Thẻ chân trắng tại thị trấn Thuận An, Phú Vang ,T.T.Huế
2013KL6
11
7Đánh giá hiệu quả của công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Quảng Nam2013KL7
12
8Đánh giá tình hình khai thác và thành phần loài khu hệ cá tại đầm Cầu Hai, T.T.Huế2013KL8
13
9Đánh giá tác động của quy hoạch nò, sáo khu vực đầm phá huyện Phú Vang, T.T.Huế2013KL9
14
10Đánh giá thực trạng khai thác loài cá Chiên trên thượng lưu Sông Mã đoạn chạy qua huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa2013KL10
15
11Đánh giá hiện trạng khai thác thủy sản tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, T.T.Huế2013KL11
16
12Đánh giá tình hình khai thác và thành phần loài khu hệ cá tại khu vực thượng lưu Sông Hương, T.T.Huế2013KL12
17
13Đánh giá sự biến động của một số yếu tố môi trường đến chất lượng nước tại hệ đầm phá Tam Giang Cầu Hai, T.T.Huế2013KL13
18
14Khảo sát đa dạng thành phần loài khu hệ cá sông Truồi, T.T.huế2013KL14
19
15Đánh giá chất lượng nước thải của các phương thức nuôi tại xã Phú Thuận và xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, T.T.Huế2013KL15
20
16
Đánh giá hiệu quả của mô hình Chuôm trong việc khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc và xã Vinh Phú, Phú Vang, T.T.Huế
2013KL16
21
17Đánh giá thực trạng và tác động của nuôi trồng thủy sản đối với đời sống ngư dân huyện Quảng Điền, T.T.Huế2013KL17
22
18Nghiên cứu động vật thân mềm hai mảnh vỏ ở khu bảo vệ Vũng Mệ, Quảng Lợi, Quảng Điền, T.T.Huế2013KL18
23
19Tìm hiểu mô hình bảo vệ thủy sản dựa vào cộng đồng tại Phú Diên, Phú Vang, T.T.Huế2013KL19
24
20Đánh giá hiện trạng quản lý và khai thác tàu xa bờ tại Cảng Cá Thuận An, huyện Phú Vang, T.T.Huế2013KL20
25
21Thử nghiệm sử dụng thực vật phù du đẻ đánh giá chất lượng nước một số thủy vực thuộc T.P.Huế2013KL21
26
22
Nghiên cứu thành phần loài, trữ lượng và tình hình khai thác động vật thân mềm có giá trị kinh tế ven biển từ cửa Thuận An đến Cửa Tư Hiền, tỉnh T.T.Huế
2013KL22
27
23Xác định thành phần loài và hiện trạng bảo vệ nguồn lợi cá tại khu bảo vệ thủy sản Doi Chỏi, Phú Diên, Phú Vang, T.T.Huế2013KL23
28
24Đánh giá hiệu quả của du lịch sinh thái tại khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Quảng Nam2013KL24
29
25Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm khai thác của cá giống di nhập vào đầm phá Tam Giang cầu Hai qua cửa Biển Thuận An,T.T.Huế2013KL25
30
26Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải ao nuôi tôm của rong câu và rong nho2013KL26
31
27Thử nghiệm mô hình đồng quản lý cua Đá tại khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Quảng Nam2013KL27
32
28Nghiên cứu thành phần loài cá hiện trạng khai thác và bảo vệ tại khu bảo vệ thủy sản Cồn Chìm,Vinh Phú, Phú Vang, T.T.Huế2013KL28
33
29Khảo sát thực trạng và tác động của nuôi trồng thủy sản đến ngư dân một số vùng ven phá Tam Giang Cầu Hai, T.T.Huế2013KL29
34
30Đánh giá hiện trạng phân bố của cá chình trên sông Bồ, T.T.Huế2013KL30
35
31Đánh giá hiệu quả mô hình đồng quản lý nghề cá ở đầm phá huyện Phú Lộc, tỉnh T.T.Huế2013KL31
36
32Đánh giá hiện trạng hữu cơ và vi sinh trong nước thải ao nuôi tôm cao triều ở Phú Mỹ, Phú Vang, T.T.Huế2013KL32
37
33Hiện trạng khai thác lưới vây xa bờ tại Phú Thuận Phú Vang, T.T.Huế2013KL33
38
34Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá Dìa tại đầm phá Tam Giang, T.T.Huế2013KL34
39
35Đánh giá hiện trạng phân bố của cá chình trên sông Hương, T.T.Huế2013KL35
40
36Thử nghiệm đánh giá chất lượng nước bằng chỉ số (NSF - WQI) và GIS ở đầm phá xã Phú Mỹ Phú Vang, T.T.Huế2013KL36
41
37Đánh giá thực trạng nhằm đề xuất giải pháp bảo tồn và phục hồi thực vật ngập mặn ở hai xã Tam Giang và Tam Hòa,Núi Thành, Quảng Nam2013KL37
42
38Đánh giá hiện trạng thực vật ngập mặn tại Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam2013KL38
43
39Đánh giá tình hình khai thác và thành phần loài khu hệ cá tại khu vực hạ lưu Sông Thu Bồn, Quảng Bình2013KL39
44
40Đánh giá vai trò kinh tế, môi trường của các loài khác nhau trong mô hình nuôi tôm sú, cua , cá dìa tại Quảng Công, Quảng Điền, T.T.Huế2014KL32
45
41Đánh giá tình hình khai thác nguồn lợi cá trên đầm phá Tam Giang, Quảng An và Quảng Phước, Quảng Điền, T.T.Huế2014KL41
46
42
Nghiên cứu đặc điểm thành phần loài và phân bố tình hình khai thác động vật thân mềm có giá trị kinh tế tại vùng ven biển từ Hải Dương, Hương Trà đến Điền Hương, Phong Điền
2014KL42
47
43Đánh giá thực trạng khai thác và nuôi trồng thủy sản trên vùng đầm phá thuộc Điền Hòa, Phong Điền, T.T.Huế2014KL43
48
44
Ứng dụng GIS trong đánh giá chất lượng nước ở đầm phá xã Quảng Thái, Quảng Điền, T.T.Huế và nghiên cứu lượng vật chất hữu cơ trao đổi qua cửa sông Ô Lâu
2014KL44
49
45Ứng dụng GIS trong đánh giá chất lượng nước ở đầm phá xã Lộc Điền, Phú Lộc, T.T.Huế2014KL45
50
46Tìm hiểu mô hình nuôi tôm sú xen ghép với cá Dìa,cá Kình Tại Hải Dương, Hương Trà, T.T.Huế2014KL46
51
47Đánh giá đa dạng thành phần số nhóm thủy sinh vật chính tại khu bảo vệ thủy sản vũng mệ xã Quang Lợi, Quảng Điền, T.T.Huế2014KL47
52
48Xác định thành phần loài cá giống di nhập vào đầm phá Tam Giang Cầu Hai qua cửa biển Tư Hiền và đề xuất một số giải pháp2014KL48
53
49
Ứng dụng GIS trong đánh giá chất lượng nước ở đầm phá xã Lộc An, huyện Phú lộc, T.T.Huế và nghiên cứu lượng vật chất hữu cơ trao đổi qua cửa sông Truồi, sông Đại Giang
2014KL49
54
50Đánh giá tình hình khai thác nguồn lợi tôm Hùm giống tại xã Lộc Vĩnh, Phú Lộc, T.T.Huế2014KL50
55
51Nghiên cứu nguồn lợi cá thân mềm và đánh giá hiệu quả quản lý ở khu bảo vệ thủy sản Doi Mai Bống xã Vinh Xuân Phú Vang, T.T.Huế2014KL51
56
52Đánh giá thành phần loài và tình hình khai thác cá ở đầm Sam Chuồn, Phú An, Phú Vang, T.T.Huế2014KL52
57
53Nghiên cứu nguồn lợi cá thân mềm và đánh giá hiệu quả quản lý ở khu bảo vệ thủy sản cồn cát xã Điền Hải, huyện Phong Điền, T.T.Huế2014KL53
58
54Đánh giá thực trạng nuôi cá lồng nước lợ tại xã Hải Dương Hương Trà T.T.Huế2014KL54
59
55Nghiên cứu đa dạng sinh học về động vật đáy cỡ lớn ở khu vực hạ lưu sông Ô Lâu2014KL55
60
56Đánh giá hiệu quả quản lý tại khu bảo vệ thủy sản cồn cát xã Điền Hải, huyện Phong Điền, T.T.Huế2014KL56
61
57Thành phần và số lượng tảo gây độc, gây hại trong một số khu vực khai thác và ntts tại Phú Vang, T.T.Huế2014KL57
62
58Đánh giá hiệu quả mô hình nuôi tôm sú quảng canh cải tiến với cá dìa cá đối lên kinh tế và môi trường ở xã Hương Phong Hương Trà T.T.Huế2014KL58
63
59Đánh giá hiệu quả kinh tế tại khu bảo vệ thủy sản cồn cát xã Điền Hải, huyện Phong Điền, T.T.Huế2014KL59
64
60Đánh giá hiệu quả của mô hình Chuôm trong việc khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại xã Vinh Xuân, Vinh Thanh, Phú Vang, T.T.Huế2014KL60
65
61Đánh giá khu hệ động vật đáy cỡ lớn ở khu vực đầm phá ở xã Quảng Lợi, Quảng Điền, T.T.Huế2014KL61
66
62Đánh giá đa dạng khu hệ cá khu vực đầm phá xã Quảng Lợi, Quảng Điền, T.T.Huế2014KL62
67
63Hiện trạng sử dụng ngư cụ khai thác thủy sản ở hạ Lưu Sông Bồ, T.T.Huế2014KL63
68
64Đánh giá tình hình khai thác và giá trị kinh tế của loài Mứt Biển tại phường Hòa Hiệp, Liên Chiểu, T.P.Đà Nẵng2014KL64
69
65Hiện trạng nghề khai thác xa bờ tại xã Thanh Trạch Bố Trạch và Quảng Văn, Quảng Trạch, Quảng Bình2014KL65
70
66
Đánh giá chất lượng nước thông qua chỉ số WQI phục vụ mục đích phân vùng tại khu vực hạ lưu sông Ô Lâu thuộc xã Quảng Thái Quảng Điền, T.T.Huế
2014KL66
71
67Hiện trạng sử dụng ngư cụ khai thác thủy sản ở hạ Lưu Sông Bồ, T.T.Huế2014KL67
72
68Tìm hiểu quy trình xả nước thải của công ty TNHH Một Thành Viên Cảng Chân Mây, Lộc Vĩnh Phú Lộc, T.T.Huế2014KL68
73
69
Đánh giá hiệu quả xử lý hàm lượng hữu cơ và khí độc ở hệ thống xử lý nước thải của TTNC và Thực Hành Thủy Sản, Viện NCPT của trường ĐHNL
2014KL69
74
70Đánh gía tình hình nuôi tôm sú và đề xuất giải pháp phát triển bền vững tại xã Hương Phong, Hải Dương, Hương trà, T.T.Huế2014KL70
75
71Đánh giá thành phần loài và tình hình khai thác cá ở đầm Nậy, T.T.Huế2014KL71
76
72Đánh giá tình hình khai thác và nguồn lợi cá khai thác khu vực sông Ô Lâu2014KL72
77
73Xác định tổng giá trị kinh tế vùng đất ngập nước tại cửa sông Ô lâu2014KL73
78
74Nghiên cứu đa dạng sinh học về động vật đáy cỡ lớn ở khu vực hạ lưu sông Ô Lâu2014KL74
79
75Bước đầu tìm hiểu mối quan hệ giữa thảm cỏ biển và một số yếu tố môi trường ở hõm phía đông đầm lập An , Phú lộc , T.T.Huế2014KL75
80
76Điều tra sự phân bố và thử nghiệm độc tính của độc tố trong một số loài cá nóc và cá bống ở đầm páh Tam Giang Cầu Hai2007ĐB1
81
77Tìm hiểu tình hình khai thác và đặc điểm sinh học của cá thát lát tại hồ Truồi Phú Lộc2010ĐB2
82
78Đánh giá đa dạng thành phần loài và bước dầu đề xuất một số giải pháp sử dụng hợp lý nguồn lợi cá tại sông bồ, T.T.Huế2011ĐB3
83
79Đánh giá chất lượng nước ao nuôi tôm tại Phú An, Phú Vang, T.T.Huế2012ĐB4
84
80Nghiên cứu một số đặc điểm sinh lsy máu liên quan đến quá trình chín muồi tuyến sinh dục ở cá thát lát Sông Truồi T.T.Huế2012ĐB5
85
81Nghiên cứu và lựa chọn các loài thủy sản phù hợp, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu cửa Biển Tư Hiền, Phú Lộc, T.T.Huế2012ĐB6
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...