โปรแกรมกรีฑาสามัญแพร่63ใหม่28ธค
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
4
รายการที่ รายการแข่งขัน รุ่นอายุ/ปี เพศ รอบ หมายเหตุ
5
101 08.30
กระโดดไกล 12 ชาย
6
102 08.30
กระโดดสูง 12 หญิง
7
103 08.40
วิ่ง 200 เมตร 12 หญิง คัดเลือก
8
104 09.00
วิ่ง 200 เมตร 12 ชาย คัดเลือก
9
105 09.20
วิ่ง 100 เมตร 14 หญิง คัดเลือก
10
106 09.40
วิ่ง 100 เมตร 14 ชาย คัดเลือก
11
107 10.00
วิ่ง 100 เมตร 16 หญิง คัดเลือก
12
108 10.20
วิ่ง 100 เมตร 16
ชาย คัดเลือก
13
109 10.40 วิ่ง 100 เมตร 18
หญิง คัดเลือก
14
110 11.00 วิ่ง 100 เมตร 18
ชาย คัดเลือก
15
111 11.20
วิ่งผลัด 8x50 เมตร 12 หญิง คัดเลือก
คัดเลือก
16
112 11.40 วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร 12 ชาย คัดเลือก
17
18
113 15.00 กระโดดไกล 14 ชาย ชิงชนะเลิศ
19
114 15.00 กระโดดสูง 14 หญิง ชิงชนะเลิศ
20
115 15.00 วิ่ง 200 เมตร 12 หญิง ชิงชนะเลิศ
21
116 15.20 วิ่ง 200 เมตร 12 ชาย ชิงชนะเลิศ
22
117 15.40 วิ่ง 100 เมตร 14 หญิง ชิงชนะเลิศ
23
118 16.00 วิ่ง 100 เมตร 14 ชาย ชิงชนะเลิศ
24
119 16.40 วิ่ง 100 เมตร 16 หญิง ชิงชนะเลิศ
25
120 17.00 ทุ่มนํ้าหนัก (4 กก.) 16 หญิง ชิงชนะเลิศ
26
121 17.00 ขว้างจักร (1.5 กก.) 18 ชาย ชิงชนะเลิศ
27
122 17.00 วิ่ง 100 เมตร 16 ชาย ชิงชนะเลิศ
28
123 17.20 วิ่ง 100 เมตร 18 หญิง ชิงชนะเลิศ
29
124 17.40 วิ่ง 100 เมตร 18 ชาย ชิงชนะเลิศ
30
125 18.00 วิ่ง 5000 เมตร 18 ชาย ชิงชนะเลิศ
31
126 18.40 วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร 12 หญิง ชิงชนะเลิศ
32
127 19.00 วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร 12 ชาย ชิงชนะเลิศ
33
34
201 08.30 กระโดดไกล 16 ชาย ชิงชนะเลิศ รับเหรียญ 15.00 น.
35
202 08.30 กระโดดสูง 12 ชาย ชิงชนะเลิศ รับเหรียญ 15.10 น.
36
203 08.40 วิ่ง 60 เมตร 12 หญิง คัดเลือก
37
204 09.00 วิ่ง 60 เมตร 12 ชาย คัดเลือก
38
205 09.20 วิ่ง 800 เมตร 16 หญิง คัดเลือก
39
206 09.40 วิ่ง 800 เมตร 16 ชาย คัดเลือก
40
207 10.00 วิ่ง 800 เมตร 18 หญิง คัดเลือก
41
208 10.20 วิ่ง 800 เมตร 18 ชาย คัดเลือก
42
209 10.40 วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร 14 หญิง คัดเลือก
43
210 10.00 วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร 14 ชาย คัดเลือก
44
211 10.20 วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร 12 หญิง คัดเลือก
45
212 10.40 วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร 12 ชาย คัดเลือก
46
47
48
หน้าที่3
49
50
51
ตารางการแข่งขันกีฬากรีฑา
52
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
53
รอบชิงชนะเลิ
54
55
ระดับประเทศ
56
ครั้งที่ 30 ประจำปี๒๕๕5 “นครพิษณุโลกเกมส์
57
58
ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2555
59
60
สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก
61
ภาคบ่าย
62
63
64
…………………………………….
65
66
รายการที่เวลาแข่งขัน รายการแข่งขัน รุ่นอายุ/ปีเพศ รอบ หมายเหตุ
67
213 15.00 กระโดดไกล 18 ชาย ชิงชนะเลิศ
68
214 15.00 กระโดดสูง 14 ชาย ชิงชนะเลิศ
69
215 15.40 วิ่ง 60 เมตร 12 หญิง ชิงชนะเลิศ
70
216 16.00 วิ่ง 60 เมตร 12 ชาย ชิงชนะเลิศ
71
217 16.20 วิ่ง 800 เมตร 16 หญิง ชิงชนะเลิศ
72
218 16.40 วิ่ง 800 เมตร 16 ชาย ชิงชนะเลิศ
73
219 17.00 กระโดดไกล 18 หญิง ชิงชนะเลิศ
74
220 17.00 กระโดดสูง 18 ชาย ชิงชนะเลิศ
75
221 17.00 วิ่ง 800 เมตร 18 หญิง ชิงชนะเลิศ
76
222 17.20 วิ่ง 800 เมตร 18 ชาย ชิงชนะเลิศ
77
223 17.40 วิ่ง 3000 เมตร 18 หญิง ชิงชนะเลิศ
78
224 18.00 วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร 14 หญิง ชิงชนะเลิศ
79
225 18.20 วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร 14 ชาย ชิงชนะเลิศ
80
226 18.40 วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร 12 หญิง ชิงชนะเลิศ
81
227 19.00 วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร 12 ชาย ชิงชนะเลิศ
82
83
84
หน้าที่4
85
86
87
ตารางการแข่งขันกีฬากรีฑา
88
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
89
รอบชิงชนะเลิ
90
91
ระดับประเทศ
92
ครั้งที่ 30 ประจำปี๒๕๕5 “นครพิษณุโลกเกมส์
93
94
ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2555
95
96
สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก
97
ภาคเช้
98
99
100
Loading...