ABCDEFGHI
1
LỊCH KHAI GIẢNG
TẠI TP. ĐÀ NẴNG
2
3
I. NHÓM CHƯƠNG NỔI BẬT(*) Hiện tại chương trình ngắn hạn đang giảm 30% học phí
4
STTKHÓA HỌCCHI TIẾT NGÀY KHAI GIẢNG
NGÀY HỌC
GIỜ HỌCHỌC PHÍGHI CHÚ
5
1
http://hsc.edu.vn/khoa-hoc-chuyen-vien-thiet-ke-hoa
CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ
HỌA CHUYÊN SÂU (6 THÁNG)
Chi tiếtHàng tháng

3-5-7
2- 4- 6
18h00–21h00
7,100,000 đĐăng ký
6
2
http://hsc.edu.vn/xu-ly-anh-voi-photoshop/
XỬ LÝ ẢNH VỚI
ADOBE PHOTOSHOP CS6 (5 TUẦN)
Chi tiếtHàng tháng2-4-6
3-5-7
18h00–21h00
1,320,000 đĐăng ký
7
3
http://hsc.edu.vn/ky-thuat-nhiep-anh-ung-dung
KỸ THUẬT NHIẾP ẢNH (4 TUẦN)Chi tiếtHàng tháng

3-5-7
2- 4- 6
18h00–20h00
500,000 dĐăng ký
8
4
http://hsc.edu.vn/khoa-hoc-bieu-dien-bartender/
KHÓA HỌC BARTENDER (100 GIỜ)Chi tiếtHàng tháng2-4-6
3-5-7
08h00–11h00
14h00–17h00
7,500,000 đĐăng ký
9
5
http://hsc.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-mo-quan/
KHÓA HỌC QUẢN LÝ KINH DOANH
THỨC UỐNG (100 GIỜ)
Chi tiếtHàng tháng2-4-6
3-5-7
18h00–21h00
4,500,000 dĐăng ký
10
6
http://hsc.edu.vn/huong-dan-vien-du-lich/
HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH
(1 THÁNG, 2 THÁNG, 3 THÁNG)
Chi tiếtHàng tháng2-4-6
3-5-7
18h00–21h00
Đăng ký
11
7
http://hsc.edu.vn/xay-dung-website-ban-hang-online/
XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG
(48 GIỜ)
Chi tiếtHàng tháng2-4-6
3-5-7
18h00–21h00
Đăng ký
12
8
CHUYÊN VIÊN SOCIAL MEDIA MARKETING
(5 TUẦN – Chứng chỉ Singapore)
Chi tiếtHàng tháng2-4-6
3-5-7
18h00–21h00
3,900,000 đĐăng ký
13
14
II. NHÓM CHƯƠNG TRÌNH VĂN PHÒNG
15
STTKHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNG
NGÀY HỌC
GIỜ HỌCHỌC PHÍGHI CHÚ
16
1
THỦ THUẬT VỚI
MS OFFICE 2016 (12 GIỜ)
Hàng tháng
2-4-6
3-5-7
7-CN
15h00–17h00
15h00–17h00
09h00–10h30
190,000 đĐăng ký
17
2
MICROSOFT WORD
SPECIALIST 2013 (10 GIỜ)
Hàng tháng
2-4-6
3-5-7
7-CN
15h00–17h00
15h00-17h00
09h00–10h30
170,000 đĐăng ký
18
3
MICROSOFT EXCEL
SPECIALIST 2013 (12 GIỜ)
Hàng tháng
2-4-6
3-5-7
7-CN
15h00–17h00
15h00–17h00
09h00–10h30
190,000 đĐăng ký
19
4
MICROSOFT POWERPOINT
SPECIALIST 2013 (8 GIỜ)
Hàng tháng
2-4-6
3-5-7
7-CN
15h00–17h00
15h00–17h00
09h00–10h30
150,000 đĐăng ký
20
21
III. NHÓM CHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA - CNTT
22
STTKHÓA HỌCXem thêmNGÀY KHAI GIẢNG
NGÀY HỌC
GIỜ HỌCHỌC PHÍGHI CHÚ
23
1
THIẾT KẾ SẢN PHẨM VỚI
ADOBE ILLUSTRATOR CS6 (5 TUẦN)
Hàng tháng2-4-6
18h00–21h00
1,320,000 đ
(Giảm 30% HP)
Đăng ký
24
2
CHẾ BẢN ĐIỆN TỬ VỚI
ADOBE INDESIGN CS6 (3 TUẦN)
Hàng tháng2-4-6
18h00–21h00
790,000 đĐăng ký
25
3
THIẾT KẾ 3 CHIỀU VỚI
3D STUDIO (5 TUẦN)
Hàng tháng2-4-6
18h00–21h00
1,400,000 đĐăng ký
26
4
THIẾT KẾ FILM QUẢNG CÁO VỚI
CINEMA 4D (5 TUẦN)
Chi tiếtHàng tháng3-5-7
17h30–19h30
1,780,000 đĐăng ký
27
Loading...
 
 
 
ĐÀ NẴNG
HCM