ABCDEFG
1
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 02/2017
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
2
3
I. NHÓM CHƯƠNG TRÌNH MỚI
4
STTKHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNG
NGÀY HỌC
GIỜ HỌCHỌC PHÍGHI CHÚ
5
1
CHUYÊN VIÊN SOCIAL MEDIA MARKETING
(5 TUẦN – Chứng chỉ Singapore)
20/02/2017
21/02/2017
2-4-6
3-5-7
18h00–21h00
5,900,000 đ
(Giảm 50% HP)
Đăng ký
6
2
THIẾT KẾ FILM QUẢNG CÁO VỚI CINEMA 4D
(5 TUẦN)
21/02/20173-5-7
17h30–19h30
1,780,000 đĐăng ký
7
3KỸ THUẬT BÀN PHÍM (4 TUẦN)21/02/20173-5-7
17h30–19h00
400,000 đĐăng ký
8
4
THỦ THUẬT VỚI MS OFFICE 2016
(12 GIỜ)
20/02/2017
21/02/2017
25/02/2017
2-4-6
3-5-7
7-CN
15h00–17h00
15h00–17h00
09h00–10h30
190,000 đĐăng ký
9
5
MICROSOFT WORD SPECIALIST 2013
(10 GIỜ)
20/02/2017
21/02/2017
25/02/2017
2-4-6
3-5-7
7-CN
15h00–17h00
15h00–17h00
13h00–16h00
170,000 đĐăng ký
10
6
MICROSOFT EXCEL SPECIALIST 2013
(12 GIỜ)
20/02/2017
21/02/2017
25/02/2017
2-4-6
3-5-7
7-CN
15h00–17h00
15h00–17h00
13h00–16h00
190,000 đĐăng ký
11
7
MICROSOFT POWERPOINT SPECIALIST 2013
(8 GIỜ)
20/02/2017
21/02/2017
25/02/2017
2-4-6
3-5-7
7-CN
15h00–17h00
15h00–17h00
13h00–16h00
150,000 đĐăng ký
12
13
II. NHÓM CHƯƠNG TRÌNH NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT
14
STTKHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNG
NGÀY HỌC
GIỜ HỌCHỌC PHÍGHI CHÚ
15
1KỸ THUẬT NHIẾP ẢNH (4 TUẦN)20/02/20172-4
18h00–20h00
500,000 dĐăng ký
16
2NHIẾP ẢNH CHÂN DUNG (4 TUẦN)20/02/20172-4-6
18h00–20h00
490,000 dĐăng ký
17
18
III. NHÓM CHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
19
STTKHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNG
NGÀY HỌC
GIỜ HỌCHỌC PHÍGHI CHÚ
20
1
CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ
HỌA CHUYÊN SÂU (6 THÁNG)
20/02/20172-4-6
17h30–20h45
7,100,000 đ
(Giảm 40% HP)
Đăng ký
21
2
THIẾT KẾ SẢN PHẨM VỚI
ADOBE ILLUSTRATOR CS6 (5 TUẦN)
20/02/2017
21/02/2017
2-4-6
3-5-7
19h30 - 21h30
18h00–20h00
1,320,000 đĐăng ký
22
3
XỬ LÝ ẢNH VỚI
ADOBE PHOTOSHOP CS6 (5 TUẦN)
20/02/2017
21/02/2017
2-4-6
3-5-7
17h30–19h30
19h30–21h30
1,320,000 đĐăng ký
23
4
CHẾ BẢN ĐIỆN TỬ VỚI
ADOBE INDESIGN CS6 (3 TUẦN)
20/02/20172-4-6
18h00–21h00
790,000 đĐăng ký
24
5
THIẾT KẾ 3 CHIỀU VỚI
3D STUDIO (5 TUẦN)
20/02/20172-4-6
18h00–21h00
1,400,000 đĐăng ký
25
26
IV. NHÓM CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH
27
STTKHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNG
NGÀY HỌC
GIỜ HỌCHỌC PHÍGHI CHÚ
28
1TOEIC 200+ (2 tháng)
20/02/2017
21/02/2017
2-4-6
3-5-7
18h00–20h00
850,000 đĐăng ký
29
2TOEIC 300+ (2 tháng)
20/02/2017
21/02/2017
2-4-6
3-5-7
18h00–20h00
850,000 đĐăng ký
30
3TOEIC 400+ (2 tháng)
20/02/2017
21/02/2017
2-4-6
3-5-7
18h00–20h00
850,000 đĐăng ký
31
4TOEIC 500+ (2 tháng)
20/02/2017
21/02/2017
2-4-6
3-5-7
18h00–20h00
1,100,000 đĐăng ký
32
5TOEIC 600+ (2 tháng)
20/02/2017
21/02/2017
2-4-6
3-5-7
18h00–20h00
1,100,000 đĐăng ký
33
6TOEIC FAST TRACK (600) (1 tháng)20/02/2017 2-4-6
3-5-7
18h00–21h00
3,100,000 đĐăng ký
34
Loading...
 
 
 
HCM
ĐÀ NẴNG