ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
2
CÔNG TY TNHH TM LÔ HỘI
3
193/11 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, QUẬN 3, TP.HCM
4
5
DANH SÁCH FBOs HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CƠ BẢN - PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP
6
7
STTHỌ VÀ TÊNCMND/CCCDMÃ SỐ FLP
THỜI GIAN ĐÀO TẠO
PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO
NGÀY CẤP THẺ THÀNH VIÊN
8
1NGUYỄN ĐÌNH DƯ***4845284000102228102/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP03/01/2020
9
2NÔNG THU THỦY***0861184000102634902/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP03/01/2020
10
3PHÙNG VĂN TÌNH***7156084000102814701/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP03/01/2020
11
4NGUYỄN THỊ HẰNG***3614984000102823602/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP03/01/2020
12
5LÊ PHONG HẢI***1791884000102721202/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP03/01/2020
13
6LÒ THỊ ÍNH***0005584000100238202/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP03/01/2020
14
7SẢI THỊ HẰNG***0815784000102814801/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP03/01/2020
15
8THÀO SEO LỒNG***0801584000102484401/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP03/01/2020
16
9NGÔ VĂN SƠN***1415384000102495001/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP03/01/2020
17
10VI VĂN XIU***5415584000102813801/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP03/01/2020
18
11LO VĂN HIỆU***0613884000102814501/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP03/01/2020
19
12NGUYỄN THỊ THỦY***5172384000102659702/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP03/01/2020
20
13VŨ BẰNG GIANG***6641184000102658902/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP03/01/2020
21
14NGUYỄN THỊ HỒNG***4253884000102832101/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP03/01/2020
22
15LÊ VĂN LÂM***0642284000102832201/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP03/01/2020
23
16NGUYỄN ĐÌNH DẦN***4086884000102823102/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP03/01/2020
24
17PHẠM THỊ TOÀN***1430084000102625002/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP03/01/2020
25
18BÀN VĂN SỸ***5088584000102813901/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP03/01/2020
26
19GIÀNG A TÙNG***8417184000102300203/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP04/01/2020
27
20PHẠM THỊ THU HƯỜNG***0135884000102094203/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP04/01/2020
28
21ĐÀM QUANG TÁC***3510984000102825903/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP04/01/2020
29
22HOÀNG THỊ LỆ KHUYẾN***7004684000102492403/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP04/01/2020
30
23LÒ VĂN TOÀN***9591184000102300103/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP04/01/2020
31
24NGUYỄN VĂN ĐÔNG***3441884000101946805/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP05/01/2020
32
25DƯƠNG THỊ DUA***9995084000102522804/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP05/01/2020
33
26TRIỆU THỊ MUỔNG***8957384000102578004/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP05/01/2020
34
27ĐẶNG MÙI PHIN***0568584000102324105/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP05/01/2020
35
28DƯƠNG THỊ DUY***9661484000101846405/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP05/01/2020
36
29GIÀNG A HẠNG***8981384000102079605/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP05/01/2020
37
30CHỚ A CHỨ***8593584000101862805/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP05/01/2020
38
31LY A TẰNG***8750884000102461604/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP05/01/2020
39
32GIÀNG A TRINH***8257584000102577204/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP05/01/2020
40
33GIÀNG A KHUA***7354484000102375604/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP05/01/2020
41
34VÀNG A SÁY***4529584000102522404/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP05/01/2020
42
35HOÀNG VĂN THẨM***9018584000102577004/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP05/01/2020
43
36CHẤU THỊ TẰNG***7457484000102099905/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP05/01/2020
44
37THÀO LAO MINH***7013684000102461704/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP05/01/2020
45
38TRẦN VĂN TÙNG***0149384000102323205/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP05/01/2020
46
39HÀ THANH LONG***0672084000102459904/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP05/01/2020
47
40LÝ VĂN THÁI***1567684000101862705/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP05/01/2020
48
41PHẠM THỊ KIỀU NGA***7894584000093847406/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP07/01/2020
49
42LƯƠNG DUY KHA***3192084000102960706/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP07/01/2020
50
43NGUYỄN VŨ ANH KHOA***7533084000103077206/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP07/01/2020
51
44MÔNG YẾN SÂM***1841484000102063506/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP07/01/2020
52
45TRẦN THỊ LẠI***4355884000064468406/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP07/01/2020
53
46THÀM NGỌC SÙNG***8948884000102586506/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP07/01/2020
54
47HẦU MÍ SAY***6902784000102481406/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP07/01/2020
55
48GIÀNG THỊ SÚ***9293584000102073806/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP07/01/2020
56
49ĐỖ THỊ THU TRANG***5310684000056780106/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP07/01/2020
57
50TRẦN DUY HIẾU***8796784000102494606/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP07/01/2020
58
51CAO THỊ DIỆU***6727484000102572206/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP07/01/2020
59
52CHẢO SIẾT DÙN***1556084000101848606/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP07/01/2020
60
53LƯƠNG THỊ TÍM***8087284000102814606/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP07/01/2020
61
54CÁI VĂN HỮU***4208784000067123506/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP07/01/2020
62
55ĐOÀN VĂN MẠNH***4555284000103049106/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP07/01/2020
63
56PHAN THỊ NỮ HOÀNG***8502084000102926106/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP07/01/2020
64
57BÙI THỊ NGỌC ĐIỆP***8167984000103076506/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP07/01/2020
65
58VŨ VĂN THIÊN***9097984000103084306/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP07/01/2020
66
59NGUYỄN CÔNG HOÀI HẬN***8358984000103079706/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP07/01/2020
67
60PHẠM VĂN THÀNH***0334684000103014606/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP07/01/2020
68
61PHẠM NGỌC ÂN***1753284000103059006/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP07/01/2020
69
62NGUYỄN THỊ CẨM ĐÀO***7357084000102905906/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP07/01/2020
70
63LƯƠNG ĐOÀN VIỆT HOÀNG***3975584000103077706/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP07/01/2020
71
64NGUYỄN TRƯỜNG MẠNH***1783584000103083006/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP07/01/2020
72
65CAO VĂN THẮNG***6362384000103078406/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP07/01/2020
73
66LỮ VĂN SƠN***7929984000103076406/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP07/01/2020
74
67NGUYỄN HỒNG QUÂN***0327884000103080006/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP07/01/2020
75
68NGUYỄN THỊ THANH TRÚC***6428684000097344806/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP07/01/2020
76
69ĐINH THỊ MẾN***8829384000068067206/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP07/01/2020
77
70NGUYỄN THỊ KIM DUNG***9603784000034669706/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP07/01/2020
78
71TRẦN VĂN MUI***6423484000102815006/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP07/01/2020
79
72TRƯƠNG THỊ LỤA***1275484000102163007/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP08/01/2020
80
73VÀNG SEO LÒNG***1336584000101924907/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP08/01/2020
81
74TRIỆU CHÀN TON***6585584000102132507/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP08/01/2020
82
75TRẦN ĐỨC ANH***5658984000102164707/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP08/01/2020
83
76NGUYỄN VĂN LINH***3892384000102163307/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP08/01/2020
84
77TRẦN ĐÌNH QUÂN***5186684000102163407/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP08/01/2020
85
78GIÀNG A CÁN***4429384000101924607/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP08/01/2020
86
79HOÀNG MINH THÁI***1098184000102109607/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP08/01/2020
87
80ĐẶNG VĂN HUY***3360284000102164807/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP08/01/2020
88
81ĐOÀN LÊ THẢO NGUYÊN***5948884000103046608/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP09/01/2020
89
82LÙ VĂN QUANG***3727384000102596408/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP09/01/2020
90
83ĐẶNG VĂN DÂN***4422484000102401808/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP09/01/2020
91
84LÒ VĂN SƠN***2745084000102503008/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP09/01/2020
92
85CỤT VĂN MỸ***9426884000102555908/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP09/01/2020
93
86HÀ VĂN ĐỨC***7834184000102556008/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP09/01/2020
94
87NGUYỄN LÊ NGUYÊN***3806184000103023008/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP09/01/2020
95
88BÙI THỊ HÒA***5698484000103078508/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP09/01/2020
96
89DANH VĂN THÁI***2155084000103083608/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP09/01/2020
97
90ĐỒNG THỊ THÙY TRANG***2564184000103078908/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP09/01/2020
98
91NGUYỄN THỊ MỸ TUYẾT***9577384000103079608/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP09/01/2020
99
92TRƯƠNG PHƯỚC ĐẠI***0170784000103083108/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP09/01/2020
100
93NGUYỄN LỢI THẢO VY***5156284000103077608/01/2020ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP09/01/2020