वडाभेला कार्यक्रम-२०७३ बाट आएका योजनाहरु
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
क्र.स.योजनाहरुथप बर्गीकरणयोजनाको नाम
2
वालवालिका सम्बन्धी योजना
बगैचाबाट सरस्वती मा.बि. सम्म सीडी निर्माण 
3
थाक्ले छयाल देवी प्र.वि. को भवन व्यवस्थापन
4
5
6
1महिला लक्षित कार्यक्रम(१० %) - रु. २,२०,०००महिला जागरण नागरिक सचेतना केन्द्र दुध डेरी स्थापना
-२,२०,०००/-
7
8
9
2उपेक्षित वर्ग(१५ %)-थाक्ले गाउमा बिधुतीय ट्रान्समिटर ढूवानी -३०,००० /-
/-
10
थाक्ले कृषि मोटर बाटो मर्मत संभार
- ३,००,०००/-
11
3प्रवर्द्दनात्मक योजना (४० %)मिति२०७३/०९/०८
12
सडक बत्ती, ५०%, २,६४,०००सोलार बत्ती व्यवस्थापन - २,६४,०००/-
उपस्थिति१०९
13
14
फोहोरमैला व्यवस्थापन, २५ %, १,३२,०००पकुचा थाक्ले खानेपानी मर्मत सुधार गर्ने -१,३२,०००/-
महिला४२
15
ढल व्यवस्थापन, २५ %, १,३२,०००हवेली हत्तीगौड़ा बाटोमा ढल व्यवस्थापन -१,३२,०००/-
पुरुष६७
16
17
18
4पूर्वाधार विकासठूला पूर्वाधार (५ लाख भन्दा माथिको )गौखुरेश्वर देखि पकुचा सम्म नया ट्राक खोल्ने - २,९७,०००/-
19
गुम्बा जाने बाटो देखि तामांग जाने बाटो सम्म नया ट्राक खोल्ने -२,९७,०००/-
20
साना पूर्वाधार (५ लाख भन्दा तलको)एडभेन्चर क्याम्प देखि राघव जंगम को घर सम्म नया ट्राक खोल्ने -२,००,०००/-
21
22
23
24
25
5सडक बोर्ड ५ लाख भन्दा माथिभट्टेडाडा  जाने बाटो मर्मत सुधार -५,००,०००/-
26
27
जीविस एबं विषयगत समितिका लागी पठाईने योजना हरु
28
1ठकुरी गाउं  बिधुत ट्रान्समिटर  व्यवस्थापन गर्ने
29
2चक्रदेवी प्रा.बि. को भवन मर्मत तथा घेराबार गर्ने
30
3सहरी स्वास्थ्य केन्द्र विकास तथा कार्यलय सहयोगी को व्यवस्था गर्ने
31
4छयाल देवी प्रा.बि. को भवन व्यवस्था
32
5ट्रीटमेंट प्लान्ट मर्मत तथा सिंचाई पाईप व्यवस्था (ठकुरी गाऊ
)
33
6तामांग गाउंको अधुरो सिडी पूरा गर्ने ( भट्टेडाडा)
34
7छयाल देवी मन्दिर निर्माण गर्ने
35
8ल्यांडफिल साईड जाने बाटो सुधार तथा कालोपत्रे गर्ने
36
9ठकुरी गाउ सिंचाई निर्माण गर्ने
37
10धुलिखेल पर्यटकीय स्थल वडा १ देखि १३ सम्मा ट्राक निर्माण गर्ने
38
11अरनिको राजमार्गबाट चक्र देवी प्रा.बि चौतरासम्म ट्राक निर्माण गर्ने
39
12उर्गेंन धर्गेलिंग गुम्बा निर्माण गर्ने
40
13ठकुरी गाउमा अधुरो खानेपानी निर्माण गर्ने
41
14चीसापानी धारा बाटो मर्मत गर्ने
42
15धू.न.पा.नगरपालिका क्षेत्र भित्र
डीप बोरिंग गर्न नदिने र भएका लाई हटाउने
43
16भट्टे डाडा सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने
44
17पकुचा रवी दोभान मोटर बाटो मर्मत सुधार गर्ने
45
18वडा नं. १ देखि १३ सम्म पशुपैचो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
वडा नं.१
वडा नं. २
वडा नं. ३
वडा नं. ४
वडा नं.५
वडा नं. ६
वडा नं. ७
वडा नं. ८
वडा नं १३
वडा नं. ९
वडा नं १०
वडा नं.१२
वडा न.११
ढल व्यवस्थापन