tydenni_plan_6C
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCEFGH
1
Týdenní plán práce
22. října – 26. října 2018
Po
2
VI. C8. školní týdenÚt
3
Jméno:St
4
ČtProjektový den – 100.výročí vzniku republiky. Příchod 8:00, sraz v tělocvičně.
5
Třídní služba: David N., A. MezníkČtenářský klub od 13.45
6
7
Motto: Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoliv nenávist k jiným.
8
9
Můj cíl v tomto týdnu:
10
11
Termín splnění
Sám
Spolu
Sebehodnocení, poznámky...
12
Osobnostní a sociální výchova – Spoluvytvářím pravidla vztahů ve třídě
13
Pravidla třídy, reflexe klimatu ve třídě
14
Co splním:
15
Český jazyk a literatura – „Rozhodneš-li se i ty žít modrým životem, dodržuj sedm zákonů.“ Jaroslav Foglar
16
Na známky: Dú v sešitě (shoda přísudku s podmětem)út
17
Na známky: vyj. děj. napětí, 3-5 vět – napín. místo v příběhu, mluvní cv.st
18
Shoda přísudku s několikanásobným podmětemút
19
Osnova vypravováníst
20
Modrý život J. Dražana – bezpečně na ulici, životní hodnoty (práce s textem)
21
Anglický jazyk (Š. Špičková)
22
Ordinal numbers, monthsMo
23
Present simple; questions, negatives SB 10-13; WB
Mo-Fr
24
Test: ordinal numbers, monthsFr
25
Anglický jazyk (H. Králová) –
26
Test: Vocab L 1AB; SB 12: Comics, SB 13/3b, 4bMo
27
SB 13/5: listening; Questionnaire; WB 8We
28
WB 9; speaking activity; BingoFr
29
Anglický jazyk (R. Smyčková) –
30
Daily routine - voc. 1D
Mo-Fr
**
31
Present simple - revision
Mo-Fr
**
32
TEST: present simpleFr*
33
Dějepis – Ženu ani kamenem neuhodíš
34
Vú: Jeskynní malby v pravěku
po*
35
Vú: Sošky Venuší v pravěku
st*
36
Zeměpis – Do vesmíru a zpátky na Zem
37
Test: Vesmír a sluneční soustavaút*
38
Měsícút*
39
Výchova k občanství –
40
út
41
Výtvarná výchova – 100 let republiky
42
Portrét TGMpo*
43
Hudební výchova – Projektový den
44
Matematika – Spravedlivé sourozenecké dělení aneb dělitelnost přirozených čísel
45
Znaky dělitelnosti čísly 4, 8, uč. str. 28, 29po**
46
Znaky dělitelnosti čísly 3, 9, uč. str. 30 - 33út**
47
Cvičení 3, uč. str. 34, 35út*
48
Prvočísla, čísla složená, uč. str. 26, 37st**
49
Cvičení 3, uč. str. 34, 35 - dokončeníčt/čt*
50
Shrnutí učiva, TEST DESETINNÁ ČÍSLA*
51
Fyzika – částice látky
52
Atomy, molekuly.po
53
Difuze, Brownův pohyb.čt
54
Přírodopis – Mikrosvět
55
Buňka -rostlinná, živočišnást,*
56
Prověrka: str. 12-19*
57
IKT – Písmenkám to sluší
58
IKT 2: Test – opakování učiva; Písmopo**
59
IKT 1: Opakování učiva**
60
Člověk a svět práce – Měření a základy technického kreslení
61
1. Nárys, půdorys, bokory a kótovánípo**
62
2. Nárys, půdorys, bokory a kótování**
63
Tělesná výchova –
64
H: Míčové hry (podle počasí)
po,st
65
D: atletika - dodělávky, příp. basketbal
po,st
66
67
68
69
Celkové hodnocení práce:
70
71
Jak se mi podařilo splnit můj cíl?
72
73
74
75
76
Tento týden se mi povedlo:
77
78
79
80
81
Vím, že se potřebuji zlepšit v:
82
83
84
85
86
Rodiče:
87
88
89
90
91
Paní učitelka:
92
93
94
95
96
Loading...
Main menu