Guanyadors/percentages exploradors 2014/2015 : Full 1