ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
2018
2
Всички стойности са в леваФевМарАпрМайЮниЮлиАвгСеп*ОктНоеДекОбщо
3
Постъпления9 1241 8991 7113 7602 0902 8161 8642 5022 3874 5803 08135 8153 256
средномесечен приход
4
Разходи1 7703 1303 2632 7172 5042 4482 8792 6482 7933 0263 13030 3082 755
средномесечен разход
5
– хонорари (авторски и коректорски)1 3202 6442 6052 2322 0251 9632 0882 0112 1462 4602 52424 01879.25%
от всички разходи
6
– технически, банкови, счетоводни, данъци, осигуровки и други административни разходи 450 486 658 485 479 485 791 637 647 566 6066 29020.75%
от всички разходи
7
Резултат за месеца7 354-1 231-1 5521 043- 414 368-1 015- 146- 4061 554- 49
8
Наличност към края на месеца7 3546 1234 5715 6145 2005 5684 5544 4084 0025 5565 507
9
10
Дарен труд (не е вкл. в калкулациите)
11
– авторски хонорари2 0251 2501 4251 200 5251 025 600 750 9001 1001 70012 50034.23%
от иначе дължимите хонорари
12
– безвъзмезден труд от четиримата от основния екип (редакторска и административна работа, техническа поддръжка, записване/заснемане и обработка на аудио-, фото- и видеоматериали)???????????
13
14
* 800 лв. от постъпленията през септември са дарения по случай рождения ден на Limacon Event Center Plovdiv, които помолиха гостите си да дарят на „Тоест“ вместо да им носят подаръци.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100