(สอบปฏิบัติ) ม.1/6 สร้างการ์ตูน flash (Responses) : Form responses 1