Sagnir - KLAKI
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
Pour chercher, cliquez sur Ctrl+F (PC) ou Cmd+F (Mac) et tapez le mot en islandais ou en françaisExplications codes ici
2
présent 1.p.s.passé 1.p.s.passé 1.p.pl.participe passé
3
íslenskaflokkur*nt.þt.lh.þt.franskanútíð 1.p.et.þátíð 1.p.et.þátíð 1.p.ft.lýsingarháttur þt.athugasemdirIFA kafliIOL BjargirLI kafliVLÍ 01VLÍ 02VLÍ 03VLÍ 04VLÍ 05VLÍ 06
4
5
aðlagastSM1Dƒƒs'intégreraðlagastaðlagaðistaðlöguðumstaðlagastIFA 4 kafli 3 -2
6
aðstoðaS1Aƒƒaider (renseigner au magasin)aðstoðaaðstoðaðiaðstoðuðumaðstoðaðIFA 1 kafli 4B 2
7
æfa (∑A)S2A°s'entraîner, pratiquer æfiæfðiæfðumæftIFA 1 kafli 3 -2LI kafli. 11VLÍ 03VLÍ 05
8
æpaS2Ø°°hurler, beugler, conspueræpiæptiæptumæptS& "æpa á +acc."
9
æsa (∑A)S2A°°exciter, (se fâcher)æsiæstiæstumæst
10
ætla S1؃ƒprévoir, vouloir/aller faire qqch - futur procheætlaætlaðiætluðumætlaðavec "að + verbe inf."IFA 1 kafli 7 -1B 2LI kafli 4VLÍ 01VLÍ 02VLÍ 03VLÍ 04VLÍ 05VLÍ 06
11
afgreiðaS2Aπ°traiter, servir, vendre (au magasin)afgreiðiafgreiddiafgreiddumafgreittIFA 1 kafli 6
12
afhendaS2A°°livrerafhendiafhentiafhentumafhent
13
afla @S1Gƒƒacquériraflaaflaðiöfluðumaflað
14
afsaka (∑A) @S1Aƒƒ(s')excuser, disculperafsakaafsakaðiafsökuðumafsakaðIFA 1 kafli 6B 1VLÍ 06
15
aka @S3*A16bconduireekókókumekið
16
ákveða (∑A)S3A5a(se) décider, déterminerákveðákvaðákváðumákveðiðpossible avec "að + verbe inf."IFA 3 kafli 2 -2
17
ala @S3*A16anourrir, éleverelólólumalið
18
alast upp @SM3*Ø16a°être élevé, grandirelst uppólst uppólumst uppalist upptoujours avec adv. "upp"IFA 4 kafli 2 -2
19
álítaS3Ø1penser, être d'avisálítáleitálitumálitiðavec phrase subord.: "að+subjonctif"
20
anda @S1DƒƒrespirerandaandaðiönduðumandaðIFA 4 kafli 5 -2
21
andast @SM1؃ƒtrépasser, décéder, mourirandastandaðistönduðumstandastIFA 4 kafli 5 -2
22
ásaka @S1Aƒƒaccuserásakaásakaðiásökuðumásakað
23
athugaS1Aƒƒvérifier, examiner, réfléchirathugaathugaðiathuguðumathugaðIFA 2 kafli 2 -2B 4LI kafli 9VLÍ 02VLÍ 05
24
átta ∑AS1؃ƒs'orienter, prise de conscienceáttaáttaðiáttuðumáttað
25
auglýsaS2A°°afficher, annoncer, faire la publicitéauglýsiauglýstiauglýstumauglýstIFA 4 kafli 6 -1LI kafli 9
26
aukaS3*A37baugmentereykjókjukumaukið
27
ausaS5*D37bverser (la soupe), déversereysjósjusumausið
28
baða @ (∑A)S1Aƒƒ(se) baignerbaðabaðaðiböðuðumbaðað
29
bætaS2AD°°réparer, compenser, améliorerbætibættibættumbættbæta við = ajouterIFA 2 kafli 6 -2
30
baka @S1Aƒƒfaire de la pâtisserie, cuire au four, pâtisserbakabakaðibökuðumbakaðmême verbe que "to bake" en anglaisIFA 1 kafli 3 -2VLÍ 05
31
baktala @S1Aƒƒmédire, dénigrer, calomnierbaktalabaktalaðibaktöluðumbaktalaðIFA 4 kafli 7 -1
32
banna @S1ADƒƒinterdirebannabannaðibönnuðumbannað
33
batna$D1؃ƒs'améliorer, récupérer (santé), guérir(batnar)batnaðibatnaðibatnaðIFA 1 kafli. 10LI kafli. 10
34
bendaS2Ø°°indiquerbendibentibentumbent
35
beraS5A4porter (les choses)berbarbárumboriðS& bera saman = comparerIFA 3 kafli 8VLÍ 06
36
berast$DM5Ø4°circuler, parvenir, recevoir(berst)barstbarstboristböndin berast að = se douter deIFA 4 kafli 5 -2
37
berjaS5A≥1∂≥1∂battre, frapperberbarðibörðumbarið1.p.pl. prés. "berjum"
38
beygja (∑A)S2A°(se) tourner, courber, conjuger, déclinerbeygibeygðibeygðumbeygtIFA 2 kafli 4 -1
39
bíðaS3Ø/G1*attendrebíðbeiðbiðum*beðiðIFA 2 kafli 5 -1B 5LI kafli. 10VLÍ 01VLÍ 04
40
biðjaS3A5bprier, demanderbiðbaðbáðumbeðiðIFA 2 kafli 7 -2B 6LI kafli 8VLÍ 01VLÍ 02VLÍ 03
41
biðjastSM3G5b°demander (pardon), prierbiðstbaðstbáðumstbeðist"biðjast fyrir" = prierIFA 4 kafli 2 -2
42
bilaS1؃ƒtomber en pannebilabilaðibiluðumbilaðIFA 3 kafli 7
43
bindaS3A3c^lier, nouerbind^battbundumbundið
44
birtaS2AD/Ø°°publier / s'éclaircirbirtibirtibirtumbirtIFA 3 kafli 6 -1
45
birtastSM2Ø°°apparaître, paraîtrebirtistbirtistbirtumstbirstIFA 4 kafli 1 -1
46
bítaS3A1mordrebítbeitbitumbitiðIFA 3 kafli 8
47
bjarga @S1Dƒƒsauver, secourirbjargabjargaðibjörguðumbjargað
48
bjóðaS3*AD52ainviter, offrirbýðbauðbuðumboðiðIFA 1 kafli 8 -1VLÍ 01VLÍ 04
49
blæða$D2Øπ°sainger(blæðir) blæddiblæddiblætt
50
blanda @S1AƒƒmélangerblandablandaðiblönduðumblandaðIFA 1 kafli 8 -2VLÍ 04
51
blásaS5*D27asoufflerblæsblésblésumblásiðVLÍ 04
52
blasa við @S2D°ƒsauter aux yeuxblasi viðblasti viðblöstum viðblasað viðS&
53
bleytaS2A°°tremperbleytibleyttibleyttumbleyttS& leggja í bleyti = faire / mettre à tremper
54
blikkaS1Dƒƒclignoter / lancer un clin d'œilblikkablikkaðiblikkuðumblikkaðIFA 4 kafli 7 -1
55
boðaS1Aƒƒprôner, préfigurer, manderboðaboðaðiboðuðumboðað
56
bókaS1Aƒƒrésérver, enregistrer (un contrat), bókabókaðibókuðumbókaðIFA 2 kafli 8 -1VLÍ 02
57
bólgnaS1؃ƒenflerbólgnabólgnaðibólgnuðumbólgnað
58
bólusetjaS3Avaccinerbólusetbólusettibólusettumbólusett
59
boraS1Aƒƒforer, trouerboraboraðiboruðumboraðVLÍ 02
60
borðaS1Aƒƒmangerborðaborðaðiborðuðumborðaðút að borða = aller au restaurantIFA 1 kafli 3 -2B 3LI kafli 4VLÍ 01VLÍ 02
61
borgaS1ADƒƒpayerborgaborgaðiborguðumborgaðIFA 1 kafli 7 -1VLÍ 03VLÍ 04VLÍ 05
62
bragðbætaS2A°°aromatiserbragðbætibragðbættibragðbættumbragðbættIFA 3 kafli 6 -2
63
bregða ($D)S3D3b*faire peur, (se) surprendre, (s')étonnerbregð (bregður)*brábrugðum ($D: brá)brugðiðIFA 3 kafli 2 -1
64
breiða úrS2Dπ°éployer, déplierbreiði úrbreiddi úrbreiddum úrbreitt úrS&
65
breiða útS2Aπ°universaliser, diffuser, généraliserbreiði útbreiddi útbreiddum útbreitt útS&
66
bremsaS1Dƒƒfreinerbremsabremsaðibremsuðumbremsað
67
brennaS3Ø3bbrûlerbrennbrannbrunnumbrunnið
68
brennaS2Aπ°faire brûlerbrennibrenndibrenndumbrennt
69
brestaS3Ø3adéfaillir, fendrebrestbrastbrustumbrostið
70
bretta uppS2Ø°°trousser, relever, retrousser (les manches)bretti uppbretti uppbrettum uppbrett uppIFA 4 kafli 3 -2
71
breytaS2D°°modifier, changerbreytibreyttibreyttumbreyttIFA 1 kafli 8 -2
72
brjótaS3*A52acasserbrýtbrautbrutumbrotiðIFA 3 kafli 6 -1
73
brosaS2D°ƒsourirebrosabrostibrostumbrosaðIFA 2 kafli 6 -1
74
brotnaS1؃ƒse casserbrotnabrotnaðibrotnuðumbrotnaðIFA 3 kafli 4 -1
75
búaS4*Ø57d*habiter, vivre à... (búa til+acc = fabriquer)*bjó*bjuggumbúiðIFA 1 kafli 3 -1B 5LI kafli 3VLÍ 01VLÍ 03
76
burstaS1AƒƒbrosserburstaburstaðiburstuðumburstaðIFA 3 kafli 1 -2LI kafli 6
77
byggjaS2A°construirebyggibyggðibyggðumbyggtIFA 3 kafli 6 -1
78
byrjaS1Aƒƒcommencerbyrjabyrjaðibyrjuðumbyrjaðpossible avec "að + verbe inf."IFA 1 kafli 6B 3LI kafli 8VLÍ 02VLÍ 04VLÍ 05
79
dæmaS2Aπ°juger, condamnerdæmidæmdidæmdumdæmtIFA 4 kafli 2 -1
80
dansa @S1AƒƒdanserdansadansaðidönsuðumdansaðIFA 1 kafli 3 -2B 5
81
deilaS2Dπ°divider, se querellerdeilideildideildumdeilt
82
demba (∑D)S2Dπ°abreuver, entrer en licedembidembdidembdumdembt
83
detta ($D)S3Ø3atomber ($D dettur í hug = "venir à l'esprit")dettdattduttumdottiðdetta í hug + að + phr.sub. avec subjonctifIFA 3 kafli 3 -2VLÍ 02VLÍ 05VLÍ 06
84
deyfaS2A°soulager, engourdirdeyfideyfðideyfðumdeyftIFA 3 kafli 2 -1VLÍ 02VLÍ 06
85
deyjaS4Ø6a*mourirdeydóum*dáiðIFA 3 kafli 6 -1
86
djamma @S1؃ƒsortir (= faire la fête, la nouba)djammadjammaðidjömmuðumdjammaðIFA 4 kafli 3 -2
87
draga @S3*A16b^tirer, traîner, extraire, diminuerdreg^dródrógumdregiðS& draga úr = diminuer/extraireIFA 2 kafli 7 -1B 2VLÍ 02
88
dreifaS2D°distribuer, parsemer, disperser, étalerdreifidreifðidreifðumdreiftIFA 4 kafli 7 -1
89
drekkaS3A3bboiredrekkdrakkdrukkumdrukkiðIFA 1 kafli 3 -2B 5LI kafli 7VLÍ 01VLÍ 02VLÍ 04
90
drekkja (∑D)S2D°°noyer qqn, ∑D: se noyer (intention)drekkjadrekktidrekktumdrekkt
91
drepaS3A5atuerdrepdrapdrápumdrepiðIFA 3 kafli 8
92
drepastSM3Ø5a°mourir de (peur, douleur, faim...), creverdrepstdrapstdrápumstdrepistdrepast úr +dat. IFA 2 kafli 7 -1
93
dreyma$A2Aπ°rêver(dreymir)dreymdidreymdidreymt"láta sig dreyma" = rêvasser, fantasmerIFA 2 kafli 5 -1
94
drífa ∑AS3A1se dépêcherdrífdreifdrifumdrifiðIFA 3 kafli 2 -1LI kafli 5VLÍ 04VLÍ 05
95
drukknaS1؃ƒse noyer (sans intention)drukknadrukknaðidrukknuðumdrukknaðVLÍ 04
96
dugaS2؃suffire, durerdugidugðidugðumdugað
97
dveljaS3Ø≥1π≥1∂séjourner, resterdveldvaldidvöldumdvalið
98
efastSM1؃ƒdouterefastefaðistefuðumstefastavec phrase subord.: "að+subjonctif"
99
eflaS2Aπ°promouvoir, renforcerefliefldiefldumeflt
100
eigaS0A≥3*°≥3*°posséder (avoir, devoir)ááttiáttumáttS& eiga að + verbe inf. = devoir / eiga eftir að + verbe inf. = il me reste à ...IFA 1 kafli 3 -1B 2LI kafli 1VLÍ 01VLÍ 02VLÍ 03VLÍ 04VLÍ 05VLÍ 06
Loading...
 
 
 
SO allt
Copy of SO allt 2
Sheet41
Sheet40
Copy of SO allt 1
Sheet39
Sheet38
Copy of SO allt
hljóðskipti
S2 þátíð
IFA 1 listi
Sheet37
ja-sagnir
IFA 2 listi
IFA 3 listi
IFA 4 listi
LI listi
Þátíð S2 o.fl.
Sterkar sagnir flokkar
Sterkar sagnir stafróf