Stundu saraksts 1.- 4. klasēm, 2018./2019. m.g. 1. semestris
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZ
1
1.-4.klašu mācību priekšmetu stundu saraksts
2018./2019.m.g. (2.semestris)
Apstiprināts ar Liepajas A.Puškina 2.vidusskolas direktores 2019.gada 18.03. rīkojumu Nr. 33/1.9
2
3
St.Laiks1.A KLASE161.B KLASE722.A KLASE212.B KLASE193.A klase743.B KLASE703.C KLASE204.A KLASE754.B KLASE73St.Laiks
4
Pirmdiena08:10
Latviešu valoda 1.gr.
127ST08:10Pirmdiena
5
1.9:00MatemātikaAJ16Latviešu val.6TVDabaszinības18IBLatviešu val.127/128ST/VJMatemātika74JMSportsDGMatemātika20RPAng.val. gr.75Matemātika73IN1.9:00
6
2.9:45Latviešu val.TV6SportsDG
Mazakumt.val.
21ABLatviešu val.127/128ST/VJ
Sociālās zinības
74JMDabaszinības18IBLatviešu val.130GEMazakumt.val.75Sociālās zinības73IN2.9:45
7
3.10:35Angļu valoda63Matemātika72JB
Vizuāla māksla
21ABKonstruēšana19RPSportsDGLatviešu val.6/130TV/GEMazākumt.val.20ITDabaszinības18IBAngļu/Programm.128/51VJ/AG3.10:35
8
4.11:45Mazākumt.val.AJ16Dabaszinības72JBMajturība un t.21ABMatemātika19LMDabaszinības74JMMatemātika70ITSportsDGLatviešu val.127/6ST/TVAngļu/Programm.128/51VJ/AG4.11:45
9
5.12:40RPSociālās zin.19LMDabaszinības74JMMazākumt.val.70ITAngļu valoda63SportsDGLatviešu valoda127/6ST/TV5.12:40
10
6.13:30RPAng,val. gr.75Latviešu valoda 2.gr.6TV6.13:30
11
Otrdiena08:1008:10Otrdiena
12
1.9:00Kr.māc./ĒtikaIT/AJ118/16Latviešu valoda6TVMatemātika21ABMatemātika19LMAngļu val.64AZAngļu v./Datorika63/49LŠ/APMatemātika20RPAngļu v./Latv. v.75/127MČ/ST1.9:00
13
2.9:45Latviešu valodaTV6Matemātika72TVDabaszinības18IBSportsDGMūzika89SGDatorika/Angļu v.49/64AP/AZDabaszinības20RPMazākumt.val.75Mazākumt.val.73IN2.9:45
14
3.10:35SportsDGMazākumt.val.72JBMazakumt.val.21ABLatviešu val.127/128ST/VJLatviešu val.6TVMūzika89SGMazākum.val.20ITMatemātika75Dabaszinības73IB3.10:35
15
4.11:45Mazakumt.val.AJ16Kr.māc./Ētika118/72IT/JBSportsDGDabaszinības18IBLatviešu val.6TVVizuālā māksla70ITSociālās zinības20RPLiteratūra75Matemātika73VJ4.11:45
16
5.12:40MatemātikaAJ16SportsDGSociālās zinības21ABMazākumt.val.19LMMazākumt.val.74JMMājturība un t.70ITMūzika89SGSociālās zin.75Angļu v./Latv.v.128/6VJ/TV5.12:40
17
6.13:30Latviešu v./Angļu v.6/75TV/MČLatv.v./Angļu v.127/128ST/VJ6.13:30
18
Trešdiena08:1008:10Trešdiena
19
1.9:00MatemātikaAJ16Matemātika72JBAngļu val.129SBMatemātika19LMDatorika/Kr.māc.49/118AP/ITMatemātikaITMatemātika20RPMazākumt.val.Angļu v./Latv.v.128/6VJ/TV1.9:00
20
2.9:45Datorika/Konstr.AP/RP16/49Datorika/Konstr.16/49AP/RPMatemātika21ABLatv.v./Angļu128/129VJ/SBMatemātika74JMSportsDGMazākumt.v.20ITLatviešu val.127/6ST/TVMatemātika73IN2.9:45
21
3.10:35SportsDGMazākumt.val.72JBLatviešu valoda6TVLatv.v./Angļu127/128ST/VJDatorika/Ētika49/74AP/JMMazākumt.val.ITLatviešu val.130GEMatemātika75Mazākumt.val.73IN3.10:35
22
4.11:45DabaszinībasAJ16Sociālās zin.72JBDatorika49APMazākumt.val.19LMMazākumt.val.74JMLatviešu val.130/6GE/TVKonstruēšana20RPLatv.v./Angļu v.127/75ST/MČLiteratūra73IN4.11:45
23
5.12:40Latviešu val.130/6GE/TVSportsDGDabaszinības18IBAngļu v./Latv.v.128/127VJ/ST5.12:40
24
6.13:30Latv.v./Angļu v.6/75TV/MČSportsDG6.13:30
25
Ceturtdiena08:107508:10Ceturtdiena
26
1.9:00Latviešu val.TV6Dabaszinības72JBMatemātika21ABMatemātika74JMAngļu valoda64/63AZ/LŠMazākumt.val.20ITMatemātika75Mūzika89SG1.9:00
27
2.9:45MatemātikaAJ16Latviesu val.6TVSportsDGDabaszinības18IBAngļu valoda64AZMazākumt.valoda70ITAngļu valoda63Mazakumt.val.75Matematika73IN2.9:45
28
3.10:35Mazākumt.val.AJ16Matemātika6JBKr.māc./Ētika118/21IT/ABKr.māc./Ētika118/19IT/LMLatviešu val.6TVMatemātika70ITVizuālā māksla20RPLiteratūra75Mazākumt. valoda73IN3.10:35
29
4.11:45Sociālās zinībasAJ16Angļu valoda63Latviešu val.6TVMazakumt.val.19LMVizuālā māksla74JMSociālās zinības70ITMajturība un t.20RPMūzika89SGDabaszinības18IB4.11:45
30
5.12:40RPLatviešu val.6TVSports DGMājturība un t.74JMDabaszinības18IBSociālās zin.5.12:40
31
6.13:30RP6.13:30
32
Piektdiena08:1008:10Piektdiena
33
1.9:00MūzikaNZ89Mazākumt.val.72JBMatemātika21ABMatemātika19LMLatviešu valoda6TVMazākumt.valoda70ITMatemātika20RPMatemātika75Mazākumt.val.73IN1.9:00
34
2.9:45Latviešu valodaTV6Mūzika89NZMazākumt.val.21ABMazākumt.val.19LMMazākumt.val.74JMMatemātikaITLatviešu valoda130GEVizuālā māksla75Matemātika73IN2.9:45
35
3.10:35DabaszinībasAJ16Latviešu valoda6TVMazākumt.val.21ABMūzika89NZMazākumt.val.74JMKr.māc./Ētika118/70IT/ITLatviešu valoda130GEMajturība un t.75Sports73DG3.10:35
36
4.11:45Vizuālā mākslaAJ16Vizuālā māksla72JBMūzika89NZVizuālā māksla19ABMatemātika74JMLatviešu valoda6/130TV/GEKr.māc./Ētika118/20IT/RPSportsDGVizuālā māksla73IN4.11:45
37
5.12:40Mājturība un t.AJ16Mājturība un t.72JBLatviešu valoda6TVMājturība un t.19ABSportsDGDabaszinības20RPMājturība un t..73IN5.12:40
38
6.13:306.13:30
39
St.Laiks1.A KLASE161.B KLASE722.A KLASE212.B KLASE193.A klase743.B KLASE703.C KLASE204.A KLASE754.B KLASE73St.Laiks
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...