ภาวะโภชนาการและเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน ปี 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ผลการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ
2
และการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน จังหวัดตรัง
3
ประจำปีงบประมาณ 2561
4
1.เด็กวัยเรียนที่มีภาวะผอม
5
อำเภอจำนวนเด็ก(คน)มีภาวะผอม(คน)ร้อยละหมายเหตุ
6
เมือง80983063.78
7
กันตัง19901104.53
8
ย่านตาขาว45452104.62
9
ปะเหลียน40891714.18
10
สิเกา2458783.17
11
ห้วยยอด62092493.98
12
วังวิเศษ27691053.79
13
นาโยง26231013.85
14
รัษฏา3159591.87
15
หาดสำราญ291248.25
16
รวม3623114113.59
17
ที่มาข้อมูล ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
หมายเหตุ ภาวะผอมหมายถึง น้ำหนักของเด็กเมื่อเทียมกับเกณฑ์ส่วนสูงเดียวกัน มีค่าต่ำกว่า -2 S.D.
โดยใช้กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย ปี 2542
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu