Minorok/szakirányok előfeltételei - 2016.
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
MINDEN MINORRA/SZAKIRÁNYRA VALÓ BELÉPÉS ELŐFELTÉTELE AZ ITT FELSOROLT KÖVETELMÉNYEK MELLETT AZ 1/2 FÉLÉVRE AJÁNLOTT SZIGORÚ ELŐFELTÉTELES TÁRGYAK ELVÉGZÉSE.
2
MINOR/SZAKIRÁNYFELTÉTELEK
3
BBA Magyar - észt specializációJelentkezési feltétel: magyar alapszak
4
BBA Magyar - finn specializációJelentkezési feltétel: magyar alapszak
5
BBA Magyar - finnugor specializációJelentkezési feltétel: magyar alapszak
6
BBA Magyar - folklorisztika specializációJelentkezési feltétel: magyar alapszak, FOL11-111 és a FOL11-221 sikeres teljesítése, legalább jó (4,0) átlaggal.
7
BBA Magyar - irodalomtudomány specializációJelentkezési feltétel: magyar alapszak, és az alapszak 1-2. félévi tanegységeinek sikeres elvégzése.
8
BBA Magyar - művelődéstudomány specializációJelentkezési feltétel: magyar alapszak
9
BBA Magyar - nyelvmentor specializációJelentkezési feltétel: magyar alapszak
10
BBA Magyar - ügyvitel specializációJelentkezési feltétel: magyar alapszak
11
BBM Arab diszciplináris minor
12
BBM Assziriológia diszciplináris minorJelentkezési feltétel: alapvizsga akkád nyelvből (BBN-ASZ-001)
13
BBM Bibliatudomány diszciplináris minor
14
BBM Buddhizmus diszciplináris minor
15
BBM Egyházzene diszciplináris minor
16
BBM Egyiptológia diszciplináris minorJelentkezési feltétel: alapvizsga egyiptomi nyelvből (BBN-EGY-001)
17
BBM Elméleti nyelvészet diszciplináris minor
18
BBM Észt diszciplináris minor
19
BBM Finnugor diszciplináris minor
20
BBM Hebraisztika diszciplináris minorJelentkezési feltétel: BBN-HEB-101-102, HEB11-103 sikeres elvégzése
21
BBM Hindi diszciplináris minorJelentkezések elbírálásának alapja az első szemeszter szakirányú óráinak átlaga. Ajánlott az angol nyelvtudás, alap- vagy középfokú nyelvvizsgával rendelkezők előnyben részesülnek.
22
BBM Iranisztika diszciplináris minor
23
BBM Irodalomtudományi diszciplináris minorA minorra való belépés feltétele: bármely bölcsész alapszak, és a hallgató alapszakján az 1-2. félévi tanegységeinek sikeres elvégzése.
24
BBM Iszlám művészetek diszciplináris minorJelentkezési feltétel: megfelelő nyelvtudás, következő tanegységek teljesítése: I. félév: AME-121, FLI11-101, FLN11-101, II. félév: ANG-141, ANG-151, ANG-211. Túljelentkezés esetén az első két félévben elvégzett angol nyelvű kurzusok eredményeinek átlaga dönt.
25
BBM Judaisztika diszciplináris minor
26
BBM Kelet-ázsiai kultúrák diszciplináris minor
27
BBM Koreai diszciplináris minor
28
BBM Kreatív írás diszciplináris minorA minorra belépés feltétele: bármely bölcsész vagy társadalomtudományi alapszak; a következő tanegységek teljesítése: 1. félév KRE-101, 2. félév: KRE-103; egy szépirodalmi alkotás leadása a neptunos jelentkezés lezárásáig. Túljelentkezés esetén az első két félévben elvégzett kurzusok eredményeinek átlaga dönt.
29
BBM Magyar jelnyelv diszciplináris minorJelentkezhet bármely BA/BSc szakos hallgató, aki az előfeltételeket teljesíti.
30
BBM Modern ázsia diszciplináris minorA minor teljesítésének feltétele: összesen 50 kredit tanegység. Nem BA képzésben részt vevő hallgatók nem vehetik fel.Ha a tanegységek közül kötelezőként az alapszakjában teljesítette, akkor a szabadon választhatóak közül kell teljesítenie a minort.
31
BBM Mongol diszciplináris minor
32
BBM Néderlandisztika diszciplináris minorA minorba való belépés feltétele: angol, német vagy francia (külön elbírálás alapján esetleg más idegen nyelvű) érettségi, középfokú C típusú nyelvvizsga vagy nemzetközi nyelvvizsga, legalább 3.5 átlageredmény az I. évfolyam végén.
33
BBM Nyelv- és beszédtudomány diszciplináris minor
34
BBM Román nemzetiségi kultúra diszciplináris minorA minorra való belépés feltétele: felvételi beszélgetés és megfelelő román nyelvtudás.
35
BBM Selyemút kultúrái diszciplináris minorNem BA képzésben részt vevő hallgatók nem vehetik fel. A minort felvevő hallgatóknak a három modulból álló tanegységlistából modulonként minimum 10, maximum 20, összesen 50 kreditnyi tanegységet kell teljesíteniük. A Keleti nyelvek és kultúrák alapszak hallgatói saját szakirányuk óráit a minor keretében nem vehetik fel.
36
BBM Skandinavisztika diszciplináris minorA minorba való belépés feltétele: angol vagy német nyelvi érettségi vagy középfokú C típusú nyelvvizsga, (az alapnyelv megjelölésével: dán, svéd vagy norvég). A minorra felvehető hallgatók létszáma: 15 dán, 15 norvég és 10 svéd.
37
BBM Szanszkrit diszciplináris minorA minorra való belépés feltétele: az alábbi tanegységek elvégzése: IND-101 (Szanszkrit leíró nyelvtan 1.), IND-102 (Szanszkrit nyelvgyakorlatok 1.). Ezt a 2x2 kredites órát a hallgató a Szabadon választható tanegységek 10 kreditjének a terhére végzi el. A hallgató felvételéről a minor felelőse dönt a jelentkező szakirányú óráinak, valamint az IND-101 és 102 órák jegyei alapján. Ajánlott az angol nyelvtudás, alap- vagy középfokú nyelvvizsgával rendelkezők előnyben részesülnek. "
38
BBM Szerkesztői ismeretek diszciplináris minorA minorba való belépés ideje: 3. szemeszter. A minorra felvehető hallgatók létszáma: 80 fő. Nem BA képzésben részt vevő hallgatók is felvehetik. Az elektronikus jelentkezésen túl a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet titkárságán leadandó egy max. 2500 leütés terjedelmű motivációs levél és életrajz. Túljelentkezés esetén az első helyes jelentkezés és a motivációs levél együttesen határozza meg a felvételt.
39
BBM Színházi stúdiumok diszciplináris minor
40
BBM Tibeti diszciplináris minor
41
BBM Török diszciplináris minor
42
BBM Ügyvitel diszciplináris és tanári minorA minor elkezdésének ajánlott időpontja: 3. szemeszter. A minorra felvehető hallgatók létszáma: 65 fő (az Ügyvitel specializációval együtt) Nem BA képzésben részt vevő hallgatók is felvehetik.
43
BBM Vallástudomány diszciplináris minor
44
BBT Anglisztika diszciplináris és tanári minorJelentkezési feltétel: megfelelő nyelvtudás, következő tanegységek teljesítése: I. félév: AME-121, FLI11-101, FLN11-101, II. félév: ANG-141, ANG-151, ANG-211. Túljelentkezés esetén az első két félévben elvégzett angol nyelvű kurzusok eredményeinek átlaga dönt.
45
BBT Bolgár diszciplináris és tanári minorJelentkezési feltétel: az I. félévben a BBN-BOL11-101.2, II. félévben a BBN-BOL11-102.2 tanegységek, illetve a nyelvi alapvizsga jeles (5) vagy jó (4) érdemjeggyel való teljesítése. A nyelvi alapvizsgát a Neptunban nem kell felvenni. Túljelentkezés esetén az első két félévben elvégzett bolgár nyelvi kurzusok és az alapvizsga eredményének átlaga dönt. A jelentkezőknek jelentkezési lapot is le kell adniuk a 2.szemeszter végén a Szláv Filológiai Tanszék Titkárságán az ott meghirdetett határidőre.
46
BBT Ének-zene diszciplináris és tanári minorJelentkezési feltétel: az énekhang állapotának felmérése, valamint legalább 4 év zongoratudás zeneiskolai szinten, bizonyítvánnyal dokumentálva. Bizonyítvány hiányában előzetes meghallgatás szükséges. A belépők rangsorolása zongoratudás alapján történik.
47
BBT Esztétika diszciplináris minorJelentkezések elbírálásának alapja az első két szemeszter szakirányú óráinak átlaga.
48
BBT Etika diszciplináris és tanári minor
49
BBT Filmelmélet és filmtörténet diszciplináris és tanári minorJelentkezési feltétel: 2 félév alatt 1 db BBN-FLM.101.X kódú alapozó tanegység és további 2 BBN-FLM-... kódú tanegység teljesítése. Jelentkezések elbírálásának alapja az első két szemeszter szakirányú óráinak átlaga.
50
BBT Filozófia diszciplináris és tanári minor
51
BBT Francia diszciplináris és tanári minorA minorba való belépés feltétele: megfelelő nyelvi előképzettség, amelyről a minor szak szintfelmérés keretében a szemeszter kezdetén győződik meg.
52
BBT Horvát diszciplináris és tanári minorJelentkezési feltétel: az I. félévben a BBN-HOR11-101.2, II. félévben a BBN-HOR11-102.2 tanegységek, illetve a nyelvi alapvizsga jeles (5) vagy jó (4) érdemjeggyel való teljesítése. A nyelvi alapvizsgát a Neptunban nem kell felvenni. Túljelentkezés esetén az első két félévben elvégzett horvát nyelvi kurzusok és az alapvizsga eredményének átlaga dönt. A jelentkezőknek jelentkezési lapot is le kell adniuk a 2.szemeszter végén a Szláv Filológiai Tanszék Titkárságán az ott meghirdetett határidőre.
53
BBT Informatikus könyvtárosJelentkezési feltétel: az alapozó tárgyak (IKT11-101, 141) sikeres elvégzése.
54
BBT Japán diszciplináris és tanári minorJelentkezési feltétel: középfokú japán nyelvvizsga
55
BBT Kínai diszciplináris és tanári minorJelentkezési feltétel: a KIN-001 tanegység teljesítése.
56
BBT Kommunikáció és médiatudomány diszciplináris és tanári minor
Jelentkezési feltétel: 3 db kommunikáció- és médiatudomány tárgy elvégzése az első két félévben: ezek a BBN-MED-101, és a BBN-KOM-201. A harmadikat a következők közül lehet választani: BBN-KOM-231,501,511,521,541,561,571,591, MTU-401,411,412,421,422,441,451,461,471.
57
BBT Latin diszciplináris és tanári minorJelentkezési feltétel: latin érettségi vagy középfokú nyelvvizsga, ezek hiányában pedig a latin kritériumvizsga elvégzése (BBN-004)
58
BBT Lengyel diszciplináris és tanári minorJelentkezési feltétel: az I. félévben a BBN-LEN11-101.2, II. félévben a BBN-LEN11-102.2 tanegységek, illetve a nyelvi alapvizsga jeles (5) vagy jó (4) érdemjeggyel való teljesítése. A nyelvi alapvizsgát a Neptunban nem kell felvenni. Túljelentkezés esetén az első két félévben elvégzett lengyel nyelvi kurzusok és az alapvizsga eredményének átlaga dönt. A jelentkezőknek jelentkezési lapot is le kell adniuk a 2.szemeszter végén a Szláv Filológiai Tanszék Titkárságán az ott meghirdetett határidőre.
59
BBT Magyar mint idegen nyelv diszciplinális és tanári minorJelentkezési feltétel: bármely bölcsész vagy társadalomtudományi alapszak
60
BBT Művészettörténet diszciplináris minorJelentkezések elbírálásának alapja a a MÜV-101, 110, 121, 200 és a 210 tárgyakból elért tanulmányi eredmény
61
BBT Német diszciplináris és tanári minor
Jelentkezési feltétel: megfelelő nyelvi előképzettség. A minor szakot az első félév végén egy szűrővizsga letételét követően lehet véglegesíteni.
62
BBT Néprajz diszciplináris és tanári minorJelentkezési feltétel: az alapozó modul sikeres elvégzése, legalább jó (4,0) átlaggal
63
BBT Ógörög diszciplináris és tanári minorA Kar által előírt jelentkezési eljáráson túl, ógörög érettségi vagy középfokú nyelvvizsga, ezek hiányában pedig a BBN- KLF-003 alapvizsga sikeres letétele. Elvégzéséhez ajánljuk a következő tanegységeket: BBN-KLF-121,122,123,124.
64
BBT Olasz diszciplináris és tanári minorA minorba való belépés feltétele: megfelelő nyelvi előképzettség, amelyről a minor szak szintfelmérés keretében a szemeszter kezdetén győződik meg.
65
BBT Portugál diszciplináris és tanári minorAz első szemeszter szakirányú órái alapján a legjobb 22 hallgató.
66
BBT Román diszciplináris és tanári minor
67
BBT Spanyol diszciplináris és tanári minorA minorba való belépés feltétele: megfelelő nyelvi előképzettség, amelyről a minor szak szintfelmérés keretében a szemeszter kezdetén győződik meg.
68
BBT Szerb diszciplináris és tanári minorJelentkezési feltétel: az I. félévben a BBN-SRB11-101.2, II. félévben a BBN-SRB11-102.2 tanegységek, illetve a nyelvi alapvizsga jeles (5) vagy jó (4) érdemjeggyel való teljesítése. A nyelvi alapvizsgát a Neptunban nem kell felvenni. Túljelentkezés esetén az első két félévben elvégzett szerb nyelvi kurzusok és az alapvizsga eredményének átlaga dönt. A jelentkezőknek jelentkezési lapot is le kell adniuk a 2.szemeszter végén a Szláv Filológiai Tanszék Titkárságán az ott meghirdetett határidőre.
69
BBT Szlovák diszciplináris és tanári minorJelentkezési feltétel: I. félévben a BBN-SZL11-101.2, II. félévben a BBN-SZL11-102.2 tanegységek, illetve a nyelvi alapvizsga jeles (5) vagy jó (4) érdemjeggyel való teljesítése. A nyelvi alapvizsgát a Neptunban nem kell felvenni. Túljelentkezés esetén az első két félévben elvégzett szlovák nyelvi kurzusok és az alapvizsga eredményének átlaga dönt.
70
BBT Szlovén diszciplináris és tanári minorJelentkezési feltétel: az I. félévben a BBN-SLO11-101.2, II. félévben a BBN-SLO11-102.2 tanegységek, illetve a nyelvi alapvizsga jeles (5) vagy jó (4) érdemjeggyel való teljesítése. A nyelvi alapvizsgát a Neptunban nem kell felvenni. Túljelentkezés esetén az első két félévben elvégzett szlovén nyelvi kurzusok és az alapvizsga eredményének átlaga dönt. A jelentkezőknek jelentkezési lapot is le kell adniuk a 2.szemeszter végén a Szláv Filológiai Tanszék Titkárságán az ott meghirdetett határidőre.
71
BBT Történelem diszciplináris és tanári minor
72
BBT Újgörög diszciplináris és tanári minorJelentkezési feltétel: a BBN-UJG11-101,102 tanegységek elvégzése
73
BBT Ukrán diszciplináris és tanári minor
74
BM Finn diszciplináris minor
75
BM Művelődéstudomány diszciplinális minor
76
BT Orosz diszciplináris és tanári minorJelentkezési feltétel: az orosz nyelv alapfokú ismerete. Az első két félévben elvégzett (BBN-ORO-101.4, 102.4) kurzusok teljesítését figyelembe véve az Intézet döntése alapján.
77
Cseh diszciplináris minorJelentkezési feltétel: az I. félévben a BBN-CSE11-101.2, II. félévben a BBN-CSE11-102.2 tanegységek, illetve a nyelvi alapvizsga jeles (5) vagy jó (4) érdemjeggyel való teljesítése. A nyelvi alapvizsgát a Neptunban nem kell felvenni. Túljelentkezés esetén az első két félévben elvégzett cseh nyelvi kurzusok és az alapvizsga eredményének átlaga dönt.
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Munkalap1