Lịch sử dụng phòng học CH26 - tạm thời
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2020 - CAO HỌC 26
2
CHUYÊN NGÀNH: KIẾN TRÚC
3
THỜI GIAN TỪ: 03/01/2020 - 02/02/2020
4
THỜI GIAN BIỂU: 1. BUỔI SÁNG: BẮT ĐẦU TỪ 07H30; 2. BUỔI CHIỀU: TỪ 13H30; 3. BUỔI TỐI: BẮT ĐẦU TỪ 17H15
5
TỐI THỨ 6 (03/01)SÁNG THỨ BẢY(04/01)CHIỀU THỨ BẢY(04/01)
SÁNG CHỦ NHẬT(05/01)
CHIỀU CHỦ NHẬT(05/01)
6
- Phòng học: A501
- HP: Thẩm mỹ môi trường KT
- Phòng học: A501
- HP: Thẩm mỹ môi trường KT
- Phòng học: A501
- HP: Phương pháp NCKH (T.Sơn)
- Phòng học: A203
- HP: Triết học
- Phòng học: A203
- HP: Xã hội học đô thị
7
TỐI THỨ 6 (10/01)SÁNG THỨ BẢY(11/01)CHIỀU THỨ BẢY(11/01)
SÁNG CHỦ NHẬT(12/01)
CHIỀU CHỦ NHẬT(12/01)
8
- Phòng học: A501
- HP: Thẩm mỹ môi trường KT
- Phòng học: A501
- HP: Thẩm mỹ môi trường KT
- Phòng học: A501
- HP: Phương pháp NCKH (T.Sơn)
- Phòng học: A203
- HP: Triết học
- Phòng học: A203
- HP: Xã hội học đô thị
9
TỐI THỨ 6 (17/01)SÁNG THỨ BẢY(18/01)CHIỀU THỨ BẢY(18/01)
SÁNG CHỦ NHẬT(19/01)
CHIỀU CHỦ NHẬT(19/01)
10
- Phòng học: A501
- HP: Thẩm mỹ môi trường KT
- Phòng học: A501
- HP: Thẩm mỹ môi trường KT
- Phòng học: A501
- HP: Phương pháp NCKH (T.Sơn)
- Phòng học: A203
- HP: Triết học
- Phòng học: A203
- HP: Xã hội học đô thị
11
NGHỈ TẾT ÂM LỊCH ĐẾN HẾT NGÀY 02/02/2020
12
TỐI THỨ 6 (07/02)SÁNG THỨ BẢY(08/02)CHIỀU THỨ BẢY(08/02)
SÁNG CHỦ NHẬT(09/02)
CHIỀU CHỦ NHẬT(09/02)
13
- Phòng học: A501
- HP: Thẩm mỹ môi trường KT
- Phòng học: A501
- HP: Thẩm mỹ môi trường KT
- Phòng học: A501
- HP: Phương pháp NCKH (T.Sơn)
- Phòng học: A203
- HP: Triết học
- Phòng học: A203
- HP: Xã hội học đô thị
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...