รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล กชช2คจังหวัดพังงา ปี 2560.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2562
2
อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
3
4
ที่รายชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลผลการจัดเก็บ กชช.ปี 2560หมู่บ้านเป้าหมาย ปี 2562ผลการจัดเก็บข้อมูล กชช.2ค ปี 62ผลการจัดเก็บคิดเป็นร้อยละผลการบันทึกข้อมูล กชช.2ค ปี 62ผลการบันทึกคิดเป็นร้อยละ
5
1นบปริง1นบปริง 1 1 1 100.000.00
6
2ปากหรา2นบปริง 1 1 1 100.000.00
7
3บางแนะ3นบปริง 1 1 0.000.00
8
4ปริง4นบปริง 1 1 0.000.00
9
5บางตง5นบปริง 1 1 0.000.00
10
6บางบ้า6นบปริง 1 1 0.000.00
11
7เผล7นบปริง 1 1 1 100.000.00
12
8โรงกลวง8นบปริง 1 1 0.000.00
13
9ควน1
ถ้ำน้ำผุด
1 1 1 100.000.00
14
10ฝ่ายท่า2
ถ้ำน้ำผุด
1 1 0.000.00
15
11ถ้ำน้ำผุด3
ถ้ำน้ำผุด
1 1 1 100.000.00
16
12หัวช้าง4
ถ้ำน้ำผุด
1 1 0.000.00
17
13บางเตยเหนือ1บางเตย 1 1 1 100.000.00
18
14บางเตยกลาง2บางเตย 1 1 1 100.000.00
19
15เขาเฒ่า3บางเตย 1 1 0.000.00
20
16บางเสียด4บางเตย 1 1 1 100.000.00
21
17เกาะเคี่ยม5บางเตย 1 1 0.000.00
22
18กลาง6บางเตย 1 1 0.000.00
23
19บางเตยใต้7บางเตย 1 1 1 100.000.00
24
20บางพัฒน์8บางเตย 1 1 0.000.00
25
21บ้านใต้9บางเตย 1 1 1 100.000.00
26
22ตากแดด1ตากแดด 1 1 0.000.00
27
23สวนพริก2ตากแดด 1 1 1 100.000.00
28
24บางญวน3ตากแดด 1 1 1 100.000.00
29
25ในหงบควนคา4ตากแดด 1 1 0.000.00
30
26หินเพิง1สองแพรก 1 1 0.000.00
31
27สองแพรก2สองแพรก 1 1 1 100.000.00
32
28ทับแหวน3สองแพรก 1 1 1 100.000.00
33
29ทุ่งคาโงก1
ทุ่งคาโงก
1 1 1 100.000.00
34
30บางม่า2
ทุ่งคาโงก
1 1 0.000.00
35
31ตีนเขา3
ทุ่งคาโงก
1 1 0.000.00
36
32บางกัน4
ทุ่งคาโงก
1 1 1 100.000.00
37
33ทับเหรียง5
ทุ่งคาโงก
1 1 1 100.000.00
38
34ท่าด่าน1
เกาะปันหยี
1 1 1 100.000.00
39
35เกาะปันหยี2
เกาะปันหยี
1 1 1 100.000.00
40
36เกาะไม้ไผ่3
เกาะปันหยี
1 1 0.000.00
41
37
เกาะหมากน้อย
4
เกาะปันหยี
1 1 0.000.00
42
38ป่ากอ1ป่ากอ 1 1 1 100.000.00
43
39ปากโตน2ป่ากอ 1 1 1 100.000.00
44
40ในโตน3ป่ากอ 1 1 0.000.00
45
41พรุดีด4ป่ากอ 1 1 1 100.000.00
46
42นอก5ป่ากอ 1 1 0.000.00
48
รวม 42 42 22 52.38 - 0.00
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Loading...