แบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่เลือกใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 สพป.ลย1 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJK
1
ประทับเวลาสังกัดชื่อโรงเรียน"ขนาดโรงเรียน (*ดูเกณฑ์ใต้ตาราง)1 เล็กพิเศษ/ 2 เล็ก/3 กลาง/4 ใหญ่/ 5 ใหญ่พิ้เศษ"ใช้ข้อสอบ ชื่อหน่วยงานกรอกจำนวน นร. (คน) ระดับชั้น ป.2กรอกจำนวน นร. (คน) ระดับชั้น ป.4กรอกจำนวน นร. (คน) ระดับชั้น ป.5กรอกจำนวน นร. (คน) ระดับชั้น ม.1กรอกจำนวน นร. (คน) ระดับชั้น ม.2
2
1/11/2019, 13:28:37สพฐ.(สพป.ลย1)
42010136 - บ้านห้วยบ่อซืน
3 แทน กลาง 121-3001 ข้อสอบ สพฐ.221718815
3
1/11/2019, 13:50:47สพฐ.(สพป.ลย1)
42010039 - ชุมชนบ้านนาอ้อ
2 แทน เล็ก 61-1201 ข้อสอบ สพฐ.74594
4
1/11/2019, 14:02:03สพฐ.(สพป.ลย1)42010038 - บ้านโพน1 แทน เล็กพิเศษ 1-601 ข้อสอบ สพฐ.30300
5
1/11/2019, 15:05:56สพฐ.(สพป.ลย1)42010128 - บ้านคอนสา3 แทน กลาง 121-3001 ข้อสอบของ รร.24261300
6
1/11/2019, 15:14:36สพฐ.(สพป.ลย1)42010128 - บ้านคอนสา3 แทน กลาง 121-3001 ข้อสอบของ รร.24261300
7
1/11/2019, 15:27:19สพฐ.(สพป.ลย1)
42010070 - บ้านท่าสวรรค์
3 แทน กลาง 121-3001 ข้อสอบของ เขต111191214
8
3/11/2019, 13:06:01สพฐ.(สพป.ลย1)
42010272 - บ้านปากยาง
2 แทน เล็ก 61-1201 ข้อสอบของ รร.24121300
9
4/11/2019, 9:13:49สพฐ.(สพป.ลย1)
42010121 - บ้านแก่งปลาปก
3 แทน กลาง 121-3001 ข้อสอบของ รร.19192500
10
4/11/2019, 10:38:05สพฐ.(สพป.ลย1)42010047 - บ้านสูบ3 แทน กลาง 121-3001 ข้อสอบ สพฐ.211821117
11
4/11/2019, 13:50:00สพฐ.(สพป.ลย1)
42010097 - บ้านธาตุวิทยา
3 แทน กลาง 121-3001 ข้อสอบ สพฐ.19332800
12
4/11/2019, 13:55:43สพฐ.(สพป.ลย1)
42010025 - บ้านนาดินดำ
3 แทน กลาง 121-3001 ข้อสอบ สพฐ.2017241627
13
4/11/2019, 14:28:14สพฐ.(สพป.ลย1)
42010107 - บ้านผาแบ่น
2 แทน เล็ก 61-1201 ข้อสอบของ เขต14141600
14
4/11/2019, 14:42:28สพฐ.(สพป.ลย1)42010115 - บ้านกลาง1 แทน เล็กพิเศษ 1-601 ข้อสอบของ เขต77500
15
4/11/2019, 16:04:39สพฐ.(สพป.ลย1)
42010075 - บ้านแก้วเมธี
3 แทน กลาง 121-3001 ข้อสอบของ เขต22202000
16
4/11/2019, 16:53:42สพฐ.(สพป.ลย1)
42010268 - บ้านท่าลี่
4 แทน ใหญ่ 301-5001 ข้อสอบ สพฐ.88686000
17
5/11/2019, 13:32:42สพฐ.(สพป.ลย1)
42010081 - บ้านนาป่าหนาด
2 แทน เล็ก 61-1201 ข้อสอบ สพฐ.16161200
18
5/11/2019, 13:37:00สพฐ.(สพป.ลย1)42010023 - บ้านนาแขม2 แทน เล็ก 61-1201 ข้อสอบ สพฐ.12167148
19
5/11/2019, 14:12:53สพฐ.(สพป.ลย1)
42010108 - ห้วยซวกคกเลาใต้
2 แทน เล็ก 61-1201 ข้อสอบ สพฐ.6101286
20
5/11/2019, 14:28:00สพฐ.(สพป.ลย1)
42010091 - อนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'
5 แทน ใหญ่พิเศษ มากกว่า 500
1 ข้อสอบ สพฐ.10312213000
21
5/11/2019, 14:32:27สพฐ.(สพป.ลย1)
42010024 - บ้านวังยาว
2 แทน เล็ก 61-1201 ข้อสอบ สพฐ.78500
22
5/11/2019, 14:47:08สพฐ.(สพป.ลย1)
42010117 - ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
2 แทน เล็ก 61-1201 ข้อสอบ สพฐ.85800
23
5/11/2019, 14:50:43สพฐ.(สพป.ลย1)42010084 - บ้านนาเบน2 แทน เล็ก 61-1201 ข้อสอบของ เขต1318300
24
5/11/2019, 15:01:21สพฐ.(สพป.ลย1)
42010273 - บ้านแก่งม่วง, 42010277 - บ้านวังเป่ง, 42010284 - บ้านหนองปกติ, 42010285 - บ้านห้วยคัง
2 แทน เล็ก 61-1201 ข้อสอบของ รร.98900
25
5/11/2019, 15:01:54สพฐ.(สพป.ลย1)
42010092 - บ้านเชียงคาน'วิจิตรวิทยา'
4 แทน ใหญ่ 301-5001 ข้อสอบ สพฐ.39494700
26
5/11/2019, 15:08:21สพฐ.(สพป.ลย1)
42010003 - บ้านไผ่โทน
1 แทน เล็กพิเศษ 1-601 ข้อสอบของ เขต38300
27
5/11/2019, 15:22:29สพฐ.(สพป.ลย1)
42010126 - บ้านปางคอม
3 แทน กลาง 121-3001 ข้อสอบของ รร.23171600
28
5/11/2019, 15:52:09สพฐ.(สพป.ลย1)42010013 - เมืองเลย
5 แทน ใหญ่พิเศษ มากกว่า 500
1 ข้อสอบของ รร.35432334100
29
5/11/2019, 17:26:01สพฐ.(สพป.ลย1)
42010125 - ชุมชนบ้านเชียงกลม
5 แทน ใหญ่พิเศษ มากกว่า 500
1 ข้อสอบของ รร.60776000
30
6/11/2019, 10:01:53สพฐ.(สพป.ลย1)
42010011 - บ้านห้วยกระทิง
1 แทน เล็กพิเศษ 1-601 ข้อสอบ สพฐ.43304
31
6/11/2019, 10:33:40สพฐ.(สพป.ลย1)
42010065 - บ้านโพนป่าแดง
1 แทน เล็กพิเศษ 1-601 ข้อสอบ สพฐ.72200
32
6/11/2019, 12:59:07สพฐ.(สพป.ลย1)
42010042 - บ้านไร่ทาม
1 แทน เล็กพิเศษ 1-601 ข้อสอบของ เขต73500
33
6/11/2019, 16:49:23สพฐ.(สพป.ลย1)
42010144 - บ้านหาดคัมภีร์
2 แทน เล็ก 61-1201 ข้อสอบ สพฐ.1061100
34
6/11/2019, 21:55:34สพฐ.(สพป.ลย1)
42010142 - บ้านห้วยพิชัย
3 แทน กลาง 121-3001 ข้อสอบ สพฐ.2825333421
35
7/11/2019, 10:04:38สพฐ.(สพป.ลย1)
42010021 - บ้านห้วยทราย
3 แทน กลาง 121-3001 ข้อสอบ สพฐ.811151015
36
7/11/2019, 10:08:59สพฐ.(สพป.ลย1)
42010275 - บ้านน้ำมี
1 แทน เล็กพิเศษ 1-601 ข้อสอบของ เขต12500
37
7/11/2019, 10:52:14สพฐ.(สพป.ลย1)42010139 - บ้านสงาว3 แทน กลาง 121-3001 ข้อสอบของ รร.1718161713
38
7/11/2019, 10:53:47สพฐ.(สพป.ลย1)
42010021 - บ้านห้วยทราย
3 แทน กลาง 121-3001 ข้อสอบของ เขต81115615
39
7/11/2019, 11:29:34สพฐ.(สพป.ลย1)
42010061 - บ้านปากหมาก
1 แทน เล็กพิเศษ 1-601 ข้อสอบของ รร.12200
40
7/11/2019, 11:30:55สพฐ.(สพป.ลย1)
42010063 - บ้านวังโป่งท่าวังแคน
1 แทน เล็กพิเศษ 1-601 ข้อสอบ สพฐ.23100
41
7/11/2019, 13:33:30สพฐ.(สพป.ลย1)
42010074 - ชุมชนบ้านนาด้วง
3 แทน กลาง 121-3001 ข้อสอบ สพฐ.25322300
42
7/11/2019, 14:26:42สพฐ.(สพป.ลย1)
42010007 - บ้านกำพี้
1 แทน เล็กพิเศษ 1-601 ข้อสอบของ รร.15400
43
7/11/2019, 15:54:17สพฐ.(สพป.ลย1)
42010026 - บ้านหนองหญ้าไซ
3 แทน กลาง 121-3001 ข้อสอบ สพฐ.21251600
44
7/11/2019, 20:36:45สพฐ.(สพป.ลย1)
42010118 - บ้านหาดทรายขาวผามุม
1 แทน เล็กพิเศษ 1-601 ข้อสอบของ เขต109700
45
7/11/2019, 20:38:42สพฐ.(สพป.ลย1)
42010088 - บ้านแสนสำราญ
1 แทน เล็กพิเศษ 1-601 ข้อสอบของ รร.00000
46
7/11/2019, 20:48:05สพฐ.(สพป.ลย1)
42010134 - บ้านหาดเบี้ย
1 แทน เล็กพิเศษ 1-601 ข้อสอบ สพฐ.74900
47
7/11/2019, 20:50:49สพฐ.(สพป.ลย1)
42010106 - บ้านนาซ่าว
3 แทน กลาง 121-3001 ข้อสอบ สพฐ.27243000
48
7/11/2019, 20:52:23สพฐ.(สพป.ลย1)
42010030 - บ้านหนองผำ
3 แทน กลาง 121-3001 ข้อสอบของ เขต19171400
49
7/11/2019, 21:00:57สพฐ.(สพป.ลย1)
42010077 - บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
3 แทน กลาง 121-3001 ข้อสอบของ รร.2318141512
50
7/11/2019, 21:15:09สพฐ.(สพป.ลย1)
42010117 - ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
2 แทน เล็ก 61-1201 ข้อสอบของ เขต95800
51
7/11/2019, 21:21:54สพฐ.(สพป.ลย1)
42010019 - บ้านท่าข้าม, 42010020 - บ้านหัวฝาย
2 แทน เล็ก 61-1201 ข้อสอบของ เขต63000
52
7/11/2019, 21:42:19สพฐ.(สพป.ลย1)42010008 - บ้านกกดู่3 แทน กลาง 121-3001 ข้อสอบ สพฐ.1725261727
53
7/11/2019, 21:42:29สพฐ.(สพป.ลย1)
42010278 - บ้านเมี่ยง
2 แทน เล็ก 61-1201 ข้อสอบของ เขต8211400
54
7/11/2019, 21:50:25สพฐ.(สพป.ลย1)
42010032 - บ้านขอนแก่นหนองบอน
1 แทน เล็กพิเศษ 1-601 ข้อสอบของ เขต34646
55
7/11/2019, 22:20:35สพฐ.(สพป.ลย1)
42010271 - บ้านน้ำแคม
3 แทน กลาง 121-3001 ข้อสอบของ รร.3220173327
56
7/11/2019, 22:31:34สพฐ.(สพป.ลย1)
42010009 - บ้านห้วยหวาย
1 แทน เล็กพิเศษ 1-601 ข้อสอบ สพฐ.03100
57
7/11/2019, 22:35:04สพฐ.(สพป.ลย1)42010100 - บ้านผาพอด1 แทน เล็กพิเศษ 1-601 ข้อสอบของ รร.106800
58
7/11/2019, 22:56:06สพฐ.(สพป.ลย1)
42010281 - บ้านหนองผือ
1 แทน เล็กพิเศษ 1-601 ข้อสอบของ เขต52800
59
7/11/2019, 23:12:44สพฐ.(สพป.ลย1)
42010267 - บ้านน้ำกระโทม
1 แทน เล็กพิเศษ 1-601 ข้อสอบของ เขต21300
60
7/11/2019, 23:25:54สพฐ.(สพป.ลย1)
42010058 - บ้านน้ำภู
3 แทน กลาง 121-3001 ข้อสอบ สพฐ.3030203525
61
8/11/2019, 5:06:41สพฐ.(สพป.ลย1)42010133 - บ้านนาค้อ4 แทน ใหญ่ 301-5001 ข้อสอบ สพฐ.3030353528
62
8/11/2019, 6:36:04สพฐ.(สพป.ลย1)
42010053 - บ้านห้วยลวงไซ
2 แทน เล็ก 61-1201 ข้อสอบ สพฐ.861300
63
8/11/2019, 6:51:19สพฐ.(สพป.ลย1)42010060 - บ้านนาโคก3 แทน กลาง 121-3001 ข้อสอบของ เขต34342800
64
8/11/2019, 8:16:19สพฐ.(สพป.ลย1)
42010260 - บ้านโคกใหญ่
3 แทน กลาง 121-3001 ข้อสอบ สพฐ.151310178
65
8/11/2019, 8:24:44สพฐ.(สพป.ลย1)42010015 - อนุบาลเลย
5 แทน ใหญ่พิเศษ มากกว่า 500
1 ข้อสอบของ เขต20919920500
66
8/11/2019, 8:27:22สพฐ.(สพป.ลย1)
42010046 - บ้านเพียซำพุวิทยา
3 แทน กลาง 121-3001 ข้อสอบของ เขต1617172010
67
8/11/2019, 8:36:34สพฐ.(สพป.ลย1)
42010087 - บ้านหินตั้ง
2 แทน เล็ก 61-1201 ข้อสอบของ เขต79500
68
8/11/2019, 8:36:53สพฐ.(สพป.ลย1)
42010101 - ชุมชนบ้านนาบอน
3 แทน กลาง 121-3001 ข้อสอบของ รร.13973216
69
8/11/2019, 8:55:32สพฐ.(สพป.ลย1)
42010148 - บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
3 แทน กลาง 121-3001 ข้อสอบ สพฐ.1125193731
70
8/11/2019, 9:07:16สพฐ.(สพป.ลย1)
42010080 - ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
2 แทน เล็ก 61-1201 ข้อสอบของ เขต119101712
71
8/11/2019, 9:32:27สพฐ.(สพป.ลย1)
42010098 - บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
2 แทน เล็ก 61-1201 ข้อสอบ สพฐ.137700
72
8/11/2019, 9:36:32สพฐ.(สพป.ลย1)
42010122 - บ้านห้วยอาลัย
3 แทน กลาง 121-3001 ข้อสอบของ รร.1720121317
73
8/11/2019, 9:38:37สพฐ.(สพป.ลย1)
42010116 - บ้านท่าดีหมี
1 แทน เล็กพิเศษ 1-601 ข้อสอบของ เขต65200
74
8/11/2019, 9:45:12สพฐ.(สพป.ลย1)
42010081 - บ้านนาป่าหนาด
2 แทน เล็ก 61-1201 ข้อสอบ สพฐ.16161200
75
8/11/2019, 9:45:37สพฐ.(สพป.ลย1)
42010068 - บ้านภูสวรรค์
1 แทน เล็กพิเศษ 1-601 ข้อสอบของ เขต65500
76
8/11/2019, 9:55:30สพฐ.(สพป.ลย1)
42010072 - ชุมชนบ้านท่าสะอาด
4 แทน ใหญ่ 301-5001 ข้อสอบของ เขต3230312825
77
8/11/2019, 9:55:34สพฐ.(สพป.ลย1)
42010114 - บ้านคกงิ้ว
1 แทน เล็กพิเศษ 1-601 ข้อสอบ สพฐ.55600
78
8/11/2019, 10:17:10สพฐ.(สพป.ลย1)
42010040 - บ้านท่ามะนาว
1 แทน เล็กพิเศษ 1-601 ข้อสอบของ เขต12300
79
8/11/2019, 10:21:33สพฐ.(สพป.ลย1)42010010 - บ้านกกทอง3 แทน กลาง 121-3001 ข้อสอบของ รร.1720151111
80
8/11/2019, 10:28:14สพฐ.(สพป.ลย1)42010264 - บ้านยาง3 แทน กลาง 121-3001 ข้อสอบ สพฐ.2612142219
81
8/11/2019, 10:29:05สพฐ.(สพป.ลย1)
42010141 - บ้านปากปัด
2 แทน เล็ก 61-1201 ข้อสอบ สพฐ.116600
82
8/11/2019, 10:31:20สพฐ.(สพป.ลย1)42010109 - บ้านอุมุง2 แทน เล็ก 61-1201 ข้อสอบของ รร.5121000
83
8/11/2019, 10:36:53สพฐ.(สพป.ลย1)
42010286 - บ้านนากระเซ็ง
1 แทน เล็กพิเศษ 1-601 ข้อสอบ สพฐ.73600
84
8/11/2019, 10:37:40สพฐ.(สพป.ลย1)
42010287 - ชุมชนบ้านอาฮี
2 แทน เล็ก 61-1201 ข้อสอบ สพฐ.6145194
85
8/11/2019, 10:42:59สพฐ.(สพป.ลย1)
42010113 - บ้านน้ำพร
3 แทน กลาง 121-3001 ข้อสอบ สพฐ.1915181319
86
8/11/2019, 12:09:19สพฐ.(สพป.ลย1)
42010280 - บ้านขอนแก่น
1 แทน เล็กพิเศษ 1-601 ข้อสอบของ เขต461200
87
8/11/2019, 12:26:20สพฐ.(สพป.ลย1)
42010261 - บ้านร่องไผ่
1 แทน เล็กพิเศษ 1-601 ข้อสอบของ เขต91800
88
8/11/2019, 12:45:45สพฐ.(สพป.ลย1)
42010263 - บ้านห้วยไค้
1 แทน เล็กพิเศษ 1-601 ข้อสอบ สพฐ.63600
89
8/11/2019, 13:05:43สพฐ.(สพป.ลย1)
42010129 - บ้านห้วยนา
2 แทน เล็ก 61-1201 ข้อสอบ สพฐ.1091400
90
8/11/2019, 13:14:56สพฐ.(สพป.ลย1)
42010098 - บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
2 แทน เล็ก 61-1201 ข้อสอบ สพฐ.137700
91
8/11/2019, 13:49:06สพฐ.(สพป.ลย1)
42010262 - บ้านบวกอ่าง
2 แทน เล็ก 61-1201 ข้อสอบ สพฐ.69800
92
8/11/2019, 14:02:45สพฐ.(สพป.ลย1)
42010066 - บ้านเสี้ยว
1 แทน เล็กพิเศษ 1-60
ข้อสอบ หน่วยงานอื่น(โปรดระบุชื่อหน่วยงาน)
ข้อสอบมาตรฐาน สพฐ. + ข้อสอบ ร.ร.
62400
93
8/11/2019, 14:03:17สพฐ.(สพป.ลย1)
42010031 - บ้านนาโป่ง
2 แทน เล็ก 61-1201 ข้อสอบของ รร.2318191120
94
8/11/2019, 14:34:18สพฐ.(สพป.ลย1)
42010017 - บ้านก้างปลา
3 แทน กลาง 121-3001 ข้อสอบ สพฐ.111191617
95
8/11/2019, 14:40:44สพฐ.(สพป.ลย1)
42010147 - บ้านคกเว้า
1 แทน เล็กพิเศษ 1-601 ข้อสอบ สพฐ.41200
96
8/11/2019, 14:55:31สพฐ.(สพป.ลย1)42010111 - บ้านคกเลา2 แทน เล็ก 61-1201 ข้อสอบของ รร.710800
97
8/11/2019, 15:34:46สพฐ.(สพป.ลย1)
42010033 - บ้านติ้วน้อย
3 แทน กลาง 121-3001 ข้อสอบ สพฐ.1610111214
98
8/11/2019, 15:47:27สพฐ.(สพป.ลย1)42010138 - บ้านเลิง2 แทน เล็ก 61-1201 ข้อสอบของ เขต1361300
99
8/11/2019, 16:47:57สพฐ.(สพป.ลย1)
42010140 - บ้านปากเนียม
1 แทน เล็กพิเศษ 1-601 ข้อสอบ สพฐ.63200
100
8/11/2019, 17:13:10สพฐ.(สพป.ลย1)
42010082 - บ้านตาดซ้อ
1 แทน เล็กพิเศษ 1-601 ข้อสอบ สพฐ.64300