Lich Tiep SV - NH: 2016-2017
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM01: 8
2
KHOA HÓA HỌC ỨNG DỤNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc02: 0
3
03: 12
4
LỊCH TIẾP SINH VIÊN (Tuần: 3 - Năm học: 2018-2019)04: 13
5
Hôm nay ngày:18/09/201805: 38
6
7
Thời gian:
Buổi sáng: 7:00 - 11:00; Buổi chiều: 13:00 - 17:00
8
Giảng viênMã Thái HòaNguyễn Thiện ThảoNguyễn X T Diễm TrinhNguyễn T Thu HàNguyễn Thị Anh Thư
9
Ngày ThứSángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiều
10
04/09/2018Thứ 3xx
11
05/09/2018Thứ 4xxx
12
06/09/2018Thứ 5xxx
13
07/09/2018Thứ 6
14
08/09/2018Thứ 7----------
15
09/09/2018
Chủ nhật
----------
16
10/09/2018Thứ 2xxx
17
11/09/2018Thứ 3x
18
12/09/2018Thứ 4xx
19
13/09/2018Thứ 5xx
20
14/09/2018Thứ 6
21
15/09/2018Thứ 7----------
22
16/09/2018
Chủ nhật
----------
23
17/09/2018Thứ 2xxx
24
18/09/2018Thứ 3x
25
19/09/2018Thứ 4x
26
20/09/2018Thứ 5x
27
21/09/2018Thứ 6
28
22/09/2018Thứ 7----------
29
23/09/2018
Chủ nhật
----------
30
24/09/2018Thứ 2xxx
31
25/09/2018Thứ 3x
32
26/09/2018Thứ 4x
33
27/09/2018Thứ 5xx
34
28/09/2018Thứ 6
35
29/09/2018Thứ 7----------
36
30/09/2018
Chủ nhật
----------
37
01/10/2018Thứ 2xxx
38
02/10/2018Thứ 3x
39
03/10/2018Thứ 4
40
04/10/2018Thứ 5xx
41
05/10/2018Thứ 6
42
06/10/2018Thứ 7----------
43
07/10/2018
Chủ nhật
----------
44
08/10/2018Thứ 2xx
45
09/10/2018Thứ 3x
46
10/10/2018Thứ 4
47
11/10/2018Thứ 5x
48
12/10/2018Thứ 6
49
13/10/2018Thứ 7----------
50
14/10/2018
Chủ nhật
----------
51
15/10/2018Thứ 2xxx
52
16/10/2018Thứ 3
53
17/10/2018Thứ 4
54
18/10/2018Thứ 5x
55
19/10/2018Thứ 6
56
20/10/2018Thứ 7----------
57
21/10/2018
Chủ nhật
----------
58
22/10/2018Thứ 2xxx
59
23/10/2018Thứ 3
60
24/10/2018Thứ 4
61
25/10/2018Thứ 5x
62
26/10/2018Thứ 6
63
27/10/2018Thứ 7----------
64
28/10/2018
Chủ nhật
----------
65
29/10/2018Thứ 2xx
66
30/10/2018Thứ 3
67
31/10/2018Thứ 4
68
01/11/2018Thứ 5x
69
02/11/2018Thứ 6
70
03/11/2018Thứ 7----------
71
04/11/2018
Chủ nhật
----------
72
05/11/2018Thứ 2xxx
73
06/11/2018Thứ 3
74
07/11/2018Thứ 4
75
08/11/2018Thứ 5
76
09/11/2018Thứ 6
77
10/11/2018Thứ 7----------
78
11/11/2018
Chủ nhật
----------
79
12/11/2018Thứ 2xx
80
13/11/2018Thứ 3
81
14/11/2018Thứ 4
82
15/11/2018Thứ 5
83
16/11/2018Thứ 6
84
17/11/2018Thứ 7----------
85
18/11/2018
Chủ nhật
----------
86
19/11/2018Thứ 2xx
87
20/11/2018Thứ 3
88
21/11/2018Thứ 4
89
22/11/2018Thứ 5
90
23/11/2018Thứ 6
91
24/11/2018Thứ 7----------
92
25/11/2018
Chủ nhật
----------
93
26/11/2018Thứ 2xx
94
27/11/2018Thứ 3
95
28/11/2018Thứ 4
96
29/11/2018Thứ 5
97
30/11/2018Thứ 6
98
01/12/2018Thứ 7----------
99
02/12/2018
Chủ nhật
----------
100
03/12/2018Thứ 2xx
Loading...
 
 
 
LIchTiepSV18-19
LichTiepSV17-18
LichTiepSV16-17
 
 
Main menu