ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Ngày/
TNX Date/ Số CT/ Doc No
Nội dung chi tiết/
Transactions in detail
Số tiền ghi có/
Credit
Ngày/
TNX Date/ Số CT/ Doc No
Người gửi / RemitterNội dung chi tiết/
Transactions in detail
Số tiền ghi có/
Credit
Ngày/
TNX Date/ Số CT/ Doc No
Nội dung chi tiết/
Transactions in detail
Số tiền ghi có/
Credit
Ngày/
TNX Date/ Số CT/ Doc No
Nội dung chi tiết/
Transactions in detail
Số tiền ghi có/
Credit
NGÀY / DATENội dung chi tiết/
Transactions in detail
Số tiền ghi có/
Credit
2
01/01/2023
5219 - 17760
018598.010123.001008.Minh gui chut hat cho cac be cun meo Chuc mn nam moi vui ve nhaa150,00003/01/2023NGUYEN PHAM PHUONG HAChuc cac em nam moi hanh phuc202.30006/01/2023Thao Tran24,8401/01/2023
00:04:23
34054924222300.00016/1/2023Các em học sinh bên trường BIS ủng hộ tiền mặt 5.454.000
3
01/01/2023
5240 - 31736
MBVCB.2912364593.NGUYEN DOAN ANH THU ung ho HPA.CT tu 1024566046 NGUYEN DOAN ANH THU toi0011004054939 PHAM THANH HANG200,00003/01/2023PHAM THI HONG HUEe keo ung ho cac ban o trung tam100.00009/01/2023Chi Cao14,0402/01/2023
01:52:33
34099590634100.00017/1/2023Lấy tiền ủng hộ trong hòm quyên góp AC Thuỵ Khuê1.000.000
4
01/01/2023
5215 - 13010
282537.010123.074737.Chuc anh chi va cac be nam moi binh an va hanh phuc100,00003/01/2023BACH THI KHANH LINHCam on tram300.00013/01/2023Huong Nguyen15,0002/01/2023
12:20:19
34110916235100.00028/1/22023Lấy tiền mặt trong hòm quyên góp pet health Âu Cơ1.440.000
5
01/01/2023
5213 - 36719
352851.010123.080717.Ung ho cac be100,00003/01/2023NGO VU NHAT ANHA20.00015/01/2023Thi Kim Nhung Phan10,3502/01/2023
23:41:45
34134971652200.000
6
01/01/2023
5218 - 42271
355961.010123.081108.Mon Min tang cac ban50,00003/01/2023Maritime Bank IBanking 704
09086011080694
Ung ho cac be100.00015/01/2023Ha Nguyen30,0003/01/2023
00:29:50
34135967251200.000
7
01/01/2023
5219 - 54028
928141.010123.081913.PHAN THUY DUNG Chuyen tien ung ho tram100,00003/01/2023IBT VPB EBANKING HANOI VNM 109791105Ha Thu pet adoption100.00015/01/2023Anh Nguyen95,3003/01/2023
15:09:39
34159292450200.000
8
01/01/2023
5212 - 86585
389195.010123.083908.LE NGOC MAI chuyen tien quyen gop100,00003/01/2023IBT VPB EBANKING HANOI VNM 111072116Hanh Toi ung ho HPA50.00020/01/2023Tommy Le10,0003/01/2023
15:35:49
34161743959100.000
9
01/01/2023
5078 - 69361
IBVCB.2913235542.TRAN THU TRANG chuc mung nam moi Hanoi Pet Adoption.CT tu 0011001590458 TRAN THU TRANG toi0011004054939 PHAM THANH HANG200,00003/01/2023IBT TIENPHONGBAN K HANOI VNM 01752426001Monthly Donation to HPA500.00020/01/2023Mai Lan Anh10,0003/01/2023
16:35:07
3416272138550.000
10
01/01/2023
5242 - 68659
MBVCB.2913265073.ung ho HPA.CT tu 0011004378246 HOANG QUYNH ANH toi0011004054939 PHAM THANH HANG200,00003/01/2023IBT TIENPHONGBAN K HANOI VNM 00506172001Ung ho Tram - Chuc cac be mau khoe50.00020/01/2023Thi Kim Truc Duong20,6703/01/2023
21:54:28
341744746131.887.500
11
01/01/2023
5240 - 67401
MBVCB.2913506008.Ung ho HPA thang 1.2023.CT tu 0711000274962 TO NGAN HA toi0011004054939 PHAM THANH HANG70,00003/01/2023IBT TIENPHONGBAN K HANOI VNM 03339420303Ung ho HPA50.00020/01/2023Huong Giang Khuat10,3303/01/2023
22:10:11
3417521431550.000
12
01/01/2023
5217 - 32560
826457.010123.133437.HaThanh ung ho tram100,00003/01/2023IBT TIENPHONGBAN K HANOI VNM 04004388201Nguyen Thi Huong Ly ung ho Hanoi pe t adoption50.00020/01/2023Tran Phuong Nhi Nguyen10,3504/01/2023
10:02:30
34190670166150.000
13
01/01/2023
5217 - 38222
457606.010123.133729.Ung ho tien an cho cac be cho meo300,00003/01/2023IBT TIENPHONGBAN K HANOI VNM 02926110801Ung ho cac be50.00021/01/2023Caroline Lanford-Meek15,0004/01/2023
12:16:54
34195075333500.000
14
01/01/2023
5220 - 13685
150263.010123.141543.Vo Thi Tuyet Lan ung ho Hanoi Petadoption300,00003/01/2023LE VAN ANHBinu ung ho150.00026/01/2023Michelle Castillo50,0004/01/2023
14:24:43
3420047956150.000
15
01/01/2023
5218 - 21243
100161.010123.141924.Ung ho cac be cam on team FT23003357447789500,00003/01/2023PHAM THU TRANGUng ho nhan nuoi thu cung100.00027/01/2023Daniel Yeo6,3905/01/2023
10:01:55
34230876413200.000
16
01/01/2023
5017 - 52769
877906.010123.143432.NGUYEN KIM NGAN Chuyen tien ung ho cho meo100,00003/01/2023LE NGOC HUYENChuc mung nam moi, mong cac be luon
binh an
200.00027/01/2023Nguyen Thuy Huong50,0005/01/2023
16:16:05
3424605728250.000
17
01/01/2023
5017 - 80824
907745.010123.144759.ho tro cho meo40,00003/01/2023SCB HCM VNM 21696180211UH200.00030/01/2023Bhavesh Somaya34,5705/01/2023
21:45:32
3426117013750.000
18
01/01/2023
5078 - 22112
MBVCB.2914028949.VO MAI VY chuyen tien giup do cac be cho meo.CT tu 1018587318 VO MAI VY toi0011004054939 PHAM THANH HANG500,00003/01/2023TRAN THI THANH GIANGUho t1 202350.00005/01/2023
22:33:09
34262781263100.000
19
01/01/2023
5017 - 94583
447411.010123.153810.Ung ho nhom100,00003/01/2023HOANG PHUONG NHINhi500.00006/01/2023
11:28:10
342788763671.000.000
20
01/01/2023
5213 - 21869
618716.010123.155034.NGUYEN BAO HAN Chuyen tien100,00003/01/2023IBT-MB HANOI VNM 0670104187008NGUYEN THACH THAO chuyen
khoan
100.00006/01/2023
19:26:17
34299561019100.000
21
01/01/2023
5209 - 96989
704752.010123.162146.NGUYEN NHU QUYNH Ung ho cac be cho meo30,00003/01/2023HOANG THI THU TRANGChuc mung nam moi cac ban150.00006/01/2023
19:31:48
3429967207550.000
22
01/01/2023
5212 - 46366
880872.010123.172124.cam on moi nguoi25,00003/01/2023IBT VPB EBANKING HANOI VNM 164364933Be Sa 7 tuoi gui tien an cho cac ba n200.00006/01/2023
20:38:47
34302659346100.000
23
01/01/2023
5218 - 99685
943234.010123.174210.KIEU TO UYEN Chuyen tien ung ho nha chung500,00003/01/2023IBT VPB EBANKING HANOI VNM 178441997Chuc cac ban va cac be 1 nam nhieu hanh phuc binh yen100.00006/01/2023
22:35:35
34305966010100.000
24
01/01/2023
5213 - 30132
109054.010123.175415.SIMONA UNG HO HANOI PET ADOPTION200,00003/01/2023NGUYEN THI ANH NGUYETHappy new year tram va cac be100.00007/01/2023
14:58:38
34330418712200.000
25
01/01/2023
5240 - 25556
MBVCB.2914724033.Ung ho tram thang 1/2023.CT tu 0451000200282 NGUYEN THUY HUONG toi0011004054939 PHAM THANH HANG770,00003/01/2023NGUYEN THI THUY DUNGDola ung ho tram200.00008/01/2023
20:50:45
3437952484080.000
26
01/01/2023
5017 - 46681
404302.010123.184447.Chuc cac con nam moi khoe manh100,00003/01/2023DO NGUYET ANHNguyet Anh Do ung ho tram1.000.00009/01/2023
08:19:31
34391114966200.000
27
01/01/2023
5241 - 42480
MBVCB.2915289874.chuc cac be mah khoe.CT tu 0931004203441 NGUYEN VAN ANH toi0011004054939 PHAM THANH HANG200,00003/01/2023NGUYEN THI NGOC ANHNgoc Anh quyen gop250.00009/01/2023
11:26:40
34398025512100.000
28
01/01/2023
5245 - 40828
MBVCB.2915657262.NGUYEN HANH PHUC chuyen tien ung ho Hanoi Pet Adoption.CT tu 0011004140062 NGUYEN HANH PHUC toi0011004054939 PHAM THANH HANG100,00003/01/2023IBT TIENPHONGBAN K HANOI VNM 04285771501ung ho tram50.00009/01/2023
17:14:08
3441187263850.000
29
02/01/2023
5214 - 07748
003111.020123.072717.Chuc cac be binh an manh khoe FT23003021481660100,00003/01/2023NGUYEN THI THANH NHANnhanbongbi gui chut chia se toi Tra m
va cac be
200.00009/01/2023
19:30:49
3441724653420.000
30
02/01/2023
5090 - 77070
VCB.CTDK.01/02/2022.Gui cac be HPA. CT tu 0011004318016 toi 0011004054939 PHAM THANH HANG100,00003/01/2023IBT BIDV HANOI VNM 12410001755411Chuc cac con binh an manh khoe50.00010/01/2023
13:45:23
34448607671100.000
31
02/01/2023
5215 - 49432
010332.020123.080515.HIEP va MAI chuyen tien ung ho cac be hang` thang200,00003/01/2023PHAM TRA MYChuc cac be nam moi khoe manh100.00010/01/2023
15:41:05
34454686571100.000
32
02/01/2023
5090 - 78254
VCB.CTDK.01/01/2023.thao - cam on cac ban cuu giup cac be. CT tu 0071001421316 toi 0011004054939 PHAM THANH HANG200,00003/01/2023IBT TIENPHONGBAN K HANOI VNM 05229553801PHAN MY LINH tra 1tr tien thua vien phi Duc Anh1.000.00010/01/2023
16:49:01
3445945276866.666
33
02/01/2023
5219 - 24585
649970.020123.085052.Chuyen tien Ung ho200,00003/01/2023IBT-MB HANOI VNM 0860110829999LE THI THIEN HUONG chuyen khoan cho cac be cho meo200.00010/01/2023
19:17:37
34479586368100.000
34
02/01/2023
5078 - 35204
MBVCB.2916375965.NGUYEN HA LINH chuyen tien.CT tu 1017678964 NGUYEN HA LINH toi 0011004054939 PHAM THANH HANG200,00003/01/2023PHAM ANH PHUONG.100.00010/01/2023
21:12:07
34486325807100.000
35
02/01/2023
5219 - 20857
564013.020123.101210.MAI HONG GIANG ung ho Hanoi Pet Adoption100,00003/01/2023IBT TIENPHONGBAN K HANOI VNM 22221993701ung ho Hanoi Pet Adoption1.000.00010/01/2023
21:46:57
34487747960100.000
36
02/01/2023
5215 - 62496
806803.020123.121749.NGUYEN NGOC MINH ANH ung ho50,00003/01/2023HOANG DUONG BAO ANHli xi dau nam moi cho cac be100.00010/01/2023
23:52:19
34492863132100.000
37
02/01/2023
5209 - 20820
014197.020123.124142.mot it cho cac e dau nam a100,00003/01/2023NGUYEN THI VAN ANH5ting100.00011/01/2023
03:13:22
3449658604350.000
38
02/01/2023
5240 - 34379
IBVCB.2917555578.giup do PET.CT tu 0371000447922 VO THI CAM THUY toi0011004054939 PHAM THANH HANG300,00003/01/2023VietinBank VNM 103875671298PHAM THI THU Chuyen tien200.00011/01/2023
09:12:32
3450693008850.000
39
02/01/2023
5078 - 90682
MBVCB.2917690760.Ung ho quy nha.CT tu 0301000382767 NGUYEN THUY LINH toi0011004054939 PHAM THANH HANG100,00003/01/2023TRAN THI HAI CHAUUng ho tram dau nam200.00011/01/2023
10:15:18
3450926373250.000
40
02/01/2023
5218 - 84909
289489.020123.155437.Nguye Quang Huy chuc mung nam moi cac be FT23003363934123100,00003/01/2023BUI THI HUYEN TRANGUng ho quy cho meo200.00011/01/2023
10:39:48
3451042313850.000
41
02/01/2023
5216 - 83872
748226.020123.162736.TRAN TRUC LINH chuyen khoan1,000,00003/01/2023IBT TIENPHONGBAN K HANOI VNM 01948367101Donate vi hnay la sn minh100.00011/01/2023
11:39:16
3451305811650.000
42
02/01/2023
5216 - 42609
657737.020123.164806.ung ho nhom HPA200,00003/01/2023IBT VPB EBANKING HANOI VNM 1803062001HPA100.00011/01/2023
13:15:46
34518986043100.000
43
02/01/2023
5213 - 22939
228285.020123.174802.TRAN VU THANH HIEN chuyen tien1,000,00003/01/2023PHAM THUY DUONGUng ho HPA,,,50.00011/01/2023
15:12:45
3452475969620.000
44
02/01/2023
5078 - 38227
MBVCB.2918383841.Ung ho cac be.CT tu 0541000258944 LE QUE HUONG toi 0011004054939 PHAM THANH HANG250,00003/01/2023VU QUYNH HUONGHom nay be cho nha minh gap tai nan hy huu ra di mat roi minh xin chia se noi buon cua minh cung Tram va cac
em be dang duoc Tram cuu mang
100.00011/01/2023
22:45:17
3455501497750.000
45
02/01/2023
5209 - 96134
703344.020123.204625.VCB;0011004054939;MAI THU THAO chuyen khoan50,00003/01/2023IBT VPB EBANKING HANOI VNM 163199947Chuc mung nam moi cac be100.00012/01/2023
04:15:28
34565012949100
46
02/01/2023
5017 - 37096
370611.020123.210403.Hanoi pet adoption100,00003/01/2023FUND TRANSFER HO CHI MIN H VNM 100006212322ISL20230103085328581-Chuc cac be
na m moi binh an va hanh phuc
200.00012/01/2023
05:20:32
3456498814150.000
47
02/01/2023
5017 - 94902
417304.020123.222804.Hpny chuc tram ngay cang may man10,00003/01/2023NGUYEN DIEU HANGung ho tram100.00012/01/2023
11:58:06
3458047844950.000
48
02/01/2023
5217 - 58363
109946.020123.232648.Sau va Xe50,00003/01/2023NGUYEN MY LINHLinh chuyen ung ho cham soc cho meo bi bo roi. Co len Hanoi Pet adopti on100.00012/01/2023
13:45:32
34584188244100
49
03/01/2023
5212 - 61766
468015.030123.050354.Mong giup do cac be dc 1 chut Cam on cac ban nhieu100,00003/01/2023DANG QUYNH TRANGungho hanoipet50.00012/01/2023
17:22:38
34603071177100.000
50
03/01/2023
5090 - 79491
VCB.CTDK.02/08/2022.Mew ung ho cac be o nha chung. CT tu 0451000474613 toi 0011004054939 PHAM THANH HANG100,00003/01/2023HOANG MINH TRAMung ho nhom50.00012/01/2023
17:36:06
34602856712100.000
51
03/01/2023
5215 - 81039
925919.030123.080425.PHAM THI MAI PHUONG dong gop cham cac be cho meo100,00003/01/2023DO THUY LINHgui cac be mua Tet100.00012/01/2023
19:25:00
3460860913150.000
52
03/01/2023
5209 - 82530
927447.030123.080518.Cuu tro dong vat50,00003/01/2023IBT-MB HANOI VNM 161816188Ung ho tien thuoc men cho meo200.00012/01/2023
23:43:31
3461799618220.000
53
03/01/2023
5219 - 86749
930216.030123.080744.Pham Quynh Ngoc Diep chuyen tien ung ho cac be100,00003/01/2023NGUYEN QUYNH TRANGUng ho tram500.00013/01/2023
10:43:40
34633242952100.000
54
03/01/2023
5130 - 65870
/Ref:P3183001092Y23{//}/Ref:P3183001092Y23{//}B/O:DOAN THANH TOAN UNG HO HANOI PET ADOPTION DVC:DOAN THANH TOAN500,00003/01/2023PHAM QUYNH NGAQuynh Nga ung ho HPA100.00013/01/2023
11:35:36
34637573692160.000
55
03/01/2023
5161 - 71284
PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP..1609884837061046272.Shopee SELLER WITHDRAWAL 398644825 1609884837061046272135,589,85603/01/2023PHAM VIET HAViet Ha ung ho nhom200.00013/01/2023
17:04:10
3465755645950.000
56
03/01/2023
5216 - 03922
226268.030123.122155.Chuc cac con manh khoe100,00004/01/2023BUI THUY LINHNam moi it case hon nhe500.00013/01/2023
20:17:30
3466585409250.000
57
03/01/2023
5241 - 80230
MBVCB.2921502427.Tiem hoa Nha Di quyen gop xay dung nha chung.CT tu 0111000326367 NGUYEN THI THUY DUY toi0011004054939 PHAM THANH HANG1,314,00004/01/2023TRAN HUU BANGBang ung ho200.00013/01/2023
20:17:33
34666172520100.000
58
03/01/2023
5213 - 16018
937440.030123.142458.UNG HO HPA 2023-030123-14:24:46 937440100,00004/01/2023LE VIET NGAUng ho tram cuu ho500.00013/01/2023
20:41:36
34667739360100.000
59
03/01/2023
5017 - 34235
172476.030123.143112.VCB;0011004054939;Ho tro cuu ho cho meo500,00004/01/2023IBT VPB EBANKING HANOI VNM 243738768chuc cac ban cho meo manh khoe200.00013/01/2023
23:35:16
34679268235100.000
60
03/01/2023
5245 - 83786
MBVCB.2922028229.RuiChen uh vien phi cho thu cung.CT tu 0351000907616 NGUYEN THI TRA MY toi0011004054939 PHAM THANH HANG50,00004/01/2023LE THI MAI NGUYENchuc mung nam moi. SaoSun giup do c
ac ban
50.00014/01/2023
00:42:24
3468271039850.000
61
03/01/2023
5209 - 09832
890358.030123.152726.Ung ho cac be200,00004/01/2023NGUYEN THI THANH BINHLam Giang day, con gui tien cho em
Sasha
700.00014/01/2023
08:23:06
34688746805100.000
62
03/01/2023
5240 - 57919
MBVCB.2923249714.Ry, Xu ung ho cac ban.CT tu 0561003734664 NGO THI THUY NHUNG toi0011004054939 PHAM THANH HANG300,00005/01/2023NGUYEN MAI PHUONGCam on nhom rat nhieuuu100.00014/01/2023
08:57:39
34690156158100
63
03/01/2023
5219 - 62581
427750.030123.192529.gui cac be100,00005/01/2023IBT SMARTLINK HANOI VNM 623704060042450DO NGOC THANH TAM chuyen tien den P HAM THANH HANG -
19031456730888
100.00014/01/2023
11:20:42
3470135876810.000
64
03/01/2023
5215 - 07077
012311.030123.215009.HUYNH THI THAO VY chuyen khoan300,00005/01/2023NGO THUY DUONGUng ho cac be thu cung100.00014/01/2023
13:22:20
34706411721200.000
65
03/01/2023
5219 - 28459
625583.030123.220229.IBFT Chuc mung nam moi HNPetAdoption100,00005/01/2023NGUYEN ANH NGUYETUng ho cac be mong cac be binh an m
anh khoe
150.00014/01/2023
17:39:20
3472036181360.000
66
03/01/2023
5214 - 73900
284658.030123.223131.Thai Thi Lan Anh ung ho Pet Adoption chuc mung nam moi30,00005/01/2023NGUYEN THIEN HUONGHuong500.00014/01/2023
18:36:16
3472298051950.000
67
03/01/2023
5209 - 93105
284502.030123.224621.Minh gui tram chut qua nho cho cac be FT23004058670508100,00005/01/2023NGUYEN THI THU TRANGUng ho cac be100.00014/01/2023
18:44:15
3472290366935.000
68
04/01/2023
5217 - 90486
051750.040123.010946.ck tien cho cac con an pate thuong cac con lam60,00005/01/2023IBT VPB EBANKING HANOI VNM 169201811HOANG THU HA chuyen tien100.00014/01/2023
19:06:18
3472431984050.000
69
04/01/2023
5212 - 57200
674692.040123.062609.Ho tro vien phi HPA200,00005/01/2023NGUYEN MINH CHUYENChuc cac be luon khoe50.00014/01/2023
19:09:43
34723982763100.000
70
04/01/2023
5239 - 20327
MBVCB.2924754422.Ban Bap ban Cai gui 1 chut.CT tu 0851000182431 NGUYEN THI THU HUONG toi0011004054939 PHAM THANH HANG100,00006/01/2023DO DANG THUY LINHho tro cac be100.00014/01/2023
19:49:07
34725503948100.000
71
04/01/2023
5189 - 87528
020097041501041015102023YXmB638087.87528.101510.ung ho hanoi pet adoption100,00006/01/2023NGUYEN THI BICH HUONGUng ho cac be cho meo100.00014/01/2023
19:57:23
3472554604730.000
72
04/01/2023
5078 - 26420
MBVCB.2925256467.Ung ho cac be cho meo.CT tu 0021000270819 NGUYEN NGOC ANH toi0011004054939 PHAM THANH HANG300,00006/01/2023HOANG THANH DUNGHo tro cac be100.00014/01/2023
21:18:34
3472929321620.000
73
04/01/2023
5219 - 32917
045384.040123.110433.BP Kristen ung ho cho meo500,00006/01/2023NGUYEN NGOC NHA HANHo tro cac be cho meo T150.00014/01/2023
23:31:15
34741139917500.000
74
04/01/2023
5078 - 73141
MBVCB.2926206768.chuc cac be mau khoe.CT tu 0991000032863 BUI NGOC DIEP toi 0011004054939 PHAM THANH HANG150,00006/01/2023IBT VPB EBANKING HANOI VNM 182033103Ung ho cac be100.00015/01/2023
02:31:34
3474495293250.000
75
04/01/2023
5213 - 92459
748731.040123.145710.THUC LINH ung ho tram200,00006/01/2023LE PHUONG ANHung ho tram va cac be100.00015/01/2023
10:21:32
3475425952450.000
76
04/01/2023
5245 - 86136
MBVCB.2926916683.NGUYEN THI THU QUYNH chuyen tien ung ho cac con.CT tu 0141000879846 NGUYEN THI THU QUYNH toi0011004054939 PHAM THANH HANG50,00006/01/2023DINH THI HONG LAMHL gop 1 chut cung trung tam giup c ac
be 23
100.00015/01/2023
12:07:46
34763710773100.000
77
04/01/2023
5078 - 76698
MBVCB.2928094012.LE HONG MAI PHUONG chuyen tien.CT tu 0011004025305 LE HONG MAI PHUONG toi0011004054939 PHAM THANH HANG200,00006/01/2023IBT SMARTLINK HANOI VNM 982542058Ung ho HPA100.00015/01/2023
15:00:51
34770200516100.000
78
04/01/2023
5217 - 69304
410791.040123.205037.ha noi pet1,000,00006/01/2023IBT SEAB BANK HANOI VNM 000000100196gui team tien ho tro cac be50.00015/01/2023
15:08:37
3476990513350.000
79
04/01/2023
5219 - 69454
113749.040123.205041.DO BICH THUAN chuyen tien100,00006/01/2023NGUYEN THUY ANung ho hanoi pet adoption55.00015/01/2023
15:25:42
34771358765100.000
80
04/01/2023
5213 - 45764
129449.040123.212312.Cam on nhom FT23005365060366100,00006/01/2023IBT VPB EBANKING HANOI VNM 0983614629Hanh ung ho cac be cho meo100.00015/01/2023
16:07:32
34773189823500.000
81
04/01/2023
5244 - 59327
MBVCB.2928588083.PHAM THU NGA chuyen tien.CT tu 0531002495639 PHAM THU NGA toi0011004054939 PHAM THANH HANG200,00006/01/2023VIETCOMBANK
Hanoi 704
0021000281186
MBVCB.2937033905.093384.Kho
petshop .CT tu 0021000281186 PHAM NHA PHUON G toi 19031456730888
PHAM THANH HAN G Ngan hang Ky
thuong Viet Nam (TEC HCOMBANK)
8.000.00015/01/2023
17:40:17
34775984860100.000
82
04/01/2023
5216 - 70161
075201.040123.223054.Ho tro cac em cho meo50,00006/01/2023NGUYEN HUYEN TRANGUng ho cac be cho meo200.00015/01/2023
17:59:17
34777094163200.000
83
04/01/2023
5078 - 25999
MBVCB.2928810822.LE MINH HUU UNG HO TRAM.CT tu 0011004385057 LE MINH DUY toi 0011004054939 PHAM THANH HANG50,00006/01/2023NGAN HANG TMCP ABBANK VNM 0336032339Ung ho pet100.00015/01/2023
18:51:49
3477936163250.000
84
05/01/2023
5240 - 83579
MBVCB.2928937079.Minh hy vong co the giup 1 chut.CT tu 0301000373647 VU KHANH LINH toi0011004054939 PHAM THANH HANG213,76506/01/2023NGUYEN THI HAIUng ho cac be100.00015/01/2023
19:30:03
34780722912250.000
85
05/01/2023
5218 - 69995
963908.050123.081406.Gui cac be cho meo100,00007/01/2023DUONG HONG ANHyeu cho meo200.00015/01/2023
19:53:49
3478139550550.000
86
05/01/2023
5215 - 95074
106689.050123.125606.Be family ung ho FT23005622505984100,00007/01/2023PHUNG LINH CHIMong nhom giup do cac be100.00015/01/2023
20:37:39
3478379162050.000
87
05/01/2023
5017 - 33215
004248.050123.131057.Vet Vet - Tom - HPA3,000,00007/01/2023CAKE BY VPBANK VNM 0352069506lthg chuc mng tat ca50.00015/01/2023
21:50:34
34792175057200.000
88
05/01/2023
5216 - 95457
558114.050123.133456.Kieu Khanh Ly uh vien phi thg 11,000,00007/01/2023IBT-MB HANOI VNM 0860166696666NGUYEN THI HONG MAY uh tram
va cac be
200.00015/01/2023
23:34:03
3479615133180.000
89
05/01/2023
5078 - 53737
MBVCB.2931076153.Ung ho hanoi pet adoption.CT tu 0851000007164 DUONG THUY AN toi0011004054939 PHAM THANH HANG100,00007/01/2023IBT-MB HANOI VNM 5550155555256Gop tien mua thuc an cho cac be Ca m on ban va Team HN Adoption200.00015/01/2023
23:53:25
3479569801750.000
90
05/01/2023
5213 - 97725
615345.050123.151344.Chuc nhom va cac be co mot cai Tet am ap100,00007/01/2023NGUYEN PHUONG ANHCam on100.00015/01/2023
23:53:43
3479615551450.000
91
05/01/2023
5189 - 35956
020097041501051529382023JTI4603016.35956.152939.NGUYEN VU PHUONG LINH Chuyen tien50,00007/01/2023KHUAT QUANG HUYHuy chuyen tien ung ho59.80016/01/2023
01:13:42
3479883042850.000
92
05/01/2023
5209 - 52307
888748.050123.155739.cam on rat nhieu50,00007/01/2023NGUYEN NGOC HOANtien ho tro HPA thang 1 chuc mung n
am moi cac ban
500.00016/01/2023
01:16:49
34798495827100.000
93
05/01/2023
5240 - 96940
MBVCB.2931678547.Oanh ck.CT tu 1028180705 TRAN THI HUONG toi0011004054939 PHAM THANH HANG1,330,00007/01/2023IBT TIENPHONGBAN K HANOI VNM 01715581402Mua lich nhom 2023500.00016/01/2023
01:30:35
34799379686100.000
94
05/01/2023
5078 - 90273
MBVCB.2931804282.C HANH ung ho cac be tet.CT tu 0451000293939 NGUYEN THI BICH HANH toi0011004054939 PHAM THANH HANG200,00009/01/2023DO NGOC HUYENHuyen chuyen ung ho tram cuu ho cho
meo
200.00016/01/2023
05:16:46
3480099265250.000
95
05/01/2023
5214 - 42361
088561.050123.192827.Ung ho t1200,00009/01/2023SCB HCM VNM 15164400001Ung ho tram nuoi cho meo200.00016/01/2023
09:50:41
34810513050100.000
96
05/01/2023
5219 - 25431
994408.050123.195911.Pham Minh Phuong ung ho tram100,00009/01/2023NGUYEN QUOC KHANHChuc cac em be Tet am no100.00016/01/2023
10:21:22
34811902056150.000
97
05/01/2023
5219 - 96610
349677.050123.202423.Gung gui tang cac ban100,00009/01/2023NGUYEN MINH TRANGChun va Tho va Su gui cac ban500.00016/01/2023
10:21:50
34811961974100.000
98
05/01/2023
5244 - 58045
MBVCB.2933316887.BUI DUC HUY giup moi nguoi cung ho tro, cham soc cac be cun.CT tu 1012876487 BUI DUC HUY toi0011004054939 PHAM THANH HANG200,00009/01/2023IBT VPB EBANKING HANOI VNM 2121221990Ung ho cac be meo500.00016/01/2023
10:48:10
34813229923200.000
99
05/01/2023
5240 - 80048
MBVCB.2933596131.NGUYEN TRUNG THANH chuyen tien.CT tu 0071001124715 NGUYEN TRUNG THANH toi0011004054939 PHAM THANH HANG100,00009/01/2023NGUYEN PHUONG ANHChuc cac be cho meo manh khoe100.00016/01/2023
10:50:49
34813270308100.000
100
06/01/2023
5220 - 81807
598977.060123.124249.mong cac be mau khoe100,00009/01/2023VIETCOMBANK
Hanoi 704
0011004054939
MBVCB.2945310176.053218.PHAM
THANH HANG chuyen tien.CT tu 001100405493 9 PHAM THANH
HANG toi 1903145673088 8 PHAM
THANH HANG Ngan hang Ky thuo ng Viet Nam (TECHCOMBANK)
20.000.00016/01/2023
11:45:21
3481571994250.000