ABCDEFGH
1
2
I OBERT RÀPID SANT MARTÍ 1999
3
Clas.JugadoresELOTítuloClubScoreBucholz
4
1Pedro Valarezzo Ricard2000ESP
5
2Joan Fontanillas Sánchez1970COL
6
3Francesc Amigó Barberà2140SMA
7
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20