23 ก.ย. 59 ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมการสัมมนา MIL for Digital KU (การตอบกลับ) : ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร