טבלת תקנות לבלוג
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ח"כ מסכםנושאמשרדמפלגהשם תקנה תקציביתמספר תקנה תקציביתסוג התקנהתקנה במסמך מקורי (אם שונה)תוספת ב-2015 (מלש"ח)תוספת ב-2016 (מלש"ח)סה"כ (מלש"ח)הערות נוספות (הוסיפו כאן הערות ותובנות!)
2
ח"כ בצלאל סמוטריץקרן לשמירה על שטחים פתוחים ביו"שמשרד הפניםהבית היהודימענקים בטחוניים לאור הקפאת הבניה18-11-02-03העברות/מוצרים ציבוריים11
3
ח"כ בצלאל סמוטריץקרן לשמירה על שטחים פתוחים ביו"שמשרד הפניםהבית היהודימענקים לשמירה וטיפול בשטחים פתוחים ביהודה ושומרון18-11-02-05העברות/מוצרים ציבורייםטרם הוקצה11
4
ח"כ בצלאל סמוטריץמיזמים ופעולות נוער, צעירים ועולים חדשיםמשרד לשוויון חברתיהבית היהודירזרבה לפעולות המשרד04-52-02-18קניות/רזרבה2.52.5
5
ח"כ בצלאל סמוטריץמענקים ביטחוניים למועצות ביו"שמשרד הפניםהבית היהודימענק בטחוני למועצות אזוריות ביו"ש18-11-02-04העברות/מוצרים ציבוריים11
6
ח"כ בצלאל סמוטריץמענקים לחידוש מבנים במערכת החינוךמשרד החינוךהבית היהודימענקים לחידוש מבנים במערכת החינוך60-06-01-01העברות/סובסידיה1.51.5
7
ח"כ בצלאל סמוטריץהקמת מוסדות דתהמשרד לשירותי דתהבית היהודיהקמת מוסדות דת שוטף22-01-04-02קניות/רזרבה4-62-04-020.30.3בשנת 2014, קיבלה עיריית ירושלים תמיכה בסך כ-10% מסכום התקנה (574 אש"ח) מתוך כ-50 עיריות ומועצות דתיות (התקנה מופיעה מספר פעמים)
8
ח"כ זהבה גלאוןאבחון וטיפול בנוער וצעיריםמשרד הרווחהמרץאבחון וטיפול בנוער ובצעירים23-11-64-02קניות/קניות בארץ1.51.53
9
ח"כ זהבה גלאוןתעסוקת מבוגרים במשרד הכלכלהמשרד הכלכלהמרץאוכלוסייה מבוגרת - פעילות לעידוד התעסוקה36-42-01-90העברות/סובסידיהטרם הוקצה3.53.57
10
ועדת הכספים וח"כ מיכל בירןקבוצות של בוגרי תנועות הנוער אשר פעולות במערכת החינוךמשרד החינוךמרץקבוצות של בוגרי תנועות הנוער אשר פעולות במערכת החינוך20-46-04-09העברות/מוצרים ציבוריים111122בשנים 2014-2015 יותר ממחצית מהתמיכות בתקנה הועברו לתנועת הנוער העובד והלומד (7.6 מש"ח) ועוד כשישית הועברו לתנועת הבוגרים יסודות לצמיחה דרור ("דרור ישראל"). יצויין כי מיכל בירן הייתה פעילה בתנועת הנוער העובד והלומד כ-17 שנים.
11
יו"ר הכנסת (ח"כ יולי אלדשטיין)מקוואותהמשרד לשירותי דתהליכודהקמת מוסדות דת שוטף22-01-04-02קניות/רזרבה4-62-04-0222בשנת 2014, קיבלה עיריית ירושלים תמיכה בסך כ-10% מסכום התקנה (574 אש"ח) מתוך כ-50 עיריות ומועצות דתיות (התקנה מופיעה מספר פעמים)
12
יו"ר הכנסת (ח"כ יולי אלדשטיין)פעילות סטודנטיםהמשרד לשירותי דתהליכודפעולות מנהלת לזהות יהודית22-01-02-07קניות/רזרבה462021344
13
יו"ר הכנסת (ח"כ יולי אלדשטיין)סיוע לרשויות מקומיות בתשלומי שכר דירה עבור כיתות לימודמשרד החינוךהליכודסיוע לרשויות מקומיות בתשלומי שכר דירה עבור כיתות לימוד20-48-03-01העברות/מוצרים ציבוריים1.51.5
14
יו"ר הכנסת (ח"כ יולי אלדשטיין)רשות הזכרון "יד ושם"משרד החינוךהליכודרשות הזכרון "יד ושם"20-40-02-44העברות/מוצרים ציבוריים448
15
יו"ר ועדת הכנסת (ח"כ דוד ביטן)מענקי פיתוח לשלטון המקומימשרד הפניםהליכודמענק פיתוח החל משנת 200918-11-01-07קניות/קניות בארץ21.53.5
16
יו"ר ועדת הכנסת (ח"כ דוד ביטן)שיקום תשתיות במסגרת פרויקט ישן מול חדש - הרשאה להתחייבמשרד השיכוןהליכודשיקום תשתיות במסגרת פרויקט ישן מול חדש70-02-05-04השקעה/השקעה בארץ11
17
יו"ר ועדת הכנסת (ח"כ דוד ביטן)בניה כפרית במשרד הבינוימשרד השיכוןהליכודהשתתפות בבנייה ובשיפוץ מוסדות ציבור70-02-14-04השקעה/השקעה בארץ11
18
יו"ר ועדת הכנסת (ח"כ דוד ביטן)מוסדות ציבור בנגב ובגלילהמשרד לפיתוח הנגב והגלילהליכודמוסדות ציבור04-63-03-12קניות/קניות בארץ4040בשנת 2014 כשני שליש מהתמיכות (1.8 מש"ח) בתקנה הועברו לעיריית עכו.
19
יו"ר ועדת הכספים (ח"כ משה גפני)שירותי יעוץ והפריההמשרד לשירותי דתיהדות התורהשירותי ייעוץ והפריה04-62-02-01קניות/רזרבה22בשנים 2012-2014 כשני שליש מהתיכות בתקנה הועברו למכון פועה (7.6 מש"ח) והיתר לעמותת בוני עולם (התקנה מופיעה מספר פעמים)
20
יו"ר ועדת הכספים (ח"כ משה גפני)שירותי יעוץ והפריההמשרד לשירותי דתיהדות התורהתמיכה בייעוץ22-01-02-01קניות/רזרבה462020122בשנים 2012-2014 כשני שליש מהתיכות בתקנה הועברו למכון פועה (7.6 מש"ח) והיתר לעמותת בוני עולם (התקנה מופיעה מספר פעמים)
21
יו"ר ועדת הכספים (ח"כ משה גפני)מנהלת לזהות יהודיתהמשרד לשירותי דתיהדות התורהפעולות מנהלת לזהות יהודית04-62-02-13העברות/מוצרים ציבוריים0.20.2
22
יו"ר ועדת הכספים (ח"כ משה גפני)מוסדות תרבות מדע ומחקרמשרד התרבותיהדות התורהמוסדות תרבות מדע ומחקר19-42-02-14העברות/מוצרים ציבוריים1.21.22.4
23
יו"ר ועדת הכספים (ח"כ משה גפני)המרכז להעמקת חינוך יהודימשרד החינוךיהדות התורהמרכזים להעמקת החינוך יהודי20-49-01-09העברות/מוצרים ציבורייםטרם הוקצה0.50.51
24
יו"ר ועדת הכספים (ח"כ משה גפני)רשות הזיכרון "יד ושם"משרד החינוךיהדות התורהרשות הזכרון "יד ושם"20-40-02-44העברות/מוצרים ציבוריים011
25
יו"ר ועדת הכספים (ח"כ משה גפני)שילוב ילדים בחינוךמשרד החינוךיהדות התורהשילוב ילדים בחינוך20-43-05-02העברות/שכר עקיף3.53.57
26
יו"ר ועדת הכספים (ח"כ משה גפני)שילוב פעוטות עם מוגבלויות במסגרות חינוך רגילותמשרד הרווחהיהדות התורהשילוב ילדים במסגרות רגילות23-06-22-02קניות/קניות בארץ1.512.5
27
יו"ר ועדת הכספים (ח"כ משה גפני)הדרכה שיקומיתמשרד הרווחהיהדות התורהשיקום תפקודי, זכויות ומידע לעיוור23-06-62-43קניות/קניות בארץ0.522.5
28
יו"ר ועדת הכספים (ח"כ משה גפני)שירותים תומכים למפגרמשרד הרווחהיהדות התורהשירותים תומכים למפגר23-08-55-43קניות/קניות בארץ1.512.5
29
יו"ר ועדת הכספים (ח"כ משה גפני)שכונות תומכות לקשישיםמשרד הרווחהיהדות התורהשכונות תומכות לקשיש בקהילה23-10-43-51קניות/קניות בארץ1.512.5
30
יו"ר ועדת הכספים (ח"כ משה גפני)מרכזים לנפגעות לתקיפה מיניתמשרד הבריאותיהדות התורהשירותי בריאות לחסר24-07-07-12קניות/קניות בארץ11
31
יו"ר ועדת הכספים (ח"כ משה גפני)מרכזים לנפגעות לתקיפה מיניתמשרד הבריאותיהדות התורהרכש שירותי עבודה סוציאלית24-07-09-16קניות/קניות בארץטרם הוקצה11
32
יו"ר ועדת הכספים (ח"כ משה גפני)תוכניות לקידום בריאות הציבורמשרד הבריאותיהדות התורהחינוך וקידום בריאות24-16-01-73קניות/קניות בארץ11
33
יו"ר ועדת הכספים (ח"כ משה גפני)תוכניות לקידום בריאות הציבורמשרד הבריאותיהדות התורהחינוך וקידום בריאות24-16-03-28קניות/קניות בארץטרם הוקצה11
34
יו"ר ועדת הכספים (ח"כ משה גפני)תמיכה בעמותות העוסקות בנושאים הקשורים לתחום הבריאותמשרד הבריאותיהדות התורהתמיכה בארגונים רפואיים אחרים24-19-30-06קניות/קניות בארץ1.71.83.5בשנים 2008-2015 כשישית מהתמיכות הועברו לטובת עזר מציון (18 מש"ח) מתוך עשרות עמותות כשהאחרות קיבלו במקרים הקיצוניים 10 מש"ח לכל היותר
35
יו"ר ועדת הכספים (ח"כ משה גפני)בינוי מחלקות בבריאות הנפשמשרד הבריאותיהדות התורהמבנים לשירותים רפואיים67-02-02-01השקעה/השקעה בארץ2.52.5
36
יו"ר ועדת הכספים (ח"כ משה גפני)הקמת מוסדות דתהמשרד לשירותי דתיהדות התורההקמת מוסדות דת שוטף04-62-04-02העברות/מוצרים ציבוריים0.60.6בשנת 2014, קיבלה עיריית ירושלים תמיכה בסך כ-10% מסכום התקנה (574 אש"ח) מתוך כ-50 עיריות ומועצות דתיות (התקנה מופיעה מספר פעמים)
37
יו"ר ועדת הכספים (ח"כ משה גפני)הקמת מוסדות דתהמשרד לשירותי דתיהדות התורההקמת מוסדות דת שוטף22-01-04-02קניות/רזרבה4-62-04-0222בשנת 2014, קיבלה עיריית ירושלים תמיכה בסך כ-10% מסכום התקנה (574 אש"ח) מתוך כ-50 עיריות ומועצות דתיות (התקנה מופיעה מספר פעמים)
38
יו"ר ועדת הכספים (ח"כ משה גפני)מכינות קדם צבאיות לנוער בסיכוןמשרד החינוךיהדות התורהמכינות קדם צבאיות לנוער בסיכון20-24-14-60העברות/תמיכות לפי סעיף 3א22
39
יו"ר ועדת הכספים (ח"כ משה גפני)שירותים לניצולי שואהמשרד הרווחהיהדות התורהשירותים לניצולי שואה23-01-18-05קניות/קניות בארץ1.501.5
40
יו"ר ועדת הכספים (ח"כ משה גפני)השתתפות בהקמת מוסדות ציבור במרקם העירוני הוותיקמשרד השיכוןיהדות התורההשתתפות במימון הקמת מוסדות ציבור במרקם הותיק עד לשנת 199570-03-01-04השקעה/השקעה בארץ0.50.5
41
יו"ר ועדת הפנים (ח"כ דוד אמסלם)שיקום שכונות - פיזימשרד השיכוןהליכודתמיכה בחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה70-03-01-06השקעה/השקעה בארץ141933
42
מרכז הקואליציה בוועדת הכספים (ח"כ מיקי זוהר)חידוש מבני חינוךמשרד החינוךהליכודחידוש מבני חינוך60-06-01-01העברות/סובסידיה17.517.5
43
מרכז הקואליציה בוועדת הכספים (ח"כ מיקי זוהר)מענקי פיתוח ליישובי הדרום בהתאם לה"מ 2025 מיום 23.09.14משרד הפניםהליכודמענקי פיתוח ליישובי הדרום בהתאם לה.מ. 2025 מיום 23.9.201418-11-01-88קניות/קניות בארץ11
44
מרכז הקואליציה בוועדת הכספים (ח"כ מיקי זוהר)מענק בטחוני למועצות האזוריות ביו"שמשרד הפניםהליכודמענק בטחוני למועצות אזוריות ביו"ש18-11-02-04העברות/מוצרים ציבוריים99
45
מרכז הקואליציה בוועדת הכספים (ח"כ מיקי זוהר)שעות תגבור חטיבת בינייםמשרד החינוךהליכודשעות תגבור חטיבת ביניים20-43-01-02שכר/שכר בארץ1.51.5
46
מרכז הקואליציה בוועדת הכספים (ח"כ מיקי זוהר)מרכזים להעמקת הזהות היהודיתמשרד החינוךהליכודמרכזים להעמקת הזהות היהודית20-31-22-51העברות/תמיכות לפי סעיף 3א0.50.5
47
מרכז הקואליציה בוועדת הכספים (ח"כ מיקי זוהר)בנייה חדשה של כיתות לימודמשרד החינוךהליכודבנייה חדשה של כיתות לימוד60-02-10-11העברות/סובסידיה11
48
מרכז הקואליציה בוועדת הכספים (ח"כ מיקי זוהר)פרויקטים ייחודיים ברשויות המקומיות בנושא תרבות תורניתמשרד החינוךהליכודפרוייקטים יחודיים ברשויות המקומיות בנושא תרבות תורנית20-49-01-06העברות/מוצרים ציבוריים33
49
מרכז הקואליציה בוועדת הכספים (ח"כ מיקי זוהר)מדרשות ויהדות וללימודי א"ימשרד החינוךהליכודמדרשות ויהדות וללימודי א"י20-49-01-10העברות/מוצרים ציבוריים0.50.5בשנת 2014 כשישית מהתמיכה הועברה לעמותת רוח הגולן (2.6 מש"ח) מתוך עשרות עמותות.
50
ח"כ בצלאל סמוטריץרשות לפיתוח הגלילהמשרד לפיתוח הנגב והגלילהבית היהודיהרשות לפיתוח הגליל04-63-03-02קניות/קניות בארץטרם הוקצה1.71.7
51
ח"כ בצלאל סמוטריץחינוך יהודי בתפוצותמשרד החינוךהבית היהודיתכנית חפציב"ה20-46-02-45העברות/מוצרים ציבורייםטרם הוקצה11
52
יו"ר הכנסת (ח"כ יולי אלדשטיין)הקמת מרכזי חירוםמשרד הביטחוןהליכוד---#N/Aטרם הוקצה0.533.5
53
יו"ר הכנסת (ח"כ יולי אלדשטיין)קשרים דתיים ורוחנייםהמשרד לשירותי דתהליכודקשרים דתיים ורוחניים עם התפוצות04-01-02-03#N/Aטרם הוקצה33תקנה זו טרם הוקצתה אך תקנה 04620207 מכונה "קשרים עם הגולה" ובה ניתן למצוא 2 עמותות שקיבלו תמיכות משמעותית לאורך השנים 2012-2014. הראשונה ארץ חמדה עם כ-55% מהתמיכות (5.2 מש"ח). השנייה מוסדות וישיבה מענה שמחה עם מעל 40% מהתמיכות (4 מש"ח).
54
יו"ר הכנסת (ח"כ יולי אלדשטיין)קשרים דתיים ורוחנייםקשרים דתיים ורוחנייםהליכודקשרים עם התפוצות22-01-02-03קניות/רזרבה462020833
55
יו"ר הכנסת (ח"כ יולי אלדשטיין)תכנית חפציב"ה - חינוך פורמלי ציוני בברה"מ לשעברמשרד החינוךהליכודתכנית חפציב"ה20-46-02-45העברות/מוצרים ציבורייםטרם הוקצה2.52.55
56
יו"ר הכנסת (ח"כ יולי אלדשטיין)חינוך יהודי בתפוצותמשרד החינוךהליכודחינוך יהודי בתפוצות20-46-02-09העברות/מוצרים ציבורייםטרם הוקצה3.53.57
57
יו"ר ועדת הכנסת (ח"כ דוד ביטן)תחנה לבריאות המשפחהמשרד הבריאותהליכוד---#N/Aטרם הוקצה1.81.8
58
יו"ר ועדת הכנסת (ח"כ דוד ביטן)לודמשרד החינוךהליכודתגבור שירותי החינוך בעיר לוד (החלטת ממשלה)20-46-01-08העברות/מוצרים ציבורייםטרם הוקצה3.23.2
59
יו"ר ועדת הכספים (ח"כ משה גפני)לודמשרד החינוךיהדות התורהתגבור שירותי החינוך בעיר לוד (החלטת ממשלה)20-46-01-08העברות/מוצרים ציבורייםטרם הוקצה0.800.8
60
יו"ר ועדת הכספים (ח"כ משה גפני)תחזוקת מנהרות הכותלמשרד ראש הממשלהיהדות התורהתחזוקת מנהרות הכותל04-51-10-03#N/A336התמיכה עוברת בלעדית לקרן למורשת הכותל המערבי (19, 31 ו-24 מש"ח בשנים 2013 עד 2015 נכון לעת עתה, בהתאמה). בנוסף קיימים פערים משמעותיים בין היקף התמיכות שהתקבלו לפי משרד האוצר לבין היקף התמיכות שהתבלו על פי דוחות כספיים של העמותה
61
יו"ר ועדת הכספים (ח"כ משה גפני)בתי עלמין בירושליםהמשרד לשירותי דתיהדות התורהפיתוח מועצת בתי העלמין ירושלים04-62-03-09העברות/מוצרים ציבורייםטרם הוקצה11
62
יו"ר ועדת הכספים (ח"כ משה גפני)בתי עלמין בירושליםהמשרד לשירותי דתיהדות התורהפיתוח מועצת בתי העלמין ירושלים04-01-03-09#N/Aטרם הוקצה11
63
יו"ר ועדת הכספים (ח"כ משה גפני)נטיעות - גרעיני התיישבות חרדייםהמשרד לפיתוח הנגב והגליליהדות התורההרשות לפיתוח הנגב04-63-03-01קניות/קניות בארץטרם הוקצה0.900.9
64
יו"ר ועדת הכספים (ח"כ משה גפני)קרן נזקי טבע - בחקלאותמשרד החקלאותיהדות התורהסבסוד פרמיות ביטוח נזקי טבע33-06-01-01העברות/סובסידיהטרם הוקצה044
65
יו"ר ועדת הכספים (ח"כ משה גפני)בית חולים שיקומי "עלה נגב"המשרד לפיתוח הנגב והגליליהדות התורהעלה נגב04-63-03-06קניות/קניות בארץטרם הוקצה0.900.9
66
יו"ר ועדת הכספים (ח"כ משה גפני)מענק ירושלים לחינוךמשרד החינוךיהדות התורהמענק ירושלים לחינוך20-46-02-10העברות/מוצרים ציבורייםטרם הוקצה022
67
יו"ר ועדת הכספים (ח"כ משה גפני)החברה להגנת הטבעמשרד החינוךיהדות התורהתמיכה במוסדות ציבור בתחומי הדרכה, סיורים חינוכיים, טבע וסביבה20-46-04-23העברות/מוצרים ציבורייםטרם הוקצה448
68
יו"ר ועדת הכספים (ח"כ משה גפני)תגבור תקציבו השוטף תאגיד "איגוד ערים כנרת"רשויות פיקוחיהדות התורהפעולות רשות ניקוז כנרת במסגרת איגוד ערים כנרת54-32-01-01העברות/סובסידיהטרם הוקצה336
69
יו"ר ועדת הפנים (ח"כ דוד אמסלם)המוקד הקדמי לרפואה דחופה בקריית שמונההמשרד לפיתוח הנגב והגלילהליכודהרשות לפיתוח הגליל04-63-03-02קניות/קניות בארץטרם הוקצהבין 0.65 ל-20
70
מרכז הקואליציה בוועדת הכספים (ח"כ מיקי זוהר)פעילות התנדבותית למען הקהילה של תמידי י"א-י"ב - עמותת "לאורו נלך"משרד החינוךהליכודמענק ירושלים לחינוך20-46-04-10העברות/מוצרים ציבורייםטרם הוקצה0.50.5
71
מרכז הקואליציה בוועדת הכספים (ח"כ מיקי זוהר)מנהלת לזהות יהודיתהמשרד לשירותי דתהליכודפעולות המנהלת לזהות יהודית - פעולות22-01-02-07קניות/רזרבה46202131.21.2
72
מרכז הקואליציה בוועדת הכספים (ח"כ מיקי זוהר)הרשות לפיתוח הגלילהמשרד לפיתוח הנגב והגלילהליכודהרשות לפיתוח הגליל04-63-03-02קניות/קניות בארץטרם הוקצה22
73
יהדות התורהתרבות יהודיתמשרד החינוךיהדות התורהתרבות יהודית20-31-22-03העברות/תמיכות לפי סעיף 3א131326
74
יהדות התורהתקציב עבור ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסדות הפטורמשרד החינוךיהדות התורהתקציב עבור ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסודות הפטור20-43-05-01העברות/שכר עקיף101020
75
יהדות התורהסמינרים להכשרת עובדות הוראה במגזר החרדימשרד החינוךיהדות התורהסמינרים להכשרת עובדות הוראה במגזר החרדי20-47-01-08העברות/מוצרים ציבוריים333366
76
יהדות התורהסמינרים חונכים לנוער בסיכוןמשרד החינוךיהדות התורהסמינרים חונכים לנוער בסיכון20-47-01-08העברות/מוצרים ציבוריים6612
77
יהדות התורהפנימיות, מוסדות ציבורמשרד הרווחהיהדות התורהסיוע לפנימיות23-10-38-01קניות/קניות בארץ112031
78
יהדות התורהסיוע לנוער נושרמשרד הרווחהיהדות התורהנוער חרדי מנותק- סידורים קהילתיים23-11-64-16קניות/קניות בארץ6612
79
ש"סתמיכה בשיעורי תורה ותרבות יהודית שלא במסגרת לימודים פורמלייםמשרד החינוךש"סתמיכה בשיעורי תורה ותרבות יהודית שלא במסגרת לימודים פורמליים20-49-01-01העברות/מוצרים ציבוריים171734
80
ש"סהנצחת רבניים ראשייםהמשרד לשירותי דתש"סתמיכה בהנצחת רבנים ראשיים04-62-02-14העברות/מוצרים ציבוריים0.30.3רק 3 נתמכים: זאת לראיה מפעלי תרבות ותורה להנצחת (388 אש"ח), דרכי הוראה לרבנים (300 אש"ח) והוועד להוצאת כתבי מרן הגאון הראשלצ (250 אש"ח) (התקנה מופיעה מספר פעמים)
81
ש"סהנצחת רבניים ראשייםהמשרד לשירותי דתש"סתמיכה בהנצחת רבנים ראשיים22-01-02-08קניות/רזרבה4-62-02-140.50.5רק 3 נתמכים: זאת לראיה מפעלי תרבות ותורה להנצחת (388 אש"ח), דרכי הוראה לרבנים (300 אש"ח) והוועד להוצאת כתבי מרן הגאון הראשלצ (250 אש"ח) (התקנה מופיעה מספר פעמים)
82
ש"סזהות יהודית – פעולותהמשרד לשירותי דתש"ספעולות מנהלת לזהות יהודית04-62-02-13העברות/מוצרים ציבוריים3.73.7
83
ש"סזהות יהודית – פעולותהמשרד לשירותי דתש"ספעולות מנהלת לזהות יהודית22-01-02-07קניות/רזרבה46202131515
84
ש"ספוריות עפ"י ההלכההמשרד לשירותי דתש"סשירותי ייעוץ והפריה04-62-02-01קניות/רזרבה11בשנים 2012-2014 כשני שליש מהתיכות בתקנה הועברו למכון פועה (7.6 מש"ח) והיתר לעמותת בוני עולם (התקנה מופיעה מספר פעמים)
85
ש"ספוריות עפ"י ההלכההמשרד לשירותי דתש"סתמיכה בייעוץ22-01-02-01קניות/רזרבה462020111בשנים 2012-2014 כשני שליש מהתיכות בתקנה הועברו למכון פועה (7.6 מש"ח) והיתר לעמותת בוני עולם (התקנה מופיעה מספר פעמים)
86
ש"ספרס שר הדתותהמשרד לשירותי דתש"סרזרבת שר04-62-01-02קניות/רזרבה44
87
ש"ספרס שר הדתותהמשרד לשירותי דתש"ספעולות מנהלת לזהות יהודית22-01-02-07קניות/רזרבה462021344
88
ש"סקשרים דתיים ורוחנייםהמשרד לשירותי דתש"סקשרים עם התפוצות22-01-02-03קניות/רזרבה462020833
89
ש"סאוצר בית דין – שמיטההמשרד לשירותי דתש"סשמיטה04-62-02-17העברות/מוצרים ציבוריים2.52.5
90
ש"סהסעות ברשת החינוך מעיין התורנימשרד החינוךש"סהסעות ברשת החינוך מעיין התורני20-43-03-03העברות/שכר עקיף55
91
יהדות התורהשעות לימוד ברשת החינוך מעיין התורנימשרד החינוךיהדות התורהשעות לימוד ברשת החינוך מעיין התורני20-51-02-01קניות/רזרבה1717
92
ש"סכללימשרד החינוךש"סרזרבה להתייקרויות שכר20-51-02-01קניות/רזרבה363773
93
ש"סכללימשרד החינוךש"סרזרבה להתייקרויות שכר20-14-01-01העברות/מוצרים ציבוריים109.5152.5262
94
ש"סכללימשרד הקליטהש"סרזרבה לעמידה ביעד הגרעון30-09-02-09קניות/קניות בארץככה"נ 600801224
95
ש"סכללימשרד הרווחהש"סרזרבה לעמידה ביעד ההוצאה23-46-02-45קניות/קניות בארץ066
96
ש"סתוכנית חפציב"ה (חינוך פורמלי ציוני בבריה"מ לשעבר)משרד החינוךתכנית חפציב"ה - טרם הוקצה20-46-02-45העברות/מוצרים ציבוריים336
97
98
99
100
Loading...