สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ภาพรวมอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCD
1
ข้อที่
เรื่องร้อยละ
2
1ให้ต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส91.45
3
2ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว88.17
4
3การบริการเป็นไปตามกําหนดเวลาราชการ
และ/หรือเวลาที่ประกาศ
90.59
5
4เจ้าหน้าที่ได้แจ้งขั้นตอนและเงื่อนไข
การบริการให้ผู้มาติดต่อทราบอย่างชัดเจน
89.23
6
5เจ้าหน้าที่ซักประวัติการเจ็บป่วย
และตรวจร่างกายของท่านอย่างละเอียด
91.21
7
6ท่านได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย
และทางเลือกของการรักษา
88.98
8
7ท่านได้รับคําแนะนําในการใช้ยาและการปฏิบัติตัว
เกี่ยวกับโรคที่ท่านเจ็บป่วยก่อนกลับบ้าน
91.71
9
8เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ในการให้บริการ
มีสภาพดี สะอาดและปลอดภัย
90.65
10
9สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นสัดส่วน สะดวกต่อการให้บริการ89.30
11
10ห้องน้ํา ห้องส้วม สะอาด ไม่มีกลิ่น88.38
12
สรุปค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 89.96
13
Loading...