ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
ประกาศเกียรติกลุ่มองค์กร/เครือข่าย
จังหวัดสกลนคร
2
ชื่อกลุ่มองค์กร/เครือข่ายตำบลอำเภอรางวัลปีที่ได้รับหมายเหตุ
3
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมครามผ้าไหมบ้านกุดแฮดกุดบากกุดบากรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดงการประกวดผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ระดับประเทศ2564ผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ
4
กลุ่มทอผ้ารับตะวันบ้านนาคอยตองโขบโคกศรีสุพรรณรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดงการประกวดผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ระดับประเทศ2564ผ้าเทคนิคสร้างสรรค์
5
นางรพีพรรณ จันวงศ์ลาประกาศเกียรติบัตรพระราชทาน การประกวดผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ระดับภาค2564ผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ
6
นางสาวเทวา สุขหาญรางวัลชมเชย การประกวดผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ระดับภาค2564ผ้าบาติก-ผ้ามัดย้อม
7
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงห้วยหลัวบ้านม่วงเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น2565
8
ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นวานรนิวาสวานรนิวาสผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น2565
9
หมู่บ้านกองทุนแม้ของแผ่นดินบ้านดอนสวรรค์วานรนิวาสวานรนิวาสหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับกรมการพัฒนาชุมชน2565
10
ตำบลเหล่าปอแดงเหล่าปอแดงเมืองสกลนครชนะเลิศการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต2565
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100