ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
3
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022
4
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN
5
TTMÃ LỚPKhóaNGÀNHMÃ NGÀNHLOẠIMMHTÊN MÔN HỌCTÍN CHỈNGÀY HỌC BẮT ĐẦU HỌC
TRỰC TUYẾN
SỐ TIẾT
HỌC TRỰC TIẾP
NGÀY HỌC
TRỰC TIẾP
NGÀY THICA THIGhi chú
6
1TPE12132212021-4LKTE32E1BLAW1313Luật hiến pháp321/02/20220003/07/20221
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
7
2TPE12132212021-4LKTE32E1BLAW1315Luật dân sự 1328/03/20220003/07/20222
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
8
3TPE12132212021-4LKTE32E1POLI1304Triết học Mác – Lênin328/03/20220002/07/20224
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
9
1TPE12132212021-4LKTE32E1BLAW1301Lý luận nhà nước và pháp luật321/02/20220002/07/20222
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
10
2TPE12132212021-4LKTE32E1MATH1303Logic học328/03/20228
05/06/2022 (8h00-17h00)
03/07/20223
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
11
3TPE12132212021-4LKTE32E1EDUC1201Kỹ năng học tập203/01/202200
Sinh viên xem chi tiết trong lịch trình học, làm và nộp bài thi trực tuyến trên elolms.edu.vn
0Sinh viên nộp bài/đề án kết thúc môn học trên LMS
12
4TPE22132212021-4LKTE32E2BLAW1313Luật hiến pháp321/02/20220003/07/20221
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
13
5TPE22132212021-4LKTE32E2BLAW1315Luật dân sự 1328/03/20220003/07/20222
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
14
6TPE22132212021-4LKTE32E2BLAW1316Luật hình sự328/03/20220002/07/20221
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
15
7TPE22132212021-4LKTE32E2EDUC1201Kỹ năng học tập203/01/202200
Sinh viên xem chi tiết trong lịch trình học, làm và nộp bài thi trực tuyến trên elolms.edu.vn
0Sinh viên nộp bài/đề án kết thúc môn học trên LMS
16
8TPE22132212021-4LKTE32E2BLAW1314
Luật hành chính và Tố tụng hành chính
328/03/20220002/07/20222
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng học/thi sẽ được thông báo sau)
17
9TPE12134212021-4LuậtE34E1BLAW1313Luật hiến pháp321/02/20220003/07/20221
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
18
10TPE12134212021-4LuậtE34E1BLAW1315Luật dân sự 1328/03/20220003/07/20222
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
19
11TPE12134212021-4LuậtE34E1POLI1304Triết học Mác – Lênin328/03/20220002/07/20224
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
20
12TPE12134212021-4LuậtE34E1BLAW1301Lý luận nhà nước và pháp luật321/02/20220002/07/20222
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
21
13TPE12134212021-4LuậtE34E1MATH1303Logic học328/03/20228
04/06/2022 (8h00-17h00)
03/07/20223
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
22
14TPE12134212021-4LuậtE34E1EDUC1201Kỹ năng học tập203/01/202200
Sinh viên xem chi tiết trong lịch trình học, làm và nộp bài thi trực tuyến trên elolms.edu.vn
0Sinh viên nộp bài/đề án kết thúc môn học trên LMS
23
15TPE22134212021-4LuậtE34E2BLAW1313Luật hiến pháp321/02/20220003/07/20221
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
24
16TPE22134212021-4LuậtE34E2BLAW1315Luật dân sự 1328/03/20220003/07/20222
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
25
17TPE22134212021-4LuậtE34E2BLAW1320Luật hành chính328/03/20220003/07/20223
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
26
18TPE22134212021-4LuậtE34E2EDUC1201Kỹ năng học tập203/01/202200
Sinh viên xem chi tiết trong lịch trình học, làm và nộp bài thi trực tuyến trên elolms.edu.vn
0Sinh viên nộp bài/đề án kết thúc môn học trên LMS
27
19TPE22134212021-4LuậtE34E2BLAW1316Luật hình sự328/03/20220002/07/20221
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
28
20TPE12145212021-4KDQTE45E1BADM1364Quản trị học321/02/20220003/07/20221
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
29
21TPE12145212021-4KDQTE45E1BADM4103
Chuyên đề Cân bằng cuộc sống và công việc
128/03/20228
04/06/2022 (8h00-17h00)
04/06/20224
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
30
22TPE12145212021-4KDQTE45E1ECON1304Kinh tế vi mô 1328/03/20220002/07/20223
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
31
23TPE12145212021-4KDQTE45E1GLAW1315Pháp luật đại cương328/03/20220003/07/20222
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
32
24TPE12145212021-4KDQTE45E1BADM1368Giao tiếp trong kinh doanh328/03/20220002/07/20224
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
33
25TPE12145212021-4KDQTE45E1EDUC1201Kỹ năng học tập203/01/202200
Sinh viên xem chi tiết trong lịch trình học, làm và nộp bài thi trực tuyến trên elolms.edu.vn
0Sinh viên nộp bài/đề án kết thúc môn học trên LMS
34
26TPE22145212021-4KDQTE45E2BADM1364Quản trị học321/02/20220003/07/20221
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
35
27TPE22145212021-4KDQTE45E2BADM1366Quản trị nhân lực328/03/20220003/07/20223
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
36
28TPE22145212021-4KDQTE45E2BADM1372Marketing căn bản321/02/20220003/07/20222
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
37
29TPE22145212021-4KDQTE45E2ECON1304Kinh tế vi mô 1328/03/20220002/07/20223
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
38
30TPE22145212021-4KDQTE45E2EDUC1201Kỹ năng học tập203/01/202200
Sinh viên xem chi tiết trong lịch trình học, làm và nộp bài thi trực tuyến trên elolms.edu.vn
0Sinh viên nộp bài/đề án kết thúc môn học trên LMS
39
31TPE52145212021-4KDQTE45E5BADM1364Quản trị học321/02/20220003/07/20221
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
40
32TPE52145212021-4KDQTE45E5BADM1366Quản trị nhân lực328/03/20220003/07/20223
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
41
33TPE52145212021-4KDQTE45E5BADM1372Marketing căn bản321/02/20220003/07/20222
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
42
34TPE52145212021-4KDQTE45E5BADM1188Giá trị sống 1128/03/20228
04/06/2022 (8h00-17h00)
04/06/20224
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
43
35TPE52145212021-4KDQTE45E5EDUC1201Kỹ năng học tập203/01/202200
Sinh viên xem chi tiết trong lịch trình học, làm và nộp bài thi trực tuyến trên elolms.edu.vn
0Sinh viên nộp bài/đề án kết thúc môn học trên LMS
44
36TPE12144212021-4MarketingE44E1BADM1364Quản trị học321/02/20220003/07/20221
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
45
37TPE12144212021-4MarketingE44E1BADM4103
Chuyên đề Cân bằng cuộc sống và công việc
128/03/20228
05/06/2022 (8h00-17h00)
05/06/20224
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
46
38TPE12144212021-4MarketingE44E1ECON1304Kinh tế vi mô 1328/03/20220002/07/20223
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
47
39TPE12144212021-4MarketingE44E1GLAW1315Pháp luật đại cương328/03/20220003/07/20222Sinh viên nộp bài/đề án kết thúc môn học trên LMS
48
40TPE12144212021-4MarketingE44E1EDUC1201Kỹ năng học tập203/01/202200
Sinh viên xem chi tiết trong lịch trình học, làm và nộp bài thi trực tuyến trên elolms.edu.vn
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
49
41TPE12144212021-4MarketingE44E1BADM1368Giao tiếp trong kinh doanh328/03/20220002/07/20224
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
50
42TPE22144212021-4MarketingE44E2BADM1364Quản trị học321/02/20220003/07/20221
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
51
43TPE22144212021-4MarketingE44E2BADM1366Quản trị nhân lực328/03/20220003/07/20223
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
52
44TPE22144212021-4MarketingE44E2BADM1372Marketing căn bản321/02/20220003/07/20222
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
53
45TPE22144212021-4MarketingE44E2ECON1304Kinh tế vi mô 1328/03/20228002/07/20223Sinh viên nộp bài/đề án kết thúc môn học trên LMS
54
46TPE22144212021-4MarketingE44E2EDUC1201Kỹ năng học tập203/01/202200
Sinh viên xem chi tiết trong lịch trình học, làm và nộp bài thi trực tuyến trên elolms.edu.vn
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
55
47TPE52144212021-4MarketingE44E5BADM1364Quản trị học321/02/20220003/07/20221
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
56
48TPE52144212021-4MarketingE44E5BADM1372Marketing căn bản321/02/20220003/07/20222
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
57
49TPE52144212021-4MarketingE44E5BADM1366Quản trị nhân lực328/03/20220003/07/20223
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
58
50TPE52144212021-4MarketingE44E5EDUC1201Kỹ năng học tập203/01/202200
Sinh viên xem chi tiết trong lịch trình học, làm và nộp bài thi trực tuyến trên elolms.edu.vn
0Sinh viên nộp bài/đề án kết thúc môn học trên LMS
59
51TPE52144212021-4MarketingE44E5BADM1188Giá trị sống 1128/03/20228
04/06/2022 (8h00-17h00)
04/06/20224
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng học/thi sẽ được thông báo sau)
60
52TPE12141212021-4QTKDE41E1BADM1364Quản trị học321/02/20220003/07/20221
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
61
53TPE12141212021-4QTKDE41E1BADM4103
Chuyên đề Cân bằng cuộc sống và công việc
128/03/20228
11/06/2022 (8h00-17h00)
11/06/20224
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
62
54TPE12141212021-4QTKDE41E1ECON1304Kinh tế vi mô 1328/03/20220002/07/20223
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
63
55TPE12141212021-4QTKDE41E1GLAW1315Pháp luật đại cương328/03/20220003/07/20222Sinh viên nộp bài/đề án kết thúc môn học trên LMS
64
56TPE12141212021-4QTKDE41E1BADM1368Giao tiếp trong kinh doanh328/03/20220002/07/20224
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
65
57TPE12141212021-4QTKDE41E1EDUC1201Kỹ năng học tập203/01/202200
Sinh viên xem chi tiết trong lịch trình học, làm và nộp bài thi trực tuyến trên elolms.edu.vn
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
66
58TPE22141212021-4QTKDE41E2BADM1364Quản trị học321/02/20220003/07/20221
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
67
59TPE22141212021-4QTKDE41E2BADM1366Quản trị nhân lực328/03/20220003/07/20223
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
68
60TPE22141212021-4QTKDE41E2BADM1372Marketing căn bản321/02/20220003/07/20222
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
69
61TPE22141212021-4QTKDE41E2BADM1389Quản trị bán hàng328/03/20220002/07/20224
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
70
62TPE22141212021-4QTKDE41E2ECON1304Kinh tế vi mô 1328/03/20220002/07/20223
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
71
63TPE22141212021-4QTKDE41E2EDUC1201Kỹ năng học tập203/01/202200
Sinh viên xem chi tiết trong lịch trình học, làm và nộp bài thi trực tuyến trên elolms.edu.vn
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
72
64TPE52141212021-4QTKDE41E5BADM1364Quản trị học321/02/20220003/07/20221
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
73
65TPE52141212021-4QTKDE41E5BADM1366Quản trị nhân lực328/03/20220003/07/20223
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
74
66TPE52141212021-4QTKDE41E5BADM1372Marketing căn bản321/02/20220003/07/20222
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
75
67TPE52141212021-4QTKDE41E5BADM1389Quản trị bán hàng328/03/20220002/07/20224
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
76
68TPE52141212021-4QTKDE41E5EDUC1201Kỹ năng học tập203/01/202200
Sinh viên xem chi tiết trong lịch trình học, làm và nộp bài thi trực tuyến trên elolms.edu.vn
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
77
69TPE52141212021-4QTKDE41E5BADM1188Giá trị sống 1128/03/20228
04/06/2022 (8h00-17h00)
04/06/20224
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
78
70TPE12143212021-4QTNLE43E1EDUC1201Kỹ năng học tập203/01/202200
Sinh viên xem chi tiết trong lịch trình học, làm và nộp bài thi trực tuyến trên elolms.edu.vn
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
79
71TPE12143212021-4QTNLE43E1BADM1364Quản trị học321/02/20220003/07/20221
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
80
72TPE12143212021-4QTNLE43E1ECON1304Kinh tế vi mô 1328/03/20220002/07/20223
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
81
73TPE12143212021-4QTNLE43E1BADM4103
Chuyên đề Cân bằng cuộc sống và công việc
128/03/20228
04/06/2022 (8h00-17h00)
04/06/20224
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
82
74TPE12143212021-4QTNLE43E1GLAW1315Pháp luật đại cương328/03/20220003/07/20222
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
83
75TPE12143212021-4QTNLE43E1BADM1368Giao tiếp trong kinh doanh328/03/20220002/07/20224
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
84
76TPE22143212021-4QTNLE43E2BADM1364Quản trị học321/02/20220003/07/20221
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
85
77TPE22143212021-4QTNLE43E2BADM1366Quản trị nhân lực328/03/20220003/07/20223
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
86
78TPE22143212021-4QTNLE43E2BADM1372Marketing căn bản321/02/20220003/07/20222
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
87
79TPE22143212021-4QTNLE43E2BADM1370Hành vi tổ chức328/03/20220002/07/20222
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
88
80TPE22143212021-4QTNLE43E2ECON1304Kinh tế vi mô 1328/03/20220002/07/20223
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
89
81TPE22143212021-4QTNLE43E2EDUC1201Kỹ năng học tập203/01/202200
Sinh viên xem chi tiết trong lịch trình học, làm và nộp bài thi trực tuyến trên elolms.edu.vn
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
90
82TPE52143212021-4QTNLE43E5BADM1364Quản trị học321/02/20220003/07/20221
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
91
83TPE52143212021-4QTNLE43E5BADM1366Quản trị nhân lực328/03/20220003/07/20223
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
92
84TPE52143212021-4QTNLE43E5BADM1372Marketing căn bản321/02/20220003/07/20222
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
93
85TPE52143212021-4QTNLE43E5BADM1188Giá trị sống 1128/03/20228
04/06/2022 (8h00-17h00)
04/06/20224
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
94
86TPE52143212021-4QTNLE43E5BADM1370Hành vi tổ chức328/03/20220002/07/20222
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
95
87TPE52143212021-4QTNLE43E5EDUC1201Kỹ năng học tập203/01/202200
Sinh viên xem chi tiết trong lịch trình học, làm và nộp bài thi trực tuyến trên elolms.edu.vn
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
96
88TPE12170212021-4NNAE70E1ENGL1330Nghe nói 1328/03/20220003/07/20222
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
97
89TPE12170212021-4NNAE70E1POLI1304Triết học Mác – Lênin328/03/20220002/07/20224
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
98
90TPE12170212021-4NNAE70E1ENGL1328Ngữ pháp321/02/20220002/07/20221
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
99
91TPE12170212021-4NNAE70E1ENGL1329Luyện phát âm321/02/20220002/07/20222
TP.HCM (địa chỉ cơ sở và số phòng thi sẽ được thông báo sau)
100
92TPE12170212021-4NNAE70E1EDUC1202Kỹ năng học tập (TA)210/01/202200
Sinh viên xem chi tiết trong lịch trình học, làm và nộp bài thi trực tuyến trên elolms.edu.vn
0Sinh viên nộp bài/đề án kết thúc môn học trên LMS