แผนการประชุมจนท.ท่าหลวง
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
วันเดือนกำหนดกิจกรรมสถานที่โดย(ผู้จัด)ผู้เข้าร่วมประชุมที่รับหนังสือที่หนังสือการขออนุญาตหมายเหตุ
2
28728 ก.ค.58ประชุมนักสื่อสารสุขภาพลพบุรีอินน์ รีสอร์ทสสจ.ลพบุรึสุกัญญา,สุริยาวุฒิ
3
383-4 สิงหา 58ประชุม การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 2558อิมแพ็ค เมืองทองธานีสป.สาสุขชัยวัฒ,จิรภา,สุริยา,หมอยลดา671-28กค58ลบ0032.003/ว173 - 22กค58ขออนุญาติ นอ.แล้ว
4
383 สิงหา 58ประชุม กบอ.ที่ว่าการดำเภอท่าหลวง
5
484 สิงหา 58ประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน / ผูนำ
6
686 สิงหา 58ประชุม  เตรียมความพ้อม จัดประชุมวิชาการ  2558 ในนวันที่20สิงหา58ลวะปุระ
7
787 สิงหา 58ทำบุญวัน สาวะณะ ที่ วัดหัวลำ (ต้องแต่งไทยทั้งเมือง ลพบุรี) 6.30 น.วัดหัวลำ
8
787 สิงหา 58ประชุม โปรแกรมรายงานพิษสุนัขบ้า ร.36มนณิพาสสจ.ลพบุรีสุกัญญา,พูลพิ่ม
9
10810 สิงหา 58วัน กำนันผู้ใหญ่บ้าน
10
11811 สิงหา 589.00 น. ประชุมประจำเดือน สสอ.ท่าหลวง
11
11811 สิงหา 58Conferece พัสดุ ทั้งวันสสจ.ลบ.สสจ.ลบ.เป้
12
12812 สิงหา 58วันแม่  6.00 น.ใส่บาตรที่ตลาดสดท่าหลวงคตลาดสดท่าหลวง
13
13813 สิงหา 58รพ.ศรีธัญญา มาติตามงาน ที่ รพ.ท่าหลวง (เช้า)คปสอ.ท่าหลวงผู้เกี่ยวข้องทุกคน
14
13813-14 สิงหา 58ประชุมวิชาการ เครื่อข่ายควบคุมโรคภาคกลาง รร.ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อ.บ้านนา นครนายกกรม ตรรพ.+ผู้รับ สสอ.
15
13813-14 สิงหา 58ประชุม โปรแกรม ระบาดฯ เพื่อเฝ้าระวังและพยากรณ์โรคห้องลีลาดี บัวหลวง ลพบึรีต.สสจ.ลบ
ทินกร
16
13813 สิงหา 58พิจารณาโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าหลวงอบต.ท่าหลวงกรม ตรทินกร
17
13813 สิงหา 58กาชาด หนองผักแว่น ม.1,7ม.1,7 หนองผักแว่นกาชาด ลพบุรีหัวหน้า
18
20820 สิงหา 58ประชุมวิชาการ แลกเปลียนเรียนรู็มนณิพา
19
21821 สิงหา 58ประเมินรับรองมาตรฐานตำบลต้นแบบผู้สูงอายุ (เช้า)รพ.ท่าหวง+รพสต.
20
22822-23 สิงหา 58การปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3
โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท จังหวัดลพบุรีสสจ.ลบเป้
21
26826 สิงหา 58ประเมินมาตรฐาน SRRT ปี 2558สสอ.ท่าหลวงSRRT
22
28828 สิงหา 58ประเมินรับรอง โรงเรียนปลอดบุหรีรร.ท่าหลวงวิทยาคมส.สสจ.ลบ
23
797-8-9 กันยา 58(ผู้เกษียนราชการ 2558จ.จันทบุรีสสจ.ลพบุรี จัดสมาชิ ชมรมHC
24
14914-16 กันยา 58ประชุมวิชาการ ((ผู้เกษียนราชการ 2558)รร.แอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยาสป.จัดสมาชิ ชมรมHC
25
19819 สิงหา 58อบรม ICD-10งาน ยุทธ.
งาน it
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu