מערכת תיכון
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
מערכת שעות לכיתה חט"ע
4
שעהיום איום ביום גיום דיום היום ו
5
0
6
1​אנגלית ט
טובי (203)
​מרחב נגרות
שי
​מרחב ספורט
הדר (אולם.ספורט)
​מת' יא-יב
מעיין (202)
​מת' יא 4
צבי (106)
​מת' יב 4
ליאורי (204)
​מת' יב5
אידן (101)
​תנ"ך י
ענת (200)
​לשון י
אבלין (106)
​מגדר
יעל (דרמה)
​מרחב נגרות
שי
​מת' יא-יב
מעיין (202)
​מת' יא 4
צבי (200)
​מת' יא 5
אידן (101)
​מת' יב 4
ליאורי (204)
​תנ"ך ט
ענת (203)
​אנגלית יב
טובי (204)
​גנטיקה
(107)
​מתמטיקה ט
מעיין (203)
​ספרות
אבלין (106)
​ספרות יא
ענת (202)
​אומנויות ה
תומר (קולנוע)
​אנגלית ט
טובי (204)
​כימיה יב
​מעשי יב
אנדרי (מגמת.אומנות)
​מרחב נגרות
שי
​מרחב ספורט
הדר (אולם.ספורט)
​מת' י 3
ליאורי (202)
​מת' י 4-5
מעיין (203)
​פיזיקה יב
​תולדות יא
ליאב (101)
​אנגלית יא
אלון (107)
​דיבייט
ג'ייק (200)
​כסף
אורן (202)
​מהפכות ומה
שרון (5)
​מיינדפולנס
יעל (דרמה)
​ספרות יב
משה (204)
​פסיכולוגיה
ליאת (203)
​אנגלית יב
אריאלה (101)
​היסט' יא
שרון (202)
​לשון י
אבלין (203)
​מתמטיקה ט
מעיין (200)
​שנב"צ
(2)
​תולדות יב
אנדרי (204)
​תסריטאות
תומר (קולנוע)
7
2​אנגלית ט
טובי (203)
​מרחב נגרות
שי
​מרחב ספורט
הדר (אולם.ספורט)
​מת' יא-יב
מעיין (202)
​מת' יא 4
צבי (106)
​מת' יב 4
ליאורי (204)
​מת' יב5
אידן (101)
​תנ"ך י
ענת (200)
​לשון י
אבלין (106)
​מגדר
יעל (דרמה)
​מרחב נגרות
שי
​מת' יא-יב
מעיין (202)
​מת' יא 4
צבי (200)
​מת' יא 5
אידן (101)
​מת' יב 4
ליאורי (204)
​תנ"ך ט
ענת (203)
​אנגלית יב
טובי (204)
​מתמטיקה ט
מעיין (203)
​ספרות
אבלין (106)
​ספרות יא
ענת (202)
​אומנויות ה
תומר (קולנוע)
​אנגלית ט
טובי (204)
​כימיה יב
​מעשי יב
אנדרי (מגמת.אומנות)
​מרחב נגרות
שי
​מת' י 3
ליאורי (202)
​מת' י 4-5
מעיין (203)
​פיזיקה יב
​תולדות יא
ליאב (101)
​אנגלית יא
אלון (107)
​דיבייט
ג'ייק (200)
​מהפכות ומה
שרון (5)
​מיינדפולנס
יעל (דרמה)
​ספרות יב
משה (204)
​פסיכולוגיה
ליאת (203)
​אנגלית יב
אריאלה (101)
​היסט' יא
שרון (202)
​לשון י
אבלין (203)
​מתמטיקה ט
מעיין (200)
​שנב"צ
(2)
​תולדות יב
אנדרי (204)
​תסריטאות
תומר (קולנוע)
8
3​אומנות בחי
ענת (אומנות)
​אומנות ט
ליאב (מגמת.אומנות)
​דרמה
יעל (1)
​למידה מהרש
צבי (11)
​מרחב נגרות
שי
​מת' י 4-5
מעיין (203)
​מת' יב 4
ליאורי (204)
​מת' יב5
אידן (106)
​ספרות יא
ענת (202)
​אזרחות יא
אילן (202)
​מרחב ספורט
הדר (אולם.ספורט)
​משלחת י"ב
מעיין, תומר (204)
​מת' י 3
ליאורי (101)
​ספרות ט
אבלין (203)
​חונכות קבוצתית
תומר, שרון, מעיין, יעל (203)
​אומנויות ה
תומר (קולנוע)
​זכויות אדם
שרון (200)
​כימיה יב
​מעשי יב
ענת (מגמת.אומנות)
​מרחב נגרות
שי
​משחקי מחשב
(202)
​מתמטיקה ט
מעיין (203)
​פיזיקה יב
​אנגלית י
ג'ייק (200)
​אנגלית יב4
אריאלה (101)
​אנגלית יב5
טובי (204)
​חנ"ג
הדר (אולם.ספורט)
​לשון יא
אבלין (202)
​מרכז גינה
טל (2)
​ו. איכות ה
יעל (1)
​ו. חזות וע
אנדרי (3)
​ו. חטיבה
תומר (בית.התיכון)
​ו. כנס
שרון (6)
​ו. מוסיקה
טל (מוסיקה)
​ו. מורים
ציפי, איתי (ציפי)
​ו. מערכת
ענת (11)
מירי (11)
​ו. משמעת
אור (4)
​ו. ספריה
אריאלה (ספריה)
​ו. עיתון
גל (102)
​ו. קליטת מ
אורית (2)
​ו. תקציב
ענת (106)
​ו. תרבות
יעל (5)
9
4​אומנות בחי
ענת (אומנות)
​אומנות ט
ליאב (מגמת.אומנות)
​דרמה
יעל (1)
​למידה מהרש
צבי (11)
​מיינדפולנס
יעל (מקלט)
​מרחב נגרות
שי
​מת' י 4-5
מעיין (203)
​ספרות יא
ענת (202)
​אזרחות יא
אילן (202)
​אנגלית י
ג'ייק (200)
​מרחב ספורט
הדר (אולם.ספורט)
​משלחת י"ב
מעיין, תומר (204)
​ספרות ט
אבלין (203)
​חונכות קבוצתית
מעיין, שרון, תומר, יעל (203)
​אומנות ט
ליאב (מגמת.אומנות)
​אנגלית י
טובי (203)
​חנג בנות י
הדר (אולם.ספורט)
​חנג בנים י
נועם (אולם.ספורט)
​מרחב נגרות
שי
​משחקי מחשב
(202)
​מת' יא 5
אידן (101)
​אנגלית יב4
אריאלה (101)
​אנגלית יב5
טובי (204)
​לשון ט
אנדרי (203)
​לשון יא
אבלין (202)
​מבוא למדעי
גל (2)
​ו. איכות ה
יעל (1)
​ו. חזות וע
אנדרי (3)
​ו. חטיבה
תומר (בית.התיכון)
​ו. כנס
שרון (6)
​ו. מוסיקה
טל (מוסיקה)
​ו. מורים
ציפי, איתי (ציפי)
​ו. מערכת
מירי (11)
ענת (11)
​ו. משמעת
אור (4)
​ו. ספריה
אריאלה (ספריה)
​ו. עיתון
גל (102)
​ו. קליטת מ
אורית (2)
​ו. תרבות
יעל (5)
10
5​אזרחות יא
אילן (202)
​חנג בנות ט
הדר (אולם.ספורט)
​חנג בנים ט
נועם (אולם.ספורט)
​מרחב נגרות
שי
​מרכז אנגלי
טובי (200)
​ספרות יב
משה (204)
​ו. הסעות
עידו (101)
​ו. כנס
שרון (6)
​ו. מורים
איתי (ציפי)
ציפי
​ו. מערכת
ליאורי, מירי (11)
ענת (11)
​ו. משמעת
אור (4)
​ו. ספריה
אריאלה (ספריה)
​ו. קליטת מ
אורית (2)
שני (2)
​ו. תרבות
יעל (5)
​כימיה יב
​מת' יא 5
אידן (200)
​פיזיקה יב
​אזרחות יא
אילן (202)
​חמדע ט
​חמדע י
​מבע קולנוע
תומר (קולנוע)
​מדעים ט
גל (106)
​מרכז TED
ענת (203)
​תנ"ך יב
ענת (204)
​לשון ט
אנדרי (203)
​מבוא למדעי
גל (2)
​תנ"ך יא
גלעד (202)
11
6​אזרחות יא
אילן (202)
​הוכחות ועו
מעיין (203)
​חינוך תעבו
צבי (103)
​מרחב נגרות
שי
​מרחב ספורט
הדר (אולם.ספורט)
​מרכז תיקונ
נחום (2)
​ספרות יב
משה (204)
​אומנות בחי
ענת (203)
​אנגלית יא
טובי (202)
​בימוי שחקנ
ליאת (קולנוע)
​כימיה יב
​מעשי יב
אנדרי (204)
​מרכז תיקונ
נחום (2)
​פיזיקה יב
​זכויות אדם
שרון (200)
​חמדע ט
​חמדע י
​לשון יא
אבלין (202)
​מבע קולנוע
תומר (קולנוע)
​מדעים ט
גל (106)
​תנ"ך יב
ענת (204)
​מבוא למדעי
גל (2)
​מוסיקה
שלמה (מוסיקה)
​מת' יב5
אידן (200)
​תנ"ך יא
גלעד (202)
12
7​אנגלית י
ג'ייק (200)
​אנגלית יא
טובי (202)
​הוכחות ועו
מעיין (203)
​מרחב נגרות
שי
​תנ"ך יב
ענת (204)
​אומנות בחי
ענת (203)
​בימוי שחקנ
ליאת (קולנוע)
​הפקה יא-יב
תומר (קולנוע)
​כימיה יב
​מעשי יא
אור (מגמת.אומנות)
​מרחב נגרות
שי
​פיזיקה יב
​תולדות יב
אנדרי (204)
​זכויות אדם
שרון (200)
​חמדע ט
​חמדע י
​לשון יא
אבלין (202)
​מ.אומ' מת'
ליאורי (11)
​מבע קולנוע
תומר (קולנוע)
​מרחב נגרות
שי
​אנגלית יא
טובי (202)
​הפקה ט-י
ליאת (קולנוע)
​מוסיקה
שלמה (מוסיקה)
​מת' יב5
אידן (203)
​תולדות י
אנדרי (200)
13
8​אנגלית י
ג'ייק (200)
​אנגלית יא4
אלון (107)
​אנגלית יא5
טובי (202)
​תנ"ך יב
ענת (204)
​הפקה יא-יב
תומר (קולנוע)
​מעשי יא
אור (מגמת.אומנות)
​חמדע ט
​חמדע י
​ספרות יא
ענת (202)
​הפקה ט-י
ליאת (קולנוע)
​מת' יא 5
אידן (203)
​תולדות י
אנדרי (200)
14
9​מעשי יא
אור (מגמת.אומנות)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...