ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
NIMIERAKOND/LIITPIIRKOND1. Kas teie omavalitsuses on kodutute loomade varjupaik?2. Kuidas lahendaksite omaniku järelvalve alt väljunud loomade püüdmise ja pidamise?3. Kas pooldate lemmikloomade üleriigilist kiibistamis- ja registreerimiskohustust?4. Kuidas kavatsete takistada nn lemmikloomavabrikuid oma territooriumil?5. Kas teie omavalitsuse eelarves peaks olema rohkem raha loomakaitse jaoks?6. Kas teie omavalitsuse territooriumil on erivajadustega inimeste juht- ja abikoertel ligipääs kõikidesse avalikesse kohtadesse? 7. Kas lubaksite omavalitsuse territooriumile rajada karusloomafarmi?8. Kas lubaksite omavalitsuse territooriumile tsirkuseetendusi või muud meelelahutuslikku etendust, milles kasutatakse loomi?MUU VASTUS KANDIDAADI POOLTMUU VASTUS KANDIDAADI POOLT
2
Merike PetrichKEHiiumaa vald
Ringkond nr 1
EiOmavalitsus peaks seda tegema.Jah.Lemmikloomi ei tohiks raha eest paljundada.JahEi tea.EiEi
3
Mati LepnaValimisliit KodusaarHiiumaa vald
Ringkond nr 1
Olid Löuna -Hiiumaal Kuuli-kodu ja Kadri Taperson. Aga Kuuli-kodu löpetas mo teada ära ja Kadri läks ka Hiiumaalt minema. Kas kuskil paergast Hiiumaal on kodutute loomade varjupaika, mina äi tia.Ma arvan, et Päästeteenistuses vöi politseis peaks olema pädevad töötajad, kes ula peal olevate koduloomade püüdmise ja nende sobivasse hoiukohta viimisega hakkama saavad.Jah.Ei ole teadlik lemmikloomade möödutundetu paljundamise nähtusest ega tea ka seda, kas Hiiumaal on lemmikloomapidajaid, kes möödutundetult lemmikloomi nö paljundavad. Kui seda tehakse selliselt, et lemmikloomad hiljem neid endale hankinud inimeste poolt unarule jäetakse, on asi halb ja kui ei ole vastavat loomakaitseorganisatsioonide esindajat Hiiumaal, kes asja oma tähelepanu all hoiaks, siis, kui kohalikust kogukonnast tuleb teateid, et on selliseid möödutundetult ja vastutustundetult lemmikloomade paljundajaid, siis nende möjutamisega peaks saama hakkama taas korrakaitse ähk politsei.Äi oska selle kohta paergast midad arvata.Vada - selle asja kohta äi oska mina hetkel küll pädevat vastust anda. Aga kui ma edaspidi olen näiteks kohustet osalema kohaliku omavalitsuse töös, sis kindlaste teen endale asja selgeks. Ei. Ma olen kaljukindlalt IGASUGUSTE karusloomafarmide vastu.Kindlasti mitte. Olen lapsepölvest saati olnud loomatsirkuse vastane ja keelustaksin selle nähtuse täielikult.
4
Georg LinkovIRLHiiumaa vald
Ringkond nr 1
EiMeil tegeleb majandusosakond ja neil on ajutine pind kus looma hoitakse kuni üleandmiseni.Jah.PuuduvadIkkaIlmselt mitteEiJah
5
Ain EinbergIRLHiiumaa vald
Ringkond nr 1
Minu teada mitte. Viisime ühe kodutu kassi pojad Haapsalu lähistele varjupaika, sest Hiiumaal seda võimalust ei olnud.Esmalt otsiksin kodututele loomadele võimalikke koduperesid, et neid siis kontrolli all hoida. Kui võimalik kastreeriksin kodutud, et neid mitte taastoota.Jah.Esmalt avalikustamine ja kui see ei aita, siis ka administratiivsed karistused.Peaks tõesti rohkem raha olema.Ei tea, kuid arvan, et ligipääs siiski on. Hiidlased on leplik rahvas.Olen karusloomafarmide vastane.Ei. Ei lubaks, sest tsirkuseloom on vang ja olen kuulnud, et neid hästi ei kohelda.
6
Vjatseslav UtjupinKEHiiumaa vald
Ringkond nr 1
Jah, meil Hiiumaal oli kodutute loomade varjupaik,mis tegutses aastaid, kuid kahjuks see lõpetas tegevuse kuna proekt ei kogunud vajaminevat summatOmaniku järelvalve alt väljunud loomade püüdmise ja pidamise on üsnagi vaevarikas ettevõtmine, loomad ei anna end nii kergelt kätte, kuid ma olen kuulnud, et siiski mõni hüljatud loom sai omale kodu ja hoolitsuse.
Väga haigeid loomi pannakse "magama" meie tublite veterinaaride poolt.
Jah. Täielikult pooldan lemmikloomade üleriigilist kiibistamust ja registreerimiskohustust, sest see distsiplineeriks lemmikloomade pidajaid ja neid saaks korrale kutsuda kui jäetakse lemmikloomi hooletusse.Lemmikloomadevabrikute loomist ja pidamist rikastumise eesmärgil ma kindlasti ei toeta, kus loomi mõõdutundetult paljundatakse ja kus nad ei saa täieliku hoolitsust.Kindlasti igas omavalitsuse eelarves peak olema piisavalt raha loomakaitse jaoks, sest meie, inimesed ei ole looduse kuningad nagu me aastasadu mõtlesime ja mõtleme.
Me oleme samasugused Emakese Looduse väiksed lapsukesed nagu kiisud ja koeradki, nagu rebased ja jänesed ja kõik teised loomad. Me elame tihedalt kõrvuti ja me Ei tohi suhtuda nendesse üleolevalt ja lausa hülgama neid kui nad haigeks jäävad.
Ma arvan,et meie Hiiumaa tublid avalike kohtade pidajad ei tee takistusi, kui erivajadustega inimesed siseneksid ruumidesse hästi kasvatatud juhtkkoerate abil.Karusloomafarmi omavalitsuse territooriumile mina isiklikult ei lubaks, kuna seal valitseb väga negatiivne energia seoses loomade massilise tapmisega.Ei, metsloomadega mitte. Noh selliseid tsirkuseetendusi nagu ütleme kuulsa vene Kuklatsovi Kasside teatri ma lubaks küll.
Kassid seal ei olegi loomad,nad on seal näitlejad ja nendel igaühel oma nimigi. Nendesse suhtutakse armastusega ja sõna dresseerimine seal ei kasutata. Seal tehakse tööd näitlejatega.Nad ei ole seal hirmutatud, nad on armsad ja suhteliselt vabadki.
7
Keith SiilatsValimisliit KodusaarHiiumaa vald
Ringkond nr 1
--Minuarust kõige olulisem nendest küsimustest on kiibitamine. Loomulikult oleks hea kui koduloomad oleks kiibistatud. Oletame, et vald teeb selle kohustuslikuks ja maksab kõik kinni, tuleb välja et see maksab 10 EUR loom, meil on 5000 looma, siis 50,000. Vallal sellist raha üle pole, mina koolilt küll 50,000 ära ei võtaks, üheltki muult programmilt ka. Ok siis ütleme et las inimesed ise maksavad. See on aga varjatud maksukoormuse tõstmine millele ma olen vastu. Kui vald ikka midagi tahab peab ise kinni maksma mitte inimestele lisa kulutusi tegema. Nüüd kui kiibistamine maksaks 0.5 EUR loom, poleks probleemi.Selles suhtes ongi teie küsimus suunav, et te pole kulutusi välja toonud. Kuidas ma oskan siis vastata? Teil on ju loomakaitse seltsis need numbrid olemas? Äkki saaks kuidagi koostööd teha et kiibistamine odavamaks teha? Kui palju vabatahtlikult loomi kiibistab, et saaks aru mis numbritega on tegu. Sellist üldist juttu et loomulikult on lemmikloomad toredad, võib ju ajada aga seda kas peaks rohkem raha eraldama loomadele (st. kuskilt mujalt selle ära võtmist!) selle jaoks võiks saada aru, et mis selle eest vastu saab. Kui mitu looma jookseb inimese kohta aastas ära, kui palju on need otsimise kulud, äkki on kiip hoopis selline mis vähendab päästjate kulusid rohkem kui kiip ise maksab? Niipalju kui mina olen aru saanud siis kohustuslik kiip tähendab et kui kiipi pole võib looma kiiremini hukata, ma ei usu et see Hiiumaal toimib, nii suur maaala, keegi eriti niikuinii kiipima loomi ei hakka, Kärdlas võibolla ainult. -----
8
Taavi SimsonVaba Tallinna KodanikTallinn, MustamäeJah. Tallinna loomade varjupaik, Paljassaare tee 85Esimesel kaotamise või looma ärajooksmise juhtumil hoiatus. Kui tegemist on korduva mustriga omaniku poolt, siis kaaluda looma äravõtmist. Jah. Aga kiibistamise hind peaks omanikule olema taskukohane. Vajadusel toetatud omavalitsuse poolt.Omavalitsuse poolne kontroll antud küsimuses on keeruline. Pigem on abiks naabrivalve ja aktiivsed kogukonnad, kes kahtlast või ebaeetilist tegevust märgates saavad informeerida politseid ja loomakaitsjaid. Eelarvest peaks loomakaitsele olema eraldatud täpselt nii palju, et süsteem ja inimesed saaksid toimetada rahuldava efektiivsusega. Nende avalike asutustega, millega mina olen kokku puutunud, on juurdepääs juhtkoertele olemas. Kõigi asutuste kohta ei saa aga sõna võtta. Küll peab minu hinnangul avalikel asutustel olema juurdepääsetavus juht- ja abikoertega, sest ka nende omanikud vajavad avalike teenuseid ja peavad aegajalt ametnikega suhtlema. Kuna omavalitsuseks on Tallinn, siis suure tõenäosusega mitte. Põhjuseks see, et linnaõhk on paljudes linnaosades saastatud ja üldine mürafoon suur (tekitab loomades stressi). On küll ka rohelisemaid alasid, aga neis on kinnisvara liiga kallis, et õigustada karuslooma farmi rajamist. Kui ka luba anda, siis peaks see sõltuv olema sellest kui hästi loomi koheldakse, millised on loomade ülalpidamise tingimused ja milline on ettevõtja varasem maine antud küsimuses. Ei. Head meelelahutust on võimalik pakkuda ka vaid inimeste osalusel.
9
Arvi TapverRohelisedTallinn, HaaberstiJah, Tallinnas on varjupaik ja isegi mitu, kuid ideaalis võiks isegi igas linnaosas olla, linn on selleks piisavalt suur (kuigi tavalise vallaga võrdsetes õigustes), et ära majandada.Olukorras, kus kaubanduskeskused ja hotellid viskavad tonnide viisi toitu ära, ei peaks olema loomade hoidmiseks nende loomuliku elupäevade lõpuni mingi taak linnale. Lahendada tuleb praktikas ja ka juriidiliselt, kuidas selline toidu üleandmine mingeid norme ja direktiive ei rikuks nagu seda on supiköökide puhul ette tulnud, samuti kohalevedu jmsUsun, et kiibistamine iseenesest on hea mõte, kuid ei kujuta ette, kuidas saab vaba kodanikku tegelikkuses millekski sundida v.a. maksud, liikluseeskirjad, sõjaväekohustus, mingid turvanõuded jne.Mul puudub info, et Tallinnas midagi sellist oleks, ent meetod peaks olema ikka sama - info laekumisel tegutseda vastavalt loomakaitseseadusele ehk sulgeda, trahvida, kohtu alla anda jne.Võiks olla.Seda peab järele katsetama. Isiklikult arvan, et Tallinna mõõtmeid arvestades vaevalt kõikjale juurdepääs olemas on, ent siin on jällegi tarvis esmalt signaali abivajajalt, et olukorda võimaluste piires parandada. Ei kujuta õnneks ette, et Tallinnasse (s.o. linna) keegi midagi sellist kavandaks ja ei poolda.Siinkohal võib minu arvamus erineda erakonna üldisest seisukohast, mida pole isegi uurinud. Ei näe muret niivõrd tsirkuses, mis kasutab loomi, vaid selles, kuidas selline asutus loomi kohtleb, kuidas selle järele vaadata ning kuidas see info jõuab järelvalveni. Poleks kuigi tark tegu, kui linn paneks omavalitsuse piirile tsirkusel siseneda keelavaid silte, kui tegelikult on see reguleeritav riigikogus. See pole valla või linna võimuses.
10
Liina KaevKETallinn, HaaberstiJah. Tallinnas on olemas kodutute loomade varjupaik.Kohalikul omavalitsusel peab olema leping varjupaigaga. Varjupaik peab olema KOV poolt rahastatud.Jah, pooldan.Kuna need nn millerdajate vabrikud on eravaldustes, siis tuleb rõhuda teavitamisele. Kui väheneb nõudlus, lakkab ühel hetkel ka pakkumine. Samuti peab tõhustama kontrolli kutsikate riigist väljaviimisele, sest tihti müüakse selliseid kutsikaid juba ka meie lähiriikides.Jah, peaks küll. Raha peaksid saama eelkõige varjupaigad. Samuti teavituskampaaniate jaoks ning hankega võiks olla valitud kliinikud, kus soodustingimustel kiibistamine ja steriliseerimine/kastreerimine.Kahjuks pole ma oma linnaosas kõikides avalikes kohtades käinud ja ei oska sellele küsimusele vastata. Ma võin vaid loota, et omavalitsus on seda põhimõtet järginud.Ei lubaks.Mida peate silmas meelelahutusliku etenduse all? Mulle meeldib agility, mis on samuti meelelahutuslik. Kuid ma ei poolda tsirkuseetendusi, kus kasutatakse loomi. Loomade pidamise tingimused sellistes kohtades ei ole aktsepteeritavad, samuti ei poolda ma mingil juhul selliseid dresseerimisviise.
11
Tarmo RosenbergIRLTallinn, HaaberstiJah. Minu teada on Haaberstile lähim loomade varjupaik Paljassaares.Esmalt kohalik kogukond ja sotsiaalmeedia. On ju mõlemale tähtis, et omanik leiaks võimalikult ruttu oma jooksus lemmiku. Täna Kakumäe elanike FB lehekülg töötab suurepäraselt, kõige kiirem info edastamisviis oma lemmiku leidmiseks ja töötab.Jah! Igati mõistlik ja kasulik registreerimiskohustus ühtse andmepangana.Kaasates EV Maksu- ja Tolliameti.Jah.Haabersti puhul jah, enamikele avalikele kohtade ligipääs on tagatud, kogu Tallinna puhul on veel arenguruumi.Ei!Olen igasuguste rändtsirkuste ja tivolite põhimõtteline vastane, mitte ainult loomade, vaid ka inimeste turvalisuse pärast.
12
Enn-Toivo AnnukKETallinn, HaaberstiJah. Tallinnas on loomade varjupaik olemas.Kui loom on jäänud peremeheta, siis viiakse ta varjupaika ja nende püüdmist tuleks teha mõistlikult ja loomale stressi tekitamata.Pooldan lemmikloomade üleriigilist kiibistamis- ja registreerimiskohustust.Tallinnsas on Munitsepaalpolitsei, kelle kohustuste hulka saab lisada ka loomapidamismääruse järelevalve korraldamist.Tallinna eelarves on olnud summad piisavad.Küsimus, mis puudutab juhtkoertega liikumist, siis kindlasti kõigis kohtades see ei ole võimalik ja vajab lahendamist.Tallinn linnas on igasuguste karuslooma farmide rajamine keelatud.Ei lubaks.
13
Urmas EspenbergEKRETallinn, HaaberstiEi ole minu teadaPraegune süsteem tundub töötavat, sest tänaval pole hulkuvaid loomi märgata.See peaks jääma inimese enda valida ja otsustada. Hinnalisemate ja haruldasemate loomade puhul omanikud seda tõsenäoliselt sooviksid. See aga ei tähenda seda, et teised omanikele vähem armsad oleksid.Lemmikloomade tulusat äri nähtavasti ära keelata ei saa. Aga määruste rikkumist inimesed märkavad, nagu märgatakse koduta jäänud loomi, mille puhul inimesed teavitavad probleemidest. Probleemisedst teavitamine tuleb ka kellegi määruste rikkumise korral kõne alla.Võiks olla.Seni pole nende puhul probleeme tuvastanud.Haaaberstis pole selleks vajadust, võimalust ja ka tahet olnud.Kui on näha, et loomad ja artist ise ka etendust - mis sisuliselt on nende omavaheline mäng, mida ka teistele näidata tahetakse- naudivad, siis miks mitte. Vasasel juhul tuleks lemmikloomapidamine üldse ära keelata, sest eks neid inimeste lõbuks suurenisti ikka peeetaksegi- inimesel tore seltsiline, kellega end lõbustatakse ja kellega mängitakse ja kelle eest hoolt kantakse. Igal loomal omad trikid ja kavalused - selle näitamise keelamine ei ole põhjendatud ega otstarbekas.
14
Üllar SooEKRETallinn, HaaberstiJah olen kindel, et Tallinnas on loomade varjupaik.Sellega peaks tegelema omaette organisatsioon näiteks loomade pääste koostöös hoiupaikadega, kes pelgalt tavalisele püüdmisele tegeleks reaalselt hättasattunud või vigastatud nii kodu- kui metsloomade päästmise ja ravimisega.Jah loomulikult.Sellise tegevuse vastu võitlemine peaks olema samuti loodava loomade pääste organisatsiooni igapäeva töö.Kõigepealt peaks vaatama kas olemasolevaid ressursse kasutatakse otstarbekalt. Võib-olla saab midagi teistmoodi korraldada ning mingeid kulusid kokku hoida. Aga kui rahastus pole ikkagi piisav, siis peaks seda kindlasti suurendama.Ma siiralt kahtlen. Erivajadustega inimeste ja nende abikoerte liikumisvõimaluste parandamine tuleks üle vaadata.Linna keskkonda mitte mingil juhul.Need etendused võivad olla küll toredad ja huvitavad, aga sellise tulemuse saavutamiseks on nendes kasutatavaid loomi eelnevalt dresseerimise käigus kui mitte pekstud, siis kindlasti karistatud või muul moel väärkoheldud. Seega mina ei lubaks selliste etenduste korraldamist.
15
Tarmo TreimannVaba Tallinna KodanikTallinn, NõmmeJah. Tallinnas on loomade varjupaik Paljassaare tee 85 (Varjupaikade MTÜ). Tegemist on linna ametliku partneriga. Lisaks tegutseb ka MTÜ Loomade Hoiupaik Sinirebase tänaval.Parimaid lahendusi annab taolistes küsimustes koostöö valdkonna spetsialistidega ehk antud juhul valdkonnas tegutsevate vabaühendustega. Usun, et see teenus saab kõige paremini organiseeritud avaliku sektori ja kolmanda sektori koosloomes, kus teenuse disaini on kaasatud valdkonna parimad asjatundjad. Lahendamist vajab eelkõige probleem nende omanikega, kelle loomad satuvad korduvalt varjupaikadesse ja kelle puhul on selge, et inimene tahtlikult või hoolimatult seab ohtu oma lemmiklooma ja mõnel juhul ka teised. Samuti on näiteks Nõmmel probleemiks avalikus ruumis (tänaval, terviseradadel, parkmetsas jne) lahtiselt ringi liikuvad koerad, kes on korduvalt osutunud ohtlikuks ka teistele inimestele (sh lastele) ja loomadele.Tallinna linnas on koerade ja kasside kiibistamine ja registreerimine kohustuslik. Olen veendunud, et see on ka vajalik ning mõistlik. Samuti arvan, et on piisav, kui lemmikloomadest on kohustuslikult kiibistatud koerad-kassid. Üleriigiliste teemade lahendamine ei ole kohaliku omavalitsuse pädevuses ja seega ei saa see olla ka kohalike valimiste temaatika, ka hea valimistava näeb ette, et lubadustes saab piirduda üksnes valitavale esinduskogule antud pädevusega.Esmane lahendus, mida omavalitsus saab pakkuda, on inimeste teadlikkuse tõstmine sellel teemal. Esiteks potentsiaalsete lemmiklooma soetajate oma – selleks, et nad teaksid millised riskid kaasnevad taolisel kombel looma soetamisega. Nii need riskid mis on seotud konkreetse loomaga ja tema järglastega kui ka sellise tegevuse üldisem ühiskondlik mõju. Julgustada võiks hoopis neid võtma looma varjupaigast. Samuti tuleks tõsta ka teadlikkust loomamüüjate seas – kuigi nende hulgas on kindlasti neid, kes teadlikult ja pahatahtlikult loomi väärkohtlevad ja taolisel kombel üritavad võimalikult suurt tulu teenida on kindlasti n.ö paberiteta tõukoerte müüjate hulgas ka neid, kes ei tee seda pahatahtlikult, kelle loomad ei ole väärkoheldud ja peetud sobimatutes oludes, kuid kes on kunagi varem lihtsalt ise sattunud selle skeemi ohvriks. Oluline on tõsta nende teadlikkust eelkõige selles osas, millist laiemat kahjuliku mõju nende tegevus omab. Linna võimalused seda valdkonda rangemalt reguleerida ja rikkujaid karistada on piiratud, küll aga saab linn teha siin head koostööd riigiasutustega, kelle pädevuses on selliste küsimuste lahendamine, edastada neile vajalikku infot jms.Lihtne on valimiste ajal lubada lihtsalt mingile valdkonnale raha juurde. Kindlasti ei ole ka seda raha täna eelarves loomakaitse jaoks ette nähtud üleliia. Selleks aga, et konkreetseid lubadusi anda tuleb eelnevalt detailideni selgeks teha juba olemasolev – palju valdkonnas raha on, millele see täna kulub ja kus on kõige suuremad kitsaskohad jne. Pean tunnistama, et nii spetsiifilised teadmised mul täna puuduvad, sellise otsuse saavad teha linnajuhid kogudes eelnevalt infot valdkonna spetsialistidelt. Taoliselt kindlasti Vaba Tallinna Kodaniku arvates linna juhtima peabki – poliitik ei pea teadma vastuseid kõigile küsimustele vaid lahendused tuleb leida koos nende inimestega, kes päriselt neid vastuseid teavad. Küll võib välja tuua selle poole, et kui seni on pigem vahendeid kulutatud ainult tagajärgedega tegelemisele siis rohkem vahendeid vajaks ka ennetuse ja teavituse pool.Tallinn peab tagama erivajadustega inimeste (ning muidugi nende juht- ja abikoerte, kellel on) ligipääsetavuse nii kõigisse linnale endale kuuluvatesse avalikesse kohtadesse kui ka nendesse avalikesse kohtadesse, mille kasutusele võtmiseks annab linn kasutusloa. Tallinn on viinud läbi ligipääsetavuse auditi 2013. aastal ning on vastu võetud ligipääsetavuse arengusuunad 2016 kuni 2022. Kindlasti tuleks aastal 2022 teha uus audit ning selle alusel kehtestada juba siduvam kord või juhend kui üksnes arengusuundade alusdokument. Üheks oluliseks teemaks on siin ka teadlikkuse tõstmine nende hulgas, kes sihtgrupiga teenuseid pakkudes otseselt kokku puutuvad – näiteks ühistranspordivahendite juhid.Tallinna linna territooriumile ei tohiks kindlasti rajada karusloomafarmi.Tallinna linn on keelanud detsembris 2016 oma territooriumil tsirkuste esinemise, kus kasutatakse metsloomi. Ei ole mitte mingit põhjust seda keeldu tühistada.
16
Nele EllerSDEHiiumaa vald
Ringkond nr 2
Ei oleVäikeses kohas pole eraldi inimest selle jaoks otstarbekas pidada. Oskused sellisteks olukordadeks on vist täna olemas päästeameti töötajatel. Hetkel peab omavalitsus sellega tegelema, aga minu arvates ei toimi see väga hästi. Kuskil peaks olema koht, kus neid loomi hoida ja keegi kes nendega tegeleks. Kuskil peaks olema koht (omavalitsuse kodulehekülg?) kus inimesi teavitatakse leitud loomadest.Jah.Peaks olema inimene kelle tööks ongi loomadega seotud küsimustega tegelemine.Jah.Täpselt ei tea, aga tõenäoliselt mitte.Ei.Erinevatel tingimustel ei saa kõik loomad metsas elamisega hakkama. Väikeses puuris looma vaatamine on kurb. Kui kass hüppab toolilt toolile maiustuse pärast ja see teeb rõõmu nii talle endale kui vaatajatele, siis on see ka minu jaoks tore. Piitsaga kellegi millegi tegema sundimine on mulle äärmiselt vastumeelne.
17
Mart LuikIRLTallinn, HaaberstiJah, Tallinnas, Paljassaare teel avati möödunud aastal korralik varjupaik.Toetan lähenemist, et kui linnakodanik toob varjupaika hulkuva looma, võiks talle maksta väikest leiutasu. Ühtlasi tasuks varjupaigal ka kodanikke kutsuda üles hulkuvaid loomi tähele panema ja abistama. See on nii humaansuse kui linna hügieeni küsimus, et me jõudu mööda osaleksime selle probleemi lahendamisel.Jah, pooldan kiibistamise kohustust ja kõik andmed võiksid olla kantud üleriigilisse andmebaasi. Koduloom omavalitsuse piire ei tunne. Kiibistamine võiks olla loomaomanikele ka rahaliselt motiveeriv. Näiteks omanik saab varjupaigast kätte oma kiibistatud lemmiku tasuta aga kiibistamata looma koju viimiseks tuleks maksta lisatasu. Teatava regulaarsusega tasuks korraldada ka tasuta kiibistamise kampaaniaid.Tegevus peaks olema keelatud ja tõendamise korral mõjusalt trahvitav.Omavalitsus peab leidma raha vastavalt vajadusele aga loomakaitse puhul tuleks kutsuda inimesi seda veelgi rohkem vabatahtlikult toetama. Kas siis otsese rahalise annetusega, vabatahtliku tööga või varjupaigast looma koju võtmisega. Inimesed on suhtumises koduloomadesse ju erinevad. Mul on praegu kodus kaks koera ja olen ka varasemas elus võtnud koera varjupaigast. Selge see, et ma suhtun loomadesse teistmoodi kui linnakodanik, kellele naabri kass närvidele käib.Kahjuks mitte. Erivajadustega inimeste ligipääsuga tuleks Tallinnas väga põhjalikult tegeleda.Ei lubaks.Tsirkuse puhul on tõesti kahjuks mitmeid näiteid, kus dresseerimise nime all on loomi sisuliselt piinatud ja seda ei tohi lubada. Samas koerte näitustel ja võistlustel teevad neljajalgsed maiuse eest samuti igasugu vigureid ja seda on lausa lust vaadata. Üldse võiks igati soodustada laste kokkupuudet koduloomadega, see aitab tulevikus vähendada ka hulkuvate loomade probleemi.
18
Hergo TasujaSDEHiiumaa vald
Ringkond nr 5
Ei ole.Emmaste vallas on volikogu selle ülesande andnud valla allasutusele MA EMKO.Ei oma riigi-tasandil selgelt ühest seisukohta ja samas ei ole see ka valla- linnavolikogu valimiste teema.Teavitustöö ja järelevalve on siin peamised märksõnad.Jah.Ei julge öelda, et kõikidesse.Ei. Kindlasti mitte.
19
Marta-Magdaleen KuningasKETartu linn Ringkond nr 1Jah, Tartu linnas on olemas töötav loomade varjupaik.Tartu linnas on see minu arvates hästi lahendatud, loomade varjupaika saab teavitada leitud loomast ning tema püüdmise ja pidamise kulud kannab omanik, kui ta oma loomale järele tuleb.Pooldan, kuna kiibistatud ja registreeritud lemmikloom põhjustab kadumisel ka omanikule vähem peavalu ja muret.Pean ausalt tunnistama, et kuulen sellisest ebahumaansusest esimest korda. Kindlasti tuleb silmad ja kõrvad lahti hoida ning sellise "asutuse" avastamise puhul koheselt loomakaitset teavitada.Ma arvan, et alati saab natuke rohkem ja natuke paremini.Jah, olen isegi avalikes ruumides mitmeid juht-ja abikoeri näinud. Tartu puhul on äge veel see, et kenasti käituvaid koeri lubatakse ka mõnda lokaali või kohvikusse sisse.Ei lubaks. Kindlasti mitte.
20
Jaak VackermannValimisliit MeieSaue vald Ringkond nr 1-Ma armastan loomi. Meie peres on valge kass, kes tuli ise ja jäi ja on :)------Ma vastasin.
Maailmas ja Eestis on erinevaid loomakaitseorganeid.
Samuti on igal kodanikul õigus armastada loomi omamoodi.
Erinevatel valimistel kandideerimisel saadetakse kandidaatidele erinevate huvigruppide poolt erinevaid küsimusi.
Kandidaadid on erinevate temaatiliste huvidega, kuid täna on kandidaadid eelkõige meeskonnaliikmed.
Minu spetsifikatsioon ei ole loomakaitse.
Küll aga rõhutan jätkuvalt, et armastan loomi.
Saatke see küsimustik mitte personaalselt, vaid minu valimisliidule.
Mina ei tea Teie kodanikunime ja ma ei kandideeri üksikkandidaadina.
21
Timo VarikSDEPõlva vald
Ringkond nr 1
Kahjuks mittePöörduksin selle küsimusega kohaliku omavalitsuse poole, kelle kohustus on antud teemaga tegeleda (tellitakse loomapüüdja vms).Jah, pooldan küll.Antud probleemi tekkides tuleb teostada pidevat järelevalvet, teha teavitustööd nö loomavabriku pidajale ning kui ükski "rohi" ei aita, siis tuleb taotleda loomapidamiskeeldu.Olen 8 aastat olnud volikogus, aga antud teemat pole üles tõstatatud, kui murekohta. Ka pole kuulnud vallakodanike kaebusi. Usun, et Põlva valla eelarves on piisavalt vahendeid loomakaitseks.Pole teemaga kursis, kuid pigem kardan, et mitte.Pigem mitte, aga õhku jääb küsimus, et kas seda selle rajamist on võimalik üldse takistada?Jah
22
Val RajasaarValimisliit "Harku Liit"Harku vald
Ringkond nr 1
EI OLEHARKU VALLA ELANIKE fb ABIL LEIAVAD ÄRAJOOKSNUD LEMMIKUD KIIRESTI OMANIKU, SEE KÄIB UMBES POOLE TUNNI KUNI TUNNI JOOKSUL. SOTS.MEEDIA ON SIINKANDIS VÕIMAS. LISAKS ON PALJU VABATAHTLIKKE TULETÕRJUJAID JM. AKTIIVI.IGAL JUHULMA EI TEA, ET MIDAGI SELLIST HARKU VALLAS OLEKS. KAS ÜLDSE KUSKIL EESTIS ONGI? IMELIK KÜSIMUS...ON PIISAVALT VABATAHTLIKKE JA LOODUSEST NING LOOMADEST HUVITUVAID AKTIIVSEID KAASKODANIKKE. VALLA EELARVES VÕIKS OLLA MIDAGI SELLE JAOKS KÜLL, AGA KUNA ION RIKAS VALD, SIIS KA ELANIKUD ISE ON VALMIS OMA RAHA JA AEGA RAISKAMA, ET LOOMADEL HÄSTI LÄHEKS.EI TEAPIGEM POOLDAN LOODUSLIKE KARUSLOOMADE KÜTTIMIST JA SELLE JAHI POPULARISEERIMIST NING EESTI OMA METSIKU KARUSNAHA KASUTAMIST. FARMINAHK ON NAGUNII VILETSAMA KVALITEEDIGA KUI LOODUSLIK.KODULOOMI VÕIB JU KÜLL TSIRKUSES KASUTADA, LOODUSEST PÜÜTUD LOOMI EI TOHI ISEGI MITTE PIDADA KODUDES SEADUSE JÄRELE. SEEGA KA TSIRKUSES MITTE.MINU KÜSIMUSED:
- MIDA VÕTATE ETTE, ET TALLINNAS LOOMAPOODIDES TAKISTADA LOODUSEST PÜÜTUD LINDUDE JA LOOMADE MÜÜKI, NENDE PÜÜGI JA KAUBANDUSE JÄTKUMIST? KA ÜLE RIIGI PIIRIDE.
- MIDA VÕTATE ETTE, ET SOODUSTADA KOHALIKKU JAHIPIDAMIST JA KOHALIKU LOODUSLIKU KARUSNAHA TAAS VÄÄRTUSLIKUKS TUNNISTAMIST, ET JAHIMEHED SAAKSID JAHIEETILISELT TEHA OMA TASUTA TÖÖD VÄIKEKISKJATE ARVUKUSE OHJAMISEL NII, ET SELLEST KA KASU OLEKS, KOGU SAAK KARUSNAHANA SAAKS VÄÄRIKALT KASUTATUD?
- MIDA TEETE SELLEKS, ET RADIKALISEERUNUD LOOMAKAITSJAD ENAM EI TEKITAKS KATASTROOFE KARUSLOOMAFARMIDEST KODULOOMADE LAHTILASKMISEGA LOODUSLIKULE KOHALIKULE LOODUSELE JA NEILE ÕNNETUTELE ENESTELE (KUI METSA LAHTI LASTAKSE SUREMA JA KOHALIKKU LOODUST MÕJUTAMA)?
- MIDA VÕTATE ETTE, ET LOODUSLIK KARUSNAHK OLEKS TAAS VÄÄRIKAM KUI NAFTASAADUSTEST TOODETUD RIIETUS?
- KUIDAS TOETATE TEADUSLIKULT JUHITUD JA EETILISELT LÄBIVIIDAVAT JAHINDUST KOOS KOGU TROFEENDUSE JT. RITUAALIDEGA, ET KÜTID SAAKSID OMA TASUTA TÖÖD TEHA SELLEKS, ET EESTI LOODUSES VÄHENDADA INIM-MÕJUDEST TULNUD KAOST, ST. ULUKITE ARVUKUSE TARGALT KORRALDATUD VASTUTUSTUNDLIKKU KASUTAMIST NING SEALJUURES JÄÄDA TRUUKS JAHIEETIKA REEGLITELE: ULUKILE JA LOODUSELE AU ANDMINE LÄBI TROFEEDE, NÄITUSTE, RITUAALIDE, KARUSNAHA JA ÜLDSE KOGU SAAGI MAKSIMAALSE ÄRAKASUTAMISE TOETUSEKS?
23
Vladimir TarahtinKENarva linn
Ringkond nr 1
Meil on varjupaik, kuid see ei ole omavalitsuse oma. varjupaik tegutseb vabatahtlikke toetusel ja rahalisel abil- MTÜ Narva Kassituba. On veel mõned eravarjupaigad.ei oska kindlalt vastata.jah, olen registreerimise ja kiibistamise pooltei oska sellel küsimusele vastata. Politsei oma praeguses koosseisus kindlasti ei jõua sellega tegelda. Mujal, nt. Inglismaal ja USAs on politsei või muu baasil organisatsioonid, mis tegelevad hüljatud või väärkoheldud loomadega; nendel organisatsioonil on üsna suured võimalused. Võib olla ka meil on aeg niisusgust ametit organiseerida.KindlastiKahjuks mitteEi. Kategooriliselt mitteEi. Kindlasti ei lubaks
24
Toomas SontsValimisliit "Ühine Koduvald"Põhja-Pärnumaa vald
Ringkond nr 1
Kahjuks ei ole.Kõik oleneb olukorrast. Esmalt tuvastaks, kas loom on kiibistatud ja püüaks leida üles omaniku. Kui ilmneb et kiipi ei ole, oleme kasutanud sotsiaalmeedia võimalusi looma omaniku leidmiseks. Kui loom on sõbralik, oleme olnud suutelise teda lühiajaliselt ise kindlasse kohta paigutama omaniku leidmise ajaks. Kui see võimalus puudub, kasutame lepingulise partneri, Pärnu kodutute loomade varjupaiga abi. Jah pooldan.Teavitustöö ja inimeste kaasabil.Jah.Juhtkoera kasutab meie piirkonnas meile teadaolevalt üks inimene. Koos abikoeraga on võimalik külastada meie territooriumil kõiki avalikke kohti.Kindlasti mitte, kui luba oleks ainult minu otsustada.Ei toeta loomade tsirkuses kasutamist.
25
Taavi PukkKETallinn, KesklinnJah. Mul on siiralt hea meel, et eelmise aasta suvel avati Paljassaares Tallinna linna poolt loodud uus loomade varjupaik ning veelgi parem meel on selle üle, et seda haldav lepingupartner, Varjupaikade MTÜ, teeb oma tööd südamega. Paljassaare varjupaik on avar, kaasaegne ning loomasõbralik.Tallinnas võib teenuse korraldusega üldjoontes rahule jääda.Jah, see muudaks hulkuma sattunud loomade tagastamise omanikele oluliselt lihtsamaks. Tallinnas on see kohustus juba koertele ja kassidele kehtestatud.Kõige rohkem abi on siin tähelepanelikest kaaskodanikest, kes sellistest ettevõtmistest omavalitsusele teada annaksid. Seejärel on võimalik juba asja uurida ning seesugust tegevust takistada. Kuni loomapidamise õiguse äravõtmiseni.Tallinna loomakaitse olukord on oluliselt parem kui veel mõned aastad tagasi. Mõistagi pole aga valdkonda, kus ei võiks raha rohkem olla. Eriti sellise hea eesmärgi nimel.Kuna Tallinnas on kõige rohkem avalikke asutusi Eesti omavalitsustest, siis 100 protsendilist kinnitust anda ei saa. Pigem on see aga siiski tagatud, sellesisulisi kaebusi pole pikka aega laekunud.Ma ei toeta seda ning Tallinnas polegi see reaalselt teostatav.Ma ei pea loomade kasutamist etendustes kuigi loomasõbralikuks tegevuseks.
26
Ülle MidtREFVäike-Maarja vald
Ringkond nr 1
Ei meie omavalitsuses ei ole loomade varjupaikaOlen ühendust võtnud kohalikus vallas keskkonnanõunikuga kes tegeleb selle valdkonnaga ,kuna on juhuseid, et pannakse auto pealt koer külavaheleEiMeie külas selliseid juhuseid ei ole (kahjuks jään vastuse võlgu)Ma arvan et ikka peaksEi oleEi ,kohe kindlasti mitteEi
27
Lauri ViiknaEKREViimsi vald
Ringkond nr 1
--------Lauri Viikna ei taha vastata
28
Ursi JoostSDEToila vald
Ringkond nr 1
Meie valla territooriumil kodutute loomade varjupaik puudub ja teenust osutab Kohtla-Järvel asuv Grey DogsKindlasti on omanikuta loomade püüdmise organiseerimine KOV rida. Ärajooksnud loomad jõuavad tavaliselt siiski omanikuni, murekoht on lihtsalt maha visatud kassid ja kassipojad. Nende hoidmise võiks omavalitsus lahendada koostöös MTÜ-dega, kes otsivad loomadele uusi kodusid, leides kohapeal hoiukodude pidajad ja selle raha eest, mis makstakse momendil Grey Dogsile, aitaks neid majandada.Pooldan kindlasti kiibistamis-ja registreerimiskohustuse sisseseadmist, samuti inimeste teadlikkuse tõstmist steriliseerimise ja kastreerimise kohta. Samuti aitaks vajadusel rahaliselt vähekindlustatud loomapidajaid, et vältida kontrollimatut sigimist.Lemmikloomavabrikuid oma valla territooriumil siiani ei tea olevat. Kindlasti aitaks ka kiibistamine ja registreerimine kontrolli teostamist. Maal tunnevad naabrid üksteist ja kogukonna kontroll on tegelikult suhteliselt mõjus.Ma isiklikult arvan, et summa ei pruugiks üldse suurem olla, sest oleme suutnud alevikus asja kontrolli all hoida. Kasutada võiks seda, nagu ma eespool mainisin, vast humaansemalt ja tõhusamalt.Omavalitsuse territooriumi kohta ei oska kommenteerida, sest siin on erinevad turismiettevõtted, kelle nõudmisi ma ei tea. Loodetavasti on inimeste teadlikkus piisavalt suur, et mitte probleemi tekitada.Miks me oleme karusloomade pidamise vastu, aga katkuohu tõttu hukkame sigu? Pigem tuleks vaadata tingimusi, kus loomi peetakse. Pole see kunstkarusnahk üldse väiksem probleem. Selle tootmine reostab loodust ja temast vabanemine samuti.Kindlasti ei sobiks tsirkus metsloomadega. Kassi ja koeratsirkuse vastu pole mul midagi. Jällegi on küsimus loomade elutingimustes ja näiteks kassi panna mingit trikki tegema vägivallaga küll ei õnnestu. Need loomad elavad nagunii inimestega koos ja miks mitte läbi sellise etenduse lapsi harida.
29
Maarika JäätmaIRLTüri vald
Ringkond nr 1
Ei ole, kasutatakse teistes omavalitsustes asuvate varjupaikade teenuseid. Meil on olemas selleks vastav spetsialist. Jah.Ei oska vastata.Omavalitsustel napib raha. Arvan, et jah. Ei. Pigem ei.
30
Svyatoslav MayerKETallinn, HaaberstiEi aga kindlasti peab olema,sest inimene peab hoolitsema meie väiksemate vendade eest.Ma arvan et seda loomad pidatakse kinni ja viivad loomavarjupaika paljasaares,ja seal juba kontrollitakse kas loom on kiibitud v6i mitte ja kui on siis vastutav isikud juba otsivad looma omaniku.Jah ma pooldan seda m6tte.Ma seda ei otsusta aga tulevikus uuritan aidata seda kusimuse lahendamiseksArvan et jah,peame aidata igauks kes vajab.Ei oleMa arvan et meie territoorium ei soobi selle jaoks Arvan jah kui see ei kahjusta loomi.
31
Peeter ÕunapuuEKREPärnu linn
Ringkond nr 1
Tean,et Pärnus on olemas koduloomade varjupaik ja mu oma vanem poeg võttis sealt omale koera perre.Arvan,et iga koduloomade varjupaiga juures võiks olla väljaõppinud spetsialist järelvalve alt väljunud loomade püüdmiseks ja samas varjupaigas saaks ka paigutuse.Kindlasti olen kiibistamise ja registreerimise poolt,siis on asjas ka kord majas ja kadunud looma leidmine lihtsustatud.Kindlasti karistada karmilt ja vastavalt seaduses ettenähtud korra järgi sulgeda sellised "vabrikud".Kindlasti peaks,sest iga elu on püha.Ma küll nüüd isiklikult ei tea,et kuskil oleks juhtloomadega vaegnägijatel liikumine keelatud. Olen kindlalt karusloomafarmide vastane.Vastan sellele küsimusele nii,et mulle on alati väga sant tunne olnud,kui näen puuris loomi,kus on nende vabadus piiratud.
32
Rita KaljusEKRETapa vald
Ringkond nr 1
Ei ole varjupaikaIkka loomaksed kokku korjata ja lähimasse varjupaika suunataEi poolda , kuna toimib vägagi ebaefektiivseltKaristusseadustikust tulenevalt. Välja töötada professionaalide poolt vastav eelnõuIgal juhul peabEi ole Lubaksin , kui see on loomasõbralike tingimustega Kiisukesed , koerakesed ..sellised väikesed loomad : miks mitte
33
Raivo PinkIRLTüri vald
Ringkond nr 1
Ei, kasutame lepingulist lahendust.Spetsialisti abiga.JahNendega tuleb vastaval ametnikul süsteemselt tegeledaEelarve on pingeline ja valmib alati kompromissede tulemusenaJahPigem ei, aga seda määrab keskonnamõjude hinnang ja detailplaneering, ning muidugi volikogu otsus.Ei oska vastata, ilmselt oleneb see etendusest.
34
Piret LõokeKEHarku vald
Ringkond nr 1
Harku vallas ei ole varjupaika ja kahjuks on neil praegu leping Sinirebase varjukaga ning vallas ollakse sellega millegipärast vägagi rahul. Lahendus tuleks leida koostöös kogukonnaga ehk siis kohalike aktivistidega. Varjupaik ei ole lahendus. Kahjuks on meil hetkel olukord, kus paljudele Tallinna ümbruse valdadele pakub ainsana teenust Sinirebase. Olles ise Kose vallas ametnik, pöördusime ka Tallinna loomade varjupaiga poole teenuse saamiseks, aga sealtpoolt tulid sellised tingimused, mis välistasid igasuguse koostöö kahjuks. Minu nägemus oleks ikkagi selline, et igas vallas võiks olla nn kasside varjupaik või tuba, st et vald koostöös kohalikuega leiab lahenduse ja majutuse võimalused ja samas mõni kohalik saab tööd. Sama võiks olla koerte puhul eraldi võimalus neid koostöös loomakaitseorganisatsiooniga kinni püüda ja majutada juba oma vallas, mitte transportida linna varjupaika.Pooldan täielikult kiibistamise kohustust. Arusaamatuks jääb registreerimise kohustus. Tegelikult peaks kiip paigaldatama juba koos registreerimisega, isegi kutsikatele, kes müüakse/jagatakse hiljem laiali. Samuti peaks see registreerimine olema tasuta ja hõlmama ikka ühte ühtset andmebaasi. Veel peaks olema registrist näha nii kutsika kasvataja kui ka kõigi eelmiste omanike kontaktid. Elu on näidanud, et tihti jõutakse eriti tõukoerte puhul kasvatajani, st teatakse kes on kasvataja, aga puuduvad kontaktid.Sellega on nüüd raskem probleem. See tuleks lahendada riiklikul tasandil. Kohalik omavalitsus saab siin silma peal hoida, kõik kiibistada lasta kohustuslikult ning koostöös kohaliku vet ametnikuga käia pidevalt kontrollimas tegevust. Asjade käestminekul pöörduda juba politsei poole abi saamiseks, krim asja algatamiseks ja loomapidamisõiguse äravõtmiseks. Kahjuks oleme täna olukorras, kus KOKS küll annab KOV õiguse kehtestada koerte ja kasside pidamise eeskirjad, aga selle alusel trahvida saab vaid siis kui tekitatud on tervise või keskkonnakahju, samuti puudub õigus KOKS-i alusel teha riiklikku järelevalvet. See on kõik hetkel riigi kanda ja politsei ja vet ameti rida loomakaitseseadusest tulenevalt.Loomakaitse jaoks üldjuhul raha rohkem olema ei pea (kui mitte võtta arvesse seda, et raha on alati vähe). Kui riik paneb volitusi rohkem, siis on ka raha rohkem vaja. Samas võiks riik ise eraldada erinevatele ametkondadele rohkem raha ja vägagi oleks tegelikult vaja riikliku veterinaarpolitsei loomist.Hetkel ei ole kuulda olnud, et nad kuhugi ei pääseks. Ainus, mida on kuulda olnud, et teinekord mõni bussijuht on virisenud.Ei näe põhjust lubada Siin on nüüd kõik pandud ühte patta ja vägagi intrigeeriv küsimus. Tsirkus ilmselt oleks ei all. Samas muud meelelahutused kus kasutatakse loomi?? Hmm...koerte agility etendused lähevad sinna alla ju, koertenäitused ka puhas meelelahutus, kus kasutatakse loomi jne jne...neid ikka lubaks, hulluks ei maksa ka minna.Tänan küsimustiku eest.
On vägagi kiiduväärt, et ka selles suunas taustakontroll tehakse, iseasi paljud siin vastavad nii nagu mõtlevad.
Olen ise võtnud kaks kassi just hoiukodust-varjukast. Ning seoses oma tööga aidanud likvideerida nii mõnegi vabriku (neist kuulsam vast Õle tn tädi juhtum, kust läks uude koju üle 10 koera) ja ka Randa Randma juhtumi avalikkuse ette toomine.
Ma oleks lisanud sinna veel ühe intrigeeriva küsimuse. Kui on valida - terve kass varjupaigas või äsja leitud ühepäevane kassipoeg, kes vajab ülespoputamist, ravi jne. Siis kuhu peaks panema raha ja kummale peaks eutanaasia tegema? Meil pannakse hetkel magama tonnide kaupa täiskasvanud ja terveid kasse ja samas poputatakse meeletu raha eest juurde poegi. Vat see on mõttekoht hetkel kui raha on täpselt niipalju kui teda on ja kõigile puht füüsiliselt ei jagu. Arusaadavalt on kõigil õigus elule, samas kui me juba peame neid valikuid tegema ja teeme igapäevaselt, siis miks selliseid? Ja millise teeksite Teie? :)

Ma siiralt loodan, et meie elu läheb paremaks ja raha tekib juurde ning absoluutselt kõik loomad, kes siia ilma sünnivad, saavad hea ja sooja kodu.
35
Urmas PiigertIRLTüri vald
Ringkond nr 1
Minu andmetel minu omavalitsuses loomade varjupaika ei ole.Omaniku järelevalve alt loomade püüdmine ja pidamine on pandud kohaliku omavalitsuse ülesandeks. Tean, et Türi vallas on loomi viidud Viljandi loomade varjupaika, mida siis korraldanud kohalik omavalitsus. Püüdmisega võiks tegeleda selleks vastavat litsentsi omav isik. Kindlasti peab looma püüdmise ja pidamise eest tasuma ka looma omanik ise (juhul kui on omanik teada). Kindlasti tuleb kolmel uuel Järvamaa omavalitsusel asutada mitme peale üks loomade varjupaik ja nende loomadega ning nende omanikega ühiselt tegeleda.Kindlasti pooldan. Aitab paremini leida omaniku järelevalve alt väljunud looma peremeest.Seisan selle eest, et see omavalitsuse territooriumil täielikult ära keelatakse, kooskõlas kehtivate õigusaktidega.Eks ikka on vaja. Ka loomad vajavad meie tähelepanu, s.h rahalisi vahendeid, et neid kaitsta.Arvan, et on. Õigemini peaks olema. Miks ma arvan, sest isiklikult ei ole täheldanud linnapildis erivajadustega inimest koos oma juhtkoeraga. Aga kindlasti peab ligipääs olema avalikes kohtades. Vastasel juhul minnakse vastuollu Eesti Põhiseadusega.Kindlasti mitte.Ei ole tsirkuse huviline. Ja need loomad ei pea ka seal osalema. Loom kasvagu omas keskkonnas, kuhu ta loodud on. Kes tunneb huvi loomade eluolu vastu, saavad külastada näiteks Tallinna loomaaeda, mis pakub suurepärast ülevaadet.
36
Teele RajaValimisliit VäikelinnSaku vald
Ringkond nr 1
--------Tänan Teid kirja eest. Minu kanditeerimine valimistel ja teema mida esindan on seotud ainult turvalisusega.See on teema milles olen pädev kaasa rääkima ja eest seisma. Loomad on väga oluline osa meie elust aga siinkohal pole mina õige inimene selles osas avalikult sõna võtma ja meie Valimisliidu nime alt rääkima.
37
Sale MantsikValimisliit EdumeelSaku vald
Ringkond nr 1
Minu teada ei olePüüame kinni ja viime varjupaikaJahIga inimene peab vastutama oma lemmiklooma eestJahMinu teada ei oleEiNii ja naa
38
Indrek Sarapuu SDEPõlva vald
Ringkond nr 1
Meie omavalitsuses see puudub, kasutatakse vajadusel lähimat, Võru varjupaika.Ma lähtuksin ennekõike humaansetest printsiipidest ning nõuaksin seda kõigilt asjaomastelt. Olen aastaid toimetanud siin Põlva ühismeediat ehk Facebooki gruppi Põlva Kodanik (7500 liiget), kus on pidevalt antud teada hulkuvatest loomadest. Võib öelda, et enamsu, kui mitte kõik, on leidnud tee koju või siis saanud hoole alla. Pean seda infokanalit tõeliseks loomsõbralikuks nähtuseks. see on koht, kuhu tasub veelgi enam panustada.Pooldan.Taunin sellist tegevust.Kindlasti peab olema, kuid kui palju, seda ma ei oska öelda. Sõltub analüüsist.On kohti, kus see on raskendatud, kuid suures osas on nõuetele vastav. Kindlasti mitte. Olen keskkonnakaitse eriala lõpetanud Räpina Aianduskoolis ja seetõttu leian, et see on keskkkonnale äärmiselt kahjulik ettevõtlus. Ohud on ennekõike võõrliikide pääsemisel loodsesse. Loodusliku tasakaalu korrast minek ja paljud muu selleha seonduv. Probleemid toidunäljas kajakatega. Vähetähtis pole ka reostus temaatika, mis selle ettevõtlusega kaasneb.Kui see minu teha on, siis kindlasti mitte. Olen ise kassi, koera ja papagoi omanik. Armastan oma loomi ja leian, et loomasõber võiks hoida omi kodus. Sunniviisiliselt dresseeritud loomad ei ole mingi vaatamisväärsus.
39
Kristel RannaääreSDETallinn, KesklinnJah, Tallinnas on varjupaik olemas. Olen seda ka ise külastanud.Omavalitsuse rahastatud organisatsioon võtab koduta looma enda vastutusele ja viib ta enda hallatavasse varjupaika. Varjupaigas läbib loom kontrolli, saab vajadusel ravi ning jääb koduootele. Minu soov ja visioon on, et loomad saaksid varjupaigas olla kuni (uue) kodu leidmiseni ning ei läheks hukkamisele. Selline varjupaik vajab kindlasti korralikku rahalist ressurssi. Näiteks peavad ruumid olema piisavalt suured, et niigi stressis loomad saaksid olla soovi korral privaatsemalt. Praegune olukord osades varjupaikades on vastupidine, näiteks kasside ruumid on ülerahvastatud ning paljud asukad on seetõttu suures stressis ja võivad ka kogeda teiste koduootajate poolt vägivalda. Lisaressurss kulub ka kindlasti leitud loomadele (uue) pere leidmisele.Jah, pooldan 100%. Olen vägagi teadlik probleemist, et Tallinnas on kiibistamine küll nõutud aga registrisse kandmine ei ole kohustuslik. Praktikas tekib seetõttu olukord, kus leitud looma kiibil puuduvad omaniku andmed ja seetõttu on omaniku leidmine keerulisem, sh aeganõudvam, kui see üldse lõpuks ka õnnestub. Mul on hea meel, et Tallinnas on sotsidel ka valimisprogrammis kirjas see, et kiibistamine ja registreerimine on kohustuslikud.Lemmikloomavabrikute takistamine käib kindlasti koostöös vabaühendustega, kes samamoodi seisavad loomavabrikute vastu. Siinkohal näen võtmerolli ennetustöös ning juba olemasolevate loomavabrikute avastamises ja kaardistamises. Ning seejärel saab koostöös loomade eestkosteorganisatsioonidega ja võib-olla ka VTA-ga töötada nende sulgemise suunas ning leida loomadele kindlasti ka pered.Kindlasti, sest iga omavalitsus puutub kokku nii kodutute loomadega, loomade väärkohtlemisega nii eraisikute kui ka loomi ekspluateerivate suurtööstuste poolt ning see valdkond peab olema rahastatud võrdselt teiste valdkondadega, millega KOV tegeleb või piisavalt, et tagada loomade heaolu.Kahjuks ei ole ma veel teadlik, kui paljudesse avalikesse kohtadesse on võimalik Tallinnas siseneda juht- ja abikoertega. Kindlasti olen ma aga selle poolt, et kõigil erivajadustega inimestel oleks ligipääs avalikesse kohtadesse ja võimalus mugavalt linnas liigelda.Ei! Ma ei poolda mingil juhul karusloomafarme ning kui omavalitsuses need eksisteeriks, siis olen selle poolt, et need läheksid sulgemisele vastavalt loomaõiguste valdkonna eksperdite soovitatud juhistele.Ei! Tsirkuseetendused või muud meelelahutuslikud etendused, milles kasutatakse loomi, ei tohiks olla lubatud kuskil. Pean siikohal silmas nii metsloomi kui ka lemmikloomi, sest me ei tea kunagi, kuidas neid loomi treenitakse, hoitakse ning lisaks ei ole loomulik loomade pidev reisimine ja esinemine. Samamoodi ei poolda ma ka püsivate rajatiste loomist, mille üks osa on loomade heaolu piiramine või nende kasutamine meelelahutuslikul eesmärgil. Looma eksisteerimise eesmärk ei ole pakkuda inimestele meelelahutust!Olen suur loomasõber ning olen panustanud ka ise sellesse, et loomade heaolu oleks parem, eriti kodutute loomade heaolu. Teie poolt esitatud küsimused on asjakohased, kuid tahaksin ka juhtida tähelepanu, et tegu on valdkondadega, mis vajavad nii mahukat finantsilist toetust kui ka üldist konsensust (ka riiklikult tasandil). Minu võimuses on siinkohal tõstatada loomade heaolu teemasid ning tegutseda teiste veenmise suunas.

Õpetajana tean, et suur roll on ka ennetustööl lastega- loodusõpetuse tundides ei saa me vaid tutvustada loodust ja loomi, vaid oluliselt suuremal määral peaksime rõhutama looduse ja keskkonna hoidmist ning loomade õiget kohtlemist. Lapsed kujundavad meie tulevikku ning meie peaksime kujundama oma lapsi hoolivalt käituma neid ümbritseva suhtes.

Lisaks näen, et peab juurde andma teatud organisatsioonidele, kes tegelevad loomadega, suuremad volitused eestkostega tegelemiseks. Kuid suures osas on pädevus volituste andmises riigil, vähemal määral kohalikul omavalitusel.
40
Raissa VaresSDEKohtla-Järve linn
Ringkond nr 1
Kohtla-Järvel on loomade varjupaikHulkuvaid loomi ei tohiks tänavatel olla, neid oleks vaja kinni püüda ja paigutada varjupaika. Juhul kui leidub omanik, siis tagastamine peaks olema tasuline. Omanikul on kohustus oma looma eest hoolitseda ja silma peal hoidma.Ei tea, pigem “jah”. Samas kuidas seda saavutada? Iga kohustuse osas peab järelvalve.Nähtavasti seda ei saa ellu viiaEi oska öelda Minu teada ei ole, ei ole ka ise näinudKindlasti eiLeian, et õige tsirkuseetendus peaks toimuma tsirkuse hoonetes.
41
Kristjan MännaIRLTüri vald
Ringkond nr 1
On sõlmitud leping teenusepakkujaga. Teenust osutab vastava ettevalmistusega spetsialist. Kindlasti pooldanTuleb igat juhtumit asjatundjatega eraldi vaadata. Arvan, et raha on piisavalt. Arvan, et on. Ei poolda. Pigem luban, sõltub muidugi nn. etendusest.
42
Matti NappusValimisliit MeieSaue vald
Ringkond nr 1
--------Meil on moodustamisel suurvald Saue, seoses sellega ei oma- mitte mingisugust ülevaadet.
Lugupidamisega,
43
Riho KiisValimisliit VooremaaJõgeva vald
Ringkond nr 1
Minu teada ei ole meie omavalitsuses sellist kohta. (häguselt muidugi meenub kassidele vist isegi on olnud (on) väike varjupaik, täpsem info siinkohal puudub.Omanik on ise kohustatud püüdmaks oma lahtipääsenud looma. Kuna omavalitsuses vastav asutus puudub, kes tegeleks loomade püüdmisega, tuleb omanikul loota heale õnnele ja tähelepanelikele naabritele, et looma leida. Viitaks siinkohal Loomakaitse seadusele ning Loomatauditõrje seadusele.Pooldan kiibistamist asulates ja linnades, maakohas ei pea vajalikuks neid kuna väga sageli looduslik valik teeb pahatihti koduloomadega oma töö. ( Tuleb rebane viib kassi ära, tuleb hunt murrab koera maha jne. Maal on koduloom enamasti pereliige ja looma hoitakse (kindlasti on ka erandeid).Minu jaoks on lemmikloomad kassid ja koerad, seega ei tea ühtegi loomavabrikut. Kui peetakse silmas muid närilisi keda kasuka pärast paljundatakse, siis see , et rikutakse lemmiklooma pidamise määrust on väga halb. Loomulikult tuleb mõista ka vahet, mis on lemmikloom ning mis on pudulojus. Ei näe otsest vajadus, ei näe Jõgevamaal suurel hulgal loomi hulkumas. Looduslik valik teeb oma töö nende loomadega, keda omanikud või uued omanikud üles ei leia. Ei ole kursis täpselt, aga seisukoht on selline, et loomulikult peab erivajajadustega inimeste juht- ja abikoertel olema võimalus siseneda avalikesse kohtades. Ebaõiglane ja julm on mitte lubamine. Ärge nüüd valesti aru saage, aga vastu ei ole kui sellega ei kaasne müra ja haisu. Kui võrrelda pudulojuste farme või piimafarme karusloomafarmiga- mis neil vahet on? Inimesed söövad liha ja see liha ei teki lihtsalt kosmosest. Piima joovad ju ka enamus, kas siis peaks piimafarmid ära keelustama? Ei tasu niiöelda hulluks ka minna nende asjadega.Jah. Loomad on tsirkuse kultuuri osa olnud väga pikka aega. Loomade väärkohtlemist ei poolda, aga inimesi on erinevaid seega ei tea kuidas täpselt tsirkuse loomi üleval peetakse.
44
Terje KespreSDETüri vald
Ringkond nr 1
Ei ole, leitud omanikuta loomad viiakse Viljandi varjupaikavastus vajaks natuke rohkem süüvimist, hetkel ei oska midagi paremat välja pakkuda, kui vabatahtlike abi ja varjupaigad.
Varjupaikade ülalpidamises võiks oma osa olla ka omavalitsustel.
Jah Kui on rikutud lemmikloomade pidamise määrust, siis on võimalik seaduse abil asju reguleerida. Kindlasti on avalikustamisest väga palju abi.
Kui oleks seadusega võimalik, tuleks ära võtta loomapidamise õigus.
Kui peaks ilmnema korduvaid ja lahendamata probleeme, siis peaks.kahjuks ei oska vastata, kuna ei ole selle küsimusega kokku puutunud.Ei, isiklikult olen selle vastuEi, isiklikult olen selle vastu
45
Katri HaavisteIRLJõgeva vald
Ringkond nr 1
ei olemina viiksin nad varjupaika aga Jõgeva omavalitsused hukkavad,sest see tuleb odavam,kui sõit Rakverre.Seepärast talusime aastaid ühte hulkuvat kassi, kes haigusi levitas.jah aga Jõgeval pole kunagi ühtki soodustust nagu suurlinnades,kuhu me loomaga sõitma ei hakka.Isegi 3 le loomale korraga kiipi pannes pole soodustust.võtaksin sundkorras ära ja steriliseeriks ja siis tagastaks omanikulejah ei oska öeldamitte mingil juhul ei iialgi
46
Raivo VarikValimisliit Eesti Ellujäämise Kogukond
Pärnu linn
Ringkond nr 1
Kodutute loomade varjupaik on olemas ja selle töö on eeskujulik. Kui juunis majutati 45 kassi, siis augustis juba 20 võrra rohkem. Rahastus peab olema stabiilsem, sest majutust korraldatakse korjandustega ja tihti ei piisa pelgalt töötajate entusiasmist. Kui loomadele süüa anda ei ole, siis on "kuri karjas". Selleks sobib loomakaitsetalitlus riigipoolse rahastusega. Seni on kadunud-kaotatud loomade infot jagatud loomakliinikute ja meedia vahendusel. Hüljatud loomad satuvad varjupaika. Registreerimist pooldan, kuid kiibistamist ei poolda kiipidega kaasnenud ja ilmnenud luuvähi sageduse tõusu tõttu kiibistatud loomadel. Tõuseb risk haigestuda ka leukeemiasse. Märgistada võiks ikkagi inimlikumalt, mitte mingi kiirgava tehisesemega, mida pole veel piisavalt uuritud või ei soovitagi uurida. Pigem ohutu tätoveering. Seda takistaks seadusandluse tõhustamine ja kontroll. Tegelikult on väga raske tegeleda selle alaga varjatult ja edukalt, kui on toimiv kontroll.
Seni tegelevad kennelliidud info vahetusega ja ega neid nn. koerafarmereid nüüd nii palju ka pole. Korra aastas näiteks kontrollida koerte pabereid kui need on. Krantse müüa ei õnnestu, nii et vahele jäävad ikkagi petta saanud või petta kavatsevad isikud "tõukoertega". Auto ülevaatus on näiteks1 kord aastas, koertel kord 2 aasta jooksul näiteks.
Peaks kindlasti olema rohkem raha kui seni. Tean neid probleeme ja inimesed, kes seal tegutsevad on tõesti väga tublid. Nende panust tuleks austada riigipoolse abi suurendamisega. Väga kursis pole, kuid arvan, et olulistesse kohtadesse küll. Arvan, et erijuhtudel leitakse ka lahendused.
Isiklikult ei pea karusloomafarme inimlikuks nähtuseks, kuid ettevõtluse vormina seda nüüd keelustada...Ise ei poolda seda karusloomafarme . Pooldan tasakaalustatud, harmoonilist suhtumist loodusesse - me ei peaks võtma loodusest enam kui vajame hädapäraseks tarbimiseks. Ärid looduses tuleb keelustada. Loodus on meie elukeskkond, mida tuleb iga hinnaga säilitada, mitte majandamisobjekt. Mina keelaks igasuguse tegevuse, mis kahjustab meie kodu ehk loodust, olenemata selle ala tulususest. Olen looduse ja eriti täiesti unikaalse looduskoosluse Eestimaa näol säilitamise poolt ja valmis selle säilimise eest võitlema. Ei laseks. Tsirkuses loomi piinata on sama, mis teha seda ükskõik mis muul viisil. Me oleme loodusele nii palju kurja teinud, et kui see meile ükskord kätte maksab inimliigi hukkumisena, siis ma arvan, et see on väga õiglane. Inimene on täna nii ahne ja alaarenenud, et hävitab ise ära oma kodu ehk keskkonna, kus ta elab. Nimetage mulle mõni loomaliik, kes nii arutult käituks? Ehk on inimene ise teiste loomaliikide suhtes alamliik :)Kõike head ja olen tänulik teie tegude eest.
Jõudu ja jaksu olemaks edaspidigi empaatilised ümbritseva suhtes.
Loodus on meile kõik, kuid meie ei ole looduses veel kõik.
47
Liina PiirisaluValimisliit Üheskoos edasiNarva-Jõesuu linn
Ringkond nr 1
Ei olelahendus on leitud, linnal on leping loomade varjupaigagakindlastiloomaarsti kontrolliga tegevuse üle võimalik loodan, et jah pigemini ei lubaksEi.Suur tänu Teile, et Te ka meile, Eestimaa kaugeimale nurgale tähelepanu pöörate. Vastan Teie küsimustikule, väljendades vastustes oma isiklikke seisukohti.
48
Maria JõpiselgValimisliit KodusaarHiiumaa vald
Ringkond nr 3
Meie omavalitsuses ei ole kodutute loomade varjupaika.Praegu on võimalik lahendada olukord vastavalt valla määrusele, kuid sooviksin arendada koostööd Läänemaa kodutute loomade varjupaigaga ja luua ka saarel hoiukodude süsteemi.Üleriigilist kiibistamis- ja registreerimiskohustust ei poolda, pigem on see vajalik suuremates asulates. On piirkondi, kus see tooks juurde liigset bürokraatiat inimestele. Ei taha laskuda äärmustesse, see tooks omakorda erandite vajaduse jne. (Olen kaotanud 2 kassi tänu rebastele, ometi peab kass minu majapidamises liikuda saama, sest meie aidas on hiiri ja rotte. Nende mürgitamist ma ei poolda, kuna nad võivad sattuda söögiks metsloomadele, lindudele.)Lähtun põhimõttest, et ka tilk suudab uuristada kivisse augu. Olen alustanud iseendast ja oma lastest: oleme teadlikud, vastutavad loomapidajad ehk meie kaks isast kassi (15 a ja 9 a) on kastreeritud. Olen levitanud ja levitan ka edaspidi seda ideed. Mõtteviis muutub põlvkondadega, püüan seda teadmist levitada oma tutvus- ja suhtlusringkonnas, ka avalikkuses. Kindlasti kavatsen ka edaspidi teha koostööd erinevate organisatsioonidega ja levitada laiemalt vastutustundliku loomapidamise ideed sõltuvalt võimalustest. Lemmikloomavabrik ongi äärmus, mida ei ohja ka kehtestatud reeglid.Kindlasti.Jah.Ei.Sõltub loomadest, taas ei taha laskuda äärmustesse. Kindlasti on välistatud suured loomad.
49
Illar OleskSDEKehtna vald
Ringkond nr 1
Ei tea olevat- lähim on ikka Rakus ja siis PärnusRiiklikult, kuna loomad ei tunne omavalitsuste piire , see on ressursimahukas , vajab konsentreeritust ja on rohkem tiheda asustusala probleem.Ja kuid on olemas ka „vääramatu jõud“ , st. Tuleb lihtsustada ka tahtevastaselt tekkinud järeltulijate „omanikustamine“- kas inimesele või teispoolsusele!Ei tea probleemi olemasolust Kehtna vallasEi.Ma arvan küll, et probleemi pole- mina küll ei tea ühtegi ametnikku või inimest kes takistaks. Kui sellel on olemas kogukondlik tahe ja põhjendus, siis küll. Riiklikud seadused seda ju lubavad, ka Põhiseadus. Tsirkus on meelelahutuslik etendus , loomade pidamine nendes on kinnitatud eeskirjadega, seega ja.
50
Rein MerilaEKRELääneranna vald
Ringkond nr 1
EiKoostöös Loomade Varjupaigagapooldan teatan loomakaitsjatelepeaks küllMeil sellist teenust ei oleEiEi
51
Tiit KuusmikREFLüganuse vald
Ringkond nr 1
Ei ole. Meil on leping Kohtla-Järvel asuva firmaga Grey Dogs. Ilmselt oleks see positiivne samm. Ei kavatse. Aasate kogemus näitab, et seda on piisavalt. On. Ei.Ei.
52
Helle KullerkuppEKREPärnu linn
Ringkond nr 1
jahPärnus toimib väga hästi, Olen ise teatanud koera hulkumisest ja paari minutiga auto kohal ja omanik oli juba teada. Samas on minu isase koera jooksuaegadel üle aia käimise puhul korra kutsutud loomapüüdjad, kuid jätsid koera koduväravaase ootama, sest naaber oli hea ja tetas, et see on selle maja koer. see näitab töötajate inimelikkust, mitte pelgalt raha teenimise võimalust koera ära viimisest.ei poolda, tulemus on ikka see, et seadusekuulakas ja loomast hooliv kodanik teeb seda nii kui nii,kuid loomakaitsest mitte midagi arvavad kodanikud või ka tõesti vähekindlustatud pered ei tee seda. Seega, selle kohustusega justkui survestame niigi korralikke kodanikke, kuid paljud ei täide seda kohustust. Ärme loome seadusi, mida nii kui nii ei täideta ja ei ole paljudel võimalik täita. Mittetäitjaid ei saa ka trahvida, sest sageli pole neil lastele söögirahagi. kasvatame parem lastes loomaarastust ja selgitame juba lasteaias, miks peab loomal kiip olema.Siin töötab ikka "naabrivalve" ja vihjetelefon. Kui minu koeral on kutsikad , siis pole see ametnike asi uurida, mis ja kui palju neid kutsikaid on. Kui asi võtab kahtlased mõõtmed, siis tuleb sekkuda ja kontrollida.Omavalitsused maksvad ja toetavad niigi varjupaiku ja maksvad vahel kodanike koerte ja kasside varjupaiga arveid. Hetkel on vaja siiski suurendada laste ja vähekindlustatud perede aitamise eelarve osa.Eelarve on pingelineKindlasti ei ole, kuid juht- ja abikoertesse suhtumine on kodanike poolt väga sõbralik ja kodanikuabi on igapäevane asi, mida võib näha. Esialgu tuleb tagada puudega inimeste ligipääs avalikus ruumis. karuslooma farmi ei luba rajada ja viimasedki peaksid lõpetama eksisteerimise.Kindel EI. Pärnumaa EKRE koosneb paljudest loomasõprades, mina ringkonna juhina olen lipuhoidja 3 koera ja kahe kassiga. Aga nüüd küsimuste vastused:
53
Uno MuruveeKEVinni vald
Ringkond nr 1
Ei oleSee on juba lahendatud, kuna viiakse loomad varjupaika, väljaõpetatud inimeste poolt.JahKindlasti takistan, kui sellekohalist infot saan. Püüan lahendada läbi Eesti Loomakaitse Seltsi.Raha on selleks juba eraldatud piisavalt.Jah on EiOleneb olukorrast ja etendusest
54
Olev TederEKREPõltsamaa vald
Ringkond nr 1
Minu teada ei ole, on Tartus, mis ei ole kaugel. Võtsin sealt omalegi kassi.Tegemist üksikjuhtumitega, isiklikult ei ole pikka aega hulkuvaid loomi siinkandis näinud. Pooldan, kuid tasuta riigiteenusena.Kui rikutakse seadust, siis see küsimus oleks politseile.Jah, näiteks reservis üksikjuhtumite tarbeksPeaks olemaOmavalitsus ei kehtesta riigis seadusi. Küsimus RiigikoguleSama, mis eelmine
55
Urmas TähtSuur-Järvamaa valimisliitJärva vald
Ringkond nr 1
EiAnnaks selle töö spetsialistide hooldeJahVõtaks loomad ära ja keelaks omanikul loomade pidamise.JahEiEiEi
56
Meelis KolkSaue valimisliit "Koostöö - Meie vald"Saue vald
Ringkond nr 1
Minule teadaolevalt mitte.Tuleks luua üle-Eestiline MTÜ võrgustik kelle ûlesanneteks oleks väljakutsetele reageerimine, kohapealne omaniku tuvastamine (kiibikontroll) ja omanikega kontakteerumine lemmiklooma üleandmiseks. Kiibita lemmikloomadest tuleks teha koheselt pilt ja postitada MTÜ ametlikule ja propageeritud veebilehele ja sotsiaalmeedia kontodele, mis peaks olema hõlpsaks abivahendiks oma kadunud lemmiklooma leidmiseks. Lemmikloomad kelle omanikud esimesel nädalal välja ei ilmu, vòiks vòimalusel anda vabatahtlikele ajutistesse kodudesse kuniks looma omanik välja ilmub. Pikema ooteaja puhul aidata lemmikloomale kogukondade abil uus kodu leida. Kindlasti ei poolda ma loomade hukkamist.Jah, kindlasti.Siinjuures tuleks anda rohkem òigusi loomakaitseorganisatsioonidele ning parandada ka nende ja Eesti Politsei vahelist koostööd rikkumiste tuvastamisel ja neile kiire punkti panemisel.

Ma ei ole kursis kui suured summad on selleks tänasel päeval juba kohalikus omavalitsusrs eraldatud kuid kahtlemata peab loomi kaitsma ja kohtlema inimestega vòrdväärselt. Sellesse sfääri tuleb kindlasti raha eraldada.Jah. Usun küll. Kindlasti mitte.Ei. Pooldan loomavaba tsirkust.Tervist,

Tänan küsimustiku ja selle eest, et seisate loomade eest kes end ise kaitsta ei saa. Soovin Teile selles osas jòudu, jaksu, kordaminekuid ja järjepidevust!
57
Lea RandValimisliit Ühtne ValdToila vald
Ringkond nr 1
Meie omavalitsuses loomade varjupaika ei ole.Ma arvan, et selleks peaks siiski pöörduma vastava organisatsiooni poole, kellel on selleks pädevus ja võimalused.Jah, üldiselt pooldan, seda eriti tiheasustusalal elavate lemmikloomade puhul. Kui kusagil metsatalus elab mõni kiibistamata ja registreerimata kass või koer, siis see pole vast veel kõige hullem.Ma ei oska öelda, kuidas ma seda takistada kavatsen. See on keeruline küsimus. Kui keegi sellise asjaga tegeleb või tegeleda tahab, siis vaevalt, et ta sellest kusagil väga valju häälega räägib. Pigem tehakse selliseid asju siiski varjatult. Kui aga tuleks välja, et keegi kusagil sellega tegeleb, siis tuleb kindlasti sekkuda ja teavitada loomakaitset ning teisi vastavaid asutusi.Jah Koertel on, inimestel ei ole.Ei.Kui keegi minu käest küsiks, siis ei.Vastan meeleldi, sest loomad ja kõik nendega seonduv on mulle südamelähedane.
58
Kevin PressValimisliit Kogukondade ViimsiViimsi vald
Ringkond nr 1
Ei. Vastavalt kehtivale seadusandlusele. Viimsi vallas toimib täna üsna tõhusalt FB-lehekülg, “Viimsilased”, kuhu kogunenud enam kui 6000 jälgijat. Kadunud lemmikloomade otsimine/leidmine on seal üks peateemadest, teavitan isegi üsna tihti. Usun, et lahendus oleks lemmikloomade kohustuslik kiibistamine, misjärel saaksid nende heasoovlikud leidjad omanikega kasvõi kohaliku lemmikloomakliiniku kaudu operatiivselt ühendust võtta ning loomaga pikemalt “püüdmata/pidamata” kokku viia.Jah, kindlasti.Saab lähtuda naabrite kaebusest müra, haisu või reostuse teemadel ning teha „vabrikantidele“ pidevalt ettekirjutusi ja trahve, mis sunnivad neid oma tegevust lõpetama või piirama. Toetan iga algatust niisuguse tegevuse takistamiseks.Raha on piiratud hulk ning abivajavaid vallaelanikke palju. Toetame kaasava eelarve kasutuselevõttu. Kui piisavalt suur hulk vallakodanikke toetab seal loomakaitse alaste tegevuste rahastamist, siis teeme seda. Usun, et enam kui raha toetaksid loomakaitset märksa rangemad seadused.Ilmselt mitte. Ehkki mina isiklikult ei tea ühtegi paika, kus selleks tehtaks takistusi.Ei.Ei.
59
Toomas PussValimisliit "Uus Jõgeva"Jõgeva vald
Ringkond nr 1
Ei ole.Riiklikult (!) selleks kutsutud ja seatud Keskkonnateenistus.Kahe käega pooldan.Usun (!), et teostamatu meite postsotsialistlikul AENGUMAAL.Kena, kui leitakse --- diplomaatiline udu- vastus.Koertega ON KEELATUD siseneda avalikesse siseruumidesse, Rohelised
peaksid mõjutama KOV- e tegema mõistlikke erandeid.
Kindlalt EI.Nii ja naa ---- lastele loomad meeldivad, tuleb kasutada NEID
õpetuslikul, kasvatuslikul, arendaval ja mentaalsel
eesmärgil.öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö
60
Meelis MetsmaSDEViimsi vald
Ringkond nr 1
Ei. Leitud looma peaks viima esmalt loomade kliinikusse, kus tuvastatakse kiibi abil, et kellele isend kuulub. Nii ja naa.Nn oma territooriumil läbirääkimiste tulemusel selliseid asju ei juhtu. Juhul kui mõtlesite valla territooriumil siis vabriku algete tekkimisel teeksin koostööd loomakaitse ja loomade varjupaiga inimestega kes oleks kindlasti läbirääkimistel oma teadmistega suureks abiks. Hetkel raske öelda kui palju või vähe loomakaitse tarbeks eelarves raha arvestatud on, kuna pole eelarve koostamise juures viibinud.Julgen öelda ,et suures osas on ligipääs olemas.Kuna vallas on tiheasustus siis seoses sellega on karusloomafarmi rajamine välistatud.Tsirkuseetendused on väga populaarsed on ju suurtel rahvastel riiklikud tsirkused, mis on üleilmselt tuntud, miks mitte lubada neid etteasteid omavalitsuse territooriumile.
61
Deivi OrgSDERäpina vald
Ringkond nr 1
Ei. naabrivalve korras.Jah.maks peale kolmandat.ei teaei teaei vist, aga põhjused pole ainult loomakaitselised.jah, sest paljud loomad tunnevad ise esinemisest lõbu. Koertevõistlustel ei peeta koeri piinatavaks pooleks.
62
Liina HansenValimisliit Meie PärnuPärnu linn
Ringkond nr 1
Pärnu linnas on olemas loomade varjupaik.Enamik senise halduterritooriumi ulatuses linnas elavatest loomadest on koerad ja kassid. Väga oluline on, et lemmikloomad oleksid kiibistatud. Seda selleks, et looma järelevalve alt väljumise korral saaks andmeid tema omaniku kohta ja saaks looma tagastada. Omavalitsus saab vajadusel omanikele koostöö abi pakkuda.Jah, pooldan.Juhul, kui rikutakse lemmikloomade pidamise määrust, peab omavalitsus tagama rikkujate vastutusele võtmise. Mul puudub selle kohta detailne ülevaade.Koertele on juurdepääs parem, kui erivajadustega inimestele. Kindlasti ei sooviks ma karusloomafarmi Pärnu linnaEi poolda loomade ebaväärikat kohtlemist, mis tsirkusetuuridega Pärnus on kaasnenud.Tänan Teid küsimustiku ja toetavate sõnade eest! Loomade tervishoid on väga oluline teema, et meie kõigi elukeskkond püsiks terve ja kestlik.
63
Lauri LäänemetsSDETüri vald
Ringkond nr 1
Ei ole. Seni on seda lahendatud nii, et tellitakse teenusena, arvatavasti jätkaksime seda. Aga ma eelistaksin lahendust, kus kohapeal toimiks võrgustik, kes hoiaks looma seni enda juures kuni talle uus omanik leitakse. Tean ühte Türi inimest kes sellega ka tegeleb ning oleks valmis sellist tegevust ka valla tasandilt toetama. Eelkõige peaks ta olema kodanikualgatus, valla enda poolne tegevus selles osas oleks pigem tüüpiline loomade varjupaik, ükskõik kuidas ka ei püüa. Pooldan. Hästi püstitatud küsimus :) Ma ei oma infot, millised võimalused KOVil selleks on. Minuteada üpriski ahtad. Kui eksin, võiksite mind palun valgustada. Nagu eelpool ütlesin, toetaksin meelsasti kogukondlikku tegevust sellel suunal. Kindlasti mitte. Hea meelega ei lubaks. Taaskord puudub infot KOVil olevatest instrumentidest taolist tegevust takistada. Kindlasti mitte. Loomadega tsirkus pole mulle kunagi meeldinud. Mulle väga meeldib teie aktiivsus. Täpselt õigel hetkel ja ma loodan, et see mõjutab meid, poliitikaga tegelejaid, õiges suunas, kui mitte kohe, siis kohe varsti :)

Alustuseks siis niipalju, et kandideerin Türi vallavolikokku, see moodustub praeguse Türi, Käru ja Väätsa valla ühinemisel. Ise olen Väätsa vallast, seega loodan, et oman piisavalt ülevaadet, et vastata.
64
Keio SoomeltSDERakvere linn
Ringkond nr 1
Jah.Loomakaitseseadus § 5. (3) Hulkuvate loomade püüdmist, pidamist, hukkamist ja korjuste hävitamist korraldab kohaliku omavalitsuse üksus oma territooriumil. Minu andmetel teeb KOV selles osas Varjupaigaga koostööd. Kui ei, tuleks see kindlasti sisse seada.JahEbaseadusliku tegevuse takistamise ja peatamisega tegeleb Politsei. KOV saab siinkohal olla heaks partneriks, kes tagab kvaliteetse infovahetuse ning kodanike teavitamise.Üksikuna iga valdkonda vaadeldes tundub loomulikult, et seal peaks olema rohkem raha. Populism saab sellistest lubadustest ka alati toitu. Paraku linnaeelarve planeerimisprotsess on märksa keerulisem, kuna raha ei ole kunagi üle. Samas, kui leitakse kattevahendid antud valdkonna eelarve suurendamiseks, siis loomulikult ei ole ma sellele vastu. Hetkel mina neid katteallikaid ei näe, kuid loomulikult ei ole see absoluutne tõde - kui kellelgi on asjakohaseid ettepanekuid, tuleb neid kindlasti kaaluda.Ei, see on kindlasti valdkond, kus KOV peaks enam panustama nii selgitustöösse kui ka vajadusel sekkuma läbi ettekirjutuste.Rakvere linna ei ole võimalik karusloomafarmi rajada.Küsimus ei ole selles, mida üks volikogu liige lubab või ei luba. Kui korraldaja tegevus on seaduslik, siis on KOV-il üsna keeruline midagi ära keelata. Samas kui küsimus oleks, kas toetan üleüldist loomade kasutamise keelamist tsirkuses siis jah, kindlasti.
65
Valdi ReinasValimisliit VooremaaJõgeva vald
Ringkond nr 1
Ei praeguses, Palamuse vallas , ega ka uues ühinevas vallas-Jõgeva vallas- ei ole hetkel kodutute loomade varjupaika.Pigem samadel alustel , nagu hetkel Palamusel- kehtib leping varjupaigaga, kes ise püüavad ja ka peavad. Mina ei välistaks uue varjupaiga tekkimist uues vallas- 14 000 elanikuga vallas võib seda vaja minna ja mina hääletaks ka stardiabi andmise poolt näiteks mittetulundusühingule varjapaiga loomisel. Ja muidugi on vallal võimalus inimeste teadlikkuse kasvule kaasa aitamisel, et loomad, kellelt ei oodata järeltulijaid, saaksid kas kastreeritud või steriliseeritud.Jah, pooldan, see aitab näiteks tuvastada kas heatahtliku omaniku, kelle juurest loom plehku on pannud või siis pahatahtliku omaniku, kes on püüdnud ise loomast vabaneda.Osaliselt on valikute hulgas ka punktis 2 kirjeldatu ja vastutav valla ametnik peab lihtsalt head tööd tegema.Raha peaks olema nii palju, et me varjupaigaga sõlmitud lepingut ilma piiranguteta täita suudaks.Ei julge väga kindlalt väita, aga usun, et vajadusel ikka on. Ise ei poolda, aga usun, et omavalitsus tegutseb vastavalt kehtivatele seadusandlikele aktidele.Igatahes mitte neid etendusi, kus kasutatakse tavamõistes looduses elavaid loomi.
66
Kersti LipvarsEKREVinni vald
Ringkond nr 1
Meie omavalitsuses ehk siis Vinni vallas ei ole minu teada loomade varjupaika.Meile kõige lähem asub Rakveres.Mina isiklikult olen seda probleemi korduvalt Vinni vallas elades lahendanud(mulle on tulnud võõrad loomad koju, kelle omanikud olen kohalikega telefonimängu mängides siiski ülesse leidnud, samuti on tänaval lahtipääsenud tõukoerad olnud korra juhtumis, kus tuvastasin ka lõpuks omaniku ning kutsud said tervelt koju tagasi) Probleem ei ole minu arvates KOV-i tasandil absoluutselt lahendatud.Rahastust tuleks tõsta, kiibistamine aitab ka kindlasti hulkuva looma koju tagasi, sest eesmärk ei ole ju loomi varjupaika saata vaid siiski võimalusel omani leida.Kui aga see pole võimalik, siis teeksin ettepaneku ka vahekodude rajamiseks ning vajaliku rahastuse otsimiseks.Loomad on muideks elusolendid nagu me kõik ja loomi TULEB KOHELDA INIMESTEGA VÕRDSELT!!! Minul on kodus olnud ja on väga mitmeid varjupaigast võetuid loomi ja ka hooletusse jäetud loomi.Olen väga rahul, et mul sellised toredad pereliikmed on ja kutsun ka teisi inimesi märkama ja hoolima.Samuti leian, et KOV peaks tegema koostööd loomakliinikuga, et vajadusel steriliseerida ning ravida viga saanud loomi-ka see peab olema korralikult rahastatud.Loomade püüdmisel peavad olema samuti omad ranged eeskirjad, sest looma ei tohi kindlasti asjatult terroriseerida selle nn."püügiga",need inimesed peavad olema saanud väljaõppe ja oskama loomadega käituda.Igas KOV-is peab olema see taoliselt korraldatud ja inimesed kes "meelega" oma loomi poetavad kuhugile peavad saama karistada-see peab olema kajastatud KOV-i eeskirjades.Mina suhtun eriti karmilt sellistesse teemadesse, mis on seotud loomadega ja loomade väärkohtlemisega.Väga pooldan, see aitab loomad koju ja ka võimaliku hooletu loomaomaniku tuvastada.Süsteem peab aga hästi töötama ja loomaarst kes kiibistab peab selle eest hoolt kandma(mitte isik, kes tuleb looma kiibistama), et looma andmed oleks ühtses andmebaasis.Kiibilugejad peaks olema igas KOV-is vastutavatel isikutel, samuti ka päästel.Kiibistamine peaks kindlasti olema rohkem organiseeritud kui täna ja see peaks olema tasuta kogu aeg.Kõikides KOV-ides peavad olema ühesugused loomapidamise eeskirjad ja ka kiibistamisenõuded-süsteem peab kõikjal toimima ühtemoodi ja hästi.Esimene mõte mis sellega tuli on see, et peab olema järelvalve-peab kontrollima neid inimesi näiteks siis kui nad müüvad, käima vaatamas tingimusi ja eeskirjade täitmist.Ega muidu ju polegi väga võimalik tuvastada neid pahade mõtetega inimesi.Seda peaks ka tegema ühtselt nii linnades kui ka KOV-ides ühesuguse põhimõtte järgi.Loomapidamistingimuste suhtes peab samuti istuma ühe laua taha loomakaitsega ja siiski võtma väga nende ettepanekuid kuulda-see peaks ka kõikides linnades ja KOV-ides olema ühtemoodi arusaadav.Eesti seaduseid tuleb seosed loomade õigustega väga palju karmimaks muuta ja seda loomade kasuks.Järelvalvet, mis on professionaalne ja pidev on vaja, rahastust sellesse valdkonda on vaja.Absoluutselt peaks, mina pooldan seda kahe käega.Kindlasti mitte, isegi karkudega on raskusi mõnda kohta ligi pääseda.Juhtkoer on inimese abivahend ja see on ju täiesti normaalne, et kuhu läheb inimene, sinna läheb ka juhtkoer.Rohkem infot on kindlasti vaja asutustele ja jällegi-järelvalvet.Ei, kategooriliselt kindel ei.Vinni valla territooriumil oli kunagi rebasefarm aga õnneks see peatati ja ka eelmine aasta lammutati maha.Karusloomafarmid on loomapiinamine!Ei, ja ka hääletasin selle vastu, et tsirkuses (meelelahutuses) kasutatakse loomi.See pole mulle kunagi vastuvõetav olnud, sest loom on elusolend, kellel on kõige ausam hing ning alati siirad emotsioonid ning looma koht pole tsirkuses.Selle vastu peaksid olema kõik KOV-id ja see peaks olema keelustatud, sest jällegi-mina pean seda loomapiinamiseks.
67
Vladas RadvilaviciusREFViimsi vald
Ringkond nr 1
ei teaei tea jahei teavõiksei teaeijah
68
Leili KangValimisliit Terve ValdKadrina vald
Ringkond nr 1
EiOstes teenust lähimast varjupaigastJahEestimaalaste teadlikkuse tõstmisega, palju on kinni ka infopuudulikkuses. Ei julgeta ega taheta nõu ja abi küsida. Seda raha on alati puuduEi oska vastataJätan vastamataJätan vastamata
69
Sigrid KajuValimisliit Meie ValdKose vald
Ringkond nr 1
Meil puudub kodutute loomade varjupaik.Arvan, et praegusel süsteemil ei ole muud viga midagi, kui et raha puudus seab kahjuks omad piirangud.Jah, pean seda väga oluliseks.Kui rikutakse määrusi, siis tuleb võtta kasutusele vastavad meetmed selle takistamiskes (lähtuvalt seadustest).Olen selles omavalitsuses elanud kogu oma elu ja ei leia, et siin oleks väga suuri probleeme loomapidamistega, et rikutaks määrusi või hulguks ringi kodutuid loomi. Mõned üksikjuhtumid esinevad, aga nendega tullakse omavalitsuse rahadest ilusasti toime.Ei ole isiklikult kokku puutunud selliste situatsioonidega, aga ei ole ka kuulnud, et kellelgi oleks olnud probleeme, et ei pääse oma tööloomaga kuhugi ligi.EiMetsloomadega mitte. Kassid ja koerad tsirkuses on mu meelest teine teema.
70
Margus MöldriSDEPõltsamaa vald
Ringkond nr 1
EiKasutame loomade varjupaiga teenuseid. JahKoostöös vastutava veterinaariga on võimalik selliseid vabrikuid kontrollida ja raamides hoida .Ainult rahaga ei tee midagi, süsteemne inimeste teavitamine on tõhusaim vahend loomade kaitsmisel.Arvan, et jah.EiOleneb etendusest.
71
Leo AadelREFHaljala vald
Ringkond nr 1
Ei oleEdastame info loomade varjupaika ning levitame infot ka läbi sotsiaalmeedia Kindlasti Tuleb teostada järelevalvet, kehtestada vastavad õigusaktid ja sekkudaAlati võiks rohkem ollaVeel mitte Kindlasti eiEsimesel võimalusel mitte, kuid palju sõltub seadusandlusest ja kogukonna avalikust hoiakust
72
Viktoria TsventarnajaKEKohtla-Järve linn
Ringkond nr 1
OnKõigepealt loomad peavad olema kiibistatud ja kantud ühisesse registrisse, mitte aga mitmesse erinevasse. Meil korraldab loomade põõdmist loomade varjupaik. Kuid inimesele, kes teatas loomast, see peab olema tasuta. Kulud peaks kinni maksma KOV või leitud omanik. Teenus peab olema kätte saadav 24 t ööpäevas. Need tingimused peavad olema sisse lülitatud KOVi poolt riigihanke tingimustesse.Jah. Toetan.Ei ole selle probleemiga kokku puutunud, kuid teataksin loomakaitseorganisatsioonidele ja küsiks nõu, kuidas toimida. Kindlasti, ei jätaks probleemi lahendamata.Kindlasti peaks, umbes 5-6 aastat tagasi tegin ettepaneku, et saaks lisavahendeid, et toetada kiibistamist omavalitsuses ja et, kodutud looma põõdmine oleks kätte saadav 24t ööpäevas, kahjuks, ei õnnestunud. Ainuke asi, mida õnnestus, et varjupaik reageeris aselinnapea või abilinnapea telefonikõnele ja sõitis kohale, siis selline juhtum maksti kinni.Arvan, et mitte.EI Arvan, et lubaks.
Tsirkused on erinevad ja suhtumine loomadesse ka.
73
Meelis ZujevIRLKeila linn
Ringkond nr 1
Ei ole.Seda küsimust ei ole võimalik lühidalt vastataSeni kuniks Politseil pole kiibilugejaid pole sel mõtet.Kas on andmeid, et neid on meie territooriumil. Tänasese seadusandluses on loom võrdsustatud asjaga ning sisuliselt on see omaniku õiguste piiramine. Kohustuste täitmist ei jõu nii või teisiti keegi kontrollida.Raha on vähe ka inimeste jaoks –ma pooldaks inimestele ( lastele ja sotsiaalselt risikrühmadesse kalduvate sihtgruppide) panustamist esamajoonesKindlasti mitte, kuid ega asi üleliia hull ka pole.Kõrval omavalitsuses juba on.Kui ma luban poliitikutle teha tsirkust, kes saavad selle eest palka, siis miks ei võiks loomad oma toidu eest teha tsirkust.PS need on puhtal minu isiklikud arvamused väga sügavalt arutlemata küsimuste eesmärgi pärast.

Palun selgitada, mis on selle küsimustiku eesmärk. Nimelist viitamist meediaväljaannetes ei luba.
74
Terje TederREFJõgeva vald
Ringkond nr 1
EI, aga peaks tulevikus olema, vähemalt maakonnas.Hetkel on valdadel lahendatud koostöös erinevate varjupaikadega (lepingud) ning paljude aktiivsete vabatahtlike abil. Tegelen ise juba üle 10 a hoiukodu pakkumisega ja peamiselt kasside aitamisega sh nende püüdmisega ning jõudumööda varjupaikadele väikseid kingitusi tehes. Leian, et vabatahtlike toetamine ja kaasamine on väga vajalik ka KOVide poolt. KOV saab aidata nt varjupaiga jaoks ruumide/kinnistu tasuta kasutusse andmisega, transpordiga, teavitustööga jne. Samuti võiks olla omavalitsusel olemas info nende territooriumil aktiivselt tegutsevate vabatahtlike hoiukodude kohta (see on juba MTÜde teema, jagada enda kohta infot).JAH aga kuniks see on tasuline ja puudub ühtne korralik üleriigiline register, asi toimima ei hakka. Eriti keeruline on kiibistamine maapiirkondades kuna inimesed kahjuks ei hakka loomaga sõitma 50-100 km lähima kliinikuni kiibistama. Kiibistamiskampaaniad tuleks tuua kohapeale sõna otses mõttes külast-külasse, tänavalt-tänavale (ehk saaks seda teha koos marutaudivastase süstimisega?) ja need peaksid olema tasuta või sümboolse tasuga.Oluline on pidev teavitustöö ja kiire reageerimine tänavale sattunud loomadele, et nad ei jõuaks hakata paljunema. (Sageli jõuab info, et juba mitu kuud on kuskil looma nähtud ja et nüüd on pojad ka... tulge aidake.) Olen ka ise aktiivselt teinud teavitustööd (jagades kampaaniaid sotsiaalmeedias, inimeselt-inimesele suheldes) lemmikute steriliseerimise/kastreerimise vajalikkusest. Samuti saab KOV palju ära teha et ei oleks hulkuvaid loomi, sekkudes ja omanike tähelepanu juhtides , eriti koerte puhul on see oluline.
Nn kutsikavabrikute vastu on kindlasti keerulisem võidelda ja seda ehk KOVi tasemel eriti teha ei saagi kui info ei liigu. Pigem eeldab see müügikuulutuste jälgimist ja kontrolli.
Hetkel raske kommenteerida kuna eelarvet loodaval KOVil veel ei ole aga kindlasti peaks vastav osa eelarves olemas olema.Valdavalt peaks olema (ei meenu ühtegi keelumärgiga kohta).Eeldatavasti mitte, kuigi ei ole otseselt karusloomakasvatuse või üleüldse loomakasvatuse vastane. Kõike saab teha humaansel viisil.Eeldatavasti mitte, ma ei käi ise tsirkuses ja seega ei oska eriti teemat kommenteerida.
Soovin teie organisatsioonidele jõudu ja jätkuvat tegutsemistahet ning püsimist reaalsuses, loomakasvatajad ja lihasööjad olid, on ja jäävad veel pikaks ajaks :)
75
Olari ValterValimisliit Ühtne ValdVinni vald
Ringkond nr 1
--------Tere, vastaksin hea meelega, kui selle teemad oleks minu valdkonnas ning ma oleksin pädev neile vastama.
76
Ülle LepassaarKEKohtla-Järve linn
Ringkond nr 1
OnOmaniku järelvalve alt väljunud loomade püüdmise ja pidamisega tegeleb meie linnas loomade varjupaik.PooldanEi poolda selliste vabrikute rajamist.Kindlasti peaks olema rohkem.Mitte igale poole. Mina ei lubaks.Mina olen selle vastu.
77
Tõnis PaljasmaEKREHiiumaa vald
Ringkond nr 1
--------
Meie nimekirja nimel vastab meie esinumber Paap Kõlar
78
Juhan SärgavaKE
Saue vald
Ringkond nr 1
Ei ole.Varjupaika lähetada loomapüüdjate abil.JahSeaduserikkujad kuuluvad korrale kutsumisele! Teadaolevaid meil hetkel õnneks lihtsalt ei ole.Vastavalt selgele ja klaarile vajadusele, ülerahastamine pole mõistlik.Pole hetkel tada, kus on vajadus on ja tingimused puuduvad.Hetkel ei ole pretsedenti. Ikka seaduse alusel, kuis siis muidu!
79
Risto KiilbergSaue valimisliit "Koostöö - Meie vald"Saue vald
Ringkond nr 1
--------Arutasime valimisliidus ning koostame teile ühise vastuse lähipäevil.
80
Kristiina Laura JärveIRLViimsi vald
Ringkond nr 1
Viimsis on olemas Kasside Turvakodu.Kahjuks ei saanud küsimusest hästi aru. Kas oleks võimalik seda ümbersõnastada?Pooldan lemmikloomade üleriigilist kiibitamis- ja registreerimiskohustust, sest kassid ja koerad kipuvad mõnikord kodust ära jooksma ja vahel kaovad ära. Ilmselt nii lemmikloom kui ka peremees soovivad taas kohtuda ja seda aitab teha nii kiip kui ka registreerimineOmavalitsus peab tagama pidevat järelvalvet, et hoida lemmikloomavabrikuid ära.Kindlasti vajavad lemmikloomad hoolt ning ka rahalist toetust omavalitsuse poolt.Kui „abikoerte“ all mõeldakse vaegnägija juhtkoera või teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera, siis kindlasti on inimestel võimalik nende koertega pääseda avalikesse kohtadesse.Pigem mitte.Olen vastu sellele, et loomi kasutatakse raha teenimiseks. Kui tegemist on näiteks koertekooliga, kus koerale õpetatakse nn käitumisreegleid ja trikke, siis oleks ju iseenesest mõistetav teha väiksemat sorti oskuste demonstreerimist.
81
Milvi TubliKEVinni vald
Ringkond nr 1
Ei. Aga on lähedal Virumaa loomade varjupaik.
Ja tegelikult ei ole mu seisukoht, et igasse asulasse varjupaik rajada, pigem hoolitseda selle eest, et vähem oleks kodutuid loomi.
Kõigepealt mainin, et elan ligi 40 aastat pisikeses külakohas ja võrreldes aegadetaguse ajaga on loomapidamist palju vähem. Kortermajades vaid mõni üksik koer, üldiselt käiakse nendega jalutusrihmaga jalutamas. Kui midagi ette heita, siis seda, et ei koristata ära oma lemmikute väljaheiteid. Maamajades ikka koeri on, aga harvemad juhud kui mõni neist hulkuma on pääsenud...Tavaliselt antakse kohe telefoni teel või ka sotsiaalmeedias teada nähtud loomast ja omanik leiab üles. On muidugi olnud juhtumeid, kus lahtipääsenud koer murrab kanu, teisi koeri või kasse ja siinkohal olengi seisukohal, et omanikul peab olema suurem vastutus.Jah.Piirkonnas, kus mina elan, ei ole küll ühtegi nö vabrikut. Valla territoorium väga suur, aga pole ka kuulnud, et kusagil kutsikaid müüakse.
Ma ei arva ka, et alati on tegemist nn vabrikuga. Näiteks meie pere eelmine koer oma 10 eluaasta jooksul 1 kord sai kogemata kombel ka 4 pisikest titte (naabrite isane koer oli lahti ja käis külas!). Kasvatasin neid 2 kuud ja leidsin kõigile (tasuta) armastavad kodud....Kusjuures nii kahju oli ära anda....Ikka on nii, et näiteks mõni vanem inimene tahab oma maakoju seltsilist ja koduvalvurit ega jaksa tema eest suurt summat välja käia. samas pole tal sooja ega külma, mis värvi, tõugu ja suurust koer on ja las ta siis saab sellise sõbra, ega ta teda vähem armasta seepärast. Tegelikult see krants kui niisugune ongi veidi nagu väljasuremas...
Ma usun, et valla eelarves on piisavalt raha sellisteks kuludeks.Arvan küll.Ei. Kui mul oleks võimalus kaasa rääkida ja kui üldse selline küsimus tekiks.Ei. Mulle pole kunagi sellised loomade ärakasutamised meeldinud, pole ka oma lapsi tsirkusesse viinud.Ma tänan, et osutasite mulle seda au ja soovite mu vastuseid, arvan, et teate, et veel ma pole volikogu liige ja otsustamistes kaasa rääkida pole saanud.Lisan juurde, et igasugu meedias nähtud loomade piinamised, väärkohtlemised, hülgamised lähevad mulle väga korda, olen alati väljendanud oma seisukohta loomaomanike vastutusele võtmisest. Sellised inimesed peaks avalikustama ja neil ei tohiks kunagi rohkem olla võimalust looma endale võtta. Meie riigis on ses suhtes peaaegu olematud seadused, isegi kui need on olemas, siis nende täitmist vist eriti ei kontrollita.
Ega ma siinkohal head lahendust probleemile ei oskagi anda, kasvatus peaks algama kodust, hoolivust, armastust oleks rohkem vaja, siis ei jäetaks oma pereliikmeid lumehange külmetama ega metsa puu külge. Liiga kergelt võetakse loomi ja veel kergemalt jäetakse. Palju liigub kuulutusi, et seoses kolimisega anda ära....See on väga julm tegu looma suhtes ja sellisel inimesel ei tohiks olla võimalust jälle uus kutsikas või kassipoeg võtta...
Te teete tänuväärset tööd, see on küll tagajärgedega tegelemine, aga seda on siiski väga vaja seni kuni pole välja mõeldud, kuidas neid tagajärgi enam nii palju ei oleks.
82
Ülle SchönbergValimisliit Ühinenud KogukonnadLääne-Nigula vald
Ringkond nr 1
Ei.Püüan esmalt uurida, kellel on loom(ad) kadunud? Kui olen kindel, et looma kinnipidamine ei ohusta mind, siis viin võimalusel looma kusagile varjule ja teatan sellest läbi meediakanalite jne. (FB)LoomulikultSelgitustöö, otsene suhtlemineEsialgu ei oska kommenteeridaTõenäoliseltOleneb paljudest asjaoludestPigem mitte, kuigi võib esineda siiski erandeid.
83
Lembit LillemetsREFJõgeva vald
Ringkond nr 1
Minu teada varjupaika ei ole.Lähima varjupaigaga sõlmitud lepinguga loomade püüdmiseks ja pidamiseks.Pooldan koerte ja kasside üleriigilist kiibistamis kohustust ainult juhul, kui riik tagab ühtse üleriigilise registri toimimise.Teiste lemmikloomade puhul ei poolda.Vastavalt seadustele.Ei pea. Kohati kaitstakse loomi rohkem, kui inimesi.Loodan et pääsevad. Vastupidine info mul puudub. Lubaksin. See on samasugune ettevõtlus nagu iga teinegi.Lubaksin. Kuid ise ei külasta selliseid etendusi. Näen loomi piisavalt vabas looduses.
84
Lembit TampereIRLHarku vald
Ringkond nr 1
Harku vallas ei ole loomade varjupaika. Lähimad varjupaigad on Tallinnas, kus neid minu teada on vaid 2.Omanike poolt hooleta jäetud loomad tuleb võimalusel püüda ja viia varjupaikadesse ning eesmärgiks peab olema võimaldada neile elamistingimused kuni nende maise tee lõpuni.Loomade kiibistamine võimaldab kaduma läinud lemmiku tagastamist omanikule. Meie kodused lemmikud on kiibistatud ning oleme sellest varem abi saanud - loom on jõudnud tagasi koju tänu headele inimestele. Jõuad muretseda lemmiku, pead jõudma tema eest ka hoolitseda.Ma ei oma teemast piisavalt head ülevaadet, mis võimaldaks anda konstruktiivset kommentaari nn. lemmikloomavabrikutes toimuva kohta. Eesti laadses arenenud ühiskonnas peetakse lemmikuid pere väiksemate ja suuremate heameeleks, mitte majavalvamiseks või hiirepüügiks. Kutsikate/poegade saamine ning müümine peab ennekõike lähtuma inimeste sündustundest ja eetikast ning kindlasti peab sealjuures olema tagatud loomadele turvalisus ning mõistlikud olme ja hooldamistingimused. Loomade elu ja tervist ohtu seadvat tegevust peab kontrollima, sanktsioneerima ning vajadusel keelama.Harku vallas asub rohkelt suvilarajoone ning sügisene lemmikute mahajätmine on korduv ja masendav käitumismuster meie vallas, selleks tarbeks on minu teada teatud vahendid ka olemas. Kindlasti ei ole erivajadustega inimestel juurdepääsu kõigile Harku vallas asuvatele avalikele asutustele, juhtkoertest rääkimata. Harku vallavalitsus teeb süsteemset tööd võimaldamaks ennekõike juurdepääsu enda poolt loodavatele avalikele hoonetele ning nõudes seda ka erasektori poolt rajatavatelt uutelt hoonetelt. Päriselus on meil siiski lõviosa hoonetest (nii avalikus kui erakasutuses) ehitatud viimase enam kui sajakonna aasta jooksul, mil erivajadustega inimestele juurdepääsu loomine polnud normiks. Kui uued hooned on ebamugavalt või raskesti juurdepääsetavad, siis enamus vanematest hoonetest ei võimalda erivajadustega inimesele juurdepääsu muidu kui abistjate toel. Olemasoleva olukorra parandamine on väga pika-ajaline, kapitalimahukas ning järjepidevust nõudev töö ent selle tegemisest meil siiski pole pääsu. Erivajadustega inimeste hulk on suurenemas iga omavalitsuse jaoks - kõige nähtavamalt vananeva elanikkonna tõttu. Juurdepääsu loomine erivajadustega inimestel on kasvava tähtsuse ja töömahuga küsimus ka Harku vallas.Ei.Ei.Erivajadustega inimestele on meil plaanis selgelt pöörata oluliselt enam tähelepanu ka antud valimiste järgselt, mil rajame Tabasallu korralikku sotsiaalkeskuse, mis võimaldaks nii vanuritel kui erivajadustega inimestel saada abi, vajadusel ka hooldekodu ning laia valikut sotsiaalteenuseid koduvallast lahkumata. Keegi ei taha oma lähedasi saata kodust kaugele, ent kui koduvallas või lähedal puudub selleks võimalus, tuleb seda teha.
85
Karin NoolEKREPõltsamaa vald
Ringkond nr 1
Meie vallas ei ole kodutute loomade varjupaika, aga meil on leping Viljandimaa kodutute loomade varjupaigaga.Väikeste loomade jaoks on püügipuurid, kaasata tuleks ka loomaomanik, kui loomaomanik ei soovi nt. siginenud kassipoegadega tegeleda edaspidi siis esimese asjana pöörduks loomadega kliinikusse, leiaks ajutise hoiukodu nädalaks, jagaks infot meedias nt. Facebookis on kassisõpradeklubi ja muud loomadega seonduvad lehed viimane koht oleks Viljandivarjupaik.Omanikuga tuleb rääkida, leida lahendus, et antud situatsioon ei korduks, kui vaja teha järelvalvet.Ja.Kiibistamine ja registreerimine on hädavajalik, paljud lasevad küll kiibi paigaldada aga ei registreeri loomaregistris sellisel juhul on kiip mõtetu. tegelikult registrisse kandmise summa on väga väike selle kõrval, et võid oma lemmikust ilma jääda, sest kui leitakse siis ei teata kelle oma on.Jagaks kõigepealt flaiereid, et märka ja anna teada kui keegi tegeleb millerdamisega, siis tuleb omanikuga rääkida ja pakkuda steriliseerimist või kastreerimist.Kindlasti külastada antud isikut ka edaspidi.Kord aastas teeks kampaaniat loomade steriliseerimine,kastreerimine poole hinnaga näiteks.Ausalt ma ei tea palju meie omavalitsuses selle jaoks raha on, aga meil tegeletakse loomadega, Põltsamaa linnas ei ole eriti hulkuvaid loomi, Meie valla inimesed on üsna loomasõbralikud, viimasel aastal on meediast läbi käinud 2 loomasõprade endi alustatud kampaaniat, Üks oli Lustivere kassikoloonia, ja teine hiljuti Olerexsi tanklas kassipoegade püüdmine. Aga kindlasti võiks edaspidi olla rohkem kampaaniaid ja koostööd Loomakliinikuga.Ja on.Kui meie vald oleks kuskil suurlinna lähedal,ütleksin ma karusloomapidamisele ei. Aga täna on see paljude inimeste elatusallikas, Inimesed ei peaks karusloomi kui selle järgi poleks nõudlust. Ma ei mõista hukka inimesi kelle jaoks on see elatusallikas. Kui loomi koheldakse hästi ja nende eest hoolitsetakse siis ma ei näe probleemi, et loomad trikke teevad.Keegi ei pane ju pahaks kui kodus koera dresseerid.
86
Kalle MälbergKERäpina vald
Ringkond nr 1
-------- Ei saa vastata ilmselgelt silmakirjalikele küsimustikele ...
Ah, et vaesed karusloomad ?
Aga auku aetud sead?
Mürgitatud mesilased - kuhu jäid?
Maksmata elusloodus jäi "Loomusest" välja, eks? --- Sest pole makstud, jah!
Küsimustik on monteeritud tagamõttega, et vastajad kiidaksid teie
pürgimusi KOVdest uut raha pommida.
Kõlvatut hüpokriisi ei saa kuidagi toetada. Ikka hääd edenemist soovides
Kalle Mälberg
Kõrvõotsal,

P.S. Värskenduseks lugege Herbert Marcuse "One Dimensional Man" 1965 -
Nii toitub "minorities driven society" ideoloogia, mida teiegi
jõudumööda püüate maale tuua ja peale pressida.
87
Urve KaarSDE
Paide linn
Ringkond nr 1
Minu teada viiakse meil Paides leitud LoomadTallinna ,Varem Viljandisse. Kindlasti tuleb kodutud loomad viia varjupaika Olen ka ise ühe kassi aidanud viiv varjuoaika.kindalasi pooldan kiibistamist ja registeerimistEi lubaks kindlastiseda teha Tuleks kontrollida ja avastada neid vabrikuidMina ei tea rahadest midagi Minul isiklikult ei oleks farmi vastu küll midagi Meil on käinud tsirkused loomadega Mina ei leia selles midagi halba.Miks ei võiks loomad lastele esineda?
88
Vladimir UssanovKERäpina vald
Ringkond nr 1
Ei. Abistaks omanikku probleemi lahendamisel või pöörduks ametkonna poole, kelle funktsiooniks on järelvalveta jäänud loomade püüdmine.Pole midagi vastu.Teeks kohalikule omavalitsusele ettepaneku lemmikloomavabrikute loomise tõkestamiseks.Jah. Vist küll, kuid täpsemalt ei oska öelda.Ei.Miks mitte.
89
Tiit ToosREFToila vald
Ringkond nr 1
Ei. Koostöös naaberomavalitsustega, kus osutatakse kodutute loomade varjupaiga teenust, tellitakse vajadusel vastav teenus.Jah. Toetume vallaelanike poolt esitatud informatsioonile, kui loomi koheldakse ebaväärikalt või kui nad regulaarselt häirivad oma käitumisega või lärmiga naabreid. Tõsiselt võetava signaali korral vastutav vallaametnik sekkub ja teostab vajalikud menetlustoimingud.Eraldi loomakaitse jaoks vallaeelarves eraldiste tegemist ei pea mõistlikuksValdavalt jah ning selle nimel teostatakse võimalusel täiendavalt vajalikud töödEi.Üldjuhul ei
90
Kalju SoomeriValimisliit ValgejõgiTapa vald
Ringkond nr 1
Ei oleSelleks on L.-Virumaal Rakveres asuv lemmikloomade varjupaik, nemad tegelevad sellega.Pooldan. Tapa vallas on kiibistamist läbi viidud ja peetakse registrit, mis on üleriigilise registri osa.L. l. vabrikute avalikuks tulekul pean vajalikuks politsei sekkumist.Rohkem võiks raha alati olla ja mitte ainult loomade jaoksKahjuks ei ole ma asja sellisest vaatevinklist uurinud kuid arvan, et üheski avalikus kohas ei ole midagi selle vastu, kui abivajav kodanik tuleb oma juhtkoeraga. Karusloomafarmi küll ei soovi meie valla territooriumile. Olen Tapa valla noorte petitsiooni poolt, mis keelustas Tapal loomatsirkuse esinemised. Ja tsirkus ei tulnud.
91
Jaanus PrükkTuleviku Põlvamaa valimisliitPõlva vald
Ringkond nr 1
--------Tänan kirjutamast!
Kuna olen nii loomakauge inimene ja mul ei ole kunagi loomi olnud, siis kahjuks ei oska ma mingisugust arvamist arvata ja ei ole mõtet vastustel, millel ei ole minu poolt kindlat teadmist. Ainult seda oskan öelda, et kindlasti ka tulevikus ma loomi endale ei soeta.
92
Hele KuutIRLTüri vald
Ringkond nr 1
Ei luba vastuseid avaldada
93
Etti KagarovSDEToila vald
Ringkond nr 1
Meil ei ole, kuid on leping naaberomavalitsuses oleva kodutute loomade varjupaigaga. Leping varjupaigaga, kes seda profesionaalselt teostabJahKontroll koostöös Veterinaar ja toiduametiga lemmikloomade pidamise ülePraegusel kujul peaks piisamaEi OleEi.Ei.
94
Evi VaherSDE
Pärnu linn
Ringkond nr 1
Ei oleKasutaks varjupaiga teenust.Kiibistamine ja registreerimine oleks väga vajalik. Seega pooldan!Kuna üksi midagi ära ei tee, siis teataks vastavatele instantsidele ja avalikustaks.Võik loomulikult olla.Ei oska öelda. Kuid arvan, et on küll võimalusi pääsemiseks.Kunagi oli ja õnneks kaotati. Ei lubaks. Ei poolda tsirkust üldse.
95
Eha PehkIRL
Türi vald
Ringkond nr 1
Ei, mulle teadaolevalt on vallal leping teiste OV-gaMeil vallas vastav ametnik olemasJah.Eks takistamine sõltub ikka sellest, kas ametlikult ka nt. OV-le taotlus esitatakse, millest on võimalik otsesõnu aru saada, mida soovitakse rajada /tegelikult vaevalt küll, et selleks ametlikult midagi küsitakse/ ja siis saab OV e. nt. volikogu selles ka seisukoha võtta .
Nn. põrandaalune tegevus saab ilmsiks ikka vaid tähelepanelike kodanike kaudu.
Ei oska öelda, eelarve on avalik.Ei tea, pole uurinud, süvenenudSõltub asjaoludest.Pigem ei
96
Andres LaiskSaue valimisliit "Koostöö - Meie vald"
Saue vald
Ringkond nr 1
--------Tänud, meie valimisliidu nimel vastab teile liidu esindaja.
97
Ivo PostiValimisliit Meie NarvaNarva linn
Ringkond nr 1
Minule teadaolevalt Narva linnas korralikku nö kõigile loomadele mõeldud kodutute loomade varjupaika pole. Lähim on Kohtla-Järvel. Küll on olemas suhteliselt hiljuti alustanud MTÜ Narva Kassituba, kes on eelkõige fokusseerunud kassidele.Mulle tundub, et üldiselt on see päris hästi toimiv süsteem, kus kohalik omavalitus on heaks partneriks varjupaigale, neid toetades nii finantsiliselt kui muude ressurssidega. Samas peaks kohalik omavalitsus olema tähelepanelik oma partneri valimisel, sest on küllaldaselt juhtumeid, kus partner on osutunud hoopis muid eesmärke, kui kodutute loomade heaolu, silmas pidavaks asutuseks Toetan, sest on täiesti ilmselge, et taoline süsteem aitaks koju tagasi nii kadunud loomi kui ka aitaks määrata looma eest mittehoolitsevaid ja kuritegelikult neisse suhtuvaid omanikke.See on keeruline küsimus, sest ilmselgelt pole olemas hetkel täiesti töötavat lahendust. Ma oletan, et kõige parem on juba ennetada nii vabatahtlike kui teadlike kodanike abiga üldse selliste "vabrikute" teket. Edasi on loomulikult võimalused trahvida taolisi "ettevõtjaid". Suuremad karistused aga lähevad juba kohaliku omavalitsuse haardeulatusest välja ning nõuavad selgemat ning karmimat suhtumist riiklikelt seadusandjatelt, mida ma ilmselgelt pooldan.Kindlasti. Narvas on just hulkuvaid kasse väga palju, kuid selle probleemiga kohalik omavalitsus hetkel sisuliselt ei tegele. Kindlasti ei ole. Ja ma kahtlustan, et selline vajadus ei ole jõudnud selgelt teadvustatuna ei linnavalitsejate ega ka kodanikeni. Taolise vajaduse selgitamine, et see muutuks üldiselt aktsepteeritud normiks ühiskonnas, võtab aega ning siinkohal on väga suur juhtroll linnavalitsusel, mis peaks paljud sellised otsused lihtsalt ise tegema ära, ootamata kusagilt tulevat survet.Karusloomafarmide vajalikkuse või perspektiivikuse üle võib ju arutleda, kuid on päevselge, et rõhuv enamik farme ei pea kinni mitte mingisugustest loomakasvatusreeglitest. Taolistele farmidele ei saa olla mitte mingisugust kohta. Kõiki loomadega tegelevaid kohti ei saa lüüa ühe vitsaga. Samas olen ma kindlasti täiesti vastu traditsioonilistele tsirkustele või akvaariumidele. Küll aga on olemas ka pigem hariduslikke loomi pidavaid asutusi, mille osas olen ma leebem. Paraku tuleb tunnistada, et taaskord rõhuv enamik Eestis tegutsevatest või siin gastroleerivatest asutustest ei kannata mitte mingisugust kriitikat.Ma loodan, et mu vastused rahuldavad teid. Kui teil on mistahes täiendavaid küsimusi, siis palun ärge kõhelge minuga uuesti kontakteerumast.
98
Indrek KäoEKREPõlva vald
Ringkond nr 1
pole kuulnud, et oleksselle peaks lahendama KOV vastava määrusega tegelikult pooldanminu teada meil neid pole ja kui oleks, siis minu suhtumine oleks negatiivnepean täpsustama, palju seda on hetkel ja kas see on piisavhea küsimus, jällegi pean täpsustama, kas on. Kahtlustan, et olukord võiks kindlasti olla parempigem mitte jah, lapsed peavad saama võimaluse näha elus loomi. Kahjuks kõik ei saa endale lubada võimalust külastada loomaaeda, rääkimata vabas looduses loomade nägemisest. Tsirkuse keelustamisel ei ole midagi pistmist loomakaitsega. Ärge keerake vinti üle !
99
Jan ToomingREFMustvee vald
Ringkond nr 1
Avinurme Vallas ei ole kodutute loomade varjupaika - ühineva Mustvee valla kohta jään aga vastuse võlgu - lihtsalt ei tea, et oleks...Mul on väga kahju, et inimesed, kes omale lemmiku võtavad, ei adu, missuguse kohustuse nad sellega omale võtavad.
Kuna isiklikult elan väikses maapiirkonnas, siis üldjuhul teame tuttavate-naabrite lemmikutest pea kõike, et kui kellelgi mingi loomake vehkat teeb, siis üldjuhul kogukond aitab. - täna näen ma seda, et meie kandis toimetetatakse leitud loomake koju tagasi.
Tõsi, probleeme saab olema nende loomakestega, kes suvaliselt külavahele sügiseti maha poetatakse - ja neid jagub. Üldjuhul leiavad nad uue kodu, hella südamega inimesi veel on.
Kindlasti pooldan! Kui me räägime täna loomakasvatusest, kui tootmisharust, siis on see piisavalt ülereguleeritud ala - niipalju ettekirjutusi, kui täna põllumajanduses on, pole kusalgi... Miks mitte samalaadseid reguleeringuid kasutada väikelooma- ja lemmiklooma pidamises.
loomulikult salakaubandus ja põrandaalune tootmine jääb, siis on aga korrakaitsjail seaduslik alus nendega tegeleda.
Selleni ma kindlasti ei lasku, et lähen loomakasvatuses uksi ja aknaid lahti murdma - need kasvatuse loomad on siis 100% HUKULE MÄÄRATUD! Vangistuses kasvanud loom üldjuhul looduses hakkama ei saa.
Täna maapiirkondades nn "kassimammade" loomade arvukust üldjuhul reguleerivad rebased - nii jube, kui see ka poleks.
Kindlasti, aga küsimus on prioriteetides - kelle arvelt - väiksed omavalitsused ägavad juba niigi riiklikult seatud kohustuste all, kahjuks väikeloomad ei ole valikus number 1 ega ka mitte 2...Minu teada takistusi ei ole? Ausalt öelda, ei tea ma sedagi, kas meil üldse selliseid inimesi on, kes omaksid juhtkoera...
Uued hooned on küll ehitatud sedapsi, et ratastooli-inimesed saavad igale poole ligi - ma usun, et ka juhtkoerad saavad - uste peal keelde ei ole.
Kindlasti lubaksin - kui me räägime ökoloogilisest jalajäljest, siis mille poolest naftaprodukti seljas parem kanda on? Kui me räägime taastuvatest loodusvaradest, siis ka loomne ressurss on üks neist...
niikaua kui inimestele meeldib ennast loomanahka riietada, miks me seda keelama peaksime - tänane paanika on ju pigem üles köetud piraatkasvatuste pohhuismist, mitte reeglite järgimisest.
Kindlasti lubaksin - ajaloolised traditsioonid vajavad samuti alleshoidmist ja tulevastele põlvedele edasi andmist.
Jällegi on üles keedetud mõttetu paanika loomade väärkohtlemisest - ma olen vägagi veendunud, et enamik tsirkuseloomi elab täna paremini, kui nende vabad suguvennad looduses.
Mis tsirkus see oleks, kus puuduksid elevandid, tiigrid,karud, ahvid ja hobused...? Tegelikult on need täna juba olemas, aga neid kutsutakse Striptiisiklubideks! Kas Teie läheksite teatrisse, kus puuduvad näitlejad?
100
Eddi TombandIRLHarku vald
Ringkond nr 1
Ei. On hästi korraldatudJah.Valla avaliku korra eeskiri reguleerib seda. See on järelvalveametniku töölõik.Ei.Jah.Jah, kui on seaduslik.Metsloomi mitte.