BẢNG CHECK CĂN DỰ ÁN THE MANOR CENTRAL PARK
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCEIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
STTBlockLOẠI NHÀMã căn nhà (mới) DT Đất (m2) DTXD (m2) Ký hiệu căn nhà Giá bán VND
(đã bao gồm VAT)
Tình trạng lock
2
12359101112cọc
3
1Block 4TH4-NV3-4 98,97 294,04 THAG 18.785.000.000
4
2Block 4SH4-NV4B-9 99,02 283,36 THCG-D-M 27.084.000.000
5
3Block 4TH4-NV4C-4 99,01 294,04 THAG-M-J 18.785.000.000
6
4Block 4SM4-BS4-4 200,02 460,19 SDP-H 36.778.000.000
7
5Block 4SM4-BS4-5 200,03 460,19 SDP-L 36.778.000.000
8
6Block 4SM4-BS4-6 200,04 460,19 SDP-H 36.150.000.000
9
7Block 4SM4-BS5A-2 201,78 460,19 SDP-L 38.241.000.000
10
8Block 4SM4-BS5A-3 201,78 460,19 SDP-H 38.241.000.000
11
9Block 4SM4-BS5A-10 201,77 460,19 SDP-L 37.823.000.000
12
10Block 4SM4-BS5A-11 226,61 467,91 SDP-I 41.273.000.000
13
11Block 4SM4-BS5C-2 199,91 460,19 SDP-H 37.405.000.000
14
12Block 4SM4-BS5C-4 199,93 460,19 SDP-H 37.405.000.000
15
13Block 4SM4-BS5C-5 199,94 460,19 SDP-L 37.823.000.000
16
14Block 4TH4-NV4B-21 98,99 294,04 THAG 18.667.000.000
17
15Block 4TH4-NV4B-22 98,99 294,04 THAG-M 18.667.000.000
18
16Block 4TH4-NV4B-23 98,99 294,04 THAG 18.667.000.000
19
17Block 4TH4-NV4B-24 98,99 294,04 THAG-M-J 18.667.000.000
20
18Block 4TH4-NV4B-25 98,99 294,04 THAG-J 18.667.000.000
21
19Block 4TH4-NV4B-26 99,00 294,04 THAG-M 18.667.000.000
22
20Block 4TH4-NV4B-27 99,00 294,04 THAG 18.667.000.000
23
21Block 4TH4-NV4B-28 99,02 294,04 THAG-G 18.860.000.000
24
22Block 4TH4-NV3-C2 177,43 365,26 THAP-M 29.431.000.000
25
23Block 4SH4-NV4B-12 99,00 280,62 THAG-D-M 20.272.000.000
26
24Block 4SH4-NV4B-13 99,00 280,62 THAG-D 20.272.000.000
27
25Block 4SH4-NV4B-15 99,00 280,62 THAG-D-J 20.272.000.000
28
26Block 4SH4-NV4B-16 99,00 280,62 THAG-D-M 20.272.000.000
29
27Block 4SH4-NV4B-17 99,00 280,62 THAG-D 20.272.000.000
30
28Block 4SH4-NV4B-18 99,00 280,62 THAG-D-M 20.272.000.000
31
29Block 4SH4-NV4B-19 99,00 280,62 THAG-D 20.272.000.000
32
30Block 4SH4-NV4B-20 99,00 280,62 THAG-D-M 20.272.000.000
33
31Block 4TH4-NV4C-7 99,01 294,04 THAG 18.848.000.000
34
32Block 4TH4-NV4C-8 99,01 294,04 THAG-M 18.848.000.000
35
33Block 4SH4-NV4B-C2 145,35 347,30 THAP-D-M 27.125.000.000
36
34Block 4SH4-NV4B-C3 166,50 347,30 THAP-D 29.078.000.000
37
35Block 4SH4-NV4B-C4 177,46 347,30 THAP-D-M 30.467.000.000
38
36Block 4SM4-BS5A-4 201,78 460,19 SDP-L 38.204.000.000
39
37Block 4SM4-BS5A-9 201,78 460,19 SDP-H 37.767.000.000
40
38Block 4SH4-NV4A-6 99,02 283,36
THCG-D-M-J
27.084.000.000
41
39Block 5SM5-BS1-1 153,60 377,62 SDG-H-E 27.597.000.000
42
40Block 5SM5-BS1-2 160,00 377,62 SDG-L 27.653.000.000
43
41Block 5SM5-BS1-3 160,00 377,62 SDG-H 27.967.000.000
44
42Block 5SM5-BS1-5 160,00 377,62 SDG-H 27.967.000.000
45
43Block 5SM5-BS1-6 158,90 377,62 SDG-L 27.967.000.000
46
44Block 5SM5-BS2-1 160,00 377,62 SDG-H 26.973.000.000
47
45Block 5SM5-BS2-2 160,00 377,62 SDG-L 26.973.000.000
48
46Block 5SM5-BS2-3 160,00 377,62 SDG-H 26.973.000.000
49
47Block 5SM5-BS2-4 160,00 377,62 SDG-L 26.973.000.000
50
48Block 5SM5-BS2-5 160,00 377,62 SDG-H 27.127.000.000
51
49Block 5SM5-BS2-6 159,00 377,62 SDG-L 27.434.000.000
52
50Block 5SM5-BS2-7 162,30 377,62 SDG-H 27.967.000.000
53
51Block 5SM5-BS2-8 160,00 377,62 SDG-L 27.967.000.000
54
52Block 5SM5-BS2-9 163,00 377,62 SDG-H 27.653.000.000
55
53Block 5SM5-BS2-C1 221,56 377,62 SDG-L-E 34.930.000.000
56
54Block 5SM5-BS2-C2 218,62 377,62 SDG-H 35.963.200.000
57
55Block 5SM5-BS2-C3 253,73 377,62 SDG-L 38.200.000.000
58
56Block 5SH5-TM2B-2 75,00 287,73 SHCS 20.166.000.000
59
57Block 5SH5-TM2B-3 75,00 287,73 SHCS-M 20.166.000.000
60
58Block 5SH5-TM2B-4 75,00 287,73 SHCS 20.166.000.000
61
59Block 5SH5-TM2B-5 75,00 287,73 SHCS-M 20.166.000.000
62
60Block 5SH5-TM2B-6 75,00 287,73 SHCS-J 20.166.000.000
63
61Block 5SH5-TM2B-7 75,00 287,73 SHCS-M-J 20.166.000.000
64
62Block 5SH5-TM2B-8 75,00 287,73 SHCS 20.166.000.000
65
63Block 5SH5-TM2B-9 75,00 287,73 SHCS-M 20.166.000.000
66
64Block 5SH5-TM2B-10 75,00 287,73 SHCS 20.166.000.000
67
65Block 5SH5-TM1B-2 75.00 279.90 SHCS-D-M 22.129.000.000 Thuy htm
68
66Block 5SH5-TM1B-4 75.00 279.90 SHCS-D-M 22.129.000.000
69
67Block 5SH5-TM1B-5 75.00 279.90 SHCS-D 22.129.000.000
70
68Block 5SH5-TM1B-7 75.00 279.90 SHCS-D 22.129.000.000
71
69Block 5SH5-TM1B-8 75.00 279.90
SHCS-D-M-J
22.129.000.000
72
70Block 5SH5-TM1B-9 75.00 279.90 SHCS-D-J 22.129.000.000
73
71Block 5SH5-TM1B-10 75.00 279.90 SHCS-D-M 22.129.000.000
74
72Block 5SH5-TM1B-11 75.00 279.90 SHCS-D 22.129.000.000
75
73Block 5SH5-TM1B-12 75.00 279.90 SHCS-D-M 22.129.000.000
76
74Block 5SH5-TM1B-13 75.00 279.90 SHCS-D 22.129.000.000
77
75Block 5SH5-TM1B-14 74.34 279.90 SHCS-D-G 22.450.000.000
78
76Block 6SH6-TM1A-C1 117,84 400,98 SHAP-G 37.023.000.000
79
77Block 6SH6-TM3-7 75,00 287,52 SHAS-L-J 24.432.000.000
80
78Block 6SH6-TM1C-2 75,00 287,52 SHAS-H 21.562.000.000
81
79 Block 8 SH 8-TM1D-5 74,99 285,83
SHB2S-L-M
18.817.000.000
82
80 Block 8 SH 8-TM1C-4 74,99 287,52 SHAS-H 17.296.000.000
83
81 Block 8 SH 8-TM1C-7 74,98 287,52 SHAS-L-J 17.211.000.000
84
82 Block 8 SH 8-TM1C-10 75,01 287,52 SHAS-L 17.291.000.000
85
83 Block 8 SH 8-TM1C-17 74,98 287,52 SHAS-H-J 17.444.000.000
86
84 Block 8 SH 8-TM1C-20 74,99 287,52 SHAS-L 17.444.000.000
87
85 Block 8 SH 8-TM1C-21 75,01 287,52 SHAS-H 17.444.000.000
88
86 Block 8 SH 8-TM1C-22 75,01 287,52 SHAS-L 17.444.000.000
89
87 Block 8 SH 8-TM1B-2 74,98 287,52 SHAS-L 18.615.000.000
90
88 Block 8 SH 8-TM1B-7 75,00 287,52 SHAS-L 18.700.000.000
91
89 Block 8 SH 8-TM1B-9 75,00 287,52 SHAS-L-J 18.700.000.000
92
90 Block 8 SH 8-TM1B-13 74,99 287,52 SHAS-L 18.498.000.000
93
91 Block 8 SH 8-TM1D-C1 100,38 388,37 SHB2G 24.778.000.000
94
92 Block 8 SH 8-TM1D-C2 97,54 376,30 SHB2G-EA 24.435.000.000
95
93 Block 8 SH 8-TM3-2 75,00 285,83
SHB2S-L-M
18.881.000.000
96
94 Block 8 SH 8-TM3-7 75,00 285,83 SHB2S-H-J 18.881.000.000
97
95 Block 8 SH 8-TM3-3 75,00 285,83 SHB2S-H 19.061.000.000
98
96 Block 8 SH 8-TM3-11 75,00 285,83 SHB2S-H 19.061.000.000
99
97 Block 8 SH 8-TM3-12 75,00 285,83
SHB2S-H-M
19.061.000.000
100
98 Block 8
SH-cv cva
8-TM3-16 75,00 285,83
SHB2S-H-M
22.498.000.000
Loading...