THEO DÕI CẤP BÀN TRỰC
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
TUẦNHK 1 - 18-19BÀN SẢNH ABÀN 1BÀN 2BÀN 3BÀN 4BÀN 5BÀN 6BÀN 7BÀN 8BÀN 9BÀN 10BÀN 11BÀN 12BÀN 13BÀN 14BÀN 15BÀN 16BÀN 17BÀN 18BÀN 19BÀN 20BÀN 21
30
501/10/2018
31
02/10/2018
32
03/10/2018HSV - SV 5 TỐTNữ sinhHSV - SV 5 TỐTHSV - SV 5 TỐT
33
04/10/2018HSV - SV 5 TỐTNữ sinhHSV - SV 5 TỐTHSV - SV 5 TỐT
34
05/10/2018HSV - SV 5 TỐTNữ sinhHSV - SV 5 TỐTHSV - SV 5 TỐT
35
06/10/2018
36
07/10/2018
37
608/10/2018HSV - SV 5 TỐTNữ sinhHSV - SV 5 TỐTHSV - SV 5 TỐTEnactus BUCLB 3FCLB MMC (2 chương trình)CLB MẦM SỐNGTSTBCLB MẦM XANHNữ sinhIBCCLB FICOSACCLB Hội nhập quốc tếCLB Phát Thanh Đoàn khoa Tài Chính ĐH KINH TẾ LUẬTIBEC
38
09/10/2018HSV - SV 5 TỐTNữ sinhHSV - SV 5 TỐTHSV - SV 5 TỐTEnactus BUCLB 3FCLB MMC (2 chương trình)CLB MẦM SỐNGTSTBCLB MẦM XANHNữ sinhIBCCLB FICOSACCLB Hội nhập quốc tếCLB Phát Thanh Đoàn khoa Tài Chính ĐH KINH TẾ LUẬTIBEC
39
10/10/2018HSV - SV 5 TỐT
CLB Dân ca
CLB Bóng chuyềnHSV - SV 5 TỐTHSV - SV 5 TỐTEnactus BUCLB 3FCLB MMC (2 chương trình)CLB MẦM SỐNGTSTBCLB MẦM XANHNữ sinhIBCCLB FICOSACCLB Hội nhập quốc tếCLB Phát Thanh Đoàn khoa Tài Chính ĐH KINH TẾ LUẬTIBEC
40
11/10/2018HSV - SV 5 TỐT
CLB Dân ca
CLB Bóng chuyềnHSV - SV 5 TỐTHSV - SV 5 TỐTEnactus BUCLB 3FCLB MMC (2 chương trình)CLB MẦM SỐNGTSTBNữ sinhCLB Dân caIBCCLB FICOSACCLB Hội nhập quốc tếCLB Phát Thanh Đoàn khoa Tài Chính ĐH KINH TẾ LUẬTIBEC
41
12/10/2018HSV - SV 5 TỐT
CLB Dân ca
CLB Bóng chuyềnHSV - SV 5 TỐTHSV - SV 5 TỐTEnactus BUCLB 3FCLB MMC (2 chương trình)CLB MẦM SỐNGTSTBNữ sinhCLB Dân caIBCCLB FICOSACCLB Hội nhập quốc tếCLB Phát Thanh Đoàn khoa Tài Chính ĐH KINH TẾ LUẬTIBEC
42
13/10/2018CLB Bóng chuyền
43
14/10/2018CLB Bóng chuyền
44
715/10/2018HSV - SV 5 TỐT
CLB Dân ca
HarmonicaHSV - SV 5 TỐTHSV - SV 5 TỐTEnactus BUB4TCLB MMC (2 chương trình)CLB MẦM SỐNGTSTBCLB Anh ngữ quốc tếCLB Dân caĐoàn khoa KTQTCLB FICCLB VovinamBUSFCLB Phát Thanh CLB Anh Văn StepIBCIBECCLB Bee CLB Osac CLB SV NCKH
45
16/10/2018HSV - SV 5 TỐT
CLB Dân ca
HarmonicaHSV - SV 5 TỐTHSV - SV 5 TỐTEnactus BUB4TCLB MMC (2 chương trình)CLB MẦM SỐNGTSTBCLB Anh ngữ quốc tếCLB Dân caĐoàn khoa KTQTCLB FICCLB VovinamBUSFCLB Phát Thanh CLB Anh Văn StepIBCIBECCLB Bee CLB Osac CLB SV NCKH
46
17/10/2018HSV - SV 5 TỐT
CLB Dân ca
HarmonicaHSV - SV 5 TỐTHSV - SV 5 TỐTCLB GuitarB4TCLB MMC (2 chương trình)CLB MẦM SỐNGTSTBCLB Anh ngữ quốc tếCLB Dân caĐoàn khoa KTQTCLB FICCLB VovinamBUSFCLB Phát Thanh CLB Anh Văn StepIBCIBECCLB Bee CLB Osac CLB SV NCKH
47
18/10/2018HSV - SV 5 TỐT
CLB KỸ NĂNG
HarmonicaHSV - SV 5 TỐTHSV - SV 5 TỐTCLB KỸ NĂNGB4TCLB MMC (2 chương trình)CLB MẦM SỐNGTSTBCLB Anh ngữ quốc tếCLB Dân caĐoàn khoa KTQTCLB FICCLB VovinamBUSFCLB Phát Thanh CLB Anh Văn StepIBCIBECCLB Bee CLB Osac CLB SV NCKH
48
19/10/2018HSV - SV 5 TỐT
CLB KỸ NĂNG
HSV - SV 5 TỐTHSV - SV 5 TỐTCLB KỸ NĂNGB4TCLB MMC (2 chương trình)CLB MẦM SỐNGTSTBCLB Anh ngữ quốc tếCLB Dân caĐoàn khoa KTQTXung kíchCLB VovinamBUSFCLB Phát Thanh CLB Anh Văn StepIBCIBECCLB Bee CLB Osac CLB SV NCKH
49
20/10/2018
50
21/10/2018
51
822/10/2018CLB KỸ NĂNGĐội Công Tác Xã Hội Đoàn Khoa Kế Toán Kiểm ToánCLB Career LinkCLB KỸ NĂNGĐoàn khoa Quản Trị Kinh Doanh CLB Pháp LýCLB Anh Văn StepIBECCLB Anh ngữ quốc tếLiên chi Hội SV khoa Ngân hàngCLB Nữ SinhXung kíchCờ vuaOsac HSV Khoa học XHNV
52
23/10/2018CLB KỸ NĂNGĐội Công Tác Xã Hội Đoàn Khoa Kế Toán Kiểm ToánCLB Career LinkCLB KỸ NĂNGĐoàn khoa Quản Trị Kinh Doanh CLB Pháp LýCLB Anh Văn StepIBECCLB Anh ngữ quốc tếLiên chi Hội SV khoa Ngân hàngCLB Nữ SinhXung kíchCờ vuaOsacHSV Khoa học XHNV
53
24/10/2018Đội Công Tác Xã Hội Đoàn Khoa Kế Toán Kiểm ToánCLB Career LinkĐoàn khoa Quản Trị Kinh Doanh CLB Pháp LýCLB Anh Văn StepIBECCLB Anh ngữ quốc tếLiên chi Hội SV khoa Ngân hàngCLB Nữ SinhXung kíchCờ vuaOsacHSV Khoa học XHNV
54
25/10/2018Đội Công Tác Xã Hội Đoàn Khoa Kế Toán Kiểm ToánCLB Career LinkĐoàn khoa Quản Trị Kinh Doanh CLB Pháp LýCLB Anh Văn StepIBECLiên chi Hội SV khoa Ngân hàngCLB Nữ SinhXung kíchOsacHSV Khoa học XHNV
55
26/10/2018Đội Công Tác Xã Hội Đoàn Khoa Kế Toán Kiểm ToánCLB Career LinkĐoàn khoa Quản Trị Kinh Doanh CLB Pháp LýCLB Anh Văn StepIBECLiên chi Hội SV khoa Ngân hàngCLB Nữ SinhXung kíchHSV Khoa học XHNV
56
27/10/2018
57
28/10/2018
58
929/10/2018Đội Công Tác Xã Hội CLB Nữ Sinh
59
30/10/2018Đội Công Tác Xã Hội CLB Nữ Sinh
60
31/10/2018Đội Công Tác Xã Hội CLB Nữ Sinh
61
01/11/2018Đội Công Tác Xã Hội CLB Nữ Sinh
62
02/11/2018Đội Công Tác Xã Hội CLB Nữ Sinh
63
03/11/2018
64
04/11/2018
65
1005/11/2018
66
06/11/2018
67
07/11/2018
68
08/11/2018
69
09/11/2018
70
10/11/2018
71
11/11/2018
72
1112/11/2018THI HỌC KỲ (KHÔNG TRỰC BÀN)
73
13/11/2018
74
14/11/2018
75
15/11/2018
76
16/11/2018
77
17/11/2018
78
18/11/2018
79
1219/11/2018
80
20/11/2018
81
21/11/2018
82
22/11/2018
83
23/11/2018
84
24/11/2018
85
25/11/2018
86
1326/11/2018
87
27/11/2018
88
28/11/2018
89
29/11/2018
90
30/11/2018
91
01/12/2018
92
02/12/2018
93
1403/12/2018
94
04/12/2018
95
05/12/2018
96
06/12/2018
97
07/12/2018
98
08/12/2018
99
09/12/2018
100
1510/12/2018
101
11/12/2018
102
12/12/2018
103
13/12/2018
104
14/12/2018
105
15/12/2018
106
16/12/2018
107
1617/12/2018
108
18/12/2018
109
19/12/2018
110
20/12/2018
111
21/12/2018
112
22/12/2018
113
23/12/2018
114
1724/12/2018
115
25/12/2018
116
26/12/2018
117
27/12/2018
118
28/12/2018
119
29/12/2018
120
30/12/2018
121
31/12/2018
122
01/01/2019
123
02/01/2019
124
03/01/2019
125
04/01/2019
126
05/01/2019
127
06/01/2019
128
07/01/2019
Loading...
Main menu