ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
TUẦNHK 1BÀN 1BÀN 2BÀN 3BÀN 4BÀN 5BÀN 6BÀN 7BÀN 8BÀN 9BÀN 10BÀN 11BÀN 12BÀN 13BÀN 14BÀN 15BÀN 16BÀN 17BÀN 18BÀN 19BÀN TĂNG CƯỜNG (20)
63
06/03/2021
64
07/03/2021
65
08/03/2021CLB FAACCLB FAAC
66
09/03/2021CLB FAACCLB FAAC
67
10/03/2021CLB FAACCLB FAAC
68
11/03/2021CLB FAACCLB FAACĐK KTQTCLB GPA-KT-LUẬT
69
12/03/2021ĐK KTQTCLB GPA-KT-LUẬT
70
13/03/2021ĐK KTQTCLB GPA-KT-LUẬT
71
14/03/2021ĐK KTQT
72
15/03/2021CLB KTKT - NT CS IIĐK KTQTCLB GPA-KT-LUẬTCLB TSTBCLB BUSFLEGAL PATHS- LKTCLB ITB -KT-LUẬTCLB-A2C-KINH TẾCLB Phát thanhCLC
73
16/03/2021CLB KTKT - NT CS IIĐK KTQTCLB GPA-KT-LUẬTCLB TSTBCLB BUSFCĐK59E-ĐH Ngoại ThươngLEGAL PATHS- LKTCLB ITB -KT-LUẬTCLB-A2C-KINH TẾCLB Phát thanhCLC
74
17/03/2021CLB KTKT - NT CS IICLB NCKTT - UEHĐK KTQTCLB GPA-KT-LUẬTCLB TSTBCLB BUSFCĐK59E-ĐH Ngoại ThươngLEGAL PATHS- LKTCLB ITB -KT-LUẬTCLB-A2C-KINH TẾCLB Phát thanhCLC
75
18/03/2021CLB KTKT - NT CS IICLB NCKTT - UEHĐK KTQTCLB GPA-KT-LUẬTCLB TSTBCLB BUSFCĐK59E-ĐH Ngoại ThươngLEGAL PATHS- LKTCLB ITB -KT-LUẬTCLB IBC - KT LUẬTCLB Phát thanhCLC
76
19/03/2021CLB KTKT - NT CS IICLB NCKTT - UEHCLB GPA-KT-LUẬTCLB TSTBCLB BUSFCĐK59E-ĐH Ngoại ThươngLEGAL PATHS- LKTCLB ITB -KT-LUẬTCLB IBC - KT LUẬTCLC
77
20/03/2021CLB KTKT - NT CS IICLB NCKTT - UEHCLB GPA-KT-LUẬTCLB BUSFCĐK59E-ĐH Ngoại ThươngLEGAL PATHS- LKTCLB ITB -KT-LUẬTCLC
78
21/03/2021CLB ITB -KT-LUẬT
79
22/03/2021CLB FICCLB MCU - KT LUẬTCLB BUSFCLB Kỹ Năng KTLCLB TC-CK SeSC ĐH Ngoại Thương CSIICĐK59E-ĐH Ngoại ThươngLEGAL PATHS- LKTCLB ITB -KT-LUẬTCLB Phát thanhCLC
80
23/03/2021CLB FICCLB MCU - KT LUẬTCLB BUSFCLB Kỹ Năng KTLCLB TC-CK SeSC ĐH Ngoại Thương CSIICĐK59E-ĐH Ngoại ThươngLEGAL PATHS- LKTCLB ITB -KT-LUẬTCLB Phát thanhCLC
81
24/03/2021CLB FICCLB MCU - KT LUẬTCLB BUSFCLB Kỹ Năng KTLCLB TC-CK SeSC ĐH Ngoại Thương CSIICĐK59E-ĐH Ngoại ThươngLEGAL PATHS- LKTCLB ITB -KT-LUẬTCLB Phát thanhCLC
82
25/03/2021Đoàn khoa Hệ thống thông tin quản lýCLB FICCLB MCU - KT LUẬTCLB BUSFCLB Kỹ Năng KTLCLB TC-CK SeSC ĐH Ngoại Thương CSIICĐK59E-ĐH Ngoại ThươngLEGAL PATHS- LKTCLB ITB -KT-LUẬTCLB Phát thanhCLC
83
26/03/2021Đoàn khoa Hệ thống thông tin quản lýCLB FICCLB MCU - KT LUẬTCLB BUSFCLB Kỹ Năng KTLCLB TC-CK SeSC ĐH Ngoại Thương CSIICĐK59E-ĐH Ngoại ThươngLEGAL PATHS- LKTCLB ITB -KT-LUẬTCLB Phát thanhCLC
84
27/03/2021CLB MCU - KT LUẬTCLB BUSFCLB Kỹ Năng KTLCLB TC-CK SeSC ĐH Ngoại Thương CSIICĐK59E-ĐH Ngoại ThươngLEGAL PATHS- LKTCLB Phát thanhCLC
85
28/03/2021CLB BUSF
86
29/03/2021CLB Thắp sáng ước mơ (ĐH Kinh tế - Luật)Logistics - DH Ngoại Thương CSIICLB MCU - KT LUẬTCLB BUSFCLCCLB Phát ThanhLEGAL PATHS- LKT
87
30/03/2021CLB Thắp sáng ước mơ (ĐH Kinh tế - Luật)Logistics - DH Ngoại Thương CSIICLB MCU - KT LUẬTCLB BUSFCLCCLB Phát ThanhEHUB - DH Ngoại Thương CSII LEGAL PATHS- LKT
88
31/03/2021CLB Thắp sáng ước mơ (ĐH Kinh tế - Luật)Logistics - DH Ngoại Thương CSIICLB MCU - KT LUẬTCLB BUSFCLCCLB Phát ThanhEHUB - DH Ngoại Thương CSII LEGAL PATHS- LKT
89
01/04/2021CLB Thắp sáng ước mơ (ĐH Kinh tế - Luật)Logistics - DH Ngoại Thương CSIICLB MCU - KT LUẬTCLB BUSFCLCCLB Phát ThanhEHUB - DH Ngoại Thương CSII ĐK Luật Kinh tế ĐH Luật Kinh tếLEGAL PATHS- LKT
90
02/04/2021CLB Thắp sáng ước mơ (ĐH Kinh tế - Luật)CLB MCU - KT LUẬTCLB BUSFCLCCLB Phát ThanhEHUB - DH Ngoại Thương CSII ĐK Luật Kinh tế ĐH Luật Kinh tếLEGAL PATHS- LKT
91
03/04/2021CLB MCU - KT LUẬTCLB BUSFCLB Phát ThanhĐK Luật Kinh tế ĐH Luật Kinh tế
92
04/04/2021CLB BUSF
152
05/04/2021CLN Mầm sốngKhoa Kinh tế Đối ngoại - KT - Luật CLB QTKD - BAC - ĐH NT CS IICLB BUSFCLB AV BELL - ĐH Kinh tếĐoàn khoa KTKT trường ĐH Kinh tế - Luật
153
06/04/2021CLN Mầm sốngCLB Truyền thông - KT-LuậtCLB QTKD - BAC - ĐH NT CS IICLB BUSFCLB AV BELL - ĐH Kinh tếĐoàn khoa KTKT trường ĐH Kinh tế - LuậtCLB 3F
154
07/04/2021CLN Mầm sốngCLB Truyền thông - KT-LuậtCLB QTKD - BAC - ĐH NT CS IICLB BUSFCLB AV BELL - ĐH Kinh tếĐoàn khoa KTKT trường ĐH Kinh tế - LuậtCLB 3F
155
08/04/2021CLN Mầm sốngCLB Truyền thông - KT-LuậtCLB QTKD - BAC - ĐH NT CS IICLB BUSFCLB AV BELL - ĐH Kinh tếĐoàn khoa KTKT trường ĐH Kinh tế - LuậtCLB 3F
156
09/03/2021CLN Mầm sốngCLB Truyền thông - KT-LuậtCLB QTKD - BAC - ĐH NT CS IICLB AV BELL - ĐH Kinh tếĐoàn khoa KTKT trường ĐH Kinh tế - LuậtCLB 3F
157
10/04/2021CLN Mầm sốngCLB Truyền thông - KT-LuậtCLB QTKD - BAC - ĐH NT CS IICLB AV BELL - ĐH Kinh tếCLB 3F
158
11/04/2021
159
12/04/2021CLN Mầm sốngCLB Truyền thông - KT-LuậtCLB QTKD - BAC - ĐH NT CS IICLB Nữ sinhCLB Dân ca & Nhạc cổ truyềnCLB Pháp lýĐKNN
160
13/04/2021CLN Mầm sốngCLB Truyền thông - KT-LuậtCLB QTKD - BAC - ĐH NT CS IICLB Nữ sinhCLB Dân ca & Nhạc cổ truyềnCLB Pháp lýĐKNN
161
14/04/2021CLN Mầm sốngCLB QTKD - BAC - ĐH NT CS IICLB Nữ sinhCLB Dân ca & Nhạc cổ truyềnCLB Pháp lýĐKNNViệt dã - Đoàn - Hội khoa Ngân hàng
162
15/04/2021CLN Mầm sốngĐH CNTT - ĐH KHXH&NV CLB QTKD - BAC - ĐH NT CS IICLB Nữ sinhCLB Dân ca & Nhạc cổ truyềnCLB Pháp lýĐKNNViệt dã - Đoàn - Hội khoa Ngân hàng
163
16/04/2021CLN Mầm sốngCLB Nữ sinhCLB Pháp lýViệt dã - Đoàn - Hội khoa Ngân hàng
164
17/04/2021CLN Mầm sốngCLB Nữ sinhViệt dã - Đoàn - Hội khoa Ngân hàng
165
18/04/2021
166
19/04/2021CLB Kỹ năng Doanh nhân - NT CS IICLB Kỹ năng - ĐH Quốc tếCLB FICĐK KTQT
167
20/04/2021CLB Kỹ năng Doanh nhân - NT CS IICLB Kỹ năng - ĐH Quốc tếCLB FICĐK KTQT
168
21/04/2021CLB Kỹ năng Doanh nhân - NT CS IICLB Kỹ năng - ĐH Quốc tếCLB FICĐK KTQT
169
22/04/2021CLB Kỹ năng Doanh nhân - NT CS IICLB Kỹ năng - ĐH Quốc tếCLB FICĐK KTQT
170
23/04/2021CLB Kỹ năng Doanh nhân - NT CS IICLB Kỹ năng - ĐH Quốc tếCLB FICĐK KTQT
171
24/04/2021CLB Kỹ năng Doanh nhân - NT CS IICLB Kỹ năng - ĐH Quốc tếĐK KTQT
172
25/04/2021
173
26/04/2021
174
27/04/2021
175
28/04/2021
176
29/04/2021
177
30/04/2021
178
01/05/2021
179
02/05/2021
180
03/05/2021
181
04/05/2021
182
05/05/2021
183
06/05/2021
184
07/05/2021
185
08/05/2021
186
09/05/2021
187
10/05/2021CLB FLAGSHIP-ĐH QUỐC TẾ
188
11/05/2021CLB FLAGSHIP-ĐH QUỐC TẾ
189
12/05/2021CLB FLAGSHIP-ĐH QUỐC TẾ
190
13/05/2021CLB FLAGSHIP-ĐH QUỐC TẾ
191
14/05/2021CLB FLAGSHIP-ĐH QUỐC TẾ
192
15/05/2021CLB FLAGSHIP-ĐH QUỐC TẾ
193
16/05/2021
194
17/05/2021CLB FLAGSHIP-ĐH QUỐC TẾ
195
18/05/2021CLB FLAGSHIP-ĐH QUỐC TẾ
196
19/05/2021CLB FLAGSHIP-ĐH QUỐC TẾ
197
20/05/2021CLB FLAGSHIP-ĐH QUỐC TẾ
198
21/05/2021CLB FLAGSHIP-ĐH QUỐC TẾ
199
22/05/2021CLB FLAGSHIP-ĐH QUỐC TẾ
200
23/05/2021
201
24/05/2021CLB FLAGSHIP-ĐH QUỐC TẾ
202
25/05/2021CLB FLAGSHIP-ĐH QUỐC TẾ
203
26/05/2021CLB FLAGSHIP-ĐH QUỐC TẾ
204
27/05/2021
205
28/05/2021
206
29/05/2021
207
30/05/2021
208
31/05/2021
209
01/06/2021
210
02/06/2021
211
03/06/2021
212
04/06/2021
213
05/06/2021
214
06/06/2021
215
216
217
218
219
220