TesterPRO.org - Kỹ năng
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
2
Tham vấn về kỹ năng:
3
Chat
Facebook 24/7:
m.me/testerprovn
4
Xem kỹ năng cho Lập trình viên
5
Kỹ năng cho lập trình viên------->
Xem ở đây
6
7
Phổ nghề của Tester
8
9
10
11
12
13
14
15
Kỹ năng cho Kiểm định viên
Về kỹ năng cho Lập trình viên -------------->
Xem ở đây
16
Kỹ năng cho kiểm định viên cơ bản
17
Xem demo
https://www.youtube.com/playlist?list=PL751V5I3RIDFDzGntQmwRi5zvjW1tirIF
18
#Tên kỹ năngKỹ năng conSách tham khảo
Đào tạo ở TesterPRO.org/edu
Đại học trên TG/ Chuẩn xác nhận
19
List Uni: http://barbie.uta.edu/~fduan/SoftwareTestingCoursesUS.htm
20
1Từ yêu cầu khách hàng sang yêu cầu hệ thốngRUP test approachKhoá kiểm định viên cơ bản IEEE testing doc
21
Mapping yêu cầu
22
Đặt câu hỏi QnA
23
2Phân tích cách tiếp cận kiểm địnhRUP test detailKhoá kiểm định viên cơ bản IEEE testing doc
24
Mapping yêu cầu test (ISO/McCall/IEEE)
25
Theo loại kiểm địnhDePaul Uni course
26
Theo loại ứng dụng
27
3Lập chiến lược kiểm địnhRUP teststrategyKhoá kiểm định viên cơ bản IEEE testing doc
28
4Ước lượng testcaseRUP testcaseKhoá kiểm định viên cơ bản Pernambuco Uni estimation
29
Theo chuẩn QA (RUP, ISO, McCall)RUP estimation
30
Theo loại kiểm địnhMaladarlens Uni estimation
31
5Ước lượng lỗiKhoá kiểm định viên cơ bản IEEE bug estimation
32
6Lập kế hoạch kiểm địnhCSTE skill 4Khoá kiểm định viên cơ bản IEEE testplan
33
7Viết testcaseRUP testcaseKhoá kiểm định viên cơ bản IEEE testing doc
34
Scenario/case procedures (GUI, functional, loadtest, usability, security)
35
Test Matrix (NTT)NTT template
36
Test-drivenGM Uni course
37
Data-driven
38
8Thực hiện testCSTE skill 5Khoá kiểm định viên cơ bản RUP execute test
39
UT blackbox (code debugging)Khoá UnitTestIEEE UT doc
40
Build app từ sourcecode
41
SQL manually/ test database
42
Scripting automation
43
Đọc hiểu testcase và làm theoRUP testcase
44
Lưu lại bằng chứng
45
9Nhận diện lỗi và log lỗi hiệu quảKhoá kiểm định viên cơ bản IEEE software anomalies
46
10Báo cáo kết quả kiểm địnhCSTE skill 6Khoá kiểm định viên cơ bản IEEE testing doc
47
11Phân tích xu hướng lỗiKhoá kiểm định viên cơ bản IEEE defect analysis
48
12GitKhoá bổ sung kỹ năng tester
49
13Làm việc với quy trình sản xuất phần mềmRUP test teamKhoá bổ sung kỹ năng testerRUP test team
50
Waterfall
51
Scrum
52
14Tiếng Anh cho testerKhoá bổ sung kỹ năng tester
53
15Gõ 10 ngón đạt >45 từ/phútKhoá bổ sung kỹ năng tester
54
16Đạo đức nghề nghiệpKhoá đạo đức nghề nghiệp
55
17Làm việc với nhómCSTE skill 3Khoá bổ sung kỹ năng tester
56
Trình bày trước đám đông
57
Họp nhóm
58
Báo cáo nhóm
59
Kỹ năng cho kiểm định tự động
60
Xem demo
https://www.youtube.com/playlist?list=PL751V5I3RIDEnVl4a5ugfnxVrwfYMFchq
61
#Tên kỹ năngKỹ năng conSách tham khảo
Đào tạo ở TesterPRO.org/edu
Đại học trên TG/ Chuẩn xác nhận
62
1Các chuẩn của Kiểm định viên cơ bản
63
2
Ước lượng chuyển testcase manual sang automation
ISTQB, về auto testKhoá automation testISTQB, về auto test
64
Functional test
65
GUI testing
66
3Biết sử dụng record and playbackISTQB, về auto testKhoá automation testISTQB, về auto test
67
Thiết kế và thực hiện auto test trên Microsoft VisualStudio
68
Thiết kế và thực hiện auto test trên Selenium IDE
69
Thiết kế và thực hiện auto test trên Xcode
70
4Biết sử dụng và phát triển keyword-driven testISTQB, về auto testKhoá automation testISTQB, về auto test
71
Thiết kế và thực hiện auto test trên Webdriver
72
Thiết kế và thực hiện auto test trên Robotium
73
Thiết kế và thực hiện auto test trên Appium
74
5Biết sử dụng và phát triển data-driven testISTQB, về auto testKhoá automation testISTQB, về auto test
75
Thiết kế và thực hiện auto test trên Hera
76
Phát triển thêm từ khoá mới
77
Phát triển từ khoá loop, goto, điều kiện
78
Phát triển data-driven
79
Kỹ năng cho kiểm định hiệu năng
80
Xem demo
https://www.youtube.com/playlist?list=PL751V5I3RIDHq5vU14k_tXkEV6FY7AK5N
81
#Tên kỹ năngKỹ năng conSách tham khảo
Đào tạo ở TesterPRO.org/edu
Đại học trên TG/ Chuẩn xác nhận
82
1Các chuẩn của Kiểm định viên cơ bản
83
2Lập kế hoạch và thiết kế chiến lược workload
RUP performance test
Khoá kiểm định hiệu năngRUP design workload
84
Ước lượng response time, throughput, resource cost cần thoả mãn
85
Kỹ thuật thiết kế loadtest vượt qua CSRF
86
Kỹ thuật thiết kế loadtest với dữ liệu thay đổi từ CSV
87
Kỹ thuật thiết kế loadtest duy trì tốc độ
88
Kỹ thuật thiết kế loadtest trên nhiều client
89
Kỹ thuật kiểm soát/ monitor/ báo cáo bộ nhớ client-server
90
3Phân tích và xem xét kết quả loadtestKhoá kiểm định hiệu năng
91
Đánh giá tốc độ, tài nguyên mất mát, thế nào là pass/fail
92
Xác nhận vấn đề, lỗi qua các kết quả trả về
93
4
Biết sử dụng tools record and playback cho loadtest
Khoá kiểm định hiệu năng
94
Thiết kế và thực hiện load test trên Microsoft Visual Studio
95
Thiết kế và thực hiện load test trên Jmeter với Blazemeter
96
5Biết sử dụng tools cho profilingKhoá kiểm định hiệu năng
97
Thiết kế và thực hiện profiling trên browsers
98
Thiết kế và thực hiện profiling trên Microsoft Visual Studio
99
Thiết kế và thực hiện profiling trên Jprofiling
100
Kỹ năng cho kiểm định bảo mật
Loading...
Main menu