สมัครแข่งขัน แบดมินตัน Singha Chaopai Copa Badminton Tournament 2017 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Match ID
วันที่แข่งขัน
เวลาแข่งขัน
ประเภทการแข่งขันสาย
ประเภทมือ
ชื่อ Xชื่อ Y
ผลSet X
ผลSet Y
ผลต่างแต้มดิบ X
ผลต่างแต้มดิบ Y
2
X000125-มิ.ย.-178:30P- แบ่งกลุ่ม Match 1GP-สมดุล อมรเกียรติขจร+ธนะโชค ล้ำเลิศ (โออิชิ)
ณัฐพล พวงสุข+นิธิพัฒน์ แหวนทอง (แบดมินตัน การบินไทย)
0000
3
X000225-มิ.ย.-178:30P- แบ่งกลุ่ม Match 1GP-Judy Costa+อนัญญา บัวสุดตา (ลั้นลา)
ศักดิ์สิทธิ์ จิระวัฒน์ทินโชติ+ประพันธ์ สินชัยสุวรรณ (ชมรมอัสสัมC2)
0000
4
X000325-มิ.ย.-178:30P- แบ่งกลุ่ม Match 1IP-ชาตรี เอี้ยวฮวด+ธนดล เพ็ชรฉรรจ์ (แม่มาระยอง)
ยศกฤศ วงค์เกี่ย+สุพิชญา อยู่คง (ตกรอบเป็นว่าเล่น)
0000
5
X000425-มิ.ย.-178:30P- แบ่งกลุ่ม Match 1IP-บัญชา สุวะมาศ+ธนวัต เปี่ยมสุข (Double Black)จตุพล แก้วมณี+อัมเดช พิมพ์อินทร์ (ลั๊ลลา)0000
6
X000525-มิ.ย.-178:30P- แบ่งกลุ่ม Match 1JP-aung phay+จักรวาล สังฆพรหม (ลั๊ลลา)
วีรวิทย์ รัตนะ+ทรงชัย ถาวรเจริญพนธ์ (บางคล้า)
0000
7
X000625-มิ.ย.-178:30P- แบ่งกลุ่ม Match 1JP-อลงกต จันสวาท+วรภัฏ อวยพร (แม่มาระยอง)ศตวรรษ เจริญลาภ+ชาติสิริ วัฒนา (อิสระ)0000
8
X000725-มิ.ย.-179:00P- แบ่งกลุ่ม Match 1AP-พรธนะ จันทร์นวล+ราชิน กลมกลาง (โออิชิ)Tra Thach+วัชรินทร์ โฮลเซอร์ (ลั๊ลลา)0000
9
X000825-มิ.ย.-179:00P- แบ่งกลุ่ม Match 1AP-ณัฏฐ์ธรดล บุญลา+รัตติกาล สุภาติ (รอมาแจ๊ะ)ศุภกร อินฟ้าแสง+หนุภรณ์ มรรคพิมพ์ (ลั๊ลลา)0000
10
X000925-มิ.ย.-179:00P- แบ่งกลุ่ม Match 1BP-อัครัช ภูวะปัจฉิม+สถาพร มาลีน้อย (ลั๊ลลา)
เชาว์วรรธน์ ศิริสุนทรินท์+จิระวัฒน์ คิดได้ (ลั๊ลลา)
0000
11
X001025-มิ.ย.-179:00P- แบ่งกลุ่ม Match 1BP-
จตุพล แก้วมีสี+ธนกร ผ่องภิญโญ (ชมรมอัสสัมC2)
พงษ์เทพ กิจบำรุง+เชาวลิต สุมทุม (กิ่งประดู่)0000
12
X001125-มิ.ย.-179:00P- แบ่งกลุ่ม Match 1CP-
องศ์การ ปรุงหอม+อุลัยวรรณ ดวงอ่อนนาม (ลั้นลา)
สมศักดิ์ เทพทองดี+ศรวรรณาวรัลภัคค์ พัฒวรรรทรัพย์ (ลั้นลา)
0000
13
X001225-มิ.ย.-179:00P- แบ่งกลุ่ม Match 1CP-
กฤชณภัทร เข็มจันทร์+วัลลภ คนตรง (ยูโร แบดมินตัน)
คริส นีโวล+มาร์ติน พุ่มเกิด มอร์ค (yeezy of jesus)
0000
14
X001325-มิ.ย.-179:30P- แบ่งกลุ่ม Match 1DP-
ชัยวัฒน์ ศักดิ์สุวรรณ+วิรัตน์ บุญจันทร์ (ลั้นลา)
วรวิทย์ สุริยาวรกุล+พงศ์เทพ แจ่มจันทร์ (ลั้นลา)
0000
15
X001425-มิ.ย.-179:30P- แบ่งกลุ่ม Match 1DP-
สุรศักดิ์ นิลเขต+ปุณยวัจน์ พิศาลวาเลิศ (ยูโร แบดมินตัน)
เลอสรร เสือสิงห์+วิทยา หลำสุข (LION1)0000
16
X001525-มิ.ย.-179:30P- แบ่งกลุ่ม Match 2GP-สมดุล อมรเกียรติขจร+ธนะโชค ล้ำเลิศ (โออิชิ)พัลลภ อินทะรังสี+ถวิล คณินวรพันธุ์ (ลั้ลลา)0000
17
X001625-มิ.ย.-179:30P- แบ่งกลุ่ม Match 2GP-
ณัฐพล พวงสุข+นิธิพัฒน์ แหวนทอง (แบดมินตัน การบินไทย)
Judy Costa+อนัญญา บัวสุดตา (ลั้นลา)0000
18
X001725-มิ.ย.-179:30P- แบ่งกลุ่ม Match 2IP-ชาตรี เอี้ยวฮวด+ธนดล เพ็ชรฉรรจ์ (แม่มาระยอง)ปรีชา กังวานพณิชย์+ปัญญาศิริ พรมสุ (ลั๊ลลา)0000
19
X001825-มิ.ย.-179:30P- แบ่งกลุ่ม Match 2IP-
ยศกฤศ วงค์เกี่ย+สุพิชญา อยู่คง (ตกรอบเป็นว่าเล่น)
บัญชา สุวะมาศ+ธนวัต เปี่ยมสุข (Double Black)0000
20
X001925-มิ.ย.-1710:00P- แบ่งกลุ่ม Match 2JP-aung phay+จักรวาล สังฆพรหม (ลั๊ลลา)สมพงศ์ ศรีหนูขำ+Anthony Caboussin (ลั๊ลลา)0000
21
X002025-มิ.ย.-1710:00P- แบ่งกลุ่ม Match 2JP-
วีรวิทย์ รัตนะ+ทรงชัย ถาวรเจริญพนธ์ (บางคล้า)
อลงกต จันสวาท+วรภัฏ อวยพร (แม่มาระยอง)0000
22
X002125-มิ.ย.-1710:00P- แบ่งกลุ่ม Match 1EP-วิชัย เลียบทวี+ศรัชฌา สร้อยแก้ว (ลั้นลา)Cerdric+สุธาทิพย์ เทศหมวก (ลั้นลา)0000
23
X002225-มิ.ย.-1710:00P- แบ่งกลุ่ม Match 1EP-
ธนาพันธ์ ทะแพงพันธ์+สมพงษ์เอี่ยมอ่อง (ยูโร แบดมินตัน)
เกรียงไกร จิตอารีย์+ภัทรนพล บุญลา (ดาวเทียม)0000
24
X002325-มิ.ย.-1710:00P- แบ่งกลุ่ม Match 1FP-
ปพนธนัย วินธนาพิศูทธ์+เกียงไกร แซ่ตั้ง (ลั้นลา)
จรูญ จารุรัชตานนท์+สุรพงษ์ พานิชนาวา (ลั้นลา)
0000
25
X002425-มิ.ย.-1710:00P- แบ่งกลุ่ม Match 1FP-นฤชิต สินทรัพย์+ธีรากร ทานะ (ยูโร แบดมินตัน)พัชรกฤช วิริยะยุทธ+ทศพล โชติกาญจนกุล (อิสระ)0000
26
X002525-มิ.ย.-1710:30P- แบ่งกลุ่ม Match 1HP-อนุสาท ไคว้คำ+ธงธัช เกษมสุวรรณ (Copa)ศิริวุฒิ คชฤทธิ์+ทศพล การเขตน์ (Bkforhealth)0000
27
X002625-มิ.ย.-1710:30P- แบ่งกลุ่ม Match 1HP-
จตุพงศ์ สุริยกุล ณ อยุธยา+จุฑารัตน์ พิพัฒน์ (ลั้นลา)
องอาจ ดีขุนทด+ณัฐพล สุนีย์รันตกุล (ลั้นลา)0000
28
X002725-มิ.ย.-1710:30P- แบ่งกลุ่ม Match 3GP-สมดุล อมรเกียรติขจร+ธนะโชค ล้ำเลิศ (โออิชิ)
ศักดิ์สิทธิ์ จิระวัฒน์ทินโชติ+ประพันธ์ สินชัยสุวรรณ (ชมรมอัสสัมC2)
0000
29
X002825-มิ.ย.-1710:30P- แบ่งกลุ่ม Match 3GP-
ณัฐพล พวงสุข+นิธิพัฒน์ แหวนทอง (แบดมินตัน การบินไทย)
พัลลภ อินทะรังสี+ถวิล คณินวรพันธุ์ (ลั้ลลา)0000
30
X002925-มิ.ย.-1710:30P- แบ่งกลุ่ม Match 3IP-ชาตรี เอี้ยวฮวด+ธนดล เพ็ชรฉรรจ์ (แม่มาระยอง)จตุพล แก้วมณี+อัมเดช พิมพ์อินทร์ (ลั๊ลลา)0000
31
X003025-มิ.ย.-1710:30P- แบ่งกลุ่ม Match 3IP-
ยศกฤศ วงค์เกี่ย+สุพิชญา อยู่คง (ตกรอบเป็นว่าเล่น)
ปรีชา กังวานพณิชย์+ปัญญาศิริ พรมสุ (ลั๊ลลา)0000
32
X003125-มิ.ย.-1711:00P- แบ่งกลุ่ม Match 3JP-aung phay+จักรวาล สังฆพรหม (ลั๊ลลา)ศตวรรษ เจริญลาภ+ชาติสิริ วัฒนา (อิสระ)0000
33
X003225-มิ.ย.-1711:00P- แบ่งกลุ่ม Match 3JP-
วีรวิทย์ รัตนะ+ทรงชัย ถาวรเจริญพนธ์ (บางคล้า)
สมพงศ์ ศรีหนูขำ+Anthony Caboussin (ลั๊ลลา)0000
34
X003325-มิ.ย.-1711:00P- แบ่งกลุ่ม Match 2AP-พรธนะ จันทร์นวล+ราชิน กลมกลาง (โออิชิ)ณัฏฐ์ธรดล บุญลา+รัตติกาล สุภาติ (รอมาแจ๊ะ)0000
35
X003425-มิ.ย.-1711:00P- แบ่งกลุ่ม Match 2AP-Tra Thach+วัชรินทร์ โฮลเซอร์ (ลั๊ลลา)ศุภกร อินฟ้าแสง+หนุภรณ์ มรรคพิมพ์ (ลั๊ลลา)0000
36
X003525-มิ.ย.-1711:00P- แบ่งกลุ่ม Match 2BP-อัครัช ภูวะปัจฉิม+สถาพร มาลีน้อย (ลั๊ลลา)
จตุพล แก้วมีสี+ธนกร ผ่องภิญโญ (ชมรมอัสสัมC2)
0000
37
X003625-มิ.ย.-1711:00P- แบ่งกลุ่ม Match 2BP-
เชาว์วรรธน์ ศิริสุนทรินท์+จิระวัฒน์ คิดได้ (ลั๊ลลา)
พงษ์เทพ กิจบำรุง+เชาวลิต สุมทุม (กิ่งประดู่)0000
38
X003725-มิ.ย.-1711:30P- แบ่งกลุ่ม Match 2CP-
องศ์การ ปรุงหอม+อุลัยวรรณ ดวงอ่อนนาม (ลั้นลา)
กฤชณภัทร เข็มจันทร์+วัลลภ คนตรง (ยูโร แบดมินตัน)
0000
39
X003825-มิ.ย.-1711:30P- แบ่งกลุ่ม Match 2CP-
สมศักดิ์ เทพทองดี+ศรวรรณาวรัลภัคค์ พัฒวรรรทรัพย์ (ลั้นลา)
คริส นีโวล+มาร์ติน พุ่มเกิด มอร์ค (yeezy of jesus)
0000
40
X003925-มิ.ย.-1711:30P- แบ่งกลุ่ม Match 2DP-
ชัยวัฒน์ ศักดิ์สุวรรณ+วิรัตน์ บุญจันทร์ (ลั้นลา)
สุรศักดิ์ นิลเขต+ปุณยวัจน์ พิศาลวาเลิศ (ยูโร แบดมินตัน)
0000
41
X004025-มิ.ย.-1711:30P- แบ่งกลุ่ม Match 2DP-
วรวิทย์ สุริยาวรกุล+พงศ์เทพ แจ่มจันทร์ (ลั้นลา)
เลอสรร เสือสิงห์+วิทยา หลำสุข (LION1)0000
42
X004125-มิ.ย.-1711:30P- แบ่งกลุ่ม Match 2EP-วิชัย เลียบทวี+ศรัชฌา สร้อยแก้ว (ลั้นลา)
ธนาพันธ์ ทะแพงพันธ์+สมพงษ์เอี่ยมอ่อง (ยูโร แบดมินตัน)
0000
43
X004225-มิ.ย.-1711:30P- แบ่งกลุ่ม Match 2EP-Cerdric+สุธาทิพย์ เทศหมวก (ลั้นลา)เกรียงไกร จิตอารีย์+ภัทรนพล บุญลา (ดาวเทียม)0000
44
X004325-มิ.ย.-1712:00P- แบ่งกลุ่ม Match 2FP-
ปพนธนัย วินธนาพิศูทธ์+เกียงไกร แซ่ตั้ง (ลั้นลา)
นฤชิต สินทรัพย์+ธีรากร ทานะ (ยูโร แบดมินตัน)0000
45
X004425-มิ.ย.-1712:00P- แบ่งกลุ่ม Match 2FP-
จรูญ จารุรัชตานนท์+สุรพงษ์ พานิชนาวา (ลั้นลา)
พัชรกฤช วิริยะยุทธ+ทศพล โชติกาญจนกุล (อิสระ)0000
46
X004525-มิ.ย.-1712:00P- แบ่งกลุ่ม Match 2HP-อนุสาท ไคว้คำ+ธงธัช เกษมสุวรรณ (Copa)
จตุพงศ์ สุริยกุล ณ อยุธยา+จุฑารัตน์ พิพัฒน์ (ลั้นลา)
0000
47
X004625-มิ.ย.-1712:00P- แบ่งกลุ่ม Match 2HP-ศิริวุฒิ คชฤทธิ์+ทศพล การเขตน์ (Bkforhealth)องอาจ ดีขุนทด+ณัฐพล สุนีย์รันตกุล (ลั้นลา)0000
48
X004725-มิ.ย.-1712:00P- แบ่งกลุ่ม Match 4GP-สมดุล อมรเกียรติขจร+ธนะโชค ล้ำเลิศ (โออิชิ)Judy Costa+อนัญญา บัวสุดตา (ลั้นลา)0000
49
X004825-มิ.ย.-1712:00P- แบ่งกลุ่ม Match 4GP-
ศักดิ์สิทธิ์ จิระวัฒน์ทินโชติ+ประพันธ์ สินชัยสุวรรณ (ชมรมอัสสัมC2)
พัลลภ อินทะรังสี+ถวิล คณินวรพันธุ์ (ลั้ลลา)0000
50
X004925-มิ.ย.-1712:30P- แบ่งกลุ่ม Match 4IP-ชาตรี เอี้ยวฮวด+ธนดล เพ็ชรฉรรจ์ (แม่มาระยอง)บัญชา สุวะมาศ+ธนวัต เปี่ยมสุข (Double Black)0000
51
X005025-มิ.ย.-1712:30P- แบ่งกลุ่ม Match 4IP-จตุพล แก้วมณี+อัมเดช พิมพ์อินทร์ (ลั๊ลลา)ปรีชา กังวานพณิชย์+ปัญญาศิริ พรมสุ (ลั๊ลลา)0000
52
X005125-มิ.ย.-1712:30P- แบ่งกลุ่ม Match 4JP-aung phay+จักรวาล สังฆพรหม (ลั๊ลลา)อลงกต จันสวาท+วรภัฏ อวยพร (แม่มาระยอง)0000
53
X005225-มิ.ย.-1712:30P- แบ่งกลุ่ม Match 4JP-ศตวรรษ เจริญลาภ+ชาติสิริ วัฒนา (อิสระ)สมพงศ์ ศรีหนูขำ+Anthony Caboussin (ลั๊ลลา)0000
54
X005325-มิ.ย.-1712:30P- แบ่งกลุ่ม Match 3AP-พรธนะ จันทร์นวล+ราชิน กลมกลาง (โออิชิ)ศุภกร อินฟ้าแสง+หนุภรณ์ มรรคพิมพ์ (ลั๊ลลา)0000
55
X005425-มิ.ย.-1712:30P- แบ่งกลุ่ม Match 3AP-Tra Thach+วัชรินทร์ โฮลเซอร์ (ลั๊ลลา)ณัฏฐ์ธรดล บุญลา+รัตติกาล สุภาติ (รอมาแจ๊ะ)0000
56
X005525-มิ.ย.-1713:00P- แบ่งกลุ่ม Match 3BP-อัครัช ภูวะปัจฉิม+สถาพร มาลีน้อย (ลั๊ลลา)พงษ์เทพ กิจบำรุง+เชาวลิต สุมทุม (กิ่งประดู่)0000
57
X005625-มิ.ย.-1713:00P- แบ่งกลุ่ม Match 3BP-
เชาว์วรรธน์ ศิริสุนทรินท์+จิระวัฒน์ คิดได้ (ลั๊ลลา)
จตุพล แก้วมีสี+ธนกร ผ่องภิญโญ (ชมรมอัสสัมC2)
0000
58
X005725-มิ.ย.-1713:00P- แบ่งกลุ่ม Match 3CP-
องศ์การ ปรุงหอม+อุลัยวรรณ ดวงอ่อนนาม (ลั้นลา)
คริส นีโวล+มาร์ติน พุ่มเกิด มอร์ค (yeezy of jesus)
0000
59
X005825-มิ.ย.-1713:00P- แบ่งกลุ่ม Match 3CP-
สมศักดิ์ เทพทองดี+ศรวรรณาวรัลภัคค์ พัฒวรรรทรัพย์ (ลั้นลา)
กฤชณภัทร เข็มจันทร์+วัลลภ คนตรง (ยูโร แบดมินตัน)
0000
60
X005925-มิ.ย.-1713:00P- แบ่งกลุ่ม Match 3DP-
ชัยวัฒน์ ศักดิ์สุวรรณ+วิรัตน์ บุญจันทร์ (ลั้นลา)
เลอสรร เสือสิงห์+วิทยา หลำสุข (LION1)0000
61
X006025-มิ.ย.-1713:00P- แบ่งกลุ่ม Match 3DP-
วรวิทย์ สุริยาวรกุล+พงศ์เทพ แจ่มจันทร์ (ลั้นลา)
สุรศักดิ์ นิลเขต+ปุณยวัจน์ พิศาลวาเลิศ (ยูโร แบดมินตัน)
0000
62
X006125-มิ.ย.-1713:30P- แบ่งกลุ่ม Match 3EP-วิชัย เลียบทวี+ศรัชฌา สร้อยแก้ว (ลั้นลา)เกรียงไกร จิตอารีย์+ภัทรนพล บุญลา (ดาวเทียม)0000
63
X006225-มิ.ย.-1713:30P- แบ่งกลุ่ม Match 3EP-Cerdric+สุธาทิพย์ เทศหมวก (ลั้นลา)
ธนาพันธ์ ทะแพงพันธ์+สมพงษ์เอี่ยมอ่อง (ยูโร แบดมินตัน)
0000
64
X006325-มิ.ย.-1713:30P- แบ่งกลุ่ม Match 3FP-
ปพนธนัย วินธนาพิศูทธ์+เกียงไกร แซ่ตั้ง (ลั้นลา)
พัชรกฤช วิริยะยุทธ+ทศพล โชติกาญจนกุล (อิสระ)0000
65
X006425-มิ.ย.-1713:30P- แบ่งกลุ่ม Match 3FP-
จรูญ จารุรัชตานนท์+สุรพงษ์ พานิชนาวา (ลั้นลา)
นฤชิต สินทรัพย์+ธีรากร ทานะ (ยูโร แบดมินตัน)0000
66
X006525-มิ.ย.-1713:30P- แบ่งกลุ่ม Match 3HP-อนุสาท ไคว้คำ+ธงธัช เกษมสุวรรณ (Copa)องอาจ ดีขุนทด+ณัฐพล สุนีย์รันตกุล (ลั้นลา)0000
67
X006625-มิ.ย.-1713:30P- แบ่งกลุ่ม Match 3HP-ศิริวุฒิ คชฤทธิ์+ทศพล การเขตน์ (Bkforhealth)
จตุพงศ์ สุริยกุล ณ อยุธยา+จุฑารัตน์ พิพัฒน์ (ลั้นลา)
0000
68
X006725-มิ.ย.-1714:00P- แบ่งกลุ่ม Match 5GP-
ณัฐพล พวงสุข+นิธิพัฒน์ แหวนทอง (แบดมินตัน การบินไทย)
ศักดิ์สิทธิ์ จิระวัฒน์ทินโชติ+ประพันธ์ สินชัยสุวรรณ (ชมรมอัสสัมC2)
0000
69
X006825-มิ.ย.-1714:00P- แบ่งกลุ่ม Match 5GP-Judy Costa+อนัญญา บัวสุดตา (ลั้นลา)พัลลภ อินทะรังสี+ถวิล คณินวรพันธุ์ (ลั้ลลา)0000
70
X006925-มิ.ย.-1714:00P- แบ่งกลุ่ม Match 5IP-
ยศกฤศ วงค์เกี่ย+สุพิชญา อยู่คง (ตกรอบเป็นว่าเล่น)
จตุพล แก้วมณี+อัมเดช พิมพ์อินทร์ (ลั๊ลลา)0000
71
X007025-มิ.ย.-1714:00P- แบ่งกลุ่ม Match 5IP-บัญชา สุวะมาศ+ธนวัต เปี่ยมสุข (Double Black)ปรีชา กังวานพณิชย์+ปัญญาศิริ พรมสุ (ลั๊ลลา)0000
72
X007125-มิ.ย.-1714:00P- แบ่งกลุ่ม Match 5JP-
วีรวิทย์ รัตนะ+ทรงชัย ถาวรเจริญพนธ์ (บางคล้า)
ศตวรรษ เจริญลาภ+ชาติสิริ วัฒนา (อิสระ)0000
73
X007225-มิ.ย.-1714:00P- แบ่งกลุ่ม Match 5JP-อลงกต จันสวาท+วรภัฏ อวยพร (แม่มาระยอง)สมพงศ์ ศรีหนูขำ+Anthony Caboussin (ลั๊ลลา)0000
74
X007325-มิ.ย.-1714:30
Knock Out มือ P- 24 ทีมสุดท้าย
P-#N/A#N/A0000
75
X007425-มิ.ย.-1714:30
Knock Out มือ P- 24 ทีมสุดท้าย
P-#N/A#N/A0000
76
X007525-มิ.ย.-1714:30
Knock Out มือ P- 24 ทีมสุดท้าย
P-#N/A#N/A0000
77
X007625-มิ.ย.-1714:30
Knock Out มือ P- 24 ทีมสุดท้าย
P-#N/A#N/A0000
78
X007725-มิ.ย.-1714:30
Knock Out มือ P- 24 ทีมสุดท้าย
P-#N/A#N/A0000
79
X007825-มิ.ย.-1714:30
Knock Out มือ P- 24 ทีมสุดท้าย
P-#N/A#N/A0000
80
X007925-มิ.ย.-1715:00
Knock Out มือ P- 24 ทีมสุดท้าย
P-#N/A#N/A0000
81
X008025-มิ.ย.-1715:00
Knock Out มือ P- 24 ทีมสุดท้าย
P-#N/A#N/A0000
82
X008125-มิ.ย.-1715:00
Knock Out มือ P- 16 ทีมสุดท้าย
P-#N/A#N/A0000
83
X008225-มิ.ย.-1715:00
Knock Out มือ P- 16 ทีมสุดท้าย
P-#N/A#N/A0000
84
X008325-มิ.ย.-1715:00
Knock Out มือ P- 16 ทีมสุดท้าย
P-#N/A#N/A0000
85
X008425-มิ.ย.-1715:00
Knock Out มือ P- 16 ทีมสุดท้าย
P-#N/A#N/A0000
86
X008525-มิ.ย.-1715:30
Knock Out มือ P- 16 ทีมสุดท้าย
P-#N/A#N/A0000
87
X008625-มิ.ย.-1715:30
Knock Out มือ P- 16 ทีมสุดท้าย
P-#N/A#N/A0000
88
X008725-มิ.ย.-1715:30
Knock Out มือ P- 16 ทีมสุดท้าย
P-#N/A#N/A0000
89
X008825-มิ.ย.-1715:30
Knock Out มือ P- 16 ทีมสุดท้าย
P-#N/A#N/A0000
90
X008925-มิ.ย.-1715:30
Knock Out มือ P- 8 ทีมสุดท้าย
P-#N/A#N/A0000
91
X009025-มิ.ย.-1715:30
Knock Out มือ P- 8 ทีมสุดท้าย
P-#N/A#N/A0000
92
X009125-มิ.ย.-1716:00
Knock Out มือ P- 8 ทีมสุดท้าย
P-#N/A#N/A0000
93
X009225-มิ.ย.-1716:00
Knock Out มือ P- 8 ทีมสุดท้าย
P-#N/A#N/A0000
94
X009325-มิ.ย.-1716:00
Knock Out มือ P- 4 ทีมสุดท้าย
P-#N/A#N/A0000
95
X009425-มิ.ย.-1716:00
Knock Out มือ P- 4 ทีมสุดท้าย
P-#N/A#N/A0000
96
X009525-มิ.ย.-1716:00ชิงชนะเลิศ มือ P-P-#N/A#N/A0000
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ลำดับการแข่งขัน
สายแข่งขันมือ P-
สาย Knock Out มือ P-
การตอบแบบฟอร์ม 1
การตอบแบบฟอร์ม 2
 
 
Main menu