IWC 2019 Hrvatska
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Kn
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
LokalitetIstraživačiStatus
2
http://karta.ptice.net/?layers=iwc&base=osmIme i prezime + kontaktOrganizacijaDatum obilaska (planirani)KoordinatorPredani podaciKomentar
3
Nazivi lokaliteta u tablici kao i IWC kodovi odgovaraju nazivima i kodovima na karti. Točne granice lokaliteta provjerite na karti (klik na ćeliju iznad).
Prioritetna područja označena su crveno.
SinonimiSvaki sudionik istraživanja upisuje svoje ime, prezime i kontakt podatke. Imena odvojite prelaskom u novi red (Alt+Enter).
Primjer: Petra Čulig (petra.culig@biom.hr, 0989600711)
Ukoliko istraživanje odrađujete kao volonter ili zaposlenik neke organizacije, navedite je. Samostalni istraživači ne upisuju ništa.Dvostruki klik otvara kalendar u kojem se odabire željeni datum.Dežurni koordinator za pojedinu regiju Hrvatske. Kontakt osoba za upute o odabranom lokalitetu.Označite kvačicom kada ste podatke u valjanom obliku poslali dežurnom koordinatoru.Vaša napomena ostalim istraživačima.
4
Blatnica fishpondsHR00223JU BBŽ (smlinaric@zastita-prirode-bbz.hr),
Darko Podravec (darkopod@gmail.com)
JU BBŽPetra Čulig
5
Crna Mlaka fishpondsHR00224Biljana Ječmenica (biljana.jecmenica@biom.hr), Olga Zaitseva (lomur00@gmail.com)BIOM, volonter BIOMa12.1.2019.Petra Čulig
6
Donji Miholjac fishpondsHR00225Tibor Mikuska (tibor.kopacki.rit@gmail.com)HDZPP2019-01-04obavljeno
7
Draganici fishpondsHR00226Biljana JečmenicaBiom19.1.2019.Petra Čulig
8
Garenica fishpondsHR00227Prestali s proizvodnjom za sada
9
Grudnjak fishpondsHR00228
Josip Ledinšćak (jledinscak@yahoo.com),
Dora Dvoržak (ddvorzak@gmail.com)
HDZPP
10
Jasinje (Jelas) fishpondsHR00229
11
Jastrebarsko fishpondsHR00230Vedran Slijepčević (vedran.slijepcevic@gmail.com, 098 92 72 073)Veleučilište u Karlovcu16.1.2019.Petra Čulig
12
Koncanica fishpondsHR00231Biljana JečmenicaBiom13.1.2019.Petra Čulig
13
Koritna fishpondsHR00232
14
Lipovljani fishpondsHR00234
15
Mackovac fishpondsHR00235
16
Mackovec fishpondsHR00989Mihaela Mesarić (mesaric@medjimurska-priroda.info) JU Međimurska priroda 12.1.2019.Goran Čižmešija
17
Narta fishpondsHR00236Petra Čulig (petra.culig@biom.hr), Boleslaw SlocinskiBiom14.1.2019.Petra Čulig
18
Nasicka Breznica fishpondsHR00237Josip Ledinšćak (jledinscak@yahoo.com),
Dora Dvoržak (ddvorzak@gmail.com)
HDZPP
19
Osilovac fishpondsHR00238
20
Pakracka Poljana fishpondsHR00239Biljana JečmenicaBiom20.1.2019.Petra Čulig
21
Pisarovina fishpondsHR00240Luka Basrek (luka.basrek@gmail.com19.1.2019.
22
Podunavlje fishpondsHR00241Tibor Mikuska (tibor.kopacki.rit@gmail.com)HDZPP
23
Popovac fishpondHR00242Tibor Mikuska (tibor.kopacki.rit@gmail.com)HDZPP
24
Sag fishpondsHR00243Tibor Mikuska (tibor.kopacki.rit@gmail.com)HDZPP4.1.2019.
25
Satnica fishpondsHR00244
26
Selnica fishpondHR00245Zoran Šardi (projekti@medjimurska-priroda.info)Međimurska priroda 12.1.2019.Goran Čižmešija
27
Siscani fishpondsHR00246JU BBŽ (smlinaric@zastita-prirode-bbz.hr),
Darko Podravec (darkopod@gmail.com)
JU BBŽPetra Čulig
28
Slobostina fishpondsHR00247
29
Svajcarica fishpondsHR00248
Josip Ledinšćak (jledinscak@yahoo.com),
Dora Dvoržak (ddvorzak@gmail.com)
HDZPP7.1.2019.
30
Vuksinac fishpondsHR00249Luka Basrek (luka.basrek@gmail.com)26.1.2019.
31
Bajer Jezero reservoirHR00192
32
Blato reservoirHR01003Boleslaw Slocinski (boleslaw.slocinski@biom.hr, 0996345239)Biom12.1.2019.Petra Čulig
33
Butoniga reservoirHR00194
34
Donja Dubrava reservoirHR00196
35
Grabovo reservoirHR00198Marina Grgić (marina.grgic123@gmail.com)HDZPPAdrian Tomik
36
Ilova jezeroHR00200
37
Jegerseg reservoirHR00992Mihaela Mesarić (mesaric@medjimurska-priroda.info)JU Međimurska priroda 12.1.2019.Goran Čižmešija
38
Jezero Peruca reservoirHR00201Ante Kodžoman ante.kodzoman@biom.hrBiom12.1.2019.Ante Kodžoman
39
Josava reservoirHR00202Ivona Barić i Mislav Kristek (ivonabaric28@hotmail.com)14. 1. 2019.Adrian Tomik
40
Krizopotje reservoirHR00980Mihaela Mesarić (mesaric@medjimurska-priroda.info)JU Međimurska priroda12.1.2019.Goran Čižmešija
41
Lokvarsko Jezero reservoirHR00207
42
Maksimir reservoirsHR00208Smiljana Baran (smiljana.baran@gmail.com)BIOM (volonterka)12.1.2019.Petra Čulig
43
Muskovci reservoirHR00212Ante Kodžoman
44
Opatovac reservoirHR00985Marina Grgić (marina.grgic123@gmail.com)HDZPP
45
Ormosko jezero reservoirHR00213
46
Pakra reservoirHR00214
47
Petnja reservoirHR00216
48
Prancevici reservoirHR00193Ante Kodžoman
49
Senkovec reservoirHR00990Mihaela Mesarić (mesaric@medjimurska-priroda.info)JU Međimurska priroda12.1.2019.Goran Čižmešija
50
Stikada reservoirHR00217Ante Kodžoman
51
Sv.Rok reservoirHR00209Tibor Mikuska (tibor.kopacki.rit@gmail.com)HDZPPAnte Kodžoman
52
Tribalj reservoirHR00210Ante Kodžoman
53
Varazdinsko jezero reservoir
HR00221
Synonim: HE Cakovec
54
Vuckovec reservoirHR01018Zoran Šardi (projekti@medjimurska-priroda.info)JU Međimurska priroda 12.1.2019.Goran Čižmešija
55
Javorica reservoirHR01037Tatjana Arnold Sabo (tatjana.arnold.sabo@gmail.com)JU Virovitičko - podravska 8.1.2019.
56
Bacinska jezera (permanent marine lake)
HR00777Bariša Ilić(bare_vid@net.hr) 097 727 0424
57
Bijelo jezero (lake)HR00125Tibor Mikuska (tibor.kopacki.rit@gmail.com)HDZPP
58
Biljsko jezero (lake)HR00841Tibor Mikuska (tibor.kopacki.rit@gmail.com)HDZPP
59
Crecan lakeHR00993Mihaela Mesarić (mesaric@medjimurska-priroda.info)JU Međimurska priroda12.1.2019.Goran Čižmešija
60
Dekanovec lakeHR00842Zvonimir Varga (medjimurski.rendzeri@gmail.com)JU Međimurska priroda12.1.2019.Goran Čižmešija
61
Djola lake (Darda)HR00186Adrian Tomik (tomikadrian@gmail.com)HDZPP
62
Donji Hrascan lakeHR01022Zvonimir Varga (medjimurski.rendzeri@gmail.com)JU Međimurska priroda12.1.2019.Goran Čižmešija
63
Donji Mihaljevec lakeHR01020Zvonimir Varga (medjimurski.rendzeri@gmail.com)JU Međimurska priroda12.1.2019.Goran Čižmešija
64
Dugacko jezero (lake)HR00133Adrian Tomik (tomikadrian@gmail.com)HDZPP
65
Gorican lakeHR01023Zvonimir Varga (medjimurski.rendzeri@gmail.com)JU Međimurska priroda 12.1.2019.Goran Čižmešija
66
Jezero Borovik (lake)HR00138
67
Jezero Desne (lake)HR00139Bariša Ilić(bare_vid@net.hr
68
Jezero Kuti (lake)HR00140Bariša Ilić(bare_vid@net.hr
69
Jezero Sabljaci (lake)HR00141
70
Kopacko jezero (lake)HR00146Vlatko Rožac (vlatko.rozac@pp-kopacki-rit.hr)PP Kopački rit
71
Krka National Park: Roski slap
HR00846Gordan Lukač (sluzba-zastite@paklenica.hr)NP Paklenica
18., 19., 20.01.2019.
Ante Kodžoman
72
Krka National Park: Skradin lake
HR00844Gordan Lukač (sluzba-zastite@paklenica.hr)NP Paklenica
18., 19., 20.01.2019.
Ante Kodžoman
73
Krka National Park: Skradinski buk
HR00845Gordan Lukač (sluzba-zastite@paklenica.hr)NP Paklenica
18., 19., 20.01.2019.
Ante Kodžoman
74
Lapovac lakeHR00149
75
Mala Solina lakeHR00153Ante Kodžoman
76
Mali Sakadas lakeHR00843Tibor Mikuska (tibor.kopacki.rit@gmail.com)HDZPP2.1.2019.
77
Martica lakeHR00991Mihaela Mesarić (mesaric@medjimurska-priroda.info)JU Međimurska priroda12.1.2019.Goran Čižmešija
78
Njivice lakeHR00162Ante Kodžoman
79
Oporovec lakeHR01021 Zvonimir Varga (medjimurski.rendzeri@gmail.com)Međimurska priroda12.1.2019.Goran Čižmešija
80
Plitvicka jezera (lakes)HR00166Ivanka Špoljarić (ivanka.spoljaric@np-plitvicka-jezera.hr)NP Plitvička jezera
12., 13.01.2019.
Petra Čulig
81
Ponikve lakeHR00168Ante Kodžoman
82
Prokljansko jezero (lake)HR00169Tina Dragutin Burić (tdragutin@zpv-sibenik.hr, 0997302741)
Marko Plenča Mudrić (marko.plencamudric@zpv-sibenik.hr)
Ante Kodžoman
83
Prolosko blato lakeHR00170Ante Kodžoman
84
Sakadas lakeHR00151Tibor Mikuska (tibor.kopacki.rit@gmail.com)HDZPP2.1.2019.
85
HR00175
86
Sarvas lakeHR00177
87
Semenca lakeHR00174
88
Sovsko jezero (lake)HR00847
89
Torak lake (Cikola river mouth)
HR00181Gordan Lukač (sluzba-zastite@paklenica.hr)NP Paklenica
18., 19., 20.01.2019.
Ante Kodžoman
90
Velika Solina lakeHR00183
91
Visovacko jezero (lake)HR00187Gordan Lukač (sluzba-zastite@paklenica.hr)NP Paklenica
18., 19., 20.01.2019.
Ante Kodžoman
92
Vlaska lakeHR00189Bariša Ilić(bare_vid@net.hr)
93
Vransko jezero (Cres) lakeHR00190
Synonim: JezeRo VRana
= VRana lake
Ante Kodžoman
94
Vransko jezero (Pakostane) lake
HR00191JU PP Vransko Jezero (strucna.sluzba@pp-vransko-jezero.hr)JU PP Vransko jezeroAnte Kodžoman
95
Zuta bara (lake)HR00145
96
Manastir Krka lakeHR01032Gordan Lukač (sluzba-zastite@paklenica.hr)NP Paklenica
18., 19., 20.01.2019.
Ante Kodžoman
97
Banja 1 brickpitHR00988Marina Grgić (marina.grgic123@gmail.com)HDZPP
98
Banja brickpitHR00729Marina Grgić (marina.grgic123@gmail.com)HDZPP
99
Bizovac sandpitHR00775
100
Bobovica brickpitHR00726Tomica Rubinić (sismish@gmail.com)JU Zeleni prsten
Loading...
Main menu