ABCDEF
1
LEKTIONSPLAN (devops)Uppdaterad:2020-10-01
2
Kurs pågår:2020-11-022021-01-10v. 45-2Länk hit:https://dbwebb.se/kurser/devops/lektionsplan
3
Examinator:
Andreas Arnesson (aar) aar@bth.se
Schemahttps://cloud.timeedit.net/bth/web/sched1/ri1w7X7Q47ZZ9YQm5Q0308Y7yQY.html
4
Kursansvarig:aar
5
Lärare:aarCampushttps://www.bth.se/kurser/BXLUR/20212/
6
Lärarteam:aar, moc(Martin)Distans
7
Rättare: Kurspaket
8
9
10
11
Kursvecka 1 (kmom01)
12
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
13
Tisdag13-14aarFöreläsning
14
14-16GenomgångChatt + forum
15
16
Torsdag9-12aar + teamProgrammeringsstugaChatt + forum
17
13-16
18
19
Kursvecka 2 (kmom02)
20
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
21
Tisdag13-14aarFöreläsning
22
14-16GenomgångChatt + forum
23
24
Torsdag9-12aar + teamProgrammeringsstugaChatt + forum
25
13-16
26
27
Kursvecka 3 (kmom03)
28
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
29
Tisdag13-14aarFöreläsning
30
14-16GenomgångChatt + forum
31
32
Torsdag9-12aar + teamProgrammeringsstugaChatt + forum
33
13-16
34
35
Kursvecka 4 (kmom04)
36
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
37
Tisdag13-14aarFöreläsning
38
14-16GenomgångChatt + forum
39
40
Torsdag9-12aar + teamProgrammeringsstugaChatt + forum
41
13-16
42
43
Kursvecka 5 (kmom05)
44
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
45
Tisdag13-14aarFöreläsning
46
14-16GenomgångChatt + forum
47
48
Torsdag9-12aar + teamProgrammeringsstugaChatt + forum
49
13-16
50
51
Kursvecka 6 (kmom06)
52
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
53
Tisdag13-14aarFöreläsning
54
14-16GenomgångChatt + forum
55
56
Torsdag9-12aar + teamProgrammeringsstugaChatt + forum
57
13-16
58
59
Kursvecka 7 (kmom07/10)
60
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
61
Tisdag13-14aarFöreläsning
62
14-16GenomgångChatt + forum
63
Kursvecka 8 (kmom07/10...)
64
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
65
Eget arbete
66
Kursvecka 9 (kmom07/10...)
67
DagTidAnsvarigVadKommentar
68
Eget arbete
69
Kursvecka 10 (kmom07/10...)
70
DagTidAnsvarigVadKommentar
71
Eget arbete / Omtentavecka
72
Kursvecka 11 (kmom07/10...)
73
DagTidAnsvarigVadKommentar
74
Tisdag23:59Uppsats inlämning projektet
75
76
77
78