Tong hop theo phong ban - Mẫu 1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Báo cáo tổng hợp Summary
2
Từ ngày 01/08/2016 đến ngày 31/08/2016
3
4
STTGeneral DepTổ/ChuyềnPhòng banSố lượngTổng
5
Factory
6
1FacKho ChínhF Main Warehouse8945346
7
2Hỗ Trợ Sản Xuất
F Bussiness Support
15
8
3RậpF Cad256
9
4Vệ Sinh Văn PhòngF Cleaner Off170
10
5FQAF FQA1226
11
6Tổng Vụ XưởngF Pro Ga112
12
Total2673
13
Factory 1
14
1Cutting1F1 CắtF1 Cutting25062963
15
2F1 Qc CắtF1 Qc Cutting457
16
3Factory1F1 Vệ Sinh XưởngF1 Cleaner Pro5422787
17
4F1 Đếm sản lượngF1 Counting Pro197
18
5F1 Bảo Trì F12.F1 Maintenance754
19
6F1 Vp XưởngF1 Pro Office493
20
7F1 Thống KêF1 Statistic110
21
8F1 Kho hàng tồn
F1 Stock Warehouse
133
22
9F1 Kho Phụ Liệu
F1 Warehouse Accessory
292
23
10F1 Kho Vải
F1 Warehouse Fabric
266
24
11Finishing1F1 Đóng Gói 012.F1 Folding 018559089
25
12F1 Đóng Gói 022.F1 Folding 02659
26
13F1 Đóng Gói 032.F1 Folding 03795
27
14F1 Ủi 012.F1 Iron 011008
28
15F1 Ủi 022.F1 Iron 02832
29
16F1 Ủi 032.F1 Iron 03940
30
17F1 Giặt Tẩy2.F1 Laudry90
31
18F1 Đóng Thùng 12.F1 Packing 1584
32
19F1 Đóng thùng 22.F1 Packing 2543
33
20F1 Đóng thùng 32.F1 Packing 3548
34
21F1 Qc Hoàn Thành2.F1 Qc Finishing548
35
22F1 Qc Ủi 012.F1 Qc Iron 01612
36
23F1 Qc Ủi 022.F1 Qc Iron 02540
37
24F1 Qc Ủi 032.F1 Qc Iron 03535
38
25Sewing1F1 Chuyền 01F1 Sewing 0198229107
39
26F1 Sửa Hàng2.F1 Mending291
40
27F1 Qc Endline 12.F1 Qc Endline 1727
41
28F1 QC Endline 22.F1 QC Endline 2569
42
29F1 QC Endline 32.F1 QC Endline 3558
43
30F1 Qc Inline2.F1 Qc Inline762
44
31F1 May mẫuF1 Sample186
45
32F1 Chuyền 02F1 Sewing 021154
46
33F1 Chuyền 03F1 Sewing 031154
47
34F1 Chuyền 04F1 Sewing 041024
48
35F1 Chuyền 05F1 Sewing 05905
49
36F1 Chuyền 06F1 Sewing 061051
50
37F1 Chuyền 07F1 Sewing 071244
51
38F1 Chuyền 08F1 Sewing 081180
52
39F1 Chuyền 09F1 Sewing 091259
53
40F1 Chuyền 10F1 Sewing 101080
54
41F1 Chuyền 11F1 Sewing 111123
55
42F1 Chuyền 12F1 Sewing 121137
56
43F1 Chuyền 132.F1 Sewing 131171
57
44F1 Chuyền 142.F1 Sewing 141143
58
45F1 Chuyền 152.F1 Sewing 151161
59
46F1 Chuyền 162.F1 Sewing 16982
60
47F1 Chuyền 172.F1 Sewing 171031
61
48F1 Chuyền 182.F1 Sewing 181131
62
49F1 Chuyền 192.F1 Sewing 191153
63
50F1 Chuyền 202.F1 Sewing 201234
64
51F1 Chuyền 21F1 Sewing 211110
65
52F1 Chuyền 22F1 Sewing 221140
66
53F1 May mẫu chuyềnF1 Sewing Sample895
67
54F1 Chuyền hỗ trợF1 Sewing Support570
68
Total43946
69
Factory 2
70
1Cutting2F2 CắtF2 Cutting26193152
71
2F2 QC CắtF2 Qc Cutting533
72
3Factory2F2 Vệ SinhF2 Cleaner4872623
73
4
F2 Tổ đếm sản lượng
F2 Counting production
409
74
5F2 Bảo TrìF2 Maintenance660
75
6F2 VP XưởngF2 Pro Office440
76
7F2 Thống kêF2 Statistic34
77
8F2 Kho phụ liệu
F2 Warehouse accessory
349
78
9F2 Kho vải
F2 Warehouse fabric
244
79
10Finishing2F2 Đóng góiF2 Folding22988003
80
11F2 ỦiF2 Iron2448
81
12F2 Giặt TẩyF2 Laudry171
82
13F2 Đóng ThùngF2 Packing1273
83
14F2 QC Hoàn ThànhF2 Qc Finishing1813
84
15Sewing2F2 Sửa HàngF2 Mending23128379
85
16F2 QC Endline AF2 Qc endline A829
86
17F2 Qc Endline BF2 Qc endline B728
87
18F2 QC InlineF2 Qc inline668
88
19F2 MẫuF2 Sample Room256
89
20F2 Mẫu 2F2 Sample room 2308
90
21F2 Chuyền 01F2 Sewing 011084
91
22F2 Chuyền 02F2 Sewing 021015
92
23F2 Chuyền 03F2 Sewing 03885
93
24F2 Chuyền 04F2 Sewing 041022
94
25F2 Chuyền 05F2 Sewing 051012
95
26F2 Chuyền 06F2 Sewing 06864
96
27F2 Chuyền 07F2 sewing 071102
97
28F2 Chuyền 08F2 Sewing 08972
98
29F2 Chuyền 09F2 Sewing 091110
99
30F2 Chuyền 10F2 Sewing 10835
100
31F2 Chuyền 11F2 Sewing 111112
Loading...