ข้อมูลการยื่นสิทธิบัตร.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ข้อมูลการยื่นสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
2
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
3
เลขที่คำขอประเภทชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์ผู้ประดิษฐ์สังกัดขั้นตอนการดำเนินงานวัน/เดือน/ปีสถานะปัจจุบัน
4
1603000325อนุสิทธิบัตรแป้งฝุ่นที่มีแป้งเท้ายายม่อมเป็นส่วนประกอบน.ส.พิรดา สุดประเสริฐคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาเขตบางพระ - ยื่นคำขออนุสิทธิบัตร4 ธ.ค.2558 - ชำระค่าธรรมเนียมประกาศและจดทะเบียน ครั้งที่ 1
5
- ชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1 จำนวน 500 บาท ณ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี
9 พ.ย.2559
6
- ออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร9 พ.ย.2559ได้รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 4 ม.ค. 2560
7
- อนุสิทธิบัตรหมดอายุ ณ วันที่
3 ธ.ค.2564เริ่มชำระค่าธรรมเนียม
8
1603000352อนุสิทธิบัตรระบบผนังคอมโพสิตแบบวาฟเฟิลดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตอุเทนถวาย - ยื่นคำขออนุสิทธิบัตร 2 มี.ค. 2559 - อยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นแก้ไขเพิ่มเติม
9
- หนังสือสัญญาโอนสิทธิรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร โดยมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้รับโอนสิทธิในนามอธิการบดี4 พ.ย.2559
10
- ส่งคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับอนุสิทธิบัตร พร้อมชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 50 บาท ณ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี9 พ.ย.2559
11
1503000688อนุสิทธิบัตรไซโลน็อกดาวน์ผศ.ดร.ใจทิพย์วานิชชัง (อาจารย์เกษียณราชการ เดือน ต.ค. 59)คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตบางพระ - ยื่นคำขออนุสิทธิบัตร30 เม.ย.2558 - ได้รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาวันที่ 4 พ.ย.2559
12
- ออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร19 ต.ค.2559
13
- อนุุสิทธิบัตรหมดอายุ ณ วันที่29 เม.ย.2564เริ่มชำระค่าธรรมเนียม
14
1403000677อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตน้ำตาลเงาะนางกรรณิการ์ เจริญสุขคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันทบุรี - ยื่นคำขออนุสิทธิบัตร18 มิ.ย. 2557 - ได้รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาวันที่ 18 ก.พ.2559
15
- ออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร30 พ.ย. 2558
16
- อนุุสิทธิบัตรหมดอายุ ณ วันที่17 มิ.ย. 2563เริ่มชำระค่าธรรมเนียม
17
1001002014สิทธิบัตรกระบวนการตรวจวัดระดับการขัดสีของข้าวโดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ผศ.ดร.ใจทิพย์ วานิชชัง (อาจารย์เกษียณราชการ เดือน ต.ค. 59)คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตบางพระ - ขอยื่นคำขอสิทธิบัตร 30 ธ.ค. 2553 - รอการตรวจสอบการประดิษฐ์จากสำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
18
- ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร 29 มิ.ย. 2555
19
- ส่งหนังสือขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์จากสำนักสิทธิบัตร 24 มิ.ย. 2557
20
- ส่งหนังสือขอให้เร่งรัดการตรวจสอบการประดิษฐ์ จากสำนักสิทธิบัตร 22 ม.ค. 2558
21
- ประสานงานติดต่อสอบถามความคืบหน้าการขอสิทธิบัตรจากสำนักสิทธิบัตร27 ส.ค. 2559
22
- ประสานงานติดต่อสอบถามความคืบหน้าการขอสิทธิบัตรจากสำนักสิทธิบัตร10 พ.ย. 2559
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
Sheet2
Sheet3