Rachunek_wynikow_-_mikro
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
FUNDACJA MEDIA 3.0
2
ul. Gierymskiego 21B, 44-207 Rybnik
3
(Nazwa jednostki)
4
5
6
Rachunek zysków i strat
7
8
na dzień 31.12.2015
9
10
Komentarz
11
PozycjaWyszczególnienie Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowyRóżnica procentowa pomiędzy ostatnim rokiem
12
20142015
13
1234Działalność gosp.DotacjeDarowiznyWynik z 2014
14
A.Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)285 074,03 821 382,48 288,129536189 321,03 489838,0967 909,63 74 313,73
15
B.Koszty podstawowej dzialalności operacyjnej:210 140,15 655 316,49 311,85 23,05 59,64 8,27 9,05 Procenty
16
1Amortyzacja23 200,00 15 858,63 68,36
17
2Zużycie materiałów i energii0,00 3 325,80
18
3Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia150 269,41 363 136,13 #REF!#REF!
19
4Pozostałe koszty36 670,74 272 995,93
20
C.Pozostałe przychody i zyski w tym aktualizacja wartości aktywów0,00 17 861,78
21
D.Pozostałe koszty i straty w tym aktualizacja wartości aktywów620,15 1 708,54
22
E.Podatek dochodowy0,00
23
F.Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:74 313,73 182 219,23
24
I.Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartoć dodatnia)74 313,73 182 219,23
25
II.Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)0,00 0,00
26
27
Data sporządzenia 31.03.2016
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...