ฐานข้อมูลส้วมรพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ปี 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
ผลการประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (ประเภทรพ.สต.)
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เขตสุขภาพที่ 10
2
ปีงบประมาณ 2559 อำเภอขุขันธ์ จังหวัด......ศรีสะเกษ.....
3
4
ลำชื่อรพ.สต.ที่ตั้ง
จังหวัด
รหัสโทรศัพท์ค่าพิกัดเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) 16 ข้อ
ผลประเมิน
หมายเหตุ
5
ดับ
เลขที่/ถนน
ตำบลอำเภอ
ไปรษณีย์
XY12345678910111213141516
ผ่าน/ไม่ผ่าน
6
57
รพ.สต.ทับทิมสยาม 06
บ้านนาจะเรีย
ปรือใหญ่
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
331401111111111111111ผ่าน
7
58รพ.สต.กฤษณา
กฤษณา
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
331401111111111111111ผ่าน
8
59รพ.สต.กวางขาว
นิคมพัฒนา
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
331401111111111111111ผ่าน
9
60รพ.สต.กันจาน
ดองกำเม็ด
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
331401101111101111111
ไม่ผ่าน
10
61รพ.สต.ขนุน โสน
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
331401111111111111111ผ่าน
11
62รพ.สต.คลองกลาง
ตาอุด
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
331401111111111111111ผ่าน
12
63รพ.สต.โคกเพชร
โคกเพชร
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
331401111111111111111ผ่าน
13
64รพ.สต.โคกโพน
กันทรารมย์
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
331401111111111111111ผ่าน
14
65รพ.สต.จะกง จะกง
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
331401111111111111111ผ่าน
15
66รพ.สต.ใจดี ใจดี
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
331401111111111111111ผ่าน
16
67รพ.สต.ตรอย
หนองฉลอง
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
331401111111111111111ผ่าน
17
68
รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก
ตะเคียน
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
331401111111111111111ผ่าน
18
69
รพ.สต.ตะเคียนบังอิง
ศรีสะอาด
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
331401111111111111111ผ่าน
19
70รพ.สต.นาก๊อก
ห้วยสำราญ
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
331401111111111111111ผ่าน
20
71
รพ.สต.นิคมซอยกลาง
หนองฉลอง
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
331401111111111111111ผ่าน
21
72รพ.สต.โนน
ศรีตระกูล
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
331401111111111111111ผ่าน
22
73รพ.สต.บ่อทอง
ปราสาท
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
331401111111111111111ผ่าน
23
74รพ.สต.ปราสาท
ปราสาท
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
331401111111111111111ผ่าน
24
75
รพ.สต.ปรือคันตะวันออก
ปรือใหญ่
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
331401111111111111111ผ่าน
25
76รพ.สต.ปรือใหญ่
ปรือใหญ่
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
331401111111111111111ผ่าน
26
77รพ.สต.วิทย์
ลมศักดิ์
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
331401111111111111111ผ่าน
27
78รพ.สต.สมบูรณ์
ห้วยใต้
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
331401111111111111111ผ่าน
28
79
รพ.สต.สำโรงตาเจ็น
สำโรงตาเจ็น
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
331401111111111111111ผ่าน
29
80รพ.สต.หนองคล้า โสน
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
331401111111111111111ผ่าน
30
81รพ.สต.หนองลุง
สะเดาใหญ่
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
331401111111111111111ผ่าน
31
82รพ.สต.หัวเสือ
หัวเสือ
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
331401111110011111111
ไม่ผ่าน
32
83รพ.สต.อาวอย โสน
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
331401111111111111111ผ่าน
33
ผู้รับผิดชอบรายงาน นายภมร สุราวุธ เบอร์ 0817904239 สสจ.ศรีสะเกษ
34
หมายเหตุ การประเมินเกณฑ์ HAS แต่ละข้อ ไม่ผ่านให้ใส่หมายเลข 0
ผ่านให้ใส่หมายเลข 1
35
36
Loading...
Main menu