ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
สรุปสถานคงคลังยา วมย.และวัสดุการแพทย์ประจำเดือน ปีงบ 2564
2
อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
3
สถานบริการ1.ยา(คลังยา)2.มิใช่ยา(คลังยา)3.สมุนไพร(แพทย์แผนไทย)4.วัสดุการแพทย์(OR)5.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(LAB)จำนวนผู้รับบริการทั้งหมดจำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
4
มูลค่าคงคลัง ยกมามูลค่าเบิก ระหว่างเดือนมูลค่าจ่าย ระหว่างเดือนมูลค่าคงเหลือ ยกไปสถานะคงคลังมูลค่าคงคลัง ยกมามูลค่าเบิก ระหว่างเดือนมูลค่าจ่าย ระหว่างเดือนมูลค่าคงเหลือ ยกไปสถานะคงคลังมูลค่าคงคลัง ยกมามูลค่าเบิก ระหว่างเดือนมูลค่าจ่าย ระหว่างเดือนมูลค่าคงเหลือ ยกไปสถานะคงคลังมูลค่าคงคลัง ยกมามูลค่าเบิก ระหว่างเดือนมูลค่าจ่าย ระหว่างเดือนมูลค่าคงเหลือ ยกไปสถานะคงคลังมูลค่าคงคลัง ยกมามูลค่าเบิก ระหว่างเดือนมูลค่าจ่าย ระหว่างเดือนมูลค่าคงเหลือ ยกไปสถานะคงคลังคนครั้งคนครั้ง
5
ขามป้อม46176.6219557.1230812.0234921.721.1329832086110039693.616147.65917.612618.329446.893.619265.7901754.618886.285.06138620449510952.21441559247248
6
เจียด3228.9914453.768422.629260.131.101045752615.51179.51.926974975.0245121160.020.262674.056186.721490.17370.74.95383.510582881153.504.01249413164299
7
หนองผือ33,584.9823,610.0329,883.5427,311.470.91259.2890780369.20.474,518.284,175.014,597.154,096.140.893,805.745,169.346,317.872,657.210.421,792.640.00776.021,016.621.31383595144267
8
บาก42,526.2516,916.8211,743.0147,700.064.06980500.00500980.001.966,173.753,015.001,692.257,496.504.436,260.904,761.661,685.639,336.935.54425.701,400.001,474.56351.140.24444554114260
9
นาแวง30745.7419877.8221112.7229510.841.402278.32450795.711932.612.438904.929644.14873.3313675.692.818356.494490.215432.777413.931.36630.622080.5770.19.5721620135142
10
แก้งเหนือ67228.4438799.1913236.192791.537.018,808.704,026.104,260.508574.32.0137843.9814526.66393.2645977.37.195306.6385103085.5610731.13.485929.577005113.668515.841.6711821661105112
11
หนองนกทา 26,720.64 21,045.9015,253.48 32,513.06 2.13 2,797.00 2,828.00 1,247.004,378.003.515,845.665,668.204,199.167,314.701.7414,919.151669811,290.0020,327.151.80703.20869.00747.00825.001.10475627778
12
นาหว้า26,466.4729,179.6932,860.3722,785.790.691,172.000.00435.00737.001.699,286.600.001,247.618,038.996.443,861.833,493.912,700.914,654.831.720.000.000.000.00#DIV/0!3174183031
13
ม่วงเฒ่า45811.2540952.3226,522.8360,240.742.276511.598519647,586.503.8638394.67923610,473.0538,355.373.6615314.809335.419521.2510660.460.552125.861860.62386.281334.380.56607781141141
14
เหมือดแอ่26,117.562,865.503,700.0025,283.066.836403064405061.159,629.133,875.011,034.2412,469.9012.063621.501,266.80900.003,988.304.43942.91977.003301,589.914.822623401616
15
รวม348606.94227258.15193546.69382318.41.9827474.7212823.112137.7130212.112.49127441.5961032.5541640.37148031.53.5573386.8859912.0454178.786026.891.5914319.9114288.611691.0216651.491.423953650311731594
16
25474.7333430.34
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100