รายงานบริหารเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา ( รพ.สต. ป
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
สรุปสถานคงคลังยา วมย.และวัสดุการแพทย์ประจำเดือน ปีงบ 2564
2
อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
3
สถานบริการ1.ยา(คลังยา)2.มิใช่ยา(คลังยา)3.สมุนไพร(แพทย์แผนไทย)4.วัสดุการแพทย์(OR)5.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(LAB)จำนวนผู้รับบริการทั้งหมดจำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
4
มูลค่าคงคลัง ยกมามูลค่าเบิก ระหว่างเดือนมูลค่าจ่าย ระหว่างเดือนมูลค่าคงเหลือ ยกไปสถานะคงคลังมูลค่าคงคลัง ยกมามูลค่าเบิก ระหว่างเดือนมูลค่าจ่าย ระหว่างเดือนมูลค่าคงเหลือ ยกไปสถานะคงคลังมูลค่าคงคลัง ยกมามูลค่าเบิก ระหว่างเดือนมูลค่าจ่าย ระหว่างเดือนมูลค่าคงเหลือ ยกไปสถานะคงคลังมูลค่าคงคลัง ยกมามูลค่าเบิก ระหว่างเดือนมูลค่าจ่าย ระหว่างเดือนมูลค่าคงเหลือ ยกไปสถานะคงคลังมูลค่าคงคลัง ยกมามูลค่าเบิก ระหว่างเดือนมูลค่าจ่าย ระหว่างเดือนมูลค่าคงเหลือ ยกไปสถานะคงคลังคนครั้งคนครั้ง
5
ขามป้อม42508.3530650.2617319.3355839.283.222867.5615441143.5632682.869361.4425701918.9110012.535.2214308.981768.453978.7212098.713.043602.5605853017.565.1667330565859
6
เจียด18694.957606040.3513414.62.222717.7509501767.751.8617785.5010555.647229.360.685770.7320352366.55439.232.301999.5815331215.52317.081.91409863681861
7
หนองผือ34,727.479,025.8713,726.2630,201.492.201182802201780.815,107.106,586.615,632.236,061.481.082,761.516,645.725,062.284,344.950.86235.180125110.180.88546823265617
8
บาก46,034.7723,189.0634,487.2834,736.551.011,400250.005301,120.002.117,153.413,597.403,548.417,202.402.035,821.193,570.222,342.097,049.323.013,450.44484.002,092.161,842.280.886173,0424761,428
9
นาแวง26030.8621500.1918006.7629524.291.643395.963523403407.9610.027671.883802.34806.410667.8213.238914.83555.792923.729546.873.274439.75394267.55711.150.1713922158181
10
แก้งเหนือ95669.17255.1421194.481729.843.867,494.887,540.006,750.008284.881.2316102.8874945160.118436.83.572596.23177015602806.231.803004.171561.8919.113646.863.9710041435504610
11
หนองนกทา 25,700.14 27,975.5811,638.65 42,037.07 3.61 6,297.00 3,659.00 2,197.007,759.003.538,172.805,344.803,126.0010,391.603.3216,152.5741434,037.0716,258.744.032,486.303509.004,065.301,930.000.47541,2288485
12
นาหว้า22024.9228793.7226416.3724402.270.92493126575710011.328102.62935.83804.187234.221.904899.982349.112414.314834.782.00464.20107.8356.43.3181411869094
13
ม่วงเฒ่า4338922526.422281.3643634.011.9623432373243522810.9413379.67520.025717.8715181.772.666242.77823.557716.513353.040.431819.9227192695.41779.920.6613081916948948
14
เหมือดแอ่34,359.555,426.855,469.8534,316.556.272701921922701.414,425.204,280.001,474.007,231.204.911,778.735321,188.401,122.330.941,847.3604701,377.362.936709624346
15
รวม389139.11177103.07176580.61389835.952.2127397.151745515514.5629337.591.8997262.4144130.9741743.7499649.182.3969247.4234193.0833589.666854.21.9923349.4110345.816542.8217088.791.0362341672632304829
16
31729.5230220.55
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...