10-2 Դասարան
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
Отметка времениՑուցակից ընտրիր քո անուն, ազգանունը1. Եթե ազդանշանը նկարագրող պարամետրը կարող է տրված միջակայքի ցանկացած արժեք ընդունել, ապա ազդանշանն անվանում են.2. Լազերային տպող սարքի աշխատանքը հիմնաված է մանրագույն հատիկներով սև գույնի փոշու, այսպես կոչված.3. Արտաքին հիշող սարքերը նախատեսված են. 4. Օգտագործողի հեռավորությունը էլեկտրոնաճառագայթային խողովակով աշխատող մոնիտորներից պետք է լինի. 5. Գտեք սխալը.7. Ճիշտ է արդյոք հետևյալ արտահայտությունը` ազդանշանն ինֆորմացիա կրող ցանկացած գործընթաց է: 8. Որոշակի ձևաչափով ներկայացված փոխանցման ենթակա ինֆորմացիան անվանում են. 9. Լրացրեք նախադասությունները: վերջնական միավոր
2
20.09.2012 11:46:56Ընտրիր անուն, ազգանունը000000
3
20.09.2012 22:48:24Ալավերդյան Դավիթդիսկրետքարտրիջի վրադասգրքերի տպագրման համար50սմ-ից ոչ պակասսխալ էհաղորդագրությունհրաման
կարճ
011002
4
20.09.2012 22:50:53Առաքելյան Սարգիսդիսկրետտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար20սմ-ից ոչ ավել1 բայթ =1024 բայթսխալ էազդանշանհրաման, կարճ110103
5
20.09.2012 22:53:41Ասատրյան Դիանադիսկրետմոնիտորի վրաինտերնետի արագագործությունը լավացնելու համար20-ից 40սմ2 Գբայթ = 2048 Մբայթսխալ էտեղեկույթհրաման, կարճ110013
6
22.09.2012 0:10:21Մխիթարյան Ռուբինա պարբերականքարտրիջի վրադասգրքերի տպագրման համար20-ից 40սմ2 Գբայթ = 2048 Մբայթսխալ էհաղորդագրությունհրաման,կարճ000000
7
22.09.2012 9:46:55Ալավերդյան Դավիթ000011
8
22.09.2012 12:09:14Գևորգյան Դիանա անընդհատտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրություն001113
9
22.09.2012 14:17:34Վարդանյան Սիլվա անընդհատմոնիտորի վրաինտերնետի արագագործությունը լավացնելու համար1 Գբայթ =1024 Մբայթսխալ էհաղորդագրություն000011
10
22.09.2012 14:30:06Գույումջյան Դավիթ տոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է տեղեկույթ001113
11
22.09.2012 15:17:45Ալավերդյան Դավիթանընդհատտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրությունամբողջական մշակում001113
12
22.09.2012 16:39:03Ալավերդյան Դավիթանընդհատտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրություննախնական տվյալներ,տվյալների մշակում001113
13
22.09.2012 16:40:20Ալավերդյան Դավիթանընդհատտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրություննախնական տվյալներ,տվյալների մշակում001113
14
22.09.2012 17:29:12Գույումջյան Դավիթ անընդհատտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար20սմ-ից ոչ ավել1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրություն000112
15
22.09.2012 18:27:05Ալավերդյան Դավիթանընդհատտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրությունամբողջականություն
տվյալներ
001102
16
22.09.2012 18:52:20Ալավերդյան Դավիթանընդհատտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է տեղեկույթ001102
17
22.09.2012 22:33:02Գևորգյան Անի անընդհատքարտրիջի վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրությունSTACUM,KUTAKUM001102
18
22.09.2012 22:40:58Առաքելյան Դավիթանընդհատքարտրիջի վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 Գբայթ =1024 Մբայթսխալ էհաղորդագրություն001001
19
23.09.2012 18:25:27Ալավերդյան Դավիթդիսկրետտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրություն011103
20
23.09.2012 18:26:46Ալավերդյան Դավիթ000000
21
23.09.2012 19:05:18Ալավերդյան Դավիթ000000
22
23.09.2012 19:15:42Ալավերդյան Դավիթանընդհատտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթսխալ էհաղորդագրություն001102
23
23.09.2012 21:41:32Ալավերդյան Դավիթանընդհատտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրություն001102
24
24.09.2012 18:00:37Ալավերդյան Դավիթանընդհատտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրությունամբողջականություն, մշակում001102
25
25.09.2012 12:37:23Սարգսյան Լուսինե անընդհատքարտրիջի վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար20-ից 40սմ1 բայթ =1024 բայթսխալ էհաղորդագրությունwerererewr000101
26
25.09.2012 13:41:19Ալավերդյան Դավիթտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս2 Գբայթ = 2048 Մբայթճիշտ է հաղորդագրություն001001
27
25.09.2012 13:58:55Ալավերդյան Դավիթանընդհատտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրություն001102
28
25.09.2012 18:35:14Ալավերդյան Դավիթ000000
29
26.09.2012 17:38:25Խաչատրյան Անահիտ դիսկրետքարտրիջի վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար20-ից 40սմ1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրություն010102
30
26.09.2012 18:06:07Ալավերդյան Դավիթանընդհատտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրություն001102
31
26.09.2012 20:22:14Ալավերդյան Դավիթանընդհատքարտրիջի վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրություն001102
32
27.09.2012 10:20:13Ալավերդյան Դավիթդիսկրետտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրություն011103
33
27.09.2012 10:46:16Ալավերդյան Դավիթքարտրիջի վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթսխալ էհաղորդագրություն001102
34
27.09.2012 10:47:01Ալավերդյան Դավիթքարտրիջի վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթսխալ էհաղորդագրություն001102
35
27.09.2012 10:47:57Ալավերդյան Դավիթքարտրիջի վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթսխալ էհաղորդագրություն001102
36
27.09.2012 13:39:56Ալավերդյան Դավիթանընդհատտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրություն001102
37
27.09.2012 13:41:04Ալավերդյան Դավիթանընդհատտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրություն001102
38
27.09.2012 15:52:54Ալավերդյան Դավիթպարբերականտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրություն001102
39
28.09.2012 0:09:04Ալավերդյան Դավիթպարբերականմոնիտորի վրադասգրքերի տպագրման համար20սմ-ից ոչ ավել1 բայթ =1024 բայթազդանշանklygyhygygy,000101
40
28.09.2012 14:09:20Խաչատրյան Արամ տեղեկույթ000000
41
28.09.2012 21:22:48Ալավերդյան Դավիթ000000
42
29.09.2012 9:48:32Աղաջանյան Արթուրպարբերականտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրություն001102
43
29.09.2012 9:49:25Աղաջանյան Արթուրպարբերականտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրություն001102
44
29.09.2012 16:45:07Խաչատրյան Անահիտ քարտրիջի վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է տեղեկույթ001102
45
29.09.2012 16:49:10Խաչատրյան Անահիտ քարտրիջի վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է տեղեկույթ001102
46
29.09.2012 20:37:41Ալավերդյան Դավիթանընդհատտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրությունամբողջականություն
կուտակում
001102
47
29.09.2012 20:39:06Ալավերդյան Դավիթանընդհատտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրությունամբողջականություն
կուտակում
001102
48
30.09.2012 9:32:38Ալավերդյան Դավիթանընդհատտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս2 Գբայթ = 2048 Մբայթսխալ էհաղորդագրություն001001
49
30.09.2012 22:18:10Հարությունյան Լիլիթ պարբերականտոների վրադասգրքերի տպագրման համար1 բայթ =1024 բայթճիշտ է տեղեկույթ000101
50
01.10.2012 14:55:14Ալավերդյան Դավիթդիսկրետքարտրիջի վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 Գբայթ =1024 Մբայթսխալ է011002
51
01.10.2012 17:26:10Ալավերդյան Դավիթպարբերականտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրություն001102
52
01.10.2012 18:00:00Աղաջանյան Արթուրպարբերականքարտրիջի վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթսխալ էհաղորդագրություն001102
53
01.10.2012 20:06:49Մխիթարյան Ռուբինա անընդհատտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրություն001102
54
02.10.2012 2:10:18Գևորգյան Արա անընդհատտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթսխալ էհաղորդագրություն001102
55
02.10.2012 12:54:27Ալավերդյան Դավիթդիսկրետտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթսխալ էհաղորդագրություն011103
56
03.10.2012 9:21:18Ալավերդյան Դավիթ000000
57
03.10.2012 11:38:44Ալավերդյան Դավիթդիսկրետտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրություն011103
58
04.10.2012 19:24:46Ալավերդյան Դավիթդիսկրետտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրությունԻնֆորմացիայի որակն ու որոշում կայացնելու համար անհրաժեշտ տվյալների բավարար լինելը բնութագրող հատկությունն անվանում են որոշակի, իսկ ինֆորմացիայի նախնական տվյալների ձևավորման գործընթացն անվանում են :011103
59
04.10.2012 21:11:38Բասոյան Վոլոդյադիսկրետքարտրիջի վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար20-ից 40սմ2 Գբայթ = 2048 Մբայթսխալ էազդանշան010001
60
05.10.2012 17:01:31Ալավերդյան Դավիթ1 բայթ =1024 բայթ000101
61
05.10.2012 22:07:50Խաչատրյան Արամ 000000
62
07.10.2012 17:40:30Խաչատրյան Արամ անընդհատտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրություն001102
63
07.10.2012 22:03:38Ալավերդյան Դավիթանընդհատտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս2 Գբայթ = 2048 Մբայթճիշտ է ազդանշանմատչելիություն
001001
64
07.10.2012 22:08:55Մխիթարյան Ռուբինա անընդհատտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս2 Գբայթ = 2048 Մբայթճիշտ է հաղորդագրությունամբողջականություն
ինֆորմացիայի կուտակում
001001
65
09.10.2012 19:05:32Ալավերդյան Դավիթ000000
66
09.10.2012 22:00:31Ալավերդյան Դավիթճիշտ է 000000
67
11.10.2012 16:24:12Վարդանյան Սիլվա դիսկրետքարտրիջի վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրություն011103
68
12.10.2012 7:56:18Ալավերդյան Դավիթպարբերականտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթսխալ էտեղեկույթ001102
69
12.10.2012 7:57:24Ալավերդյան Դավիթպարբերականտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթսխալ էտեղեկույթ001102
70
12.10.2012 10:20:50Ալավերդյան Դավիթպարբերականտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրություն001102
71
12.10.2012 19:59:18Ալավերդյան Դավիթդիսկրետքարտրիջի վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրություն011103
72
12.10.2012 20:00:40Ալավերդյան Դավիթդիսկրետքարտրիջի վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրություն011103
73
13.10.2012 9:47:17Ալավերդյան Դավիթքարտրիջի վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար20-ից 40սմ1 բայթ =1024 բայթհաղորդագրություն000101
74
14.10.2012 16:30:58Ալավերդյան Դավիթպարբերականքարտրիջի վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթհաղորդագրություն001102
75
15.10.2012 9:44:21Ալավերդյան Դավիթանընդհատտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրություն001102
76
15.10.2012 10:26:28Ալավերդյան Դավիթանընդհատտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրությունորոշակիություն
ամբողջականություն
001102
77
15.10.2012 12:51:49Աղաջանյան Արթուր000000
78
15.10.2012 19:25:25Ալավերդյան Դավիթանընդհատտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթհաղորդագրությունամբողջականություն
կուտակում
001102
79
15.10.2012 22:41:23Ալավերդյան Դավիթանընդհատքարտրիջի վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրություն001102
80
17.10.2012 12:58:03Ալավերդյան Դավիթդիսկրետտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար20-ից 40սմ1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրություն010102
81
23.10.2012 13:46:21Ալավերդյան Դավիթ000000
82
23.10.2012 13:46:54Ալավերդյան Դավիթանընդհատ000000
83
23.10.2012 13:47:27Ալավերդյան Դավիթանընդհատ1 Գբայթ =1024 Մբայթհաղորդագրություն000000
84
25.10.2012 1:28:30Արզումանյան Թագուհիանընդհատտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրությունհավաստիություն
կուտակում
001102
85
27.10.2012 0:38:10Ալավերդյան Դավիթանընդհատքարտրիջի վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար20սմ-ից ոչ ավել1 բայթ =1024 բայթսխալ էհաղորդագրությունլրիվություն, ստացում000101
86
28.10.2012 22:49:52Ալավերդյան Դավիթ000000
87
28.10.2012 22:52:42Ալավերդյան Դավիթանընդհատտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրություն001102
88
29.10.2012 15:43:56Ալավերդյան Դավիթ000000
89
29.10.2012 15:59:14Ալավերդյան Դավիթանընդհատտոների վրա50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրությունամբողջականություն,մատչելիություն001102
90
29.10.2012 16:01:08Ալավերդյան Դավիթանընդհատտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրություն001102
91
29.10.2012 21:37:57Ալավերդյան Դավիթ000000
92
30.10.2012 9:44:13Մխիթարյան Ռուբինա 000000
93
30.10.2012 19:48:56Վարդանյան Սիլվա դիսկրետմոնիտորի վրաինտերնետի արագագործությունը լավացնելու համար20-ից 40սմ1 Գբայթ =1024 Մբայթճիշտ է հաղորդագրությունjhb010001
94
30.10.2012 20:27:44Ալավերդյան Դավիթանընդհատքարտրիջի վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթսխալ էազդանշան001102
95
30.10.2012 21:48:38Ալավերդյան Դավիթանընդհատտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է 001102
96
31.10.2012 9:22:30Ալավերդյան Դավիթանընդհատտոների վրաինտերնետի արագագործությունը լավացնելու համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրություն001102
97
31.10.2012 22:51:12Ալավերդյան Դավիթանընդհատտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է հաղորդագրություն001102
98
05.11.2012 20:30:04Գրիգորյան Հովսեփպարբերականտոների վրաինֆորմացիայի երկարաժամկետ պահպանման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթճիշտ է տեղեկույթկուտակում001102
99
06.11.2012 14:19:00Գևորգյան Արա դիսկրետքարտրիջի վրադասգրքերի տպագրման համար50սմ-ից ոչ պակաս1 բայթ =1024 բայթսխալ էհաղորդագրություն011103
100
06.11.2012 18:10:55Ալավերդյան Դավիթ000000
Loading...
Main menu